Народився Микита Шаповал, український політик і громадський діяч, публіцист, соціолог

Дата події: 
8-06-1882

1882 народився Микита Шаповал, український політик і громадський діяч, публіцист, соціолог, видавець, за фахом лісівник. Був одним з найрадикальніших і найпослідовніших борців за автономію України. Член Центральної та Малої Рад України. Був членом РУП (із 1901 р.), одним з організаторів і лідерів УПСР, членом ЦК партії українських есерів, головою Українського національного союзу. Міністр пошт і телеграфу в уряді Винниченка, міністр земельних справ в уряді Чехівського за Директорії. Співавтор Четвертого Універсалу, співорганізатор протигетьманського повстання 1918 р. Організатор і директор Українського соціологічного інституту в Празі (Український інститут громадознавства), де він водночас завідував відділами соціології та політики, автор низки праць з соціології. Організатор українських вищих шкіл у Празі, Української Господарської Академії в Подєбрадах, Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова, тощо.