Опубліковано науково-інформаційний бібліографічний покажчик «Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2017 році»

Поділитися: 

Опубліковано черговий випуск науково-інформаційного бібліографічного покажчика «Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», підготовлений відділом комплексного формування бібліотечних ресурсів спільно з відділом обмінно-резервних фондів НБУВ.

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2017 році : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац.  б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, С. Ю. Брянцева, О. Ю. Кірданова, В. С. Кабкова, М. Ю. Кузнeцова, І. М. Смелік ; відп. ред. Т. П. Павлуша. – Київ : НБУВ, 2017. – 162 с.

Покажчик є науково-інформаційним виданням, що інформує партнерів з документообміну про нові видання обмінного фонду НБУВ, які надійшли з різних джерел комплектування.

Бібліографічний покажчик 2017 року складається з семи розділів:

  • у першому розділі подається інформація про видання НБУВ за період 2000–2017 рр.;
  • другий розділ презентує нові надходження до обмінного фонду, одержані за державними цільовими програмами (проектами «Українська книга» та «Наукова книга»), а також видання, передані установами, авторами, дарувальниками для подальшого розповсюдження серед бібліотек з науковою та культурно-просвітницькою метою;
  • третій – видання з обмінного фонду за 2012–2016 рр., що надійшли за вищезгаданими джерелами;
  • у четвертому розділі представлено ретроспективний обмінний фонд за 1950–2011 рр., що зберігається у відділі обмінно-резервних фондів НБУВ;
  • у п’ятому розділі подано видання, які розшукує Бібліотека для поповнення своїх фондів;
  • шостий розділ презентує періодичні видання НАН України з поточного обмінного фонду НБУВ за 2013–2017 рр.;
  • сьомий розділ (введено з 2017 року) представляє періодичні видання обмінно-резервних фондів НБУВ за період 1960–2012 рр.

У кожному розділі видання представлені за галузями знань. Багатотомні видання, що складаються з томів, частин, випусків тощо, подаються у зведеному бібліографічному описі під одним номером.

Науково-довідковий апарат видання містить іменний покажчик. Прізвища авторів, упорядників, редакторів, видатних осіб та ін., згаданих у бібліографічному описі, подаються за алфавітом, з посиланнями на сторінку основного тексту.

З електронною версією покажчика можна ознайомитися та зробити замовлення на сайті НБУВ www.nbuv.gov.ua (розділ «Про бібліотеку», підрозділ «Співробітництво», рубрика «Книгообмін»). 

Прес-служба НБУВ