Юрій Меженко і розвиток бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства: до 120-річчя від дня народження

Поділитися: 
Дата події: 
Середа, Червень 20, 2012

Організатори:
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
Асоціація бібліотек України.
Мета конференції — висвітлити та по достоїнству оцінити творчий шлях і науковий доробок відомого українського вченого, бібліографознавця, книгознавця, літературознавця, організатора науки та професійної преси Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969); вплив його наукових ідей на наступний розвиток бібліографознавства, книгознавства, бібліотекознавства, літературознавства.
У 1919 р. Ю. О. Меженко завідував справами Книжної палати України (1919); був головою Ради бібліотекарів Всенародної бібліотеки України (нині — НБУВ); керівником Українського науково-дослідного інституту книгознавства (1922-1931). З 1934 р. очолював науково-бібліографічну роботу в Державній публічній бібліотеці імені М. Є. Салтикова-Щедріна (Ленінград, нині — Санкт-Петербург, Росія); в 1945-1948 рр. Ю. О. Меженко — директор Бібліотеки АН УРСР; автор понад 150 наукових праць і публікацій; редактор журналу "Бібліологічні вісті" (УНІК); "Журналу Бібліотеки Академії наук УРСР".
Теми доповідей на конференцію приймаються до 11 квітня 2012 року.
Вимоги до оформлення статей для наукового збірника (електронна форма). Обсяг тексту — залежно від логіки розкриття проблеми; анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь та вчене звання; нижче: країна та місто. Назва статті — посередині сторінки. Текст — Microsoft Word; шрифт — Times New Roman; кегль — 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги — 20 мм, лівий — 30 мм, правий — 15 мм; інтервал між рядками — 1,5. Посилання на літературу позначають наскрізною нумерацією в квадратних дужках (наприклад: [34, с.86]). Бібліографія згідно з Держстандартом.
Для передачі в редакцію: два примірники роздрукованого тексту та електронний носій у файлі.
Редакційна колегія залишає за собою право відбору статей для друкування.
Початок роботи конференції о 10.00 у приміщенні Бібліотеки за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3.
Координатори:
Н. Г. Солонська, тел. 524-37-91; 524- 81-38;
Г. І. Солоіденко, тел. 525-81-04.