Водні ресурси України ( до Всесвітнього дня водних ресурсів - 22 березня). Тематична виставка Відділу комплексного бібліотечного обслуговування сектору картографічних видань

Водні ресурси України

( до Всесвітнього дня водних ресурсів - 22 березня).

Тематична виставка  

Відділу комплексного бібліотечного обслуговування сектору картографічних видань

 

Рівно 26 років тому на конференції ООН з охорони навколишнього середовища 22 березня оголосили Днем водних ресурсів. З тих пір щорічно в усьому світі відзначають – День води.

Метою тематичної виставки «Водні ресурси України» є привернення уваги та підвищення рівня інформативності, щодо  важливості збереження та освоєння водних ресурсів, проблеми якості води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання.

Вода – одна з найважливіших компонентів біосфери, основа життя на Землі та є одним з найголовніших видів природних ресурсів.

Поняття водні ресурси охоплює всі води нашої планети, що перебувають у вільному, хімічно незв'язаному стані. Вони у широкому розумінні складаються з вод Світового океану та поверхневих (ріки, озера, водосховища, ставки) і підземних вод суходолу, а також вод, зосереджених у льодовиках, заболочених і перезволожених грунтах, атмосфері. У вузькому розумінні до поняття водні ресурси належать поверхневі та підземні води певної території й акваторії, придатні для використання у сільськогосподарському і промисловому виробництві та для задоволення комунально-побутових потреб населення.

  Водні ресурси являють собою стратегічний, життєво важливий природний ресурс, що має особливе значення. Вони є національним багатством кожної країни, однією з природних основ її економічного розвитку. Вони забезпечують усі сфери життя і господарської діяльності людини, визначають можливості розвитку промисловості й сільського господарства, розміщення населених пунктів, організації відпочинку й оздоровлення людей.

           Із загальної поверхні планети, площа якої становить 510 млн. км, вода займає 70,8 %. Але більше як 98 % усіх водних ресурсів планети становлять води з підвищеною мінералізацією, які мало придатні для господарського використання. Частка прісних вод, придатних для господарського споживання становить всього 4,2 млн. км (0,3 % загального об’єму гідросфери).Більша частина населення планети страждає від нестачі води, або від її незадовільної якості.

Україна належить до держав з недостатнім забезпеченням водними ресурсами. Вона – одна з найменш водозабезпечених країн Європи. Водні об’єкти України вкривають 24,2 тис.кв.км, що становить 4,0% від її загальної території ( 603,7 тис. кв. км ). До цих об’єктів належать річки, озера, водосховища, ставки, канали тощо. Територія України має не дуже густу річкову мережу ( середнє значення – 0,34 км/кв.км ), тут нема великих природних водойм і небагаті запаси підземних вод. Болота, що були природним регулятором водності річок, нині наполовину осушені. Отже, водні природні ресурси України – це, насамперед, місцевий і транзитний стік річок, водні запаси озер, штучних водойм і підземних горизонтів.

При здійсненні водогосподарської політики в нашій країні впродовж багатьох десятиліть вода ніколи не розглядалася як основа життєзабезпечення природних екосистем і людини, не враховувався і не прогнозувався економічний стан водних систем і їхній вплив  на біорізноманіття. Традиційно вода розглядалася і використовувалась тільки як господарський ресурс для промислового і сільськогосподарського виробництва, отримання електроенергії, а також для скидання стічних вод, що зрештою і призвело до вичерпання природно-екологічного потенціалу водних ресурсів.

Інтеграція України до Європейського Економічного Співробітництва (ЄЕС) і Світової організації торгівлі (СОТ) передбачає формування та реалізацію збалансованої політики переходу України до сталого розвитку. Екологічні вимоги СОТ передбачають зменшення негативного антропогенного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище і здоров’я людей. Україна має узгодити свою національну стратегію розвитку з вимогами ЄЕС, СОТ і міжнародними зобов’язаннями зі сталого розвитку загалом та екологічними і водними зокрема.

Міжнародні експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) встановили, що понад 60% захворювань у світі зумовлено вживанням недоброякісної води. Отже сьогодні вода розцінюється не тільки як природний ресурс, вона має яскраво виражену соціальну значимість. У підтвердження цьому Міністерською декларацією Всесвітнього Водного Форуму в Гаазі в 2000 році, Міжнародною конференцією по прісній воді ( Бонн, грудень 2001 р.) якість води визнана основним показником збалансованого розвитку суспільства, його безпеки й існування в цілому.

Саме тому забезпечення наших громадян, галузей економіки доброякісною водою є одним з пріоритетних завдань соціально-економічної політики для України.

Раціональне використання природних ресурсів (у нашому випадку - водних), гармонізація взаємин людини і природи, охорона навколишнього середовища – ці питання відносяться до найбільш актуальних проблем сьогодення, бо торкаються кожного жителя планети, оскільки від їхнього вирішення залежить майбутнє всього людства.

        Тематична виставка, присвячена водним ресурсам України, експонується з 22 березня по 12 квітня в секторі картографічних видань НБУВ (кімн. 302). На ній представлені картографічні та книжкові видання з депозитарного фонду сектору.

   Картографічні документи:

1. Азовское побережье от Геническа до Новоазовска / Сост. и подгот. к изд. Киев. Воен.-карт. ф-кой в 2004 г.; Гл. ред. Гиль И. – 1: 50 000. – К.: ВКФ, 2004. – 48 с.

В атласі відображено територію Азовського узбережжя від Геніченська до Новоазовська. Він вміщує найбільш повні і детальні топографічні дані вказаного регіону і відображає основні природні і соціально-економічні об’єкти місцевості. В атласі подано перелік лікувально-оздоровчих закладів міста Бердянська

Шифри зберігання атласу у секторі картографічних видань: В 2438

2. Атлас Днепровского бассейна. Каховское водохранилище / Сост. И подгот. к изд. Киев. Воен.-карт. ф-кой в 2004 г.; Гл. ред. Гиль И. – 1:50 000. – К.: ВКФ, 2004. – 48 с.

В атласі відображено Каховське водосховище від м. Запоріжжя до м. Нова Каховка та територія частин Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей в місцях їх прилягання до водосховища. Подано фізико-географічну характеристику басейна ріки Дніпро і Каховського водосховища, перелік назв об’єктів гідрографії, населених пунктів, мисливських, рибальських, спортивних баз, дитячих таборів, санаторіїв, будинків та баз відпочинку, які показані  в атласі

Шифри зберігання атласу у секторі картографічних видань: В 2435

3. Атлас Днепровского бассейна. Река Десна. Киевское водохранилище. Каневское водохранилище / Сост. и подгот. к изд. Киев. Воен.-карт. ф-кой в 2003 г.; Гл. ред. И. Гиль; ред.: А. Шалаев и др. – 1: 50 000.- К.: КП МОУ «КВКФ», 2003.-1атл. (50 с.) 

В атласі відображено Київське водосховище, гирло ріки Тетерів, ділянка ріки Десна від м. Чернігів до м. Київ, ділянка ріки Дніпро від м. Вишгород до м. Українка, Канівське водосховище від м. Українка до м. Канів. Надано інформацію про найбільш розповсюджені види риб, що мешкають в басейні ріки Дніпро. Атлас вміщує орієнтовний календар рибної ловлі, перелік назв об’єктів гідрографії,  населених пунктів, мисливських, рибальських, спортивних баз, дитячих таборів та баз відпочинку.  

Шифри зберігання атласу у секторі картографічних видань: В 2436

4. Атлас Днепровского бассейна. Устье Днепра. Причерноморские лиманы. / Сост. и подгот. к изд. Киев. Воен. – карт. ф-кой в 2004 г.; Гл. ред. И. Гиль – 1: 50 000. – К.: ВКФ, 2004. – (50 с.)  .

В атласі подано фізико-географічну характеристику басейнів рік Дніпро, Південний Буг, Інгул і причорноморських лиманів. Відображено Тилігульський і Березанський лимани, ділянка Чорноморського узбережжя Сичівка-Рибаківка, зона відпочинку Коблево, Дніпровський лиман, ділянка нижньої течії р. Дніпро від м. Нова Каховка до гирла, ділянка нижньої течії ріки Південний Буг від м. Нова Одеса до м. Миколаїв та Бугський лиман. Надано інформацію про найбільш росповсюджені види риб, що мешкають в басейні ріки Дніпро. Атлас вміщує орієнтовний календар рибної ловлі, перелік назв об’єктів гідрографії,  населених пунктів, мисливських, рибальських, спортивних баз, дитячих таборів та баз відпочинку.  

Шифри зберігання атласу у секторі картографічних видань: В 2437

5. Атлас Днепродзержинского и Днепровского водохранилищ. / Сост. и подгот. к изд. Киев. Воен.- карт. ф-кой в 2004 г.; гл. ред. И. Гиль; ред.: В. Омельчук и др. – 1: 50 000. – К.: КП МОУ КВКФ», 2004. – 1 атл. ( 50 с.)

 В атласі подано фізико-географічну характеристику басейнів річок Дніпро, Псел, Ворскла, Самара, Дніпродзержинського та Дніпровського водосховищ,. Атлас відображає ділянку ріки Дніпро від м. Світловодськ до м. Кременчук, ділянку ріки Псел від села Омельник до впадіння в ріку Дніпро, Дніпродзержинське водосховище від м. Комсомольськ до м. Дніпродзержинськ, відрізок ріки Ворскла від м. Кобиляки до впадіння її в Дніпродзержинське водосховище, ділянку ріки Дніпро від м. Дніпродзержинськ до м. Дніпра, ділянку ріки Самара від смт Гвардійське до м. Дніпро, Дніпровське водосховище від м. Дніпра до м. Запоріжжя. В атласі подано перелік гідрографічних об’ектів, населених пунктів, мисливських. Рибальських. Спортивних баз, дитячих таборів , санаторіїв, будинків та баз відпочинку.Атлас інформує про  розповсюдження видів риб та вміщує в себе календар рибалки.’

Шифри зберігання атласу у секторі картографічних видань: В 2477

6. Берег Азовского моря. Топографическая карта. / Подгот. к печати ХВКЧ в 1993 г. – 1: 2000 000, 1:1 250 000.- [Херсон]: ТУ МО Украины, 1993. – 3 к. (1л.)

 На карті узбережжя Азовського моря відображено тереторію від м. Геніченськ до м. Маріупіль, об’єкти гідрографії-ріки, озера ,ставки та морські затоки, лимани, коси, відмілини.На карті відображені населені пункти, шляхи сполучення, рослинність і рельєф. Подано інформацію про історію розвитку курортів на узбережжі Азовського моря,типи пляжів та берегів, кліматичні умови і лікувальні фактори курортних місцевостей. На додатковій дорожній карті України відображені всі види шляхів сполучення, населені пункти та гідрографічна сітка. На карті - врізці  подано м. Маріупіль та його передмістя.

 Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: В 2719

7. Вероятностные характеристики показателей водообеспеченности территории Украинского Полесья. / М-во мелиорации и вод. хоз-ва СССР, УкрНИИГиМ; ред. Н. И. Иванушкина, ред. В. Н. Зузанская. – Б. м-ба. – К. : УкрНИИГиМ, 1989. – 1 атл. (184 с.)

Атлас вірогіднісних характеристик показників водозабезпеченості був укладений для району Українського Полісся і прилеглих до нього територій. Наведені вірогіднісні характеристики опадів за періоди різної протяжності, максимальної висоти снігового покриву і запасу води та снігу, дат приходу різноманітних фаз снігоутворення, температури повітря і грунту, а також деякі інші показники.

Шифри зберігання атласу у секторі картографічних видань: В 4560

8. Ворскла.[Туристская топографическая карта]./ Сост. и подгот. к печати Харьк. отд.-нием УкрГИИГИС в 1991 г.; ред.: В. Ю. Ландграф, В. Г. Сушко.- 1: 200 000, 1: 50 000. – М.: ГУГК, 1991 – 1 к.

На карті відображено ділянки русла ріки Ворскла від м. Тростянець до м. Полтава , від м. Полтава до гирла, частину Дніпродзержинського водосховища та прилеглу до них територію. Певні ділянки ріки подані у збільшеному масштабі, що деталізує зображення і покращує сприйняття інформації. На карті подано гідрографічну сітку, рельєф, рослинність, населені пункти, шляхи сполучення. Карта інформує про тваринний світ, види  риб та грибів та т. п.

Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 4994

9.Голубая зона Киева: Карта для рыболовов / Сост. и подгот. к печати Юго – Зап. аэрогеодез. предприятием ГУГК СССР в 1990 г.; Ред. А.Н. Дегтярь – 1: 60 000.- М.: ГУГК СССР, 1990. – 2 к. (1 л.)

На карті відображена «Блакитна зона» яка є частиною акваторії Канівського водосховища, що закріплена за Київською міською радою УОСР, в межах від кордону забороненої зони ГЕС до ріки Павлівка. Загальна протяжність «Блакитної зони» становить 42 км. На карті відображено рослинність, елементи рельєфу, садові ділянки та дачі; мости, дамби, судноходні буї, пляжі, пристані та т.п. В карті надано інформацію про рибальсько-спортивні бази, райони плавання, порядок руху та маневрування маломірних суден в районі м. Києва. Карта вміщує виписки з правил любительського і спортивного рибальства, поради починаючим риболовам та календар рибалки. На карті - врізці відображено м. Київ з передмістям.

 Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 4699

10. Государственный гидрологический заказник Хапкальский / Изд. НПП «Союзкарта » по заказу Алуштин. ГЛХП при поддержке Респуб. Ком. По лесн. и охотнич. Хоз-ву АРК. –Алушта: НПП «Союзкарта», 2003. – 2 к.

На карті відображено територію гідрологічного заказника Хапхальський, який знаходиться на південному підніжжі гірського масиву Тірке (Кримські гори) в межах Солнєчногорского лісництва державного підприємства «Алуштинське лісове господарство».Гідрологічний заказник є одним з найцікавіших місць на Пд-Східних схилах Демержі і включає в себе гірську ріку Улу-Узень, водоспад Джур-Джур, печеру Джур-Джур, «Великий каскад водоспадів», джерела, пороги та останки храму Св. Андрія. На карті подано рельєф, рослинність, гідрологічні об’єкти, екологічні стежки, населений пункт с. Генеральське, автостоянки та пропускні пункти. Текстова частина надає повну інформацію про заказник його рослинний та тваринний світ.

Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 6121

11.Киевское водохранилище. Топографическая карта. / Киев. Воен.-картогр. ф-ка.- 1: 50 000.- К.: ГП «КВКФ», 2009.-1к.

Карта відображає Київське водосховище та прилеглу до нього територію, об’єкти гідрографії, глибини, рельеф, рослинний покрив та грунти, населені пункти та транспортна сітка. Вказані садові та дачні ділянки, рибальсько-спортивноі бази та бази відпочинку, санаторії та дитячі табори.

 Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 7428

12.Кременчугское водохранилище. Топографическая карта. / ТС ВС Украины, ГП «КВКФ». – 1: 50 000.- К.: ВКФ, 2010. -1к.

На карті відображено Кременчуцьке водосховище та прилегла до нього територія, об’єкти гідрографії, глибини, рельєф, рослинний покрив та грунти, населені пункти та транспортна сітка. Вказані садові та дачні ділянки, рибальсько-спортивні бази та бази відпочинку, санаторії та дитячі табори.

 Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 7652

13.Панорама Дніпра від Канева до Кременчука: Рекламно-картографічний адресно-телефонний атлас-довідник./ Відп. Ред. О.В.Баленко – 1: 75 000.- Черкаси: Агрополіс, 2001. – 76 с.

В атласі відображено течію ріки Дніпра та прилеглу до нього територію від Канівського водосховища до міста Кременчука. Основа атласу є топографічною. На ній відображені елементи ландшафту, а саме: водосховища, ставки, озера, ріки, лісові масиви, острови, мілини, коси та дамби. Вказані населені пункти, порти, пристані, судохідні траси та сухопутні шляхи сполучення. Текстова частина - «Довідник судноводія» інформує про водойми і прибережні зони, про гідрологічний і вітрохвильовий режим рік, озер, водосховищ. Подано дані про місцеві ознаки погоди, порядок руху суден, правила користування водними об’єктами для плавання на маломірних суднах і т.п.

Шифри зберігання атласу у секторі картографічних видань: А 6136

14.По Десне. Туристский маршрут / Сост. и подгот к печати  ПКО «Картография» ГУГК в 1989 г.; Ред. И. В. Бусол. – 1: 1 200 000. – М.: ГУГК, 1989. – 4 к.(1 л.)

На карті  показано ділянку  течії ріки Десни від Новгород-Сіверського до Чернігова та прилеглі до неї території. Водний туриський маршрут «По Десні» проходить в межах Чернігівської та Сумської областей і має протяжність 318 км.  Карта вміщує схему положення маршруту, плани міст Чернігова та Новгород-Сіверського.На карті відображені гідрографічні об’екти, рельеф, рослинність, населені пункти, археологічні памятки, музеї, памятки архітектури та т.п. Подано довідкову інформацію для туристів та подорожуючих.

Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 4512

15.«По Южному Бугу» ( водный туриский маршрут)/ Сост. и подгот. к печати ф-кой № 10 ГУГК в 1983 г.; ред.: А.И. Маруев; Консультант П. В. Нечипоренко.- М.: ГУГК, 1983.–1 л.

    На карті відображено ділянку ріки Південний Буг від м. Хмельницький до м. Миколаїв, що являє собою водний туристський маршрут «По Південному Бугу».Подано гідрографічну сітку, населені пункти, шляхи сполучення та цікаві об’єкти природи та інші привабливі об’єкти для туристів. Надано корисну довідкову інформацію для подорожуючих. Маршрут розрахований на туристів, які мають досвід проходження порогів.

Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 2636

16.Прикарпатские водопады. Туристский маршрут 209-99-01 ( № 731). Сост., оформл. и подгот. к печати  Науч.- ред. картосост. частью ГУГК в 1973 г. Ред. Т.Ф. Козина, С. И. Сергеева.; текст Р.П. Красий, Ю. Д. Шморгун.-М., ГУГК, 1974.-1 к.

Карта являє собою схему пішохідних та автомобільних туристських маршрутів по історичному краю Гуцульщині. Маршрути проходять в районі Покутсько-Буковинських Карпат. На карті показано гірські ріки з відміченими на них водоспадами. Карта інформує про рельєф, шляхи сполучення, населені пункти, туристські бази, готелі , архітектурні пам’ятки і т.п.

 Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 1447

17.Северский Донец. [Туристская топографическая карта]/ Сост. и подгот. к печати Харьк. Отд-нием УкрГИИГИС в 1990 г.; Ред.: В. Ю. Ландграф, В. Г. Сушко.- 1: 200 000, 1: 50 000. – М.: ГУГК, 1991. – 2 к. (1 л.).- (Реки Украины; Вып. 1)  На карті детально відображено Печенізьке водосховище, відрізок течії ріки Сіверський Донець від смт Печенеги до м. Балаклія та прилеглу до них територію, об’єкти гідрографії, рельєф, рослинність, населені пункти та шляхи сполучення. Карта інформує туристів про тваринний світ лісів, види риб, грибів даної території та подає корисну практичну інформацію для відпочиваючих «дикуном».

Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 4995

  18.Северский  Донец и Оскол. [Туристская топографическая карта] / Сост. и подгот. к печати  Харьк. отд-нием УкрГИИГИС в 1990 г.; Ред.: В. Ю. Ландграф, В. Г. Сушко. – 1: 200 000, 1: 50 000. – М.: ГУГК, 1991. – 2 к. (1 л.).- (Реки Украины; Вып.2)      На карті  відображено відрізок течії ріки Сіверський Донець нижче м. Балаклія від смт Савинці до м. Ізюма, течію ріки Оскол, фрагменти Краснооскольського водосховища та прилеглу до них територію. Подано об’єкти гідрографії, рельєф, рослинність, населені пункти та шляхи сполучення. Карта інформує туристів про тваринний світ лісів, види риб, грибів даної території та подає корисну практичну інформацію для відпочиваючих «дикуном».

 Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 4996

19.Україна. Екологічні проблеми природних вод / Всеукр. Екол. Ліга; Підгот. До вид. Київ. Військ. – карт. ф-кою в 2000 р; Авт.: В. А. Барановський та ін.- 1: 2 000 000. – к.: ВКФ ТС ЗС України. 2000. – 1 арк.

Картографування якості природних вод дозволяє виявити деякі її територіальні закономірності, які можуть мати певне значення при плануванні заходів щодо поліпшення якісного стану природних вод. Оцінка якості води за показниками дозволяє провести порівняльну оцінку якості води різних водних об’єктів між собою (незалежно від присутності різних забрунюючих речовин), виявити тенденцію змін якості води за роками, спростити і значно поліпшити форму представлення інформації, в тому числі у вигляді карт.

Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 5710

20.Черноморское побережье от Вилково до Скадовска / Сост. И подгот. К изд. Киев. Воен.-карт. Ф-кой в 2005-2006 гг.; ГЛ. ред. И. Гиль; Ред.: Г. Дубовецкая и др.; Картогр.: Л. Довгань и др.- 1: 50 000.- К.: КП МОУ «Киевская ВКФ», 2006.- 1 атл. (74 с.): цв., схем., список леч.-оздор. Учреждений, указ. Назв. Насел. Пунктов; 30х21 см.    

 В атласі подано фізико-географічну характеристику Чорного моря, відображено ділянку узбережжя Чорного моря ( м. Вилкове – смт Затока) і озеро Сасик, Дністровська пересип, Дністровський лиман, ділянку (с. Каролино-Бугаз – м. Іллічівськ), ділянку чорноморського узбережжя м. Одеси, ділянку узбережжя (Одеська, Митколаївська, Херсонська області). Дано перелік лікувально-оздоровчих закладів м. Скадовська і смт Лазурне, назв населених пунктів та об’єктів гідрографії.

 Шифри зберігання атласуу секторі картографічних видань: В 2514

21.Шацькі озера: Туристская карта / Уклад. Та підгот. До вид. Київ. військ-карт. ф-кою в 2003 р.; Рикульський М.А. ( темат. зміст).- 1: 50 000.-К.: ВКФ, 2003.- 1к.

На карті відображено територію Шацького національного природного парку, показано гідрологічну сітку, озера, рослинність, населені пункти та шляхи сполучення. Текстова частина містить інформацію про парк та найбільше його озеро – Світязьке (Світязь).Подано перелік та характеристику основних озер парку, мінералізацію води та основні види риб , які в них мешкають.

Шифри зберігання карти у секторі картографічних видань: А 6145

Книжкові видання:

22.Вишневський, Віктор Іванович

Дніпро біля Києва.- К.: Інтерпрес ЛТД, Ніка-Центр, 2005. – 92с.

 Наведено найважливіші відомості про Дніпро біля Києва: рівні і витрати води, термічний режим, гідрохімічні показники. Подано дані про використання ріки та зміни її стану внаслідок господарської діяльності.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА666882

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) В-55

23. Вишневський, Віктор Іванович

Малі річки Києва / В.І.Вишневський.-2-ге, уточ. І допов. – К. : Інтерпрес, 2013. – 81, [2]с.: кольор. іл. – Бібліогр. : с. 81-[82].

 Наведено історичні відомості про малі річки м. Києва. Представ­лено дані про їх гідрографічні характеристики, людський вплив і сучасний стан. Сформульовано проблеми, які мають бути вирішені у сфері екологічного оздоровлення річок.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА666882

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) В-55

24. Вишневський, Віктор Іванович

Річки і водойми України. Стан і використання: Монографія. – К.: Віпол. 2000.-376 с.

У монографії розглянуто основні природні та господарські чинники впливу на водні об’єкти України. Показано зміни кліматичних характеристик та їх вплив на гідрологічний режим. Дана характеристика господарського комплексу, його найбільш водомістких галузей, а також основних водогосподарських об’єктів. Наведено дані про гідрологічні та гідрохімічні характеристики річок, озер та лиманів. Окремо подано відомості про гідрологічні особливості найважливіших річок: Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця та Дунаю; дана характеристика їх водогосподарського використання. Наведено результати досліджень впливу господарювання (насамперед гідроенергетики) на гідрологічний режим річок та екологічну ситуацію. Подано дані, що характеризують паводковий режим річок Українських Карпат.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА597614)2

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) В-55

25. Водне господарство в Україні / За ред.: А. В. Яцика, В. М. Хорєва. – К.: Генеза. – 2000.- 465 с.

В посібнику наведені дані про річкову сітку, озера, лимани, моря, водосховища і ставки, канали і водоводи та їх розміщення в межах ос­новних річкових басейнів і адміністративних утворень України, а також площі земель, зайнятих водними об’єктами, гідротехнічними і водогос­подарськими спорудами. Дана характеристика об’єктів і земель водного фонду в Автономній Республіці Крим і областях України, оцінка водних ресурсів.

Шифр зберігання у НБУВ: ВС 34401

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: У9(4УКР) В-62

 26. Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: монографія / [ Н. С. Лобода та ін.; за ред. Н.С. Лободи, Є. Д. Гопченка ]; Одес. держ. екол. Ун-т. – Одеса: ТЕС,2016. – 331 с.

Досліджено зміни кліматичних, гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних, гідроекологічних характеристик поверхневих вод в басейні Куяльницького лиману, які відбулися внаслідок змін клімату та водогосподарської діяльності на початку XXI сторіччя. Виконана оцінка впливу водогосподарської діяльності на стан водних ресурсів. Наданий опис видів та масштабів водогосподарських перетворень. Оцінено водні ресурси річок, які живлять лиман у природних та порушених водогосподарською діяльністю умовах в сучасності та за кліматичними сценаріями. Показано, що основним джерелом надходження води у Куяльницький лиман у найближчі роки можуть бути морські води Одеської затоки. Надана оцінка рівнів і мінералізації при різних варіантах подачі морської води. Наведені результати моделювання просторово-часової мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману, отриманні із використанням числової гідротермодинамічної моделі.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА 803205

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) В-62

27. Водний фонд Житомирської області / М. А. Галич [ та їн.]; Житомирське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства. Державне управління екології та природних ресурсів в Житомирській області. – Житомир: [б.в.], 2003. -119 с.

У посібнику подані загальні дані про водні об’єкти та водні ресурси Житомирської області. Надано відомості про річкову сітку, основні водосховища, озера, підземні води області та наявність ставків і водосховищ по районах області. Розглянуто питання забору і використання води та охарактеризовано структуру стічних вод, проаналізовано використання водних ресурсів області.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА 664922

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) В-62

28. Водний фонд України. Штучні водойми. Водосховища і ставки6 довідник / [ В.В. Гребінь та ін.; за ред. В. К. Хільчевського, В. В. Гребеня.]  ; проект ЄС « Додатк. підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні Секторал. Бюджет. підтримки.» – Київ: Інтерпрес, 2014. – 163 с.

 У довіднику систематизовано і узагальнено дані про штучні водойми — водосховища і ставки та їх розташування в межах основних районів річкових басейнів і територіально-адміністративних утворень України — АР Крим, областей (адміністративних районів та міст обласного підпорядкування), міст зі спеціальним статусом — Києва та Севастополя.

Шифр зберігання у НБУВ: ВС 59118

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) В-62

29. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення управління: підручник для студ. вищих навч. закладів / А. В. Яцик, Ю. М. Грищенко, Л. А. Волкова, І. А. Пашенюк; А. В. Яцик (ред.). – К.: Генеза, 2007. – 360с.

У підручнику викладено особливості формування водного господарства як галузі економіки. Дано класифікацію водних ресурсів, характеристику їхніх запасів і розподіл. Розглянуто види водоспоживання, основних споживачів води, їхні особливості та вимоги, а також види регулювання стоку, наведено приклади складання водогосподарських балансів і схем комплексного вико­ристання водних ресурсів, наголошено на основних джерелах забруднення водних ресурсів та запропоновано заходи щодо запобігання негативному впливу води на навколишнє природне середовище. Визначено критерії та па­раметри цінності гідрологічних охоронних територій та об’єктів. Розглянуто досвід управління водними ресурсами в розвинених країнах і викладено реко­мендації щодо запровадження басейнового принципу управління в Україні.

Шифр зберігання у НБУВ: ВС45637

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) В-62

30. Водні ресурси Івано-Франківської області ( Інформаційний посібник) / «мама-86 - Яремче». – Яремче, 2001. – 156 с.

У посібнику міститься інформація про водні ресурси Івано-Франківської області (поверхневі та підземні води); висвітлюються основні проблеми забруднення води та забезпечення населення якісною питною водою. Крім того, особлива увага приділяється проблемам ендемічного зобу на Прикарпатті. Наводяться важливі нормативно-правові документи з питань водокористування та охорони вод.

Шифр зберігання у НБУВ: ВС45637

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) В-62

31. Водні ресурси на рубежі XXI ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення / За редакцією академіка УЕАН, д. е. н., професора М. А. Хвесика. – К.: РВПС України НАН України, 2005. – 564с.

Наведена характеристика водноресурсного потенціалу України та частин сві­ту. Проаналізовані основні проблеми водокористування в різних сферах еконо­міки. Оцінено місце водних ресурсів в системі регіоналізації та глобалізації. Роз­глянуті основні законодавчі положення, міжнародне співробітництво в галузі во­докористування. Запропоновані шляхи вирішення основних проблем викорис­тання та охорони водних ресурсів.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА671756

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: У9(4УКР) В-62

32. Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману  монографія / [ Тучковенко Ю. С. та ін.]; за ред. д-ра геогр. Наук, проф. Тучковенка Ю. С., д-ра геогр. Наук, проф. Лободи Н.С. ; Одес. держ. екол. Ун-т. – Одеса: ТЕС, 2014. – 277 с.

Надані фізико-географічна, соціально-економічна і гідрографічна характеристики Тилігульського лиману та його водозбірного басейну, опис природних ресурсів лиману і проблем їх збереження, аналіз гідрологічного і гідроекологічного режимів лиману в сучасних умовах. Особлива увага приділяється оцінці змін водних ресурсів річок водозбору Тилігульського лиману та інших складових його водно- сольового балансу під впливом водогосподарської діяльності і глобального потепління (за кліматичними сценаріями).

Шифр зберігання у НБУВ: ВА790047

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) В-62

33. Водні ресурси у вимірах природного багатства України. / [М. А. Хвесик та ін.; за заг. ред. М. А. Хвесика ]; НАН України, Держ. установа «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». – Київ: Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку, 2016. – 108 с.

Розглянуто вартісні характеристики водних ресурсів України у вимірах природного багатства. Визначено теоретико-методологічні і методичні засади поняття їх економічної оцінки. Сформовано базові фундаментальні позиції, які необхідно враховувати при проведенні агрегованої економічної оцінки водної складової природного багатства країни. Досліджено вартісні показники останньої на рівні держави, регіонів, галузей. Визначено, що водні ресурси можуть генерувати високу вартість, яка сприятиме їх залученню у площину економічних процесів. У свою чергу, це активізує впровадження інвестиційних проектів та використання інноваційного інструментарію (рента, екопослуги, капіталізація тощо), базованого на вартісних характеристиках цього виду ресурсів. Сформовано основні підходи до підвищення ефективності використання водної складової природного багатства відповідно до її економічної оцінки. Запропоновано інноваційні напрями впровадження вартісних характеристик водних ресурсів у водогосподарську практику.

Шифр зберігання у НБУВ: ВC61126

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: У9(4УКР) В-62

34. Водно-болотні угіддя Поділля: монографія. / за ред. Балашова Л. С., Любінської Л. Г., Матвеєва М. Д., Касіяника І. П. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014.-220с.‎

У монографії відображені географічні, флористичні та фауністичні особливості водних і болотних екосистем Поділля. Наведені результати дослідження антропогенного впливу на природне середовище та його біотичну і географічну складову. Описано модельні об’єкти водно-болотних угідь Поділля та обґрунтовано створення нових ВБУ міжнародного, національного та місцевого значення.

Шифр зберігання у НБУВ: ВC61126

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: У9(4УКР) В-62

35. Гідрогеологічні умови верхів’я долини річки Прип’ять: наук. дослідж. / [О. В. Цветова та ін.; за ред. П. І. Коваленка, Ю. Й. Бахмачука]. – К.; Ковель: Ковельська міська друкарня; Луцьк : РВВ Луц. Нац. техн. Ун-ту, 2013. – 219, [16] с.

Узагальнена наявна інформація про гідрогеоекологічні умови долині р. Прип 'ять в межах Волинської області, де десятиліттями створювала ся спостережна мережа і вівся моніторинг за станом природного сере довища в умовах активної водогосподарської і водорегулювальної діяль­ності.

Виконана оцінка сучасного стану і динаміки розвитку геосистеми ніс впливом природних і антропогенних чинників, результати якої можуть бути використані для обґрунтування і корегування управлінських рішень : екологічних і соціально-економічних проблем регіону.

Шифр зберігання у НБУВ: ВC56290

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: У9(4УКР) Г-46

36. Гидроэкологическая характеристика придунайских озер Украины: монография / [замаров В. В. И др.; науч. ред. Замаров В. В.]; Одес. Нац. Ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса: ОНУ, 2014. – 228 с.

Узагальнена наявна інформація про гідрогеоекологічні умови долині р. Прип 'ять в межах Волинської області, де десятиліттями створювала ся спостережна мережа і вівся моніторинг за станом природного сере довища в умовах активної водогосподарської і водорегулювальної діяль­ності.

Виконана оцінка сучасного стану і динаміки розвитку геосистеми ніс впливом природних і антропогенних чинників, результати якої можуть бути використані для обґрунтування і корегування управлінських рішень : екологічних і соціально-економічних проблем регіону.

Шифр зберігання у НБУВ: ВC56290

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: У9(4УКР) Г-46

37. Говорун, В. Д., Тимощук, О. О.

     Річки Хмельниччини :[навч. посіб.] / Говорун В. Д., Тимощук О. О.; Нац. акад. пед. Наук України, Хмельниц. Обл. екол. – натураліст. Центр учнівської молоді. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2010. – 239 с.

Узагальнена наявна інформація про гідрогеоекологічні умови долині р. Прип 'ять в межах Волинської області, де десятиліттями створювала ся спостережна мережа і вівся моніторинг за станом природного сере довища в умовах активної водогосподарської і водорегулювальної діяль­ності.

Виконана оцінка сучасного стану і динаміки розвитку геосистеми ніс впливом природних і антропогенних чинників, результати якої можуть бути використані для обґрунтування і корегування управлінських рішень : екологічних і соціально-економічних проблем регіону.

Шифр зберігання у НБУВ: ВC56290

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: У9(4УКР) Г-46

38. Економіка водокористування : навч. посіб. / В.І. Павлов [ та ін.]; Акад. екон. Наук України, Хмельниц. Обл. екол. – натураліст. центр  учнівської молоді.- Вид. 2-ге, випр. і допов. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2010. – 239 с.

У навчальному посібнику відображено економічні основи водокористування. Висвітлено теоретико-методологічні положення та особливості водокористування суб’єктами господарювання за видами економічної діяльності. Розглянуто правові аспекти державного регулювання та екологічні імперативи водокористування. Розкрито методи обліку і планування раціонального використання водних ресурсів, розглянуто підходи до економічної оцінки водних ресурсів та систему платежів і зборів за користування та забруднення водних об’єктів.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА791865

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: У9(4УКР) Е-40

39. Кирилюк, Мирослав Іванович

Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 246 с.

У посібнику розглядаються природні умова та методика визначення елементів водного балансу гірських водозборів Українських Карпат за місячний, сезонний і річний проміжки часу за багаторічний період і характерні за водністю роки. Узагальнено результати досліджень у вигляді карт, графіків і таблиць. Приводяться основні закономірності формування водних ресурсів, їх якісний стан та використання.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА615597

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) К-43

 40. Кукурудза, С. І., Перхач,О. Р.

Використання та охорона водних ресурсів = Use and protection of water resources: навч. посіб. – Львів: Видавнич. Центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.- 304 с.

У посібнику розглядаються природні умова та методика визначення елементів водного балансу гірських водозборів Українських Карпат за місячний, сезонний і річний проміжки часу за багаторічний період і характерні за водністю роки. Узагальнено результати досліджень у вигляді карт, графіків і таблиць. Приводяться основні закономірності формування водних ресурсів, їх якісний стан та використання.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА615597

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) К-43

 41. Мережко, Олексій Іванович,  Хімко, Роман Васильович.

Річки Карпат.-К., 1999. – 124 с.

Видання в популярній формі знайомить читача з особливостя­ми гірських річок Карпат, їх екологічним станом, розкриває основні причини, що призвели до його погіршання. В книзі стисло, у загальній формі висвітлено основні напрямки роботи громадських організацій щодо поліпшення стану водних екосистем Карпат.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА599518

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: Д229(4УКР) М-52

42. Микула, О. Я.

Кадастр природних ресурсів: навч. посібник / О. Я. Микула, М. Г. Ступень, В. Ю. Пересоляк.- Л.: Новий Світ – 2000, 2006.- 192с.

У навчальному посібнику викладено сучасну нормативно-правову базу кадастрів природних ресурсів, досягнення науки та практики організації і ведення кадастрів природних ресурсів, методичні особливості ведення окремих галузевих кадастрів, економічну оцінку окремих природних ресурсів.

.Шифр зберігання у НБУВ: ВА695231

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: У9(4УКР) М-59

43. Мольчак, Ярослав Олександрович, Мігас, Ростислав Васильович.

Річки Волині / Українська екологічна академія наук, Волинський держ. ун-т. ім. Лесі Українки. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – 174 с.

В книзі вперше в такому досить солідному обсязі розповідається про виникнення, життя і охорону річок Волині, історію їх вивчення та систему дослідження, про використання їх водних ресурсів і пов’язані з цим екологічні проблеми. Тут вміщено детальний опис го­лубих артерій краю, грунтовну фізико-географічну довідку про даний регіон.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА596087

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань:  Д229(4УКР) М-76

44. Обухов, Євген Васильович

Економіко-екологічні оцінки проектів великих українських водосховищ: монографія / Одеський держ. екологічний ун-т. – О.: ТОВ « ІНВАЦ», 2008. – 100с. У монографії викладено водобалансові характеристики водосховищ та економіко-екологічні питомі показники випаровування і фільтрації, утворених мілководь, руйнування берегів та затоплення і підтоплення прибережних територій Дністровського та дніпровських водосховищ, їх порівняння між водосховищами, що може бути додатковою інформацією при розробці та впровадженні заходів по оздоровленню та порятунку екосистеми Дніпра в рамках відповідної Національної проірами.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА700297

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань:  Д229(4УКР) О-26

45. Паламарчук, М.М., Закорчевна, Н. Б.

Водний фонд України: Довідковий посібник / за ред. В.М. Хорєва, К. А. Алієва. – К.: Ніка-Центр, 2006.-392с.

В посібнику наведені дані про річкову сітку, озера, лимани, моря, водосховища і ставки, канали і водоводи та їх розміщення в межах ос­новних річкових басейнів і адміністративних утворень України, а також площі земель, зайнятих водними об’єктами, гідротехнічними і водогос­подарськими спорудами. Дана характеристика об’єктів і земель водного фонду в Автономній Республіці Крим і областях України, оцінка водних ресурсів.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА681031/2

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань:  Д229(4УКР) П-14

46. Сташук, В. А.

Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами / П. І. Коваленко (заг. ред.). – Д.: ВАТ «Видавництво «Зоря», 2006. – 480с.

У монографії подано відомості про водні ресурси України, їх кількісні та якісні показники, сформульовано основні принципи і фактори інтегрованого управління водогосподарськими комплексами. Наведено аналіз негативних явищ, пов’язаних з використанням водних ресурсів, та основних причин погіршення водно-екологічної ситуації в Україні.

Проаналізовано водогосподарсько-екологічний стан в басейнах основних річок України, дана еколого-економічна оцінка антропогенного навантаження на них та розроблено основні принципи еколого-економічного районування території України для інтеїрованого управління водними ресурсами.

Запропоновано ряд заходів для економного і раціонального викорис­тання водних ресурсів.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА680842

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: У9(4УКР) С-78

47. Хвесик, М. А., Головинський, І. Л., Яроцька, О. В.

Продуктивність водоресурсних джерел України: теорія і практика / НАН України. – К., 2007. – 412 с.

У монографії подано відомості про водні ресурси України, їх кількісні та якісні показники, сформульовано основні принципи і фактори інтегрованого управління водогосподарськими комплексами. Наведено аналіз негативних явищ, пов’язаних з використанням водних ресурсів, та основних причин погіршення водно-екологічної ситуації в Україні.

Проаналізовано водогосподарсько-екологічний стан в басейнах основних річок України, дана еколого-економічна оцінка антропогенного навантаження на них та розроблено основні принципи еколого-економічного районування території України для інтеїрованого управління водними ресурсами.

Запропоновано ряд заходів для економного і раціонального викорис­тання водних ресурсів.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА680842

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань:  У9(4УКР) С-78

48. Хомік, Наталія Володимирівна

Водні ресурси Шацького національного природного парку: сучасний стан, охорона, управління: [монографія] / Н. В. Хомік; за наук. ред. д-ра техн. наук, проф., акад. НААН і РАСГН П. І. Коваленка; Нац. акад. аграр. Наук України, Ін-т вод. Проблем і меліорації. – Київ: Аграр. Наука, 2013. – 239, [10]с.

У монографії наведено характеристику водних ресурсів Шацького національного природного парку, розташованого у крайній північно-за- хідній частині України, і який поєднує на своїй території водно-болотні, лісові, лучні та озерні екосистеми поліського типу, завдяки чому входить до світової природоохоронної мережі та є складником трилатерального Міжнародного біосферного резервату «Західне Полісся». Обгрунтовано методичні основи управління водними ресурсами для природоохорон­них територій поліської зони при зростаючому антропогенному наван­таженні на водні ресурси. Запропоновано методику управління водними ресурсами на природоохоронних територіях на прикладі Шацького на­ціонального природного парку із урахуванням даних екосистемного мо­ніторингу, що дає змогу передбачати багатофакторний вплив господар­ської діяльності на водні об’єкти і призначати відповідні заходи щодо забезпечення їхнього збереження та охорони.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА780126

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань:  Д229(4УКР) Х-76

49. Швебс, Г. І., Ігошин ,М. І.

Каталог річок і водойм України: Навчально-довідковий посібник / Одес. нац. ун-т ім. І. М. Мечникова; за ред. Є. Д. Гопченка. – Одеса: Астропринт. 2003. – 392 с.

За сучасними даними укладено реєстр і наведено відомості про найважливіші гідрографічні характеристики річок і водойм Україні . Складено методичні вказівки стосовно визначення гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних показників та якості води не І досліджених річок та водойм з використанням довідкової та карті І графічної інформації. Характеризується стан і наведено рекомендації по охороні і раціональному використанню річок, озер, лиманів, водосховищ, ставків, боліт країни та збереженню їх як природних об’єктів. Розглянуто методичні підходи до комплексної оцінки антро погенного навантаження на басейни річок і водойм та методичі аспекти визначення критеріїв ефективності водоохоронної діяльностію Каталог містить упорядкований перелік відомостей і відповідає навчальному виданню довідкового характеру.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА651083

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань:  Д229(4УКР) Ш-34

50.Экономика и охрана водных ресурсов Украины / П. И. Пономаренко, П. М. Моссур, Н.Н. Пинчук, Е. А. Яковлев. – Днепропетровск: Наука и образование, 1997. – 228с.

Рассмотрены водные ресурсы Украины и их роль в социально-экономическом развитии страны. Изложены вопросы использования и охраны водных запасов, дана характеристика поверхностных и подземных пресных, термальных, минеральных и морских вод. Показаны проблемы научно-технического прогресса в рациональном и комплексном использовании водных ресурсов, их экологические аспекты. Приведены возможные мероприятия по охране и рациональному использованию водных запасов и очистке сточных вод. Освещены вопросы экономической эффективности водоохранных мероприятий, стимулирования рационального использования водных ресурсов.

Шифр зберігання у НБУВ: ВА597512

Шифр зберігання книги в секторі картографічних видань: У9(4УКР) Э-40

    Тематична виставка, присвячена водним ресурсам України, експонується з 22 березня по 12 квітня в секторі картографічних видань НБУВ (кімн. 302). На ній представлені картографічні та книжкові видання з депозитарного фонду сектору.

 

Підготувала:

Молодший науковий співробітник Романчук М.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3, 3-й поверх, к. 302.
жовтень-червень:
пн - сб: 9.15 - 20.00
нд: 9.15 - 18.00
липень-вересень:
пн - сб: 9.15 - 18.00
+38 (044) 524-4438