Про оголошення конкурсу на заміщення посади генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Поділитися: 
Дата події: 
4-08-2018

Національною академією наук України по Відділенню історії, філософії та права НАН України оголошено конкурс на заміщення посади генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Оголошення опубліковано на офіційному сайті Національної академії наук України.

Конкурс проводиться відповідно до Статуту НАН України, Статуту Національної біблотеки України імені В.І Вернадського та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи».

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України НАН України, члени НАН України, вчена рада Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ), колективи наукових відділів НБУВ. Кандидатом на посаду генерального директора НБУВ не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та п.4.4., розділу ІV Основних принципів організації та діяльності наукової установи НАН України, затверджених постановою Президії НАН України від 14.09.2016 р. № 180.

Кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вносячи Відділенню історії, філософії та права НАН України або Президії НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду генерального директора НБУВ, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється Президією НАН України і Відділеннями історії, філософії та права НАН України  протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення (до 01 жовтня 2018 р.) за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ, довідки за телефоном Відділення історії, філософії та права НАН України: 239 65 82.

Підготовка та безпосереднє проведення виборів генерального директора НБУВ організовується НБУВ відповідно до Методичних рекомендацій Кабінету Міністрів України, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та у газеті «Урядовий кур’єр» від 17 січня 2017 р. № 8.

Для проведення виборів генерального директора НБУВ згідно з наказом в.о. генерального директора від 02.08.2018 р. № 58-осн створено організаційний комітет з проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та виборча комісія з проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Опубліковано Прес-службою