Народився Микола Закревський, автор першого наукового історико-географічного опису Києва, український історик, етнограф, художник.

Дата події: 
21-06-1805

1805 народився Микола Закревський, український історик, етнограф, художник, мовознавець і письменник. Створив фундаментальні праці "Нарис Історії міста Києва" (1836), "Літопис і опис міста Києва" (1858). У 1845 передав до Петербурзької Публічної бібліотеки доповнений варіант, що включав кольорові малюнки (переважно власноручні) пам'яток Києва, плани Києва, Києво-Печерської лаври, її печер тощо. У 1860–1861 роках М. Закревський опублікував збірку "Старосветский бандуриста" (у 3-х книгах). Це було одне з перших українських фольклорних видань, у якому вміщено 190 українських пісень і дум, 3 878 прислів’їв, приказок, загадок, а також словник українських ідіом – 11 127 слів. У вступі автор виступив захисником права свого народу на розвиток рідної мови й літератури. Автор історичної праці "Опис Києва" (т. 1–2, 1868). У 1-й частині охарактеризовано географічне положення, природу, клімат, населення міста, викладено його історію від найдавніших часів до середини 19 ст. Особливу цінність становить друга частина, в якій автор уперше узагальнив відомості про історичні місцевості Києва, видатні споруди, пам’ятки й пов’язані з ними події. У 1983 році на честь М. Закревського названо вулицю в Києві.