Відбувся перший Конгрес українського жіноцтва

Дата події: 
23-06-1934

1934 в Івано-Франківську відбувся перший Конгрес українського жіноцтва. В кінці 19 ст. – 1-й половині 20 ст. в Україні почав активно розвиватися жіночий рух. На західноукраїнських землях рух активізувався в значній мірі під впливом загальноєвропейського руху. До речі, як і в Європі, в Україні він мав національно-громадський характер. Піонером жіночого руху була Наталя Кобринська, яка заснувала в Івано-Франківську "Товариство руських жінок". У період між двома світовими війнами українські жінки все частіше стали створювати різні організації та товариства, а також вступати в міжнародні спілки. Жіночий Конгрес був скликаний з нагоди 50-річчя створеного Н. Кобринською першого українського громадського жіночого товариства. Ініціатором проведення Конгресу став "Союз українок", управу якого у Львові очолювала політичний і громадський діяч, журналіст і письменниця Мілена Рудницька. Участь у зборах взяли представниці різних жіночих організацій з усіх українських земель поза СРСР (там жіночий рух на рівних з чоловічими організаціями було заборонено) і з еміграції, які підкреслили своє прагнення до єдності українок. Головним результатом проведення цього Конгресу стала ініціатива до створення в 1937 р. всеукраїнського об’єднання жіночих організацій у Світовому Союзі українок з центром у Львові.