Колекція українського радянського кіноплаката 1920-1930-х рр.

Не вперше ми можемо констатувати важливу роль історико-культурних фондів, які майже протягом століття збирає та дбайливо зберігає Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. Справжньою перлиною та окрасою зібрання кіноплаката 1920 – початку 1990-х років, яке зберігається у фондах, є колекція українського радянського кіноплаката 1920 – 1930-х рр. Незважаючи на величезні тиражі, обсяги яких сягали іноді навіть до 10000 примірників, більшість плакатів загинула, виконавши свою функцію реклами та пропаганди. Сформована і дбайливо збережена колекція НБУВ сьогодні вже є важливою джерельною базою для наукових досліджень не лише мистецтвознавчого, а й кінознавчого спрямування. Саме на матеріалах колекції НБУВ було проведено ґрунтовне дослідження, яке стало основою монографії І. І. Золотоверхової «Український радянський кіноплакат 20 – 30-х років» (К., 1983), а нині співробітниками Бібліотеки проводиться подальше наукове вивчення плакатів та робота з підготовки ілюстрованого каталогу.
Колекція українського радянського кіноплаката 1920 – 1930-х рр. є оригінальним та своєрідним графічним кінолітописом, який через творчість окремих художників знайомить нас з кінематографічним репертуаром окресленого періоду, а також наочно демонструє тісний взаємозв`язок двох мистецтв – плакатної графіки і кіно. Власне, становлення та бурхливий розвиток кіномистецтва створили сприятливі умови для виникнення, розвитку та вдосконалення мистецтва кіноплаката.
Як показує аналіз колекції, до роботи у вітчизняному кіноплакаті за період 1920 – початку 1930-х рр. долучилися більш як 40 українських та російських митців, і не лише графіків, а й живописців, а кількість фільмів, до яких були створені плакати, сягала близько 200. Це ще раз доводить нам загальновідомий факт, що кіно у той час стало «найважливішим з усіх мистецтв».
для перегляду фотогалерея колекції «Український український радянський кіноплакат 1920 – 1930-х рр.» вміщує зображення 100 плакатних аркушів, серед яких зустрічаємо роботи як відомих художників, зокрема, Костянтина Болотова, Анатолія Бондаровича, Михайла Длугача, Миколи Івасюка, Юхима Кордиша, Ібрагіма Літинського, Семен Менделя, Анатолія Мартинова, А. Фіногенова, так і невідомих митців, які залишили нам у спадок надзвичайно високохудожньо виконані зразки своєї творчості.
Окремо хотілося б звернути увагу на плакати, виконані відомим письменником, кінорежисером, кінодраматургом, класиком світового кінематографа, художником Олександром Петровичем Довженком, адже саме у кіноплакаті розкрилася ще одна грань його самобутнього таланту.
Сподіваємося, що вперше представлений нами досить великий за обсягом візуальний ряд, який містить 100 раритетних зразків кіноплаката періоду 1920 – початку 1930-х рр. стане несподіваним відкриттям не лише для фахівців, а й широкого кола шанувальників мистецтва.

Л. М. Гутник

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)