Електронна виставка нових надходжень до Австрійської бібліотеки

 Природничі науки у цілому. Охорона природи

 1. Бессерівські природознавчі студії : зб. тез Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, присвяч. до 230-річчя з дня народж. відомого ботаніка Віллібальда Бессера та до 205-річчя від початку його наук. та пед. діяльності у місті Кременці, 1–3 жовт. 2014 р. / Ботан. сад. ім. О. В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [за заг. ред. А. М. Ломаковича, О. І. Дух]. – Кременець : ВЦ КОГПІ, 2014. – 162, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю ”Бессерівські природознавчі студії“ була присвячена 230-річчю від дня народження видатного природодослідника ХІХ століття Віллібальда Бессера та 205-річю від початку його наукової та педагогічної діяльності в Кременці. У науковому форумі брали участь понад сто фахівців-природознавців із 38 вітчизняних і зарубіжних науково-дослідних інституцій і вищих закладів освіти.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7438

 

         Історія. Історичні науки

 1. Нуссбаумер Алоїз. Примусові робітники в Пінцгау : трудові відносини в період націонал-соціалізму : життєві історії. : [докум. дослідж.] / Алоїз Нуссбаумер ; із нім. пер. Оксана Николайчук. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2015. – 191 с. : фот. – (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця" = Bibliotek der deutschsprachigen Literatur "Meridian des Herzens"). – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 167-191. – Пер. изд. : "Fremdarbeiter" im Pinzgau: Zwangsarbeit • Lebensgeschichten / Alois Nußbaumer. – Salzburg, 2011

Компенсаційні виплати, здійснені декілька років тому Республікою Австрія колишнім цивільним примусовим робітникам, які працювали на австрійській території і в більшості своїй походили зі Східної Європи, пролили світло на довго замовчувану й мало вивчену в нас сторінку історії націонал-соціалізму. Ідеться про людей, яких у роки Другої світової війни було примусово депортовано з тим, щоб вони  замінили на робочих місцях у промисловості, гірництві, сфері обслуговування та у сільському господарстві місцевих чоловіків, призваних до лав німецької армії. У Пінцґау жінок та чоловіків із Польщі, України та Росії, крім як на спорудженні електростанцій у Капруні й Вайссзе, в основному залучали до роботи у селянських господарствах. За винятком цих споруд, деяких іноземних прізвищ і усних історій, здається, більше ніщо не нагадує про перебування цих людей у Пінцґау. Метою цієї книжки є висвітлення життя і страждань так званих «фремдарбайтерів» у період націонал-соціалізму й потому.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7436

 

 1. Пахолків Святослав. Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації / Святослав Пахолків ; [пер. з нім. Х. Николин]. – Львів : Піраміда, 2014. – 610 с. : табл. – Бібліогр.: с. 526–610. –Пер. изд. : Emanzipation durch Bildung: Entwicklung und gesellschaftliche Rolle der ukrainischen Intelligenz im habsburgischen Galizien (1890–1914) / Svjatoslav Pacholkiv. – Wien ; München, 2002.

Книга описує формування української освіченої верстви в Галичині. Історичною передумовою процесу соціальної та культурної емансипації стали Терезіансько-Йосифінські реформи. Спричинені революцією 1848 р. та ліквідацією панщини зміни соціально-економічних відносин на селі, як і поступове становлення національної ідентичності, започаткували процес секуляризації. Завдяки виникненню власного освіченого середнього класу галицькі українці стрімко наздоганяли своїх сусідів у соціальній, економічній та культурній сферах.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7434

 1. Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки  / Вольфрам Дорнік [та ін.] ; [упоряд. В. Дорнік ; наук. ред. Р. Пиріг ; пер. з нім. В. Кам'янець] ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2015. –510 с. – Дод. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 477–500. – Пер. изд. : Die Ukraine zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft, 1917–1922. – 2011.

У книзі, створеній інтернаціональним колективом учених, висвітлюється історія України у широкому контексті подій Першої світової війни та революційних процесів на теренах колишньої Російській імперії, які актуалізували українське питання, уможливили державну незалежність УНР, перетворення її на суб'єкт міжнародних відносин. У центрі дослідження знаходиться політика Німеччини та Австро-Угорщини щодо України, детермінована прагматичними інтересами отримання продовольчих і сировинних ресурсів для продовження війни. Водночас показано ставлення інших європейських держав, США, більшовицької Росії до України, роль країн Антанти у позбавленні УНР перспектив самостійного існування у повоєнному устрої світу. Розкриваються й внутрішньополітичні причини невдалих спроб утвердження українцями національної державності. Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться історією України початку XX століття.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7437

 

         Економіка. Економічні науки

 1. Економічна теорія та публічна політика = Economic theory and public policy : цикл конф. "Людвіґ фон Мізес і сучасні суспільства" : зб. наук. пр. / за наук. ред. Миколи Буника, Ірини Кіянки. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – 223 с. : рис., табл. – Текст укр. та англ. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 100 экз.

Опубліковано дослідження, що є результатом роботи конференції «Економічна теорія та публічна політика», яка відбулася 26–28 вересня 2013 року і у якій взяли участь дослідники із Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Німеччини, Польщі та України.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7433

 

         Філологічні науки. Художня література

 1. Антологія австрійської прози початку ХХ століття / Уклад.: Вера Фабер [та ін.] ; відп. ред. Вера Фабер, Микола Воробей ; з комент. післямовою Йоганна Зоннляйтнера ; [пер.: Андрущенко Ігор [та ін.] ; Австр. культур. форум, Австр. б-ка у Києві у Нац. б-ці України ім. В. І. Вернадського, Австр. служба акад. обмінів (OeAD). – Київ : Темпора, 2014. – 448, [1] с.

На сторінках цієї антології Ви не лише ознайомитеся з творчістю таких відомих європейських письменників, як Франц Верфель, Стефан Цвайг, Йозеф Рот, Гуго фон Гофмансталь, Роберт Музіль, Райнер Марія Рільке, Одеон фон Горват, Франц Кафка, Карл Краус, Олександр Рода-Рода, Якуб Юліус Давід, Петер Альтенберг, Юра Зойфер та Веза Канетті, а й зможете відчути ту особливу творчу і суперечливу атмосферу в духовному і культурному житті Європи кінця 1880-х – початку 1920-х, яка увійшла в історію мистецтва під назвою Модерн.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7428

 1. Бернфельд Зіґфрід. Сізіф, або Межі виховання / Зіґфрід Бернфельд ; пер. з нім. Наталії Дашко та Ярослава Лопушанського. – Дрогобич ; Інсбрук : Посвіт, 2014. – 146 с. – Парал. тит. арк. нім. – Пер. изд. : Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung / Siegfied Bernfeld. – Frankfurt am Main, 1973.

Основний твір Бернфельда «Сізіф, або Межі виховання» вперше представлений українською мовою, здобув заслужене визнання у контексті зростання значення анти авторитарного виховання. Стрижневою особливістю його теорії є соціальні й матеріальні умови життя дітей і молоді, без яких не можна домогтися змін у їх розвитку.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7432

 1. Брох Герман. Смерть Верґілія : роман / Герман Брох ; з нім. пер. Олекса Логвиненко. – Київ : Вид-во Жупанського, 2014. – 472, [1] с. – (Майстри світової прози). – Дод. тит. арк. нім. – Пер. изд. : Der Tod des Vergil / Hermann Broh. – Frankfurt am Main, 1976.

Роман став вершиною пошуків нових літературних форм, де письменник поєднує художнє осмислення дійсності з науковим поглядом на осягнення буття.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7431

 1. Гаврилів Тимофій. На наш бік : [зб. есеїв] / Тимофій Гаврилів. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2015. – 197, [1] с.

«На наш бік» – книжка есеїв про літературу, від Роберта Музіля і Вірджинії Вулф до Бернгарда, Кортасара та Єлінек.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7423

 1. Галичина. З Великої війни = Galizien. Aus dem Grossen Krieg : [антологія] / упоряд. : Алла Паславська, Тобіас Фоґель, Володимир Кам'янець ; [наук. ред. Алоїз Вольдан]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2014. – 299 с. : іл. – Текст укр., нім.

Антологія знайомить з видатними австрійськими авторами, що народились в  Галичині. До них у збірці долучили невідомих єврейських авторів, які писали німецькою мовою і були австрійськими громадянами. У збірці також можна зустріти як класиків, так і сучасників української літератури.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7425

 1. Гранах Александер. Ось іде людина : автобіогр. роман / Александер Ґранах ; з нім. пер. Галина Петросаняк. – Київ : Вид-во Жупанського, 2012. – 333, [17] с. : фот. – Дод. тит. арк. нім. – Пер. изд. : Da geht ein Mensch / Alexander Granach. – 2007.

Автобіографічний роман Александера Ґранаха (справжнє ім’я Єсайя Ґронах), який  народився в 1890 в селі Вербівці поблизу Городенки, що в теперішній Івано-Франківській області.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7427

 

 1. Іванчіч Карін. Паніка : новела / Карін Іванчіч ; [пер. з нім. Я. А. Іваненко]. – Ivancsics. Panik : Novelle / Karin Ivancsics. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 94, 93 с. : іл. – Текст укр., нім.

Серед представників різних субкультур, скінів та громадян, що панічно бояться втратити свою ідентичність, ПІРАТИ ЛЮБОВІ, молодіжний рух, що наслідує 80-ті, порушують спокій та створюють хаос. Новела належить до пласту сучасної австрійської літератури, і буде цікавою насамперед молоді, а також усім прихильникам європейської літератури.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7429

 

 1. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів : (матеріали літ.- та мовознав. колоквіуму ІІІ. Днів австр. культури у Дрогобичі, 14–20 квіт. 2013) / упоряд., наук. ред: Ярослав Лопушанський, Наталія Дашко ; вступ. слово : Ярослав Лопушанський. – Дрогобич : Посвіт, [2014] . – Назва обкл., корінця, парал. тит. арк. : Komparatistische Forschungen zu österreichisch-ukrainischen Literatur-, Sprach- und Kulturbeziehungen. Tagungsband der 3. Österreich-Tage in Drohobytsch, 14. –20. April 2013.

Т. 2. – 2014. – 157, [1] с. – Текст укр., нім. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику містяться матеріали літературо-та мовознавчого колоквіуму «Транскультурні студії австрійсько-українських літературних, культурних і мовних контактів», присвячені висвітленню актуальних проблем історії австрійсько-українських літературних взаємин, мовних контактів і типологічних паралелей культурного розвитку двох народів. Для україністів, германістів, студентів і викладачів української та зарубіжної літератури.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7440/2

 

 1. Лопушанський Ярослав. Країнознавство (Німеччина • Австрія) : курс лекцій / Ярослав Лопушанський, Олег Радченко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Австр. б-ка. – 2-ге вид., допов. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 351 с. : карти. – Назва обкл., парал. тит. арк. : Landeskunde: Deutschland • Österreich / Jaroslaw Lopuschanskyj, Oleh Radchenko. – Текст нім. – Бібліогр.: с. 282–284. – 500 экз.

Курс лекцій містить детальну інформацію про основні віхи історичного та сучасного розвитку німецькомовних країн: подає відомості з історії від найдавніших часів до сьогодення, знайомить із географічним положенням, суспільно-політичним ладом, економікою, культурою та системою організації освіти Німеччини та Австрії.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7435

 

 1. Нехай це буде любов = Lass es Liebe sein : [двомов. укр.-нім. антол.] / упоряд. Алла Паславська [та ін.] ; [передм. Алли Паславської]. – Львів : ПАІС, 2014. – 199 с. – Текст парал. укр., нім. – Бібліогр.: с. 198–199.

Двомовна антологія, що стала результатом плідної співпраці досвідчених германістів, перекладачів зі студентами кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7424

 1. Поллак Мартін. Отруєні пейзажі : [зб. есе] / Мартін Поллак ; пер. з нім. Неля Ваховська. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2015. – 109 с. : іл. – (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця" = Bibliotek der deutschsprachigen Literatur "Meridian des Herzens"). – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 109.

Збірка есе Мартіна Поллака «Отруєні пейзажі» присвячена культурі пам’яті – про сотні тисяч безіменних жертв кривавих режимів ХХ століття або й повсякденної ненависті, чиї могили сховані в анонімності, закамуфльовані мальовничими ландшафтами чи й просто засаджені городиною. Аналізуючи досвід власного дитинства, а також історії та свідчення з Центральної та Східної Європи, письменник доходить висновку: начебто нечіпана природа навколо нас – це рельєф забування і відмови від відповідальності, яким ми мусимо опиратися.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7422

 

 1. Целан Пауль. Мовні ґрати / Пауль Целан ; пер. з нім. та післямова Петра Рихла = Sprachgitter / Paul Celan : поезії. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. – 130 с. – (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця" = Bibliotek der deutschsprachigen Literatur "Meridian des Herzens"). – Текст парал. укр., нім.

«Мовні ґрати» – третя двомовна поетична книга Пауля Целана, що з’явилася в 1959 р. у видавництві «С. Фішер ферлаґ». Вона містить вірші, які виникли від початку 1955 – до кінця 1958 рр. й означають радикальну зміну в Целановій поетиці: перехід до так званої «сірішої» мови. 33 поезії збірки ввібрали в себе важливі біографічні, політичні й естетичні події та явища й окреслюють дійсність, яку необхідно «знайти і здобути». В поетологічному сенсі вони відзначаються своїм яскраво вираженим новаторським характером.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7430

 

 1. Єлінек Ельфріда. Смерть і діва I-V. Драми принцес / Ельфріда Єлінек ; з нім. пер. Олександра Григоренко. – Чернівці : Книги–XXI, 2015. – 124, [1] с. – (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця" = Bibliotek der deutschsprachigen Literatur "Meridian des Herzens"). – Назва обкл., корінця : Смерть і діва. – Парал. тит. арк. нім.

У збірці "Смерть і діва" Ельфріда Єлінек вкотре виводить на сцену жінок як вічних витіснених у західноєвропейській культурній традиції. Казкові принцеси й сучасні ікони стилю (в тому числі й літературного) виголошують свої передсмертні промови або говорять уже з-поза межі. Та мати голос зовсім не означає володіти долею, бо жодній принцесі не вдається уникнути лиха від чоловічої руки – Білосніжка стає жертвою Мисливця, Шипшинку нищить своїм поцілунком Принц, Розамунда виживає, але замовкає через підступного Фульвіо, Джеккі гірко зловтішається зі смерті своєї суперниці Мерилін, мертві Сильвія та Інґеборґ мандрують у царстві мертвих. Кожна з принцес виявляється приреченою до трагічної долі, й англійська принцеса Діана, чий портрет завершує цю галерею, теж не стає винятком.

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 7439

 

Контактна інформація

Читальний зал
"Австрійська бібліотека"
просп. 40-річчя Жовтня 3, 2-й поверх, к. 312.
+38 (044) 525-8642
9.15 - 20.00 (понеділок - п'ятниця)