До ювілею Маргарити Шамрай – відомого українського книгознавця, джерелознавця, дослідника та бібліографа стародруків

Поділитися: 

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського щиро вітає з ювілеєм відомого українського науковця, дослідника та бібліографа стародруків Маргариту Шамрай, яка впродовж багатьох років працювала у різних підрозділах бібліотеки – у відділі стародруків та рідкісних видань та Інституті рукопису, а також в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

Маргарита Шамрай своє життя присвятила дослідженню стародрукованих пам’яток, яке втілилося у вагомих наукових публікаціях, що увійшли в історію світового книгознавства. Підготовлені нею на високому фаховому рівні каталоги палеотипів та альдин та збірка маргінальних записів кириличних стародруків одержали високу оцінку українських та зарубіжних колег, і активно використовуються в наукових дослідженнях та практичній роботі з фондами. Електронні повнотекстові копії цих каталогів представлені на сайті НБУВ.

Колектив Національної бібліотеки України бажає пані Маргариті міцного здоров’я, невичерпної бадьорості духу та реалізації всіх творчих задумів.

 

Окремі видання:

Каталог палеотипов из фондов ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины. – Київ: Наукова думка, 1995. – 546 с.

Маргіналії в стародруках кириличного шрифту XV–XVII ст. з фонду НБУ ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – 331 с.

Альдини в бібліотеках України. Каталог. – Київ : Академперіодика, 2008. – 140 с.

Aldines in Libraries of Ukraine: Catalogue. – Warsawа : Wydavnictwo DiG, 2012. – 200 p.

Основні статті:

Острожская Библия в фондах ЦНБ АН УССР / М. А. Шамрай // Федоровские чтения. 1981. – Москва : Наука, 1985. – С. 205–208.

Провенієнції у виданнях Острозької та Дерманської друкарень (За матеріалами фонду Відділу стародруків ЦНБ АН України) // Український археографічний щорічник. – Нова серія. – Вип. 2. – Київ, 1993.– С. 48–53.

Стародруки кириличного шрифту ХУ-ХУІІ ст. як об’єкт джерелознавства // Наукові записки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – С. 222–226.

Козаки і книги // Україна – козацька держава. – Київ : Емма, 2004. – С. 946–968.

Нові дані про ціни на книги кириличного друку ХУІ–ХУІІІ ст. в Україні // Рукописна і стародрукована книга: Збірник праць. Міжнародна наукова конференція (ХІІ Федорівський семінар), Львів 23–25 квітня 2004 р. – Львів, 2006. – С. 62–72.

Маргиналии в старопечатных книгах кириллического шрифта XV–XVII вв. как исторический источник // Федоровские чтения, 2007. – Москва, 2007. – С. 166–173.

«Zygmunty» w Kijowie // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. R. LVI-LVII. – Kraków, 2006–2007. – S. 1–16.

Папери Красносельських (ХVІ–ХІХ ст.) з колекції історичних установ ВУАН // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. – Т. 19. – Кн. 1. – Київ, 2009. – С. 367–378.

Палеотипи // Енциклопедія історії України. – Київ, 2012. – Т. 8.– С. 38–39.

Першодруки. Інкунабули // Енциклопедія історії України. – Київ, 2012. – Т. 8. – С. 173.

Плантени // Енциклопедія історії України. – Київ, 2012. – Т. 8.– С. 267.