Тут дбайливо оберігають бібліотечні скарби й дають друге життя книжковим раритетам. Центру консервації і реставрації НБУВ виповнилося 25 років

Поділитися: 
Дата події: 
18-10-2017

У структурі Національної бібліотеки України вже чверть століття функціонує унікальний підрозділ – Центр консервації та реставрації – науково-дослідний та координаційно-методичний орган з питань забезпечення збереження бібліотечних фондів в установах Національної академії наук України, який здійснює наукове розроблення технологічних, організаційних та методичних засад забезпечення фізичного збереження інформаційних ресурсів НБУВ у процесі їх формування, зберігання та використання, а на практиці  - його фахівці дбають про бібліотечні фонди й дають друге життя книжковим раритетам.

У вересні 1992 року Постановою Президії Національної академії наук України (НАН України) «Про Розвиток Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України» № 241 для вирішення невідкладних завдань забезпечення довготривалого зберігання документів у Бібліотеці створено Центр консервації та реставрації. Завдяки створенню Центру  робота зі збереження фондів, розпочата від дня заснування Бібліотеки,  була поставлена на наукову основу.

Упродовж усіх років діяльності центр  виконував дослідження за науковим напрямом «Нові технології збереження, консервації та реставрації бібліотечних фондів», а основним завданням стало формування єдиної політики Бібліотеки у галузі консервації фондів на основі аналізу, узагальнення та адаптації досягнень світової науки.

Структурними підрозділами ЦКР НБУВ є відділи наукових технологій збереження фондів, реставрації та оправи, створені для вирішення науково-дослідної, науково-методичної, науково-організаційної та виробничої діяльності.

Відділом наукових технологій збереження фондів здійснююся наукові дослідження дії біотичних та абіотичних факторів середовища на експлуатаційні властивості паперу та процеси старіння інших видів матеріальної основи документів, комплексні науково-прикладні дослідження для стабілізації різних видів матеріальної основи по відношенню до механічного, хімічного та біологічного факторів, а також дослідження у напрямку оптимізації режимів зберігання документів у рамках постійно діючого екологічного моніторингу сховищ та фондів.

Відділами реставрації та оправи проводиться  складна наукова реставрація рукописних та стародрукованих книг, плакатів, карт XVI-XIX ст., масова реставрація  аркушів друкованих видань та виготовлення твердих оправ для книжок та газет XVI -XXI ст. із фондів Бібліотеки.       

Завдяки використанню розробок науково-дослідних робіт за роки діяльності ЦКР НБУВ було реалізовано комплекс багатопланових заходів для забезпечення збереження бібліотечних фондів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях стосовно фізико-хімічного, механічного та біологічного факторів.

Відділами реставрації та оправи:

  • реставровано 949 419 аркушів друкованих книг, рукописів, аркушів великих форматів (плакати, мапи, гравюри, газети тощо);
  • реставровано та виготовлено 224 838 шкіряних, напівшкіряних, ледериново-мармурових, коленкорових, картонних, паперових оправ книг, журналів, підшивок газет; 
  • виготовлено 31 537 різноманітних за конструкцією та матеріалами індивідуальних засобів зберігання раритетних документів різних форматів: папок, коробок, футлярів, тубусів, паспарту тощо.

Для забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного режиму фондів спеціально створеною у 2000 році в структурі відділу наукових технологій збереження фондів групою санітарно-гігієнічної обробки фондів –

  • знепилено 28 394 536 документів;
  • з використанням сучасних дезінфікуючих розчинів здійснено індивідуальну поаркушеву стабілізаційну обробку 44 080 друкованих книг та рукописів, які повернуто до наукового обігу.

За цими цифрами – унікальна, кропітка, важлива та складна повсякденна робота зі збереження оригіналів найцінніших видань Бібліотеки, яку без перебільшення мало хто може здійснити в Україні.

5 жовтня 2017 року  на засіданні семінару «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи», що відбувся  у бібліотеці в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек»", були розглянуті основні етапи становлення та розвитку цього підрозділу за  25-років його існування.

Заступник генерального директора  з наукової роботи Людмила Муха шанобливо згадала всіх, хто працював у центрі з часу його створення.    Наразі це ті  науковці, зазначила вона, які доклали неабияких зусиль для розгортання таких нетрадиційних для Бібліотеки напрямів, як актуальні дослідження біологічних проблем збереження бібліотечних фондів, матеріалознавчі аспекти фізичного стану фондів, екологічні чинники впливу навколишнього середовища та багато-багато інших, що реалізуються донині.

На сьогодні для вирішення невідкладних завдань забезпечення збереження фондів на належному рівні  укладено договори про науково-практичне співробітництво між НБУВ та Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, а також між НБУВ та Державною установою «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзеєва» АМН України.

Науковий співробітник відділу наукових технологій збереження фондів Любов Затока розповіла про основні складові матеріалознавчого та біологічного напрямків наукової роботи упродовж зазначеного часу і висловила сподівання,  що подальша діяльність відділу буде такою ж насиченою, як і перші 25 років.

У виступах присутніх, зокрема завідувача відділу наукових технологій збереження фондів Миколи Омельченка та завідувача відділу реставрації Лариси Сорокіної та інших учасників,  неодноразово підкреслювалась думка про те, що найкращих результатів у вирішенні завдань збереження документів на різних матеріальних носіях  можна досягти за умови об’єднанні зусиль фахівців з різних галузей науки: біології, хімії, технології виготовлення паперу, медичної екології. Зокрема, це підтвердилось під час подолання наслідків небезпечної аварійної ситуації , яка трапилась в НБУВ 2002 року. Адже завдяки комплексним та кваліфікованим діям колективу Центру, самовідданій праці бібліотечних працівників, допомозі наукових установ НАН України, АМН України та підприємств м. Києва жодна одиниця зберігання не була втрачена, а екстремальна ситуація була швидко подолана.

22 травня 2015 року до  100-річчя Бібліотеки в рамках фестивалю науки вперше у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського було розгорнуто виставку «Відреставровані раритети з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського» для широкого відображення творчих досягнень у роботі фахівців Центру. Для експонування були представлені відреставровані фахівцями Центру консервації і реставрації НБУВ раритетні документи Бібліотеки XVI–XIX ст.: унікальні рукописні сувої, рукописні книги та стародруки, газетні підшивки, образотворчі матеріали (плакати, афіші, листівки) та інші матеріали.  Документи різних форматів на різних матеріальних носіях  презентували значний за обсягом масив відреставрованих матеріалів з історико-культурних фондів Бібліотеки, які є національним надбанням.

Ще одним цікавим матеріалом, що може бути корисним для пропагування професій, пов’язаних зі збереженням бібліотечних документів, був представлений відеосюжет про майстерну роботу реставратора.

На святкування ювілею до Бібліотеки завітало багато друзів, шанувальників, співробітників, які працювали у центрі у різні роки, а також представників інших наукових установ-партнерів. Позитивами співпраці фахівців Бібліотеки та цих установ є проведення спільних експериментальних досліджень, підготовка та публікація  наукових праць.

За 25 років фахівці Центру зробили чималу роботу зі збереження, консервації та реставрації фондів, поширення знань про різні аспекти системи збереження документів та запровадження її складових в інших бібліотеках України.

Вітаючи фахівців відділів наукових технологій збереження фондів, реставрації та оправи із ювілеєм, бажаємо його працівникам світлого неба над головою, упевненості в прийдешньому дні,  надійних партнерів і однодумців, цікавих наукових результатів!

Любов Затока
науковий співробітник НБУВ
 
Опубліковано: прес-служба НБУВ

Довідково

Історія становлення і розвитку діяльності зі збереження фондів у НБУВ нараховує більше восьмидесяти років і почалася практично з відкриття бібліотеки у 1918 р. Вже у 1928–1930 рр. у бібліотеці планомірно проводилися обстеження рукописних і стародрукованих документів, також виконувалися профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення збереження фондів. У наступні роки питання збереження документів бібліотеки набули подальшого розвитку і впровадження. Вирішувалися питання виготовлення або відновлення оправ, знепилювання та дезінфекційного оброблення фондів, а також дослідження складу і вологості повітря. Системне вирішення завдань забезпечення збереження документів на різних матеріальних носіях у процесі їхнього формування, зберігання і використання розпочалося з вересня 1992 року, дати створення на базі відділів оправи та гігієни і реставрації Центру консервації і реставрації (ЦКР НБУВ).

 

Відео YouTube: