Народився Микола Холодний, український ботанік, академік НАНУ, засновник наукової школи фізіології рослин

Дата події: 
22-06-1882

1882 народився Микола Холодний, український ботанік, фізіолог, мікробіолог, еколог. Засновник вітчизняної школи фізіології рослин. Академік НАНУ від 1929 року. Основоположник фітогормональної теорії тропізмів, що пояснює ростові рухи рослин. Про роль гормонів у тропізмах М. Холодний опублікував близько 40 праць. У середині 1930-х років гормональна теорія тропізмів стала загальновизнаною. Розробляв проблеми летких органічних сполук атмосфери та з'ясування їх біологічної ролі. Провів досліди зі штучної стимуляції розвитку рослин, яку широко застосовують у сільськогосподарській практиці в усьому світі. Велику цінність становлять його дослідження з морфології та фізіології залізобактерій. Займався також екологічними дослідженнями, дослідженнями у галузі ґрунтознавства. Запропонував нові методи обліку кількості ґрунтових бактерій. Розробляв загальнобіологічні питання – виникнення життя на Землі, еволюційної теорії, історії науки. Ввів термін "антропокосмізм", за яким людина не центр світобудови, але його органічна частина, відмінною рисою якої є не її привілеї, але відповідальність. 1972 р. засновано премію НАНУ імені М. Холодного.