Всеукраїнська наукова конференція "Рік книги і століття знань"

Поділитися: 
(Київ, 21 лютого 2007 р.)

Згідно з Указом Президента України від 15.12.2006 р. № 1088 "Про проведення в Україні у 2007 році Року української книги" 21 лютого 2007 року, у Міжнародний день рідної мови, в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулася Всеукраїнська наукова конференція "Рік книги і століття знань".

Організатори:

  • Національна академія наук України;
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
  • видавництва: "Наукова думка"; "Академперіодика"; "Основи";
  • Асоціація бібліотек України;
  • Українська асоціація книговидавців та книгорозповсюджувачів.
    Конференція працювала в пленарному та секційному режимах:
  • Пленарне засідання. Українська книга: духовна скарбниця народу.
  • Секція 1. Українська книга у фондах бібліотек.
  • Секція 2. Книговидавнича справа України: проблеми, тенденції та перспективи розвитку.

Мета заходу - прискорити розроблення державної програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції; вивчити проблеми, пов'язані з функціонуванням ринку вітчизняної книговидавничої продукції, та визначенням шляхів їх вирішення; розвитку та впровадження електронних бібліотек; розширення міжнародного співробітництва у сфері книговидання та книгорозповсюдження, презентації вітчизняної книговидавничої продукції; популяризації української книги за кордоном.

Перед присутніми виступили: генеральний директор НБУВ, акад. НАН України О. С. Онищенко; директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, голова Науково-видавничої ради НАН України, акад. НАН України Я. С. Яцків; директор Державної наукової установи "Книжкова Палата України імені Івана Федорова", д-р техн. наук М. І. Сенченко; президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, голова Експертної комісії з питань книговидання та бібліотечної справи Національної ради з питань духовності і культури при Президентові України О. В. Афонін; директор видавництва "Наукова думка", канд. біол. наук І. Р. Алексєєнко; директор Видавничого дому "Академперіодика", канд. фіз.-мат. наук Л. Ф. Куртенок та ін.

На засіданнях було порушено такі актуальні проблеми вітчизняного книговидання та української книги, як: наукові книговидання в Національній академії наук України; українська книга в контексті світового книговидання; книга і влада: розвиток без стратегій; історія української книги: до проблеми розмежування наукових концепцій та ідеологічних фальсифікацій; рукописна книга і створення Державного реєстру національного культурного надбання; українські книжки в бібліотечних фондах: пам'яткознавчий аспект; українська книга - у вітчизняних бібліотеках, в експозиції Музею книги та друкарства України, в науково-інформаційній діяльності спеціальних кафедр негуманітарних вищих навчальних закладів; еволюція структури і змісту вітчизняного підручникотворення; вітчизняна фахова література з українознавства у фондах бібліотек вищих навчальних закладів; видавничий репертуар науково-видавничого центру "Наша культура і наука" та ін.

У рамках конференції розгорнуто книжково-інформаційну виставку "Наукова література видавництв України" з фондів НБУВ, чим розпочинається цикл виставок, присвячених Року української книги. У запропонованій експозиції представлено продукцію ряду видавничих організацій (з понад 2000 в Україні): "Академперіодика" (Київ); "Видавничий Дім "Києво-Могилянська Академія"; "ВНТЛ-Класика" (Львів); "Інжек" (Харків); "Ін-Юре" (Київ); "Карт-Бланш" (Тернопіль); "Літопис" (Львів); "Либідь" (Київ); "Наукова думка" (Київ); "Основи" (Київ); "Пульсари" (Київ); "Тандем" (Запоріжжя); "Універсум" (Вінниця); "Юрінком-Інтер" (Київ) (усього 700 од. зб.).

Фотоматеріали: 
Олексій Онищенко, генеральний директор НБУВ, академік НАН України
Ярослав Яцків, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, голова Науково-видавничої ради НАН України, академік НАН України
Микола Сенченко, директор Державної наукової установи "Книжкова Палата України імені Івана Федорова", доктор технічних наук
Олександр Афонін, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, голова Експертної комісії з питань книговидання та бібліотечної справи Національної ради з питань духовності і культури при Президентові України
Ігор Алексєєнко, директор видавництва "Наукова думка", кандидат біологічних наук
Леонід Куртенок, директор Видавничого дому "Академперіодика", кандидат фізико-математичних наук
Зліва направо: Таісія Ківшар, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ, доктор історичних наук; Оксана Клименко, науковий співробітник Відділу наукових видань НБУВ, кандидат історичних наук
Учасники конференції
Учасники конференції
Учасники конференції