Наукова конференція "Україна в глобалізованому світі"

Поділитися: 
До Дня науки в Україні

емблема

(Київ, 10 травня 2007 р.)

10 травня 2007 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулася наукова конференція "Україна в глобалізованому світі" та презентація наукової літератури із заявленої проблематики.

  Організатори:
 • Національна академія наук України;
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
 • Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

У заході взяли участь: інститути НАН України (світової економіки і міжнародних відносин, соціології, Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України); Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Київський національний університет імені Тараса Шевченка тощо.

На конференції виступили: генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академік НАН України О. С. Онищенко (вступне слово); директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, академік НАН України Ю.М. Пахомов "Цінності культури як фактор глобальної конкуренції"; народний депутат України, член-кореспондент НАН України О.Г. Білорус"Глобалізація і національна стратегія України до 2030 року" та ін.

У рамках конференції працювали книжково-інформаційні виставки: "Україна — сталий розвиток" та "Глобалізація і національна стратегія України".

Програма конференції.


Рекомендації конференції

Проведена 10 травня 2007 року, в рамках Фестивалю науки Національної академії наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, наукова конференція "Україна в глобалізованому світі" продемонструвала велику значущість і зацікавленість наукової громадськості і владних кіл у розробці глобально орієнтованої Національної стратегії розвитку України на початку і в перших десятиліттях ХХІ-го століття, яке знаменує еру глобалізації і глобальної інтеграції світового розвитку.

У доповідях академіка НАН України О. С. Онищенка, академіка НАН України Ю. М. Пахомова, члена-кореспондента НАН України О. Г. Білоруса та інших науковців установ НАН України, Української академії аграрних наук та ряду ВНЗ обґрунтовано нові наукові положення і представлено вагомі результати діяльності заснованої в 1995 р. за ініціативою Президії НАН України і Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН Української наукової школи глобалістики, яка набула міжнародного визнання. Ці результати активно використовуються на практиці, в тому числі при підготовці науковців і спеціалістів та в розробці ряду законодавчих ініціатив.

В опублікованих за останні 12 років численних колективних та індивідуальних монографіях, виданих українською та іншими мовами світу, сформульовано нову, наукову концепцію глобалізації світового розвитку, закладено наукові основи теорії, політичної економії та соціології світової системи глобалізму. Розкрито специфічні закономірності і закони розвитку глобальної економіки, тенденції розвитку глобальних економічних ринків, виявлено непримиримі протиріччя між національними інтересами багатьох десятків націй-держав і колосальними інтересами силової глобалізації і силової глобальної інтеграції симбіозу провідних країн-глобалізаторів, глобальних корпорацій та глобальних міжнародних організацій, які формують і нав'язують світу систему глобалізму — технотронно-економічного імперіалізму. Силова глобальна економічна інтеграція на основі ринкового фундаменталізму і мегамонопольної конкуренції матиме, як неминучий наслідок, спочатку крах країн периферії світового господарства, а потім і всієї штучно глобалізованої, світової економіки. Єдиною альтернативою глобального економічного, соціального, екологічного і гуманітарного краху десятків країн і світу в цілому є солідарна глобальна інтеграція на основі здорової конкуренції в системі цивілізаційних цінностей, відмови від економіки тотальної наживи. Головний імператив постіндустріальної ери світового розвитку полягає в переході до сталого ноосферного розвитку на основі людського розуму, духовності і нової якості життя нинішнього і прийдешніх поколінь. Людство, щоб не загинути, повинно стати єдиною світовою сім'єю.

Україна, як нова європейська держава, що знаходиться на перехідному стані розвитку від системи традиційно-консервативного індустріалізму до системи технотронно-інформаційної економіки і соціально справедливого суспільства, має свої особливі історичні шанси не тільки виживання, а й прискореного соціально-економічного розвитку. Цей шанс в інтелектуалізації розвитку, в реалізації інноваційних стратегій, в переході до сталого розвитку.

Головним стратегічним напрямом українського прориву в світову і євроатлантичну систему ХХІ століття є виробництво і реалізація нових знань на глобальних ринках.

Проблема міжнародної конкурентоспроможності України в глобальному світі може бути вирішена лише через інтелектуалізацію соціально-економічного розвитку. Попри кризові явища перехідного етапу державотворення, ставши на шлях євроатлантичної інтеграції, модернізації і демократичної солідаризації суспільства, Україна зможе забезпечити свій прискорений, якісний розвиток навіть у найжорсткіших умовах глобалізму. Показавши приклад ядерного розброєння, Україна відкрила для людства нові шляхи безпечного розвитку.

Наукова конференція "Україна в глобалізованому світі" прийняла ряд рекомендацій. Серед них такі :

 1. Вважати доцільним проведення наукових конференцій (національних і міжнародних) з проблем глобалістики і глобалізації на щорічній основі. Наступну наукову конференцію з цих проблем провести в березні 2008 року і присвятити пам'яті академіка В. І. Вернадського як основоположника наукової глобалістики, 90-й річниці від дня заснування Національної академії наук України.

 2. Створити на базі Національної наукової бібліотеки України імені В. І. Вернадського Фонд наукових видань з проблем глобалістики і глобалізації і організувати його систематичне поновлення.

 3. Рекомендувати усім учасникам конференції активно організовувати внесення до фонду благодійних книжкових внесків.

 4. Видати збірник наукових доповідей конференції "Україна в глобалізованому світі" до проведення наступної конференції в 2008 році.

 5. Подати Президії НАН України і президіям галузевих академій наук пропозиції з проведення спільних наукових конференцій з актуальних проблем в умовах глобалізації розвитку на період до 2018 року. Підготувати пропозиції до законодавчих ініціатив по розробці Національної стратегії сталого розвитку України до 2030 року.

 6. Підтримати ініціативу Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України по заснуванню під егідою НАН України Міжнародної асоціації глобалістики і Міжнародного інституту глобалістики.

 7. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України включити до типових навчальних планів ВНЗ спецкурс "глобалістика".

 8. Рекомендувати Вищій атестаційній комісії України включити наукову спеціальність "Глобалістика" до переліку спеціальностей для захисту кандидатських і докторських дисертацій за групами спеціальностей "Економічні науки" і "Політичні науки".

 9. Рекомендувати Президії НАН України розглянути питання про видання на базі Інституту світової економіки і міжнародних відносин та Національної наукової бібліотеки України імені В. І. Вернадського наукового збірника "Глобалістика".

 10. В організації науково-дослідних робіт у галузі глобалістики забезпечити активніше міжнародне співробітництво з Римським клубом, використовуючи можливості заснованої НАН України Міжнародної асоціації "Україна-Римський клуб".

Фотоматеріали: 
Онищенко Олексій Семенович, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академік НАН України відкриває конференцію
Пахомов Юрій Миколайович, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, академік НАН України
Білорус Олег Григорович, заввідділом Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, член-кореспондент НАН України
Зернецька Ольга Василівна, головний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, доктор політичних наук
Наукова конференція "Україна в глобалізованому світі". Фото заходу
Наукова конференція "Україна в глобалізованому світі". Фото заходу
Наукова конференція "Україна в глобалізованому світі". Фото заходу
Наукова конференція "Україна в глобалізованому світі". Фото заходу
Наукова конференція "Україна в глобалізованому світі". Фото заходу