«Ноосферна цивілізація – світ науки, інженерії, технологій». Книжкова виставка

Поділитися: 

Тема цьогорічних, XXVII читань академіка В.І. Вернадського – «Ноосферна цивілізація – світ науки, інженерії, технологій». За означеною проблематикою у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського розгорнута книжкова експозиція документів із основного фонду НБУВ.

У центрі експозиції – видання праць великого вченого, натураліста і мислителя Володимира Вернадського, що відображають здобутки його природничо-наукових та філософських пошуків: цілісне вчення про біосферу, живу речовину та еволюцію біосфери в ноосферу, в якій людський розум і діяльність, наукова думка стають визначальним чинником цивілізаційного розвитку. Тут, зокрема, експонуються: двотомник вибраних праць В. Вернадського «Биосфера и ноосфера», окремі томи «Вибраних наукових праць академіка В.І.Вернадського» та інші.

В експозиції також широко представлені наукові праці, монографії, матеріали конференцій, що  репрезентують результати досліджень та наукового осмислення спадщини  В. І. Вернадського про ноосферу і розвиток цивілізацій. Серед них особливе місце посідає антологія літератури про В.І.Вернадського за сто років(1898-1998) – «В. И. Вернадский: pro et contra» (2000).

Друга складова виставки представлена численними науковими працями, що відображають нове осмислення світоглядного, методологічного і гносеологічного навантаження концепції ноосфери, її філософський зміст, місце в  сучасній науці,  фундаментом якої є вчення В. І. Вернадського про ноосферу.

Завершує експозицію розділ, де автори експонованих книжок розглядають світоглядні і методологічні аспекти розвитку цивілізацій у контексті глобалізації; аналізують проблеми відношення людини і природи в філософії і біології, екологічного існування біосфери в сучасній цивілізації; намагаються створити нові світоглядні основи постіндустріального суспільства. Низка видань зазначеного розділу висвітлює проблематику цивілізаційних викликів та цивілізаційного вибору сучасної України.

Прес-служба НБУВ

Фотоматеріали: