Секція 4 «Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології»

Поділитися: 

8 жовтня 2015 року у рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» відбулося засідання секції 4 «Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології». У засіданні взяли участь понад 50 фахівців з різних бібліотек України. Виступи учасників секції були присвячені питанням формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, їх систематизації, організації та представленню користувачам. У тому числі були презентовані основні підходи та технологічні рішення нових наукових проектів НБУВ: "Наука України: доступ до знань" та "Цифрова бібліотека україніки".

Доповіді Самохіної Н. Ф., Клочок С. Г., Коновал Л. В., Руденко Є. В. стосувались досвіду формування бібліотечно-інформаційним ресурсів які створюються у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, технології формування відповідних баз даних, перспективам їх інтеграції до міжнародних науково-інформаційних систем та включення до довідково-пошукового апарату. Дослідження проведені фахівцями Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій показали, що найбільш значимі та якісні електронні бібліотеки національного рівня створені у різних країнах світу саме на базі національних бібліотек, які є інтеграторами національних електронних ресурсів і законодавцями технологічних принципів їн організації. У доповідях було висвітлено проблеми і досвід формування нового інформаційного ресурсу НБУВ "Цифрова бібліотека україніки", який  має стати інтегратором знань про Україну, представлених в електронному вигляді.

Добра Н. В. зробила огляд інтернет-навігатора НБУВ, його структури, змістового наповнення та переваг для дистанційного обслуговування користувачів. Було підкреслено оригінальність технологічного рішення для формування інтернет-навігатора НБУВ на основі бібліографічної бази даних з можливістттю підтримки окремих тематичних розділів різними профільними фахівцями бібліотеки.

Співробітники НБУВ Перенесієнко І. П. та Гарагуля С. С. акцентували увагу на теоретичних питаннях, що стосуються інтеграції електронних документальних ресурсів та бібліотечних класифікацій у веб-середовищі. Доповідь Ісаєвої О. В. стосувалася питань авторитетного контролю та авторитетних файлів осіб, у тому числі перспектив створення авторитетного файлу науковців україни на базі надходжень автроефератів і дисертацій до фондів НБУВ. Створений авторитетний файл має стати органічною частиною започаткованого НБУВ інформаційного порталу "Наука України: доступ до знань", який буде включати взаємопов'язані автритетні файли: наукових бібліотек, наукових бібліотечно-інформаційних ресурсів, наукових установ, науковців України і реалізовувати доступ через наукові бібліотеки України до здобутків українських вчених.

Гуцол Г. О. розповіла про основні завдання Книжкової палати України імені Івана Федорова, робочі проекти та проблеми, які виникають у процесі їх реалізації.  

Підсумовуючи результати роботи секції, Лобузіна К. В. зазначила, що електронні ресурси є необхідною органічною частиною бібліотечних фондів, тому потребують їх гармонійного поєднання з традиційними (паперовими) фондами для повноцінного представлення користувачам з урахуванням міжнародних вимог і стандартів до представлення бібліотечно-інформаційних ресурсів у веб-середовищі. Традиційні бібліотечні інструменти організації знань (автритетні файли, бібліотечні класифікації, предметні рубрики тощо) стають сьогодні органчною частиною електронних інтернент-комплексів наукових бібліотек, що дає змогу забезпечити користувачам досконалий рівень доступу до інформаці на основі багаторічного досвіду бібліотек з упорядкування документних інформаційних ресурсів.

Фотоматеріали: 
Добра Н. В. (відділ технологій дистанційного обслуговування)
 Клочок С. Г. (відділ інформаційно-комунікаційних технологій)

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський, 3, к. 209.
+38 (044) 525-36-24
Корпус №2,
вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 204.
+38 (044) 234-16-28

Контактна інформація