До уваги бібліотечних установ та книгорозповсюджувачів, інформаційних підрозділів, науковців, фахівців з питань охорони праці

Поділитися: 

Заява Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

До уваги бібліотечних установ та книгорозповсюджувачів, інформаційних підрозділів, науковців, фахівців з питань охорони праці

Як стало відомо, Державним підприємством «Видавничий дім «Персонал» у березні 2017 р. видруковано під грифом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського книжку В. М. Зуба «Документні ресурси забезпечення охорони праці у вітчизняних бібліотеках: історія формування та особливості розвитку».

У зв´язку з зазначеним, змушені поінформувати громадськість, що зважаючи на наявність у роботі В. М. Зуба цілого ряду серйозних недоліків і недоробок, негативну рецензію, одержану від провідних науковців Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, її рукопис не розглядався вченою радою НБУВ і не одержував від неї рекомендації до друку, а отже випуск книжки у світ від імені НБУВ є неправомірним. До того ж, у ній на стор. 2 міститься запис: «Затверджено до друку вченою радою Книжкової палати України імені Івана Федорова. Протокол № 1 від 26.01.2017 р.». Якщо це відповідає дійсності, то саме ця установа має нести відповідальність за теоретичний і методичний рівень названого видання і вона, а не НБУВ, повинна бути зазначеною у його вихідних даних.

Що ж стосується використаного у книзі міжнародного стандартного номера книги ISBN : 978-617-02-0269-7, то він не відповідає маркуванню видань, які випускаються у НАН України. Оскільки порядок надання монографіям, що виходять в установах НАН України, ISBN є чітко регламентованим, відсутність легітимно присвоєного Науково-видавничою радою НАН України номера ISBN позбавляє книжку В. М. Зуба права вважатися науковим виданням під грифом Національної академії наук України і НБУВ. При цьому слід враховувати також, що публікація книги з одержаним від НВР НАН України номером ISBN не може бути доручена будь-якому сторонньому видавництву. «Видавничий дім «Персонал» здійснив випуск книжки без відома НБУВ.

Зважаючи на викладене, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського наголошує, що не має жодного відношення до використання при видруку книжки В. М. Зуба означеного у ній ISBN і не може нести за це відповідальність.

Так само неправомірним є зазначення у книзі копірайта : © НАН України, 2017, який лише у рідкісних випадках надається фундаментальним науковим працям та науково-інформаційним виданням, підготовленим за відповідними рішеннями Президії НАН України.

Публікація книжки В. М. Зуба позначена також цілим рядом інших неприпустимих невідповідностей. Науковець, згаданий на стор. 2 в якості наукового редактора, не надавав авторові на це остаточної згоди, тим більше для затвердження рукопису до друку в іншій науковій установі. Члени Науково-видавничої ради НБУВ не мали змоги ознайомитися з тим, якою мірою автором враховано зауваження, висловлені під час попередніх обговорень рукопису ще влітку 2016 року.

Викликає запитання й самовільне використання для художнього оформлення книжки В. М. Зуба зображення головної будівлі НБУВ по Голосіївському проспекту, 3, яке має нібито підкреслити законність її публікації від імені Бібліотеки.

Допущені при випуску книжки системні грубі порушення встановлених чинними нормативними документами процедур, вимог і правил викликають занепокоєння науковців НБУВ, адже за ними проглядаються прагнення В. М. Зуба відверто протиставити себе науковому співтовариству, «явочним порядком» примусити його сприйняти сумнівне за якістю видання підставою для визнання його наукового доробку.

Питання про неправомірність випуску книжки В. М. Зуба під грифом НБУВ та з видавничими реквізитами НАН України розглянуто на засіданні вченої ради НБУВ 22 березня 2017 р. Створено комісію, якій доручено з´ясувати обставини вчинення протиправних дій і надати пропозиції щодо їх правової та моральної оцінки.

Дирекція НБУВ

24 березня 2017 р.