Побачив світ черговий випуск збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития»

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського  вийшов друком черговий випуск науково-практичного і теоретичного збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития», що видається Радою директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів національних академій наук – членів МААН.

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров : редкол. : А.С. Онищенко (пред.) [и др.]. – Киев, 2017. – Вып. 14.

Збірник відкриває вступна стаття почесного директора Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, академіка НАН України, доктора філос. наук Олексія Онищенка «Бібліотечна міжакадемічна співпраця: досвід і проблеми».

Автори статей на підставі проведених досліджень, практичного досвіду реалізації наукових проектів презентують досягнення бібліотек національних академій наук Азербайджану, Білорусі, Росії та України. Особливе місце приділено ролі бібліометрії у системі соціальних комунікацій, інноваційним аспектам організації доступу до інформації в наукових бібліотеках, проблемам збереження фондів, перспективам міжнародного документообміну бібліотек в умовах електронного доступу до інформації.

Ювілейна рубрика присвячена 20-річчю Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів національних академій наук – членів МААН.

Електронна версія збірника представлена на порталі НБУВ в базі даних «Наукова періодика».

Прес-служба НБУВ