До Міжнародного дня інтелектуальної власності

Поділитися: 

26 квітня цього року в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері», приурочений до Міжнародного дня інтелектуальної власності.

У заході взяли участь представники Центру інтелектуальної  власності та передачі технологій НАН України, Київського університету права НАН України, НДІ Інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, Державної науково-технічної бібліотеки України, студенти та аспіранти.

Вітаючи учасників круглого столу, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України Володимир Попик зауважив, що в умовах, коли наукові бібліотеки переформатовують свою діяльність на створення електронних ресурсів і надання користувачам доступу до них, найважливішим питанням є внесення змін до вітчизняного законодавства щодо інтелектуальної власності й авторського права. За словами Володимира Попика, це питання обговорюють упродовж багатьох років, однак суттєвих результатів не досягнуто. «Тож перед учасниками круглого столу стоїть завдання сформулювати пропозиції щодо змін в охороні авторського права, а в подальшому передати їх до Кабінету Міністрів України для внесення змін у нормативні документи», – підкреслив Володимир Попик.

Із вітальним словом до учасників круглого столу звернувся Олександр Пахаренко, директор Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством. Він наголосив, що охорона інтелектуальної власності – один із важливих факторів розвитку економіки будь-якої держави, у т. ч. і для України, і висловив переконання, що нинішній круглий стіл є свідченням того, що наша держава йде в ногу із світовим розвитком цього напряму діяльності.

Актуальні проблеми дотримання авторських прав у наукових бібліотеках проаналізував завідувач відділу з охорони інтелектуальної власності  НБУВ, канд. іст. наук, доцент  Олександр Кириленко. Він, зокрема зазначив, що формування паперових, електронних ресурсів та надання доступу до них користувачам вимагає від бібліотек дотримання вимог авторського права і суміжних прав на всіх етапах технології комплектування фондів, формування електронних колекцій документів, обслуговування користувачів як в межах бібліотеки, так і в онлайн режимі. Розглянувши основні міжнародні нормативні документи з питань функціонування інформаційних установ в умовах цифрового середовища та окресливши основні аспекти взаємодії із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, Міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій та іншими партнерами, Олександр Кириленко запропонував науковим бібліотекам об’єднати зусилля у підготовці пропозицій до законодавців стосовно оцифрування документів, передачі цифрових копій бібліотекам та їх користувачам, дотримання вимог авторського права при створенні паперових копій, дарування видань бібліотекам, виплати винагороди авторам за  використання їх творів та багато ін.

Про виклики щодо охорони об'єктів інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві та їх подолання в країнах ЄС доповів директор Центру досліджень інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, канд. юрид. наук  Юрій Капіца. Він зазначив, що в Європі використовують системний підхід до вирішення питання охорони інтелектуальної власності і авторського права. Юрій Капіца наголосив, що, проблему дотримання авторських прав у цифровому середовищі європейське законодавство вирішує не усілякими заборонами, а створенням дієвих інструментів для отримання і розповсюдження цифрових видань. Одним із таких інструментів є запровадження ідентифікаторів прав інтелектуальної власності.

Питанням науково-освітнього забезпечення інтелектуального права присвятив свій виступ професор кафедри галузевих правових наук Київського університету права  НАН України, канд. юрид. наук Петро Біленчук у співавторстві з професором кафедри галузевих правових наук КУП НАН України, канд. юрид. наук Геннадієм Семаковим. Доповідачі ознайомили присутніх з навчальними комплексами університету, зокрема Музеєм електронного інтелекту та Музеєм підробок, створеним спільно з Українським альянсом по боротьбі з підробками та піратством, а також розповіли про формування репозитарію видань з питань інтелектуальної власності.

Зацікавлення учасників круглого столу викликав виступ старшого наукового співробітника Центру досліджень інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України Дмитра Махновського, присвячений особливостям укладання договорів щодо опублікування наукових статей в цифровому форматі. Науковець поділився з присутніми власним досвідом співпраці з авторами щодо опублікування їх творів як у цифровому середовищі, так і в традиційному (паперовому) вигляді. Дмитро Махноський наголосив, що для розміщення творів у мережі Інтернет договір з автором повинен обов’язкового містити такі позиції, як: предмет договору, способи і територія використання твору, застереження, обробка персональних даних тощо. У видавничому договорі має бути обумовлено предмет договору, тираж (додаткове тиражування), умови передання автором або його правонаступниками твору наукової чи літературної творчості, виплата винагороди тощо.

Проблему забезпечення принципу невідворотності юридичної відповідальності за розповсюдження через Інтернет контрафактної продукції порушив юрист Патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери» Володимир Сисюк. А доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України, канд. юрид. наук Ольга Рассомахіна зупинилася на питаннях місця і ролі інтелектуальної власності в умовах розвитку інформаційного суспільства.

На завершення круглого столу співробітники Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством провели просвітницьку акцію «Я купую справжнє! Я не купую підробок!».

Валентина Здановська,

м.н.с. Інституту бібліотекознавства НБУВ

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)