Видавнича новинка у відділі пресознавства НБУВ – опубліковано новий каталог газетних фондів

Поділитися: 

Видавнича новинка у відділі пресознавства НБУВ – вийшов друком загальний ретроспективний каталог «Газети України 1956–1960 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», який продовжує серію бібліографічних покажчиків, що орієнтують у газетних фондах бібліотеки.

Покажчик містить 6225 бібліографічних описів, з них – 4350 газет різного типу: республіканські, обласні, міські, районні, низові (фабрично-заводські, шахтні, освітянські, будівельні, колгоспні та ін.), розташованих у алфавітному порядку заголовків (назв). Окремо описано 1875 різноманітних додатків: комсомольсько-молодіжних, літературних, технічних сторінок, блискавок, листівок, бюлетенів, спеціальних випусків тощо.

Особливістю покажчика є те, що в ньому вперше описано колгоспні багатотиражні газети, котрі почали масово виходити з 1956 року.

Науково-довідковий апарат видання має два допоміжних покажчика: покажчик місць видання (зазначено місце видання газет і перейменування окремих населених пунктів) та покажчик мов видання. Подано також список скорочень та їх розшифрування

Повний текст видання на порталі НБУВ