Електронна бібліотека “Україніка” – інтегрований національний електронний інформаціний ресурс

Поділитися: 
Дата події: 
6-10-2018

У зв’язку із розвитком незалежної України створення ресурсу історичної та культурної спадщини українського народу стало одним із напрямів діяльності бібліотек, архівів музеїв та інших інституцій, пов’язаних з національною пам’яттю, невід’ємною частиною національної бібліографії, археографії та архівознавства, музеєзнавства України в її широкому розумінні як ресурс національної документальної пам‘яті.

Сьогодні ця масштабна робота набуває нової якості у зв`язку із входженням суспільства в цифрову еру, коли документальний ресурс та відповідний науково-довідковий апарат активно інтергрується як в український іноформаційний простір, так і в світову мережу. Ці реалії сучасного цифрового світу уможливили реалізацію ідеї створення інтегрованого ресурсу ”електронної україніки” – зведеного бібліографічного та цифрового ресурсу усієї документальної спадщини України з організацією доступу до науково-довідкових, бібліографічний та текстових ресурсів документів, репрезентації ресурсів оригіналів у цифровому вигляді з широкими можливостями репрезентації на сайтах бібліотек та архівів, наукових установ у глобальній світовій мережі.

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського ініціювала та розпочала створення такого ресурсу “Електронна бібліотека “Україніка” основними завданнями якої є:

  • надання широкій громадськості доступу до документів державно-національного змісту;
  • забезпечення користувачам єдиної точки входу для пошуку різнорідних за видами і тематичної спрямованості ресурсів україніки; збирання та архівування мережевих електронних ресурсів україніки (у першу чергу електронних версій книг та періодичних видань);
  • забезпечення збереження рідкісних бібліотечних та архівних фондів україніки в електронному вигляді;
  • створення на базі ресурсів електронної бібліотеки персональних, тематичних та проблемно-орієнтованих електронних колекцій;
  • популяризація української мови і культури, поширення української літератури для україномовних зарубіжних користувачів;
  • створення можливості використання фондів електронної бібліотеки у наукових дослідженнях, в освітніх процесах, а також з метою популяризації іміджу України у світі.

Електронна бібліотека має на меті акумулювати у цифровому форматі твори всіма мовами, незалежно від місця видання, про український народ, де б і коли б він не жив, про територію України та про всі народи, які жили або живуть на цій території. Що дасть змогу представити користувачам електронної бібліотеки знання про Україну, її народ, його історію, традиції та культуру, розбудовану політичну націю, сформовану нею державу; матеріали про природне, географічне середовище, демографічний, економічний, соціальний, освітній, науковий потенціал України, здобутки української нації, її місце у світовому цивілізаційному розвитку.

Принциповим в організації ресурсів електронної бібліотеки є впровадження єдиної системи організації знань на основі наукового довідково-пошукового апарату. Основні поняття представленої галузі знань супроводжуються іконографічною та довідково-енциклопедичною інформацією, що дає змогу визначити для кожного ресурсу його тематичні, територіальні, часові та інтелектуальні атрибути. Все це створює для дослідників умови ефективного пошуку джерел наукової інформації.

Розробка технологічної платформи та формувння ресурсу здійснюються відділом інформаційно-комунікаційних технологій НБУВ, під керівництвом Лобузіної К. В. (доктор наук із соіальних комунікацій, керівник Інституту інформаційних технологій).