Народився Петро Тронько, український історик та громадський діяч, академік НАНУ, Герой України, ініціатор фундаментальних історичних проектів

Дата події: 
12-07-1915

1915 народився Петро Тронько, український історик та громадський діяч, академік НАНУ, Герой України, ініціатор фундаментальних історичних проектів. Протягом 1961–1978 рр. П. Тронько працював заступником Голови Ради Міністрів УРСР. У 1978–1979 рр. – віце-президент АН УРСР. З 1979 р. працював в Інституті історії України НАНУ завідувачем відділу історико-краєзнавчих досліджень (1979–1988), радником при дирекції інституту, керівником проблемної групи з розробки питань теорії і практики історичного краєзнавства (1988–1993), завідувачем відділу регіональних проблем історії України (1993–2011). Водночас був директором Інституту української книги НБУ імені В. І. Вернадського (з 1992). Очолював правління Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (1967–1988), Всеукраїнської спілки краєзнавців (1990–2011), Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. О. Гончара (1996–2011), був членом Президії Українського фонду культури (з 1991), віце-президентом Ліги історичних міст України (з 1995), першим віце-президентом Української академії історичних наук (з 1999). Автор понад 600 наукових праць, зокрема 17 монографій, які стосуються історії Другої світової війни, історичного краєзнавства, проблем охорони пам’яток історії та культури України. Вчений ініціював і брав активну участь у підготовці та виданні багатотомної "Історії міст і сіл Української РСР", очолював Головну редколегію багатотомної науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" тощо.