Друга міжнародна наукова конференція молодих учених "Наукова молодь у системі обміну знаннями"

Поділитися: 

19 травня 2011 р. у приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відбудеться Друга міжнародна наукова конференція молодих учених "Наукова молодь у системі обміну знаннями".

На конференцію виносяться наступні питання:

  • соціальні мережі і науковий простір (Facebook, SciPeople, LinkedIn та ін.);
  • технології популяризації наукових знань (Флешмоб, Буккроссинг);
  • ефективність інформаційних технологій у дослідницькій діяльності (веб 2.0 та 3.0);
  • мережеві ініціативи в українській науці;
  • корпоративні проекти бібліотечно-інформаційної сфери;
  • соціальні комунікації і медіа-простір сучасної науки;
  • молодий дослідник у світовому науковому просторі.

Приймаються усні та стендові доповіді. Для виголошення усних доповідей учасникам буде надане необхідне презентаційне обладнання. За результатами обговорення на секціях, найкращі доповіді молодих вчених будуть відзначені оргкомітетом.
Подані тексти доповідей будуть рецензуватися оргкомітетом конференції. Прийняті матеріали до початку конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Заїзд та реєстрація учасників з інших міст і країн – 19 травня 2011 р.
Початок роботи конференції – 19 травня 2011 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3, к. 344).

Заявку на участь у конференції, доповіді та повідомлення (з анотацією), з короткими відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь, звання; посада, місце роботи, телефон, E-mail) надсилати до організаційного комітету до 1 травня 2010 р. за адресою:

    Україна, 03039, м. Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3,
    Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
    Рада молодих учених НБУВ
    т. (38 044) 525-54-70, 524-23-14; E-mail: conferyoung@nbuv.org.ua

Повідомлення про прийняття доповідей та запрошення на конференцію у разі потреби будуть розіслані учасникам електронною поштою до 15 травня 2011 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Організаційний внесок для учасників відсутній.

Матеріали, схвалені оргкомітетом конференції, будуть опубліковані в збірнику "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського". Для публікації у науковому збірнику статті повинні відповідати наступним вимогам. Обсяг статті повинен становити від 20 до 40 тис. друк. знаків (із проміжками). Текст складається через 1,5 інтервалу, кегль 14, гарнітура TimesNew Roman у редакторі Microsoft Word. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по 20 мм. Стаття повинна бути представлена на електронному носієві та в роздрукованому вигляді на аркушах формату А4 в одному примірнику. До статті додати: 1. Анотацію (обсягом до 500 друк. знаків) українською мовою. Після анотації подаються ключові слова (3–10 слів або словосполучень) у називному відмінку. Список літературних джерел повинен бути оформлений за алфавітним принципом розміщення згідно з чинними стандартами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», враховуючи наказ ВАК України № 63 від 26 січня 2008 р.

Оргкомітет