Народився Михайло Брайчевський, український археолог, історик України, художник-аматор, один із фундаторів УТОПіК

Дата події: 
6-09-1924

1924 народився Михайло Брайчевський, український археолог, історик України, художник-аматор, один із фундаторів УТОПіК. Досліджував археологію та історію слов’янських народів, зокрема питання антського періоду в історії східних слов’ян, розселення слов’ян на візантійських землях, виробничі взаємини східних слов’ян в період переходу від первіснообщинного ладу до феодалізму. Висвітлював проблеми відносин між Україною та Росією в контексті Переяславської угоди 1654, виникнення Києва, утвердження християнства. Автор близько 500 наукових праць. Архів зберігається в Інституті рукопису НБУВ. Дійсний член Української вільної академії наук (США) та Наукового товариства імені Шевченка, голова Київського осередку Українського історичного товариства ім. М. Грушевського, заслужений діяч науки і техніки, почесний професор Національного університету "Києво-Могилянська академія". Лауреат премій ім. М. С. Грушевського НАН України (1997) та Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (США, 1992). Працюючи у 1959–1968 роках в Інституті історії, М. Брайчевський брав участь у створенні низки фундаментальних колективних досліджень: "Історія українського мистецтва" (1962), "Історія вітчизняної математики" (1966), "Історія селянства Української РСР" (1967), "Історія Української РСР" (1969), написав десятки статей до енциклопедій.1968 звільнений з академічних Інститутів історії та археології за громадську діяльність та поширення самвидавом статті "Приєднання чи возз’єднання?", написаної навесні 1966 для УІЖу. У 1990-х активно друкувався, читав курси лекцій у Києво-Могилянській академії, написавши для цього два підручники – "Конспект історії України" (1993) та "Вступ до історичної науки" (1995).