Загальна терапія: народна і традиційна медицина. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Традиційна медицина – це лікування у лікарів, а нетрадиційна – це різні альтернативні методи лікування (цілителі, екстрасенси, лікування травами та ін.). До нетрадиційної медицини прийнято відносити і народну. Хоча насправді всі народні альтернативні методи лікування і є справжнісінька традиційна медицина, адже саме вона ровесниця людства, саме її методи застосовувалися для лікування недуг задовго до появи офіційної медицини, яку зараз прийнято вважати традиційною.

Традиційна медицина грунтується на наступних принципах:

– Науковість.

Всі вживані методики лікування повинні бути обґрунтовані з точки зору науки. Все, що в рамки науки не вкладається – антинауково.

– Ефективність.

Ефективність застосовуваної методики повинна бути доведена у результаті лабораторних досліджень.

– Прагматичність.

Краще менше, але безпечніше. Якщо можна досягти найменшого, але більш безпечного ефекту, то слід віддати перевагу цьому методу, ніж ризикувати здоров'ям пацієнта для досягнення максимального ефекту лікування

– Відтворюваність.

Методика лікування повинна відтворюватися всюди і завжди, незалежно від зовнішніх супутніх чинників.

Нетрадиційна медицина – це все, що не визнано традиційною. Уринотерапія, гомеопатія, аюрведа, народна медицина та ін. усі ці методики не знаходять наукового обгрунтування, не мають даних з клінічних досліджень, які не визнані традиційними і не перебувають на озброєнні лікарів. Але вони так само допомагають людям, так само мають відсоток ймовірності вдалого або невдалого результату лікування, показання та протипоказання, а значить мають право на існування поряд з традиційними методами лікування, а не всупереч їм.

І все ж таки,  які методи лікування застосовувати? Досвід учених та дипломованих фахівців чи досвід усього людства, накопичений століттями, який передається з вуст в уста і перевірений на тисячах і сотнях тисяч людей?

Однозначної відповіді на це питання не існує. Адже виходячи з ситуації, ефективними можуть виявитися і традиційні методи лікування і нетрадиційні. Навряд чи варто ризикувати і лікувати рак травами, коли потрібне оперативне втручання, в той же час не варто кожну застуду лікувати антибіотиками, коли можна обійтися  відваром  трав.

Одне безперечно:  нетрадиційна медицина, яка упродовж століть вважалася непотрібною і антинауковою, наразі створює потужну конкуренцію науковим методам лікування, натякуючи на те, що у житті завжди є місце диву.

1. Александров Михаил Тимофеевич.

Лазерная клиническая биофотометрия (теория, эксперимент, практика) [Текст] : [монография] / М. Т. Александров. - М. : Техносфера, 2008. - 584 с.

В книге представлена экспериментально-теоретическая разработка и результаты клинической практики по применению лазерного излучения и лазерной техники в медицинских биотехнологиях. Отражены вопросы биологического действия лазерного излучения на субклеточном, клеточном, тканевом, системном и организменном уровне.
Дано определение и обоснование понятия лазерной клинической биофотометрии.
Показано практическое применение лазерной биофотометрии как клинической лечебно-диагностической дисциплины в гнойной хирургии, стоматологии, дерматологии, косметологии, онкологии, детской хирургии, акушерстве и гинекологии, проктологии, клинической микробиологии, функциональной, скрининговой, дифференциальной и сетевой диагностике. Представлены перспективы развития метода в медицинских, промышленных и пищевых биотехнологиях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 45849

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)А-46

2. Андреева Любовь Семеновна.

Неотложная доврачебная помощь в терапии и хирургии [Текст] / Л. С. Андреева, А. А. Френзель. - Ростов н/Д : Феникс, 1999. - 320 с.

В книге рассматриваются заболевания, нуждающиеся в неотложной помощи с краткими сведениями этиопатогенеза, клиники, диагностики, неотложной помощи и тактики ведения пациентов. Даны новые классификации заболеваний, применяемые в настоящее время в практической медицине. Издание рассчитано на фельдшеров скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, здравпунктов, а также студентов медицинских колледжей и училищ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 596007

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 А-65

3. Беляев А.В.

Парентеральное и энтеральное питание в интенсивной тера­пии - К.: КИМ, 2009. - 344 с.

Руководство посвящено одной из наиболее актуальных проблем современной медицины - клиническому питанию больных при интенсивной терапии. В книге обобщены современные зарубежные концепции энтерального и парентерального питания, базирующиеся на доказательном подходе, проанализированы преимущест­венно англоязычные исследования, ставшие к настоящему времени классическими. Эта книга продолжает и дополняет монографию «Теоретические предпосылки и практические основы нутриционной поддержки в клинике критических состояний» под общей редакцией Л.В. Усенко и Л.А. Мальцевой (2008 г.).

Руководство предназначено врачам-анестезиологам, клиницистам, а также всем тем, кто интересуется проблемами питания больных в критических состояниях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 727172

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Б-44

4. Болотов Борис Васильевич.

Здоровье человека в нездоровом обществе [Текст] : авт. ред. / Б. В. Болотов. - СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 694 с.

Бориса Васильевича Болотова недаром называют украинским волшебником! Академик Болотов – биолог, химик, физик, выдающийся ученый-практик, открывший новое направление в развитии медицины будущего. Эта книга – уникальное издание фундаментального труда Менделеева наших дней. Это живое слово Бориса Болотова, самая полная авторская редакция его знаменитой книги.

Перед вами медицина Болотова в первоисточнике. Приобщитесь к медицине будущего, живите по Болотову – и вы справитесь с любым недугом!

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 702844

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)Б-79

5. Бугаев Александр.

Эниология человека [Текст] / А. Бугаев. - М. : КСП+, 2001. - 320 с.

Новая научная парадигма (волновая), новый подход к систе­ме как поливихрю, открытые автором структурные модели сис­темы применены к познанию человека, к выходу на здоровье, долголетие, счастье...

Показано, что созданные новые приборы и технологии оздо­ровления основываются на волновой парадигме.

Для физиков будет интересна структурно-функциональная модель «движения» как основа системы физических единиц и связанных с ними формул.

Домохозяек могут заинтересовать собранные автором «рецеп­ты» контролируемой глупости».

Ищущие могут обратить внимание на новую энергоструктуру человека и техники саморегуляции.

В целом книга полезна самому широкому спектру читателей: от философов и физиков до практиков.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 621486

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Б-90

6. Ван Чуаньгуй

Акупунктурный массаж для семьи [Текст] : китайский семейный мередианно-точечный массаж / Ван Чуаньгуй ; пер. з англ. Цзи Хуа. - К. : С. Подгорнов, 2006. - 368 с

Акупунктурный массаж - лечебно-оздоровительный метод, зародившийся несколько тысячелетий назад в Китае. Он основан на традиционных теориях ци, крови, внутренних органов, меридианов и коллатералей и характеризуется надавливанием, растиранием, поглаживанием и другими подобными методами воздействия на меридианы, акупунктурные точки, мышцы и области кожи различными частями ладоней и пальцев с различной степенью силы

Большое количество иллюстраций, которыми снабжена эта книга, поможет читателю быстро овладеть техниками массажа и самостоятельно или при помощи членов семьи избавиться или облегчить течение более 50 распространенных заболеваний. С его помощью можно также укрепить физическую конституцию, предупредить заболевание и обеспечить здоровые и долгие годы жизни.

Акупунктурный массаж прост и безопасен в освоении и применении, не причиняет неудобств или боли и может использоваться для пациентов любого возраста.
Для широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672733

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)В-17

7. Ваш домашний доктор [Текст] : доступные и надежные способы оказания помощи себе и близким / авт.-сост. Б. Н. Джерелей. - Донецк : Агентство Мультипресс, 2007. - 512 c.

Как быть, если рядом нет врача? Эта книга поможет вам быстро и правильно сори­ентироваться в ситуации, связанной с болезнью или травмой.Здесь вы найдете необхо­димые сведения о наиболее распространенных заболеваниях, об особенностях ухода за больными, основных лечебных процедурах, методах оказания неотложной помощи. Вы даже сами сможете предположительно поставить себе диагноз. Следует, однако, иметь ввиду, что свои действия все-таки лучше согласовать с врачом, так как универсальных рецептов в медицине нет.

Для широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 43819

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 В-23

8. Використання кліматичних факторів в комплексі санаторно-курортного лікування [Текст] / В. О. Атюшкін [та ін.] ; ред. Л. І. Фісенко. - К. : Купріянова, 2005. - 255 с.

У книзі в узагальненій формі подана характеристика кліматичних факторів Украї­ни, теоретичні та практичні питання їх використанні в лікувальних цілях. Мета видан­ня - дати необхідну інформацію щодо правильного вибору та використання кліматич­них факторів та методів кліматотерапії для лікування та профілактики хвороб.

Книга розрахована на організаторів та практичних лікарів системи охорони здо­ров’я, вчених та фахівців у галузі санаторно-курортного лікування, а також на широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 667576

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 В-43

9. Вилікуйся сам/ І В. А. Гайдуков, О. В. Гиндич та ін,—Чернівці: Прут, 1998.—76 с.

У книзі зібрано майже 600 рецептів народної медицини, в основ­ному Буковино-Карпатського краю. Вони згруповані в залежності від призначення при різних захворюваннях. Книга розрахована на тих, хто вірить в цілющу силу лікарських рослин, в саму природу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 584956

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 В-44

10. Голибард Євген.

Здоров'я створи сам! [Текст] : посібник для продовження активного життя / Є. Голибард. - К. : Фенікс, 2009. - 160 с.

Твоє здоров’я — це твій виріб. Виріб із твоєї праці над собою. Ця книжка також народилася з праці над собою, з узагальнення особисто­го досвіду автора у справі щоденного оздоровлення і використання знань кількох дослідників, практиків і пропагандистів різноманітних методів та прийомів зміцнення тіла і душі.

Автор впродовж тривалого часу займався спортом, фізкультурою, водночас працюючи і навчаючись (нерідко на двох роботах), «мотався» і «крутився», не оглядаючись на вік і стан здоров’я, не ходив, а бігав, співав у хорі й не мав часу на перепочинок... аж раптом... опинився на ліжку в Інституті кардіології ім. Стражеска і вже не те що співати, — розмовляти не міг.

Лікарі всебічно дослідили стан хворого і дали чітку рекомендацію: треба робити операцію на серці. Пацієнт категорично відмовився...

Через п’ять років, коли автору виповнилося 70, вийшло перше ви­дання цієї книжки. Наклад швидко розпродався, а автор, повністю відновивши здоров’я, знову навантажився щоденною працею по 10-12 годин. В результаті — інсульт, швидка, лікарняне ліжко.

І знову автор взявся за відновлення. Вже через два місяці вів пере­дачі на Радіо «Марія», а ще через два місяці, разом із дружиною, почав викладати семестровий курс практичного самооздоровлення для сту­дентів Київського університету Третього Віку.

У другому виданні досвід Автора відображено в ширшому діапазоні фактів. Книга корисна для кожного, хто не лише каже: «Я хочу бути здоровим і вести повноцінне життя», а й візьметься за щоденну оздо­ровчу працю.

Цей Посібник для продовження активного життя призначений не лише для людей середнього і похилого віку, які хочуть бути здоровими без ліків і лікарів, а й для молоді.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 741144

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Г-60

11. Голубева Наталия Георгиевна.

Основы биоэнергоинформационной медицины [Текст] / Н. Г. Голубева, М. В. Курик. - К. : АДЕФ-Украина, 2007. - 192 с.

В основу написания учебного пособия положены лекции, которые в последние десять лет читаются студентам-медикам Киевского медицинского института Украинской ассоциации народной медици­ны (кафедра фитотерапии) как спецкурс «Биоэнергоинформацион- ная медицина». Авторы выбрали всего девять тем, составляющих основы биоэнергоинформационной медицины. Само название кур­са сложилось традиционно, оно может иметь и другие названия: альтернативная медицина, нетрадиционная, биологическая или даже народная медицина. Рассматривая человека как биоэнерге­тическую, самоорганизованную систему, авторы дают свои пред­ставления о роли биоэнергетики живого в формировании здоровья человека, его реакции на окружающую среду.

Пособие станет полезным студентам-медикам старших кур­сов, курсантам, которые проходят подготовку по специальности «врач народной и нетрадиционной медицины», а также всем, кто интересуется вопросами альтернативной медицины.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 698097

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Г-62

12. Губергриц А. Я., Линевский Ю. В.

Лечебное питание: Справ, пособие.— 3-е изд. пе- рераб. и доп.— К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989.— 398 с.

Освещены вопросы диетотерапии при различных заболева­ниях внутренних органов. Даны характеристики основных диет и рекомендации по их применению в сочетании с медикаментозной терапией. Приведены сведения об организации и внедрении ле­чебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, на промышленных предприятиях с вредными условиями работы. Энергетическая ценность пищевых рационов приведена в соот­ветствии с уточненными коэффициентами энергетической цен­ности отдельных пищевых веществ, рекомендованными Инсти­тутом питания АМН СССР.

Для слушателей институтов усовершенствования врачей, интернов, студентов старших курсов медицинских институтов, практических врачей всех специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 496998

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Г-93

13. Диетология: Руководство. 3-е изд. / Под ред. А. Ю. Барановского. — СПб: Питер, 2008. — 1024 с.

Третье издание руководства (предыдущие вышли в 2001, 2006 гг.) переработано и дополнено. В книге приведены основополагающие принципы современной клинической диетологии в сочетании с изложением клинических особенностей течения заболеваний и патологических процессов. В основу книги положен собственный опыт авторского коллектива, а также последние достижения отечественной и зарубежной диетологии. Содержание издания объединяет научные аспекты питания больного человека и практические рекомендации по использованию диетотерапии в конкретных ситуациях организации лечебного питания не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях.

Для диетологов, гастроэнтерологов, терапевтов и студентов старших курсов медицинских вузов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 700574

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)Д-44

14. Домашний самолечебник. 1000 рецептов народной и традиционной медицины/Авт.-сост. Б.Н. Джерелей. — Донецк: ООО «Агентство Мультипресс», 2007. -512 с.

Домашний самолечебник поможет вам быстро и правильно сориентироваться в си­туации, связанной с болезнью или травмой. В нем вы найдете необходимые сведения о наиболее распространенных заболеваниях, об особенностях ухода за больными, основ­ных лечебных процедурах, методах оказания неотложной помощи. Самолечебник при­дет к вам на помощь, если рядом не окажется врача.

Для широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 44088

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)Д-66

15. Целебные свойства жиров и масел [Текст] / авт.- сост. Ю. А. Драгомирецкий. - Донецк : Сталкер, 1997. - 352 с.

Настоящая книга представляет собой сборник рецептов, предостережений и рекомендаций по использованию природных масел и жиров и их производных в медицине, диетологии, гигиене, косметологии, парфюмерии, кулинарии и повседневной жизни.

Даются краткие характеристики и описания целебных свойств и способов получения более 100 природных жирных и эфирных масел, животных жиров и искусственных жировых продуктов.

Описаны практические методы их получения, внутреннего и наружного применения в домашних условиях.

Книга будет интересна и полезна широкому кругу читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 574297

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Д-72

16. Дубровский Владимир Иванович.

Массаж [Текст] : учебник для студ. сред. и высших учеб. заведений, обуч. по спец. "Массаж" / В. И. Дубровский. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. - 496 с.

Массаж — один из самых эффективных функциональных мето­дов профилактики и лечения заболеваний и травм. Применение мас­сажа способствует нормализации сна и естественных функций орга­низма, повышает иммунитет, уменьшает (ликвидирует) боли, отеки, помогает рассасыванию спаек, улучшает функции половой системы, ускоряет процессы заживления тканей, повышает физическую рабо­тоспособность, снимает усталость, предупреждает преждевременное старение.

В учебнике обобщен 35-летний научный и практический опыт про­фессора В.И. Дубровского по применению различных видов массажа с профилактической и лечебной целью в клинике и спорте. Автор впер­вые разработал и внедрил в практику здравоохранения и спорта комп­лексное применение массажа с физио- и гидропроцедурами, мазями, тейпами, оксигенотерапией, баней, ЛФК, мануальной терапией и т. д.

Учебник адресован студентам педагогических, физкультурных и медицинских вузов, массажистам, врачам, а также самой широкой читательской аудитории.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 596028

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Д-79

17. Дыхание по Бутейко —К.: О-во «Знание» Украины, 1991.— 16 с—(Сер. 5 Вдумчивым, любознательным, сообразительным (ВЛС); № 9).

Рассказывается о волевой ликвидации глубокого дыхания по методике кандидата медицинских наук Константина Павловича Бутейко. Пред гается целый ряд упражнений по выработке поверхностного дыхания.

Брошюра рассчитана на массового читателя.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва Р74093

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Ж-92

18. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств [Текст] / А. Б. Зборовский [и др.]. - М. : Медицинское информационное анетство, 2008. - 651 с.

Представлены материалы, касающиеся осложнений фармакотерапии. Освещены общие закономерности этих осложнений и частные вопросы осложнений фармакотерапии. Представлена информация об осложнениях фармакотерапии со стороны центральной и периферической нервной системы, лекарственные поражения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, осложнения фармакотерапии желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, почек, системы крови, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, мышц и кожных покровов. Освещаются также общие иммунные эффекты лекарственных средств.

Для преподавателей, терапевтов, семейных врачей, кардиологов, ревматологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, пульмонологов, нефрологов, гематологов, специалистов фармацевтического профиля и студентов старших курсов высших медицинских и фармацевтических учебных заведений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 706948

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)З-31

19.  Д. Н. Зубицький, Н. П. Зубицька

Для вашого здоров’я. (Поради народних цілителів). К.: «Медекол», «Байда». 1993.— 128 с.

Мабуть усім вам доводилося чути: мовляв, традиційна медицина — це хімічні препарати, ін'єкції, рентген, операції. А лікування травами — то нетрадиційна медицина. І чомусь ніхто не задумується, де ж насправді традиції? Адже келих мудрості народної наповнювало не одне покоління.

Люди зналися на травах, уміли лікувати ними різні хвороби. Тому й називали їх у народі знахарями. Крім знань, одержаних від діда й прадіда, вони набували і збагачували свій особистий досвід.

Кожне наступне покоління боялося розхлюпати хоча б краплину того досвіду. Бо люди розуміли: забутий рецепт вда­сться відновити хіба що за десятиліття а може, й століття. В цей же час хворі страждатимуть і вмиратимуть від нездоланої недуги.

Ще одна з найважливіших традицій народної медицини — розглядати організм людини в цілому, тобто, лікувати не хво­робу, а людину. Це цілком природно: жодна трава не діє виключно на один орган. І треба було добре уявляти собі, що і як відбуватиметься в організмі під час лікування.

Розвиток цивілізації багато що змінив у житті людей. Поява наукової медицини мала б допомогти здолати тяжкі хвороби. Але сталося так, що народні традиції лікування були оголошені хибними, а нові здобутки — панацеєю. З'явилися «вузькі» спеціалісти, які лікували окремі органи, а не людей.

От так і порушився зв'язок між невід'ємними частинами медицини: народною і науковою. Результати — втрачений досвід багатьох поколінь. Говорити про це боляче. Проте радує те, що сьогодні ситуація міняється. Величезний інтерес і пацієнтів, і лікарів до народної медицини, до цілющих рослин свідчить про це.

Але хочеться застерегти: лікарські рослини дійсно мають величезну силу. І користуватися ними треба дуже обережно. Щоб не зашкодити організму. Тому в наших розповідях про цілющі рослини (а за останні роки ми надрукували їх в різних періодичних виданнях майже 200) ми звертаємо особливу ува­гу читачів на застереження, а не тільки на поради.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 550274

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35  З-91

20. Зубицький Данило Никифорович.

Аптека народних ліків [Текст] : зб. анотацій / Д. Н. Зубицький, Н. П. Зубицька. - 3.вид. - К. : Феміна, 1996. - 96 с.

У столиці України - Києві на проспекті Перемоги, 70 працює Аптека народних ліків, знана як "Аптека Зубицьких". Це єди­на в Україні аптека народних ліків, яка не потребує рекомен­дацій - популярність її стійка і заслужена. Скільки людей з останніми надіями зверталося сюди за допомогою, скільком повернуто здоров'я і радість життя.

Можна сказати, що в нашій аптеці зосереджена чудодійна сила землі і щедрість природи. Саме завдяки їм вдається вирвати людину з тенет недуги, відновити здавалось би назавжди втрачені життєві сили.

Що ж то за диво-ліки в "Аптеці Зубицьких"? На перший погляд, нічого таємничого, недоступного для відкриття кожним. Адже ці ліки виготовлені з рослин, які оточують нас, і їх ми добре знаємо.

Але то лише на перший погляд. Справді, ми живемо у світі ліків, і немає речовини, яку не можна було б використати з лікувальною метою. Та одразу ж постають питання: яким недугам протидіють ті чи інші речовини і як використати їх. Адже невміле вживання їх може завдати людському організмові непоправної шкоди.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 572935

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35  З-91

21. Копилка мудрости народной (Сост. В. В. Кирсанова).— X.: ИМП «Рубикон», 1995.— 336 с.

В книге собран материал, который во все времена представлял интерес для массового читателя.

Это накопленные вековым опытом заговоры и заклина­ния, приметы и суеверия, сны и сновидения, месяцеслов.

Большое внимание уделено народным рецептам лече­ния различных заболеваний. Знание лечебных свойств овощей, фруктов, растений поможет эффективнее исполь­зовать их в лечебно-профилактических целях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 564457

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 К-17

22. Касевич Ніна Микитівна.

Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка [Текст] : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / Н. М. Касевич ; ред. В. І. Литвиненко. - К. : Медицина, 2008. - 422 с.

У підручнику висвітлені питання професійної діяльності фельдшерів і акушерок. Особлива увага приділена санітарно-протиепідемічному режиму лікувально-профілактичних закладів, загальному догляду за хворими і медичній маніпуляційній техніці.

Проаналізовані особливості спостереження і догляду за пацієнтами різного профілю. Надані рекомендації щодо формування здорового способу життя і профілактики

захворювань.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації.

Підручник може бути корисним для фельдшерів і акушерок.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 699406

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)К-28

23. Константинов В. Ю..

Практикум із Східної медицини в умовах України [Текст] : комплексні програми лікування доброякісних пухлин, хвороб шкіри, серцево-судинних та бронхіально-легеневих захворювань, паталогій суглобів і хребта, а також периферичного кровообігу / В. Ю. Константинов. - Вид. доп. і доопрац. - К. : Юніверс, 2002. - 484 с.

До книжки ввійшли фундаментальні праці автора, де на високо­му науковому рівні подаються комплексні методики лікування шкірних, гінекологічних, серцево-судинних захворювань, ендо­кринних та передпухлинних патологій, хронічних хвороб опорно- рухового апарату. Висока лікувальна якість найсучасніших фіто-препаратів Східної медицини, гомеопатії, вітчизняних рослинних інгредієнтів, збагачених власним позитивним досвідом автора, - все це стане надбанням читачів книжки.

Видання розраховане на широке коло лікарів, а також масового читача.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 623421

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 К-65

24. Корнеев Алексей.

Восточные методики исцеления всех болезней [Текст] / А. Корнеев. - Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2006. - 416 с.

У здоровья множество имен: йога, аюрведа, цигун. Каждая из этих древнейших техник самоисцеления творит с человеком чудеса - уходят болезни, улучшается самочувствие, а организм омолаживается.
В этой книге просто и доступно описываются способы лечения распространенных заболеваний, техники очищения организма от шлаков. Читатель познакомится с историей восточной медицины, основами точечного массажа, целительными медитациями.
Издание рассчитано на массовую аудиторию.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672814

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)К-67

25. Кравченко Ирина Анатольевна.

Физико-химические основы усиления трансдермального введения лекарственных препаратов [Текст] / И. А. Кравченко [и др.] ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Физ.-хим. ин-т им. А. В. Богатского НАН Украины. - О. : Астропринт, 2002. - 224 с.

Монографія присвячена проблемі посилення проникнення лікарсь­ких речовин через шкірні шари та в структури шкіри за допомогою різноманітних фізико-хімічних засобів. Збільшення крізьшкірного про­никнення може бути досягнено за допомогою як хімічних речовин, які мають взаємодію з роговим шаром, так і шляхом застосування фізич­них методів, що порушують шкірний бар’єр (електричний ток, ульт­развук, електропорація).

Монографія може бути корисною для наукових співробітників, які розробляють нові лікарські засоби та форми, а також студентам та аспірантам, які навчаються за спеціальністю “Фармацевтична хімія”.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 637084

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 К-77

26. Крамер Чарлз.

Мастерство психотерапии [Текст] : как стать творческим и эффективным психотерапевтом / Ч. Крамер ; пер. с англ. М. Миронова. - СПб. : Питер, 2003. - 239 с.

В книге рассматриваются различные аспекты понимания психотерапии и возможности их творче­ской реализации. Описываются особенности и сходство различных терапевтических подходов, варианты их интеграции в универсальную модель; индивидуальные особенности психотерапевта, позволяющие ему работать эффективно: личностные качества, образ мышления, профессиональные навыки. Основываясь на богатом профессиональном опыте, автор уделяет особое внимание процессу формирования личного стиля психотерапевта как одному из важнейших условий его эффективности. Книга адресована как начинаю­щим, так и опытным психотерапевтам, а также, без сомнения, будет полезна всем, кто хочет успешно вы­страивать свои отношения с окружающими людьми.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 37835

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 К-78

27. МакМаллин Райан.

Практикум по когнитивной терапии [Текст] / Р. МакМаллин ; пер. с англ. Т. Саушкина. - СПб. : Речь, 2001. - 559 с.

В данной книге описывается, объясняется и демонстрируется более ста когнитивно терапевтических техник, для каждой приводятся теоретические основания, пошаговое описание метода, примеры из практики и источники дополнительной информации. Для психологов и психотерапевтов, работающих с людьми и стремящихся оказать им реальную помощь.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 607198

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 М-15

28. Медсестринство в терапії [Текст] : підручник для студ. вищих навч. мед. закл. I-II рівнів акредитації / М. І. Швед [та ін.] ; заг. ред. М. І. Швед, Н. В. Пасєчко. - Т. : Укрмедкнига, 2004. - 545 с.

Відповідно до національної програми розвитку медсестринства в Україні значно підви­щені вимоги до рівня медсестринської допомоги. В умовах сьогодення сестринська допо­мога є найбільш доступною і тому має бути кваліфікованою та високопрофесійною.

Об’єм матеріалу викладено у трьох розділах підручника. В І розділі подано загальні відомості про розвиток терапії і медсестринства, а також визначення теоретичних поло­жень щодо поняття хвороба, симптоми і синдроми. У II розділі викладено методи обсте­ження хворого, які використовує медична сестра, виявляючи і оцінюючи діагностичні озна­ки захворювань різних органів та систем. Спеціальна частина підручника включає виклад захворювань внутрішніх органів за системами організму. Матеріал систематизовано в плані реалізації основних етапів сестринського процесу. Структура кожного розділу спеціальної частини включає короткий анатомо-фізіологічний опис системи, основні проблеми, що ви­никають при обстеженні хворого, а також спеціальні методи обстеження, клініку захворю­вання та особливості догляду за хворим. В додатках вміщено освітньо-кваліфікаційну ха­рактеристику медичних сестер, карту сестринського обстеження пацієнта, нормативні по­казники деяких додаткових методів обстеження, характеристику дієт.

Підручник написаний на основі діючої типової програми з „Медсестринства в те­рапії” і рекомендований для студентів вищих навчальних медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації та практикуючих медичних сестер.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 39526

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 М-42

29. Новик Андрей Аркадьевич.

Клеточная терапия [Текст] / А. А. Новик, Р. А. Иванов ; ред. Ю. Л. Шевченко ; Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова. - М. : Медицинское информационное агентство, 2008. - 239 с.

Книга посвящена медико-биологическим и клиническим аспектам нового и чрезвычайно перспективного метода лечения - клеточной терапии. Представлен анализ результатов клинических исследований безопасности и эффективности применения методов клеточной терапии в различных областях медицины.

Авторы подробно излагают оригинальную концепцию высокодозной терапии с аутологичной трансплантацией кроветворных стволовых клеток при аутоиммунных заболеваниях. Затронуты этические, юридические и организационные аспекты применения препаратов стволовых клеток.

Особо подчеркивается необходимость контролируемого и научно обоснованного применения клеточных препаратов в клинической практике.

Для клиницистов различных специальностей, биологов, специалистов регуляторных органов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 707030

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1) Н-73

30. Панов Виктор.

Люстра Чижевского - прибор долголетия [Текст] / В. Панов. - СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 157 с.

Тайна долголетия горцев разгадана!

Сегодня науке известно, что в горах воздух обогащен отрицательными аэроионами, именно они обеспечивают здоровое долголетие. Они нужны живым организмам так же, как и витамины. Их полное отсутствие приводит к гибели, а повышенное содержание оказывает лечебное действие и значительно продлевает жизнь.
Еще перед войной советский ученый А.Л.Чижевский создал устройство, которое впоследствии назвали люстрой Чижевского. Предложенный им метод лечения ряда заболеваний ионизированным воздухом - аэроионотерапия - получил признание еще в 1959 г. Современные ионизаторы очень разнообразны и удобны в применении, однако прежде чем их использовать, необходимо узнать, как это делать правильно.

Какой выбрать ионизатор?

Почему аэроионы лечат?

Что мешает человеку прожить 120 лет?

Как использовать ионизированный воздух для лечения и профилактики заболеваний?
На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 697260

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 П-16 (Р)

31. Пастернак Анатолій.

Козацька медицина [Текст] / А. Пастернак. - К. : Оптима, 2001. - 64 с.

Козацька медицина. — К.: Оптима, 2001. — 64 с.

Книга Анатолія Пастернака — лікаря, фітотерапевта, письменника і журналіста — присвячена маловідомим (чи призабутим) способам оздоровлення та лікування, що здавна побутували серед українського козацтва. Автор тактовно, системно і нетради­ційно відкриває читачам поетичний світ лікарських рослин і знайомить з непересіч­ними фактами та гіпотезами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 606478

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 П-19

32. Первая помощь при заболеваниях и несчастных случаях [Текст] / сост. Б. А. Белопольский. - Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2006. - 416 с.

Хоть раз в жизни каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда рядом человеку становилось плохо. Или случается дорожно-транспортное происшествие, пострадавший истекает кровью, а помощь оказать некому. Кто-то из прохожих и хотел бы, но не умеет, кто-то просто боится.

Страшно, когда не знаешь, что происходит с пострадавшим в момент травмы и что делать.

А когда знаешь, то просто делаешь все необходимое.

И для этого не обязательно иметь специальное образование. Первую помощь должны уметь оказывать все. Ведь если ждать «скорую помощь», то драгоценное время будет потеряно, а при несчастных случаях или других неотложных состояниях счет иногда идет на минуты или даже на секунды.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 675918

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)П-26

33. Переливание крови (история, биологические аспекты, факторы совместимости) / П.М. Перехрестенко, Л.М. Исакова, Г.М. Дизик и др. — К.: Здоров'я, 2008. — 224 с.

В монографии последовательно освещены исторические этапы становления службы крови в Украине, внедрения и развития метода переливания крови, ее компонентов и препаратов. Приведены де­тальные характеристики эритроцитарных и лейкоцитарных систем антигенов, учет которых при гемотрансфузии и аллотрансплантации необходим для обеспечения совместимости пар донор—реципиент. Даны рекомендации по выбору препаратов и компонентов крови для оптимального восполнения кровопотери и предупреждения нежела­тельных реакций и осложнений гемотрансфузий. Монография со­держит перечень печатных работ сотрудников Государственного учреждения «Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украи­ны», отметившего в 2006 г. 70-летие своей деятельности.

Для гематологов, трансфузиологов, терапевтов, хирургов, врачей других специальностей, студентов высших медицинских учебных за­ведений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 698436

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 П-27

34. Попова Т. Д.

Нариси про гомеопатію: Записки лікаря-гомеопата/Відп. ред. К. С. Терновий. Пер. з рос.— К.: Наук, думка, 1989.— 176 с.

Книга розповідає про лікарські речовини різного по­ходження. Взаємозв’язок людини з оточуючим середовищем, індивідуальна чутливість та вибір методу лікування, який не справляв би побічної дії, можливість використання малих доз лікарських речовин — ось коло розглядуваних питань. Підкреслюється значення спостережливості лікаря та хворо­го в процесі зцілення.

Для широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 506939

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)П-58

35. Православный лечебник. Рецепты, проверенные временем [Текст] / автор-составитель Фролова Татьяна Михайловна. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белго­род : ООО «Книжный клуб “Клуб семе иного досуга”», 2008. — 320 с.

В издании даны краткие описания болезней и приведены молитвы, ко­торые рекомендуется читать для излечения. Охарактеризованы растения, упоминающиеся в рецептах, и способы приготовления лекарств. Кроме то­го, автор дает советы по созданию позитивного настроения.

Книга содержит простые и доступные рецепты.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 691414

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 П-58

36. Потопальский А.И.

Препараты чистотела в биологии и медицине. - К.: Наукова думка, 1992. – 237 с.

В монографии обоснованы новые способы использования оригиналь­ных препаратов на основе алкалоидов чистотела в медицине, ветерина­рии и растениеводстве.

Для врачей, биологов, фармацевтов, химиков и студентов медицин­ских и биологических факультетов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 546796

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 П-64

37. Практикум по технологии гомеопатических препаратов: Для студ. фармац. вузов и

ф-тов / А. И. Тихонов, М. Ф. Па­сечник, Т. Г. Ярных, Л. И. Вишневская, С. А. Тихонова; Под ред. А. И. Тихонова.— X.: Оригинал, 2006.— 160 с.

Практикум по технологии гомеопатических препаратов включает тео­ретические вопросы, вопросы для самоподготовки, обучающие задания, крат­кий информационный материал к каждому занятию. Приложение содер­жит сведения о методах исследования гомеопатических лекарственных препаратов, приводятся номенклатура вспомогательных веществ и вопросы к экзамену.

Практикум разработан на кафедре аптечной технологии лекарств для студентов фармацевтических вузов и факультетов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 677428

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)П-69

38. Простакова Татьяна Михайловна.

Народная медицина. Семейный лечебник [Текст] / Т. М. Простакова. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2009. - 512 с.

В книге предлагаются способы лечения и профилактики всех основных заболеваний только теми средствами, которые нам подарила природа. Здесь же читатели найдут советы по уходу за собой, познакомятся с разными сис­темами питания и диетами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 712153

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 П-82

39. Пучко Людмила Григорьевна.

Многомерная медицина. Система самодиагностики и самоисцеления человека [Текст] / Л. Г. Пучко. - 16-е изд. - М. : АНС [и др.], 2007. - 432 с.

Многомерная медицина - это сплав знаний западной и восточной медицин, древних и современных эзотерических знаний и религиозного опыта всех основных мировых религий, давших возможность системно описать многомерную структуру человека, состоящую из семи тел - физического и шестислойного энергетического каркаса, окружающего физическое тело. Именно в этом энергетическом каркасе находятся глубинные причины (чужеродные вибрации) большинства хронических болезней, устранение которых дает эффект мгновенного исцеления. Эти знания были зашифрованы в трудах Посвященных, составляли основу магических техник Востока и молитвенных практик монастырей и действующих церквей Запада.

Автору удалось разработать алгоритм, с помощью которого и с применением радиэстезического метода (биолокации) можно у каждого человека выявить индивидуальную матрицу записи в волновой форме хронических болезней, вызванных глубинными причинами, и устранить их с помощью метода вибрационных рядов, не имеющего аналогов в мире.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 46780

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)П-90

40. Посібник з невідкладної медичної допомоги /Л.Н. Журавльова, Н.М. Демченко, М.В. Козлова та ін.; За ред. Л.Н. Журавльової. — К.: Здоров'я, 2001. — 124 с.

У посібнику представлено алгоритми з надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі згідно з вимогами навчального процесу та програм зі спеціальності «Лікувальна справа». Особливу увагу приділено таким захворюванням, як гострий холецистит, апендицит, перитоніт, травматичний шок, політравма. У додатках наведено посадову інструкцію фельдшера бригади швидкої допомоги, перелік лікарських засобів у вигляді фармакотерапевтичної класифікації.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, фельдшерів швидкої медичної допомоги.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 613181

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 П-91

41. Современная трактовка Желтого Владыки: Основы восточной медицины / Пер. с древнекитайского и комментарии Д. Аланова.- К.: Ника-Центр, 2006.- 312 с.: ил.

Вашему вниманию представлен уникальный труд, посвященный основал восточной медицины. Книга написана на основе перевода базового трактат; восточной медицины «Внутренний Канон Желтого Владыки». Структура книгр аналогична китайскому учебнику «Медицинская Классика Желтого Императо­ра», обязательного к изучению в Китае. В ней освещены все ключевые концеп­ции восточной медицины, основные заболевания и методы их лечения.

Перевод сделан практикующим врачом, поэтому в отличие от других анало­гичных работ в данной книге использовалась более понятая терминология с уче­том общепринятой в англоязычной литературе, а также даны пояснения к ос­новным понятиям восточной медицины. При указании акупунктурных точек приводятся их стандартное буквенно-цифровое обозначение и локализация, это значительно облегчает поиск и использование точек специалистами. Таким об­разом, книгу можно легко понять без особых знаний традиционной китайской медицины и восточной культуры.

Рассчитана на врачей широкого профиля, врачей-рефлексотерапевтов, сту­дентов медицинских вузов и людей, интересующихся вопросами восточной ме­дицины.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 674338

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)C-56

42. Соколікування/ Н. Уокер, В. Шоненбергер, О. Хойн, Б.В. Болотов та ін.; Уклад.: А.О. Кузьменко, О.Т. Кузьмен- ко. — К.: РИФ "Дзвін", МП "Колаж", 1993. — 256 с.: іл. — (Від усіх недуг: У 12 кн.: Кн. 2). Бібліогр.: с 253. — Рос. мовою.

У книзі пропонуються рецептура і технологія приготування в домашніх умовах фруктових, ягідних, овочевих, трав’яних соків і на їх основі — напоїв здоров’я. Розповідається про цілющі властивості і сприятливий вплив соків на організм людини, про їх застосування для лікування функціональних розладів і хронічних захворювань, у тому числі за методиками відомих натуропатів Нормана Уокера (США), Вальтера Шоненбергера (Швейцарія), німецького ученого, що друкується вперше, Ойгена Хойна й українського вченого Б.В.Болотова. Користуючись рекомендаціями цієї книги, під конт­ролем лікаря ви позбавитесь безлічі недуг, лікарняних листів і приймання лікарських засобів. Соки — це життя.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В339088/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 C-59II

43. Соціокультурні  чинники становлення сучасної парадигми психотера­певтичної допомоги особистості : монографія / [З.Г. Кісарчук, Л.О. Гре­бінь, Т.С. Гурлєва та ін ] ; за ред. З.Г. Кісарчук. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012, — 276 с.

Монографія присвячена проблемі впливу соціокультурного контексту на становлення сучасної парадигми психотерапевтичної допомоги. Зо­крема, розглядаються ключові поняття, що висвітлюють основні тен­денції розвитку сучасної психотерапії та соціокультурний контекст її становлення на вітчизняних теренах; з’ясовується значення вітчизняної філософсько-психологічної традиції для теоретичних і практичних оріє­нтацій фахівців у галузі психологічної допомоги; розкривається роль хри­стиянських традицій і цінностей, екзистенційних та етичних чинників, сімейного контексту особистості, особливостей народної театральної культури у розвитку теорії і практики психотерапевтичної допомоги; визначаються соціокультурні чинники, що зумовлюють вітчизняну специ- фіку психологічної допомоги особливим категоріям клієнтів.

Книжка адресується фахівцям у галузі консультативної психології та психотерапії — як науковцям, так і практикам, викладачам вищих навча­льних закладів, а також усім, кого цікавлять проблеми сучасної психоте­рапії та психологічного консультування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 762262

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 C-69

44. Сто болезней – сто рецептов.: Киев, Рекламно-издательский центр «Орбита»., 1990, 63 с.

Самое дорогое у человека — здоровье, впрочем, зависящее в большой степени от его образа жизни и связей с окружаю­щей средой. Однако многие из нас в погоне за новими

«пре­стижными» химическими       лекарствами  забыли о медицине старинной,

избавлявшей человека от недугов и травм в течение тысячелетий. Именно ее рецепты и

предлагает     читателю настоящий сборник. В каждом из них, как отмечает автор предисловия доктор медицинских наук А. И. Авраменко,— вековая мудрость народа.

Из лечебника прошлого века составители отобрали самые эффективные рецепты идоступные средства для нашого современника.

Книга будет полезной и врачам, и широкому кругу читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 526546

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 C-81

45. Сучасна трансфузіологія: [навчально-методичний посібник]/В.В. Бойко, В.В. Суслов, В.В. Яворський та ін. -X.: СПДФО Бровін О.В., 2012.-200 с.

В навчально-методичному посібнику викладено сучасна нормативно- правова база, перелік середовищ гемокомпонентної терапії та методики їх застосування. Надано об’ємну інформацію щодо застосування окремих видів гемокомпонентів в аспекті практичного застосування у повсякденній практиці. Окрему увагу приділено методикам оцінки показання та клінічної ефективності проведеної гемокомпонентної терапії.

Навчально-методичний посібник розраховано на лікарів - клініцистів хірургічного профілю, лікарів - інтернів та студентів ВНЗ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 760308

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 C-91

46. Товстуха Євген Степанович.

Фітотерапія [Текст] / Є. С. Товстуха. - 3.вид., доп. і перероб. - К. : Оріяни, 2000. - 432 с.

У третьому виданні пропонованої праці освітлено особистий сорокарічний досвід лікарської діяльності фітотерапевта Є. С. Товстухи.

Приведено детальний опис 269 цілющих лікарських рослин, які спокон­віків застосовує український народ для лікування та профілактики як окре­мих, так і багатьох груп численних недуг.

Вагомим науковим потенціалом та щоденною діяльністю практичного лікаря автор неспростовно доводить, що фітотерапія належить до універсаль­них лікувальних засобів живої природи. Фітотерапію автохтонів нашої землі - праукраїнців і українців - вчений розглядає як етнічний та традиційний наріж­ний камінь лікувальних засобів, що торкаються джерел сивочолих тисячоліть.

«До фітотерапії активно повертаються науковий світ та новітні біо- технології кінця XX століття. А повернення Людини, чи Людства, до ці­лющої Природи завжди на часі і завжди - найактуальніше», - перекон­ливо доводить автор.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 601947

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Т-50

47. Фізичні методи в лікуванні та медичній реабілітації хворих і інвалідів / 1.3. Самосюк, М.В. Чухраєв, С.Т. Зубкова та ін.; За ред. 1.3. Самосюка,— К.: Здоров'я, 2004.— 624 с.

У книжці наведені теоретичне обгрунтування та рекомендації щодо практичного застосування сучасних фізичних чинників (лазерного ви­промінювання, магнітних і електромагнітних полів міліметрового діапа­зону, ультразвуку, електротерапії тощо) для лікування й медичної реабі­літації хворих та інвалідів з різноманітною патологією.

Викладені принципи вибору зон впливу та частотної модуляції фі­зичних чинників. Описана електропунктурна діагностика за методом На­катані й на її основі запропоновано вибір адекватних фізичних чинників, зон впливу та гомеопатичних препаратів. У розділі книжки, присвячено­му лікуванню хворих із патологією ендокринної системи, наведені дані з фіто- та гомеопатичної терапії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 39916

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Ф-33

48. Физическая реабилитация : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по Государствен- ному образовательному стандарту 022500 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая культура) / под общей ред. проф. С. Н. Попова. — Изд. 5-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 602, [1] с.

Учебник написан коллективом авторов кафедры «ЛФК, масса­жа и реабилитации» Российского государственного университета физической культуры — ведущими специалистами в области физи­ческой реабилитации. Авторы стремились как можно полнее пред­ставить основные принципы и методы физической реабилитации при всех основных формах патологии: в травматологии и ортопедии, заболеваниях внутренних органов и нервной системы, операциях груд­ной клетки и брюшной полости, при заболеваниях детей. В учебнике представлена методика применения в реабилитации физических упражнений в сочетании с частными методиками массажа и физио­терапевтическими процедурами.

Учебник предназначен для студентов высших и средних учеб­ных заведений, обучающихся по Государственному образовательно­му стандарту 022500 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая культура). Книга будет также полезна для инструкторов и методистов ЛФК, а также всем интересующимся данными проблемами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 702853

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)Ф-54

49.Формазюк Валентина Ивановна.

Энциклопедия пищевых лекарственных растений: Культурные и дикорастущие растения в практической медицине [Текст] / В. И. Формазюк ; ред. Под ред. Н.П.Максютиной. - К. : А.С.К., 2003. - 791 с.

В энциклопедии описаны и систематизированы 204 вида пищевых ди­корастущих и культурных лекарственных растений и более 2000 рецептов препаратов из растительного природного сырья, необходимого для сохра­нения здоровья человека. Приведены показания и противопоказания к при­менению препаратов из отдельных частей этих растений при различных за­болеваниях. Даны рецепты настоев, настоек, отваров, овощных и ягодных соков и их смесей, бальзамов, салатов, содержащих значительное количе­ство полезных физиологически активных веществ, способствующих повы­шению иммунитета и сопротивляемости человека заболеваниям.

Книга рассчитана на медицинских работников, использующих в своей практике фитотерапию. Может быть интересна и полезна широкому кругу читателей, желающих до глубокой старости сохранить свое здоровье.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 37304

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)Ф-79

50. Харенко Анатолій Макарович.

Вплив енергії матінки-Землі [Текст] : профілактика і діагностика захворювань / А. М. Харенко ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2006. - 224 с.

Чи замислювалися ви над тим, що впливає на ваше здоров’я щогодини і щохвилини? Енергія матінки-Землі!

Автор книжки — відомий біоенерготерапевт — розповідає про вплив на здоров’я людини земних структур, космічних і метеорологічних факторів, а також дає практичні рекомендації з біолокації, діагностики захворювань за біополем, створення енергетично безпечного інтер’єру, вибору одягу, косметики, води.

Видання розраховане на широкий читацький загал.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672721

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 1)Х-20

51. Шпитальна терапія в ситуаційних задачах/За ред. С.І. Сміян. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. - 312 с.

У посібнику поряд із класичними клінічними ситуаціями, що ілюстровані фотогра­фіями, рентгенівськими знімками, електрокардіограмами, наведені питання за типом ліцензованого іспиту “Крок-2” та представлені мотивації правильних відповідей, що включають обгрунтування клінічного діагнозу і рекомендованого лікування. Посібник охоплює тематику з циклу “Внутрішні хвороби” для студентів 6 курсу та рекомендо­ваний для випускників вищих медичних навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 38322

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Ш-83

52. Яровий Володимир Купріянович.

Клінічна мануальна медицина [Текст] : навч. посіб. / В. К. Яровий. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 320 с.:

У навчальному посібнику висвітлено питання, що стосуються історії розвитку методу мануальної терапії; функціональної анатомії опорно-рухового апарату; біомеханіки хребтового стовпа і суглобів; патогенезу, клініки та диференціальної діагностики вертеброгенних хвороб нервової системи і функціональних блокувань периферійних суглобів; методології виконання окремих ручних способів на суглобах різного рівня; профілактики ускладнень мануальної терапії та інших способів лікування, які відповідають здобуткам сучасної медичної науки та клінічним вимогам закладів охорони здоров’я. Подано програму з теоретичного та практичного курсів навчання студентів і лікарів та контрольні тести для державної атестації фахівців. Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів та широкого кола практичних лікарів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 45154

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р-35 Я-73

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138