Третя міжнародна наукова конференція молодих учених "Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи": інформаційний лист, програма

Поділитися: 
Шановні колеги!
Рада молодих учених Наіональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського запрошує Вас взяти участь у роботi третьої міжнародної наукової конференції молодих учених «Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи», яка відбудеться у Києві 17 травня 2012 р.

На конференцію виносяться наступні питання:
• інноваційні ідеї молодих учених у розвитку бібліотеки ХХІ ст.;
• репрезентація учених нового покоління в соціальних мережах;
• ефективність наукової діяльності у сучасному інформаційному суспільстві;
• мережеві ініціативи в українській науці;
• бібліотеки і наукові установи в системі сучасних соціальних комунікаціях.

Приймаються усні та стендові доповіді. Для виголошення усних доповідей учасникам буде надане необхідне презентаційне обладнання. За результатами обговорення на секціях, найкращі доповіді молодих вчених будуть відзначені оргкомітетом.
Подані тексти доповідей будуть рецензуватися оргкомітетом конференції. Прийняті матеріали до початку конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Заїзд та реєстрація учасників з інших міст і країн – 17 травня 2012 р.
Початок роботи конференції – 17 травня 2012 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3, к. 344).

Заявку на участь у конференції, доповіді та повідомлення (з анотацією), з короткими відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь, звання; посада, місце роботи, телефон, E-mail) надсилати до організаційного комітету до 1 травня 2012 р. за адресою:

Україна, 03039, м. Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Рада молодих учених НБУВ
т. (38 044) 525-54-70, 524-23-14;
E-mail: conferyoung@nbuv.org.ua

Повідомлення про прийняття доповідей та запрошення на конференцію у разі потреби будуть розіслані учасникам електронною поштою до 10 травня 2012 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Організаційний внесок для учасників відсутній.

Матеріали, схвалені оргкомітетом конференції, будуть опубліковані в збірнику  "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського". Для публікації у науковому збірнику статті повинні відповідати наступним вимогам. Обсяг статті повинен становити від 20 до 40 тис. друк. знаків (із проміжками). Текст складається через 1,5 інтервалу, кегль 14, гарнітура TimesNew Roman у редакторі Microsoft Word. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по 20 мм. Стаття повинна бути представлена на електронному носієві та в роздрукованому вигляді на аркушах формату А4 в одному примірнику. До статті додати: 1. Анотацію (обсягом до 500 друк. знаків) українською мовою. Після анотації подаються ключові слова (3–10 слів або словосполучень) у називному відмінку. Список літературних джерел повинен бути оформлений за алфавітним принципом розміщення згідно з чинними стандартами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», враховуючи наказ ВАК України № 63 від 26 січня 2008 р.

Оргкомітет

Додаткові матеріали: