Міжнародна наукова конференція "Інтранет/Екстранет-ресурси в наукових бібліотеках"

Поділитися: 

Рекомендації

(Київ, 9-10 жовтня 2007 р.)

9-10 жовтня 2007 р. у м. Києві Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського спільно з Асоціацією бібліотек України і Радою директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук — членів Міжнародної асоціації академій наук було проведено міжнародну наукову конференцію "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках".

На конференції розглянуто комплекс проблем, пов'язаних з розвитком електронного середовища бібліотеки в науково-інформаційному просторі держави: веб-технології в науковій бібліотеці; бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах розвитку електронного середовища; електронні інформаційні масиви книжкових пам'яток; інтранет-ресурси рукописної та архівної спадщини; сучасна українська біографістика в інформаційному просторі; інформаційні ресурси музичних бібліотек; архів мережевих науково-інформаційних ресурсів екстранет-середовища НАН України; формування електронних ресурсів бібліотекознавчої спадщини; традиційні та нові підходи до збереження бібліотечно-інформаційних фондів тощо.

Мета форуму полягала у визначенні напрямів розвитку бібліотек в умовах переходу до суспільства знань, їх трансформації в системоутворюючу ланку інформаційної сфери суспільства, вирішенню завдань забезпечення інтеграції бібліотек України в світову інформаційну інфраструктуру та посилення їх ролі в реалізації державної інформаційної політики в інтересах сталого розвитку суспільства, сприяння формуванню позитивного іміджу України в світовому співтоваристві.

Констатувалося, що досягнення поставленої мети потребує:

  • підтримки ініціативи ІФЛА щодо законодавчого закріплення гарантованого надання бібліотекам електронних науково-інформаційних і суспільно значущих ресурсів, створених державним коштом, для збереження та поширення в часі та просторі;

  • активізації формування в наукових бібліотеках інтранет-ресурсів мережевої україніки на основі моніторингу та вибіркового архівування інформаційних ресурсів вітчизняного сегменту інтернет і зарубіжних джерел інформації. Інтеграція отриманих електронних ресурсів у загальнодержавне екстранет-середовище бібліотек і наукових та освітніх установ України;

  • започаткування мережевого проекту "Наукова спадщина України" для надання суспільству інформації про видатних українських учених, які внесли вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки, і повних текстів їх основних робіт, а також ініціювання та інтеграція аналогічних проектів у рамках Міжнародної асоціації академій наук;

  • розробки програмно-технологічних засобів нового покоління для інтелектуальної обробки інформації в сховищах інтранет/екстранет-ресурсів і виділення нових знань;

  • спрямування наукових досліджень на створення теоретичної бази трансформації бібліотек у науково-інформаційні та освітні комплекси - центри накопичення, використання та розповсюдження інтелектуальних інформаційних технологій;

  • підтримки участі наукових бібліотек України у проектах створення Європейської та Світової електронних бібліотек.

Фотоматеріали: 
Реєстрація учасників конференції
Вступне слово генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, академіка НАН України Олексія Онищенка
Гості та учасники конференції
Завідувач відділу Служби ситуативного аналізу Секретаріату Президента України, канд. іст. наук Бульвінський Андрій Григорович
Керівник Київського представництва Державного підприємства "Українська академічна і дослідницька мережа" (УАРНЕТ) Дубицький Руслан Юрійович
Фінансовий менеджер ЕВSCO (Німеччина) Горецька Тереза
Завідувачка відділу Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Коласа НАН Білорусії Городко Ірина Петрівна
Менеджер веб-контенту та електронних зібрань Бруклінської публічної бібліотеки (м. Нью-Йорк) Бенз Сюзан
Заступник директора Інституту проблем реєстрації інформаціїї НАН України, д-р техн. наук Крючин Андрій Андрійович
Книжкова виставка "Інтернет-ресурси"
Відкриття книжкової виставки "Фонд сприяння розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) — Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського"
Відкриття книжкової виставки "Фонд сприяння розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) — Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського"
Відкриття книжкової виставки "Фонд сприяння розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) — Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського"
Відкриття книжкової виставки "Фонд сприяння розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) — Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського"
Відкриття книжкової виставки "Фонд сприяння розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) — Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського"
Відкриття книжкової виставки "Фонд сприяння розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) — Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського"
Відкриття книжкової виставки "Фонд сприяння розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) — Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського"
Відкриття книжкової виставки "Фонд сприяння розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) — Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського"
Відкриття книжкової виставки "Фонд сприяння розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) — Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського"