Важлива ювілейна дата в історії підготовки бібліотекарів-науковців

Поділитися: 

Цьогоріч виповнюється 90 років від часу започаткування у Всенародній бібліотеці України  (ВБУ) (нині – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського)  спеціальної форми фахової підготовки бібліотекарів вищої кваліфікації – аспірантури.

Питання спеціальної підготовки наукових кадрів для бібліотек постало у період становлення ВБУ у 20-х роках ХХ століття, оскільки тогочасна система вищої школи не передбачала підготовки фахівців-бібліотекознавців. Ініціатором і натхненником започаткування у Всенародній бібліотеці України інституту аспірантури був Віктор Федорович Іваницький, який у 1921–1933-х роках працював тут на різних посадах – молодшим, згодом старшим бібліотекарем, з 1922 року завідувачем відділів стародруків та орієнталістики, від 1923-го – заступником директора; у 1933-му  був репресований. [3]

У 1925 році В.Ф.Іваницький укладає положення про аспірантуру ВБУ, де обґрунтовує засади підготовки наукових працівників – бібліотекарів вищої кваліфікації – та відкриття трирічної аспірантури у ВБУ. У грудні того ж року Рада бібліотекарів ВБУ розглянула питання організації аспірантури; колективними зусиллями було розроблено проект вимог до аспірантів, оголошення про п’ять місць в аспірантурі, а також ухвалено рішення про розроблення правил прийому аспірантів. Зважаючи на важливість питання підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в цілому для України, зацікавленість в ньому інших наукових бібліотек, було вирішено винести питання аспірантури на обговорення Першої конференції наукових бібліотек України, яка проходила у грудні 1925 року у Києві. Напередодні конференції основні положення щодо аспірантури було узгоджено з Наркомосвітою. Пропозицію ВБУ учасники конференції підтримали одностайно. На підставі ухвали конференції було розроблено й 1926 року затверджено Радою бібліотекарів ВБУ «Положення про аспірантів у галузі бібліотекознавства та книгознавства» та загальний план підготовки аспірантів. [1]

Першими аспірантами Бібліотеки 1926-1929 рр. були М.В. Геппенер, Г.І.Коляда, Н.В.Кравченко, О.В.Рабчинська, Ф.П.Максименко.

Між тим проіснувала аспірантура у ВБУ недовго. Хвиля численних перевірок та репресій 1933 року, звинувачення у вихованні в аспірантурі «контрреволюційних кадрів», а також  згортання національних функцій Бібліотеки на користь ідеологічним функціям радянської держави призвело до закриття аспірантури.

Початок відновлення аспірантури  було покладено у вересні 1989 року, коли було прийнято «Основні напрями розвитку ЦНБ  ім. В.І. Вернадського АН УРСР на період до 2005 року», якими передбачалося відкриття аспірантури та спеціалізованої ради із захисту дисертацій.  І лише за три роки потому, у вересні 1992 року Президія Академії наук України ухвалила рішення про відкриття з 1993 року «стаціонарної та заочної аспірантури з спеціальностей бібліотекознавства, бібліографознавства, інформатики, документальних комунікацій» [2].

Того ж року з метою виявлення найбільш здібної молоді і поповнення кадрового потенціалу Бібліотеки та бібліотечно-інформаційної галузі талановитими молодими науковцями був оголошений набір до аспірантури. Серед випускників першого набору аспірантури цього періоду – відомий бібліотекознавець, провідний науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського  д-р іст. наук Надія Стрішенець.

Нині  в аспірантурі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського за спеціальностями: 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (історичні дисципліни та соціальні комунікації) та 27.00.02 – документознавство, архівознавство (історичні дисципліни та соціальні комунікації) навчаються 14 майбутніх науковців. Загалом з 1993 року аспірантуру НБУВ закінчили 94 особи, серед яких відомі в Україні та за її межами вчені бібліотечно-інформаційної сфери: Павла Рогова, Ярослава Хіміч, Олег Сербін, Катерина Лобузіна, Олена Воскобойнікова-Гузєва та ін.

Прес-служба НБУВ

Підготовлено за джерелами:

1. Матусевич В.В. Діяльність науково-дослідної комісії бібліотекознавства ВБУ в 1925-1933 рр. / НБУВ. – Київ, 1998. – 120 с.

2. Постанова Президії Академії наук України «Про розвиток Центральної наукової бібліотеки ім. В.І.Вернадського АН України» № 241 від  9 вересня 1992 року.

3. Степченко О. П. В. Ф. Іваницький як організатор спеціалізованих фондів ВБУ / О. П. Степченко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 4. - С. 14-22.