Затверджено нові організаційно-нормативні документи НБУВ

Поділитися: 

У вівторок, 7 липня, відбулося розширене засідання Вченої ради НБУВ, учасники зібрання розглянули та затвердили низку проектів документів, що регулюють діяльність окремих підрозділів бібліотеки та бібліотечних процесів НБУВ.

Проекти положень про Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій НБУВ (нещодавно створений на базі реорганізації відділу науково-методичного забезпечення комп’ютерних мереж НБУВ) та його структурні підрозділи (відділи інформаційно-комунікаційних технологій, наукової організації електронних інформаційних ресурсів, технологій дистанційного обслуговування) представила керівник Центру, д-р наук із соціальних комунікацій Катерина Лобузіна. Згідно з Положенням призначення та основні напрями діяльності Центру спрямовані на комплексне вирішення проблем, пов’язаних із автоматизацією бібліотечних технологій, централізованим формуванням електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, розвитком і впровадженням в бібліотечно-інформаційну діяльність інформаційно-комунікаційних технологій та нових форм електронного обслуговування. Окресливши закріплені проектом Положення пріоритетні завдання Центру, доповідач акцентувала увагу присутніх на основних функціях підпорядкованих відділів в сфері науково-дослідної, науково-організаційної та науково-інформаційної діяльності.

Завідувач відділу наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів Інституту бібліотекознавства НБУВ, д-р іст. наук Надія Стрішенець представила проект «Положення про роботу з дарами в НБУВ». «Цей документ, – наголосила доповідач, – розроблено відповідно до чинного законодавства України про бібліотеки і бібліотечну справу, про культуру, постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, АРК, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" від 16 листопада 2011 р. № 1195, Статуту та організаційно-нормативних документів Бібліотеки. За основу взято рекомендації "Дари в фонди бібліотек: Керівництво", підготовлені 2009 р. Секцією з комплектування і розвитку колекцій, що працює під егідою ІФЛА. Також, вивчено досвід роботи з дарами інших бібліотек, зокрема, РНБ, ДПНТБ СВ РАН, ЛННБ ім. В. Стефаника». Надія Стрішенець зазначила також, що в Положенні закріплено нові поняття "санкціонований дар" і "несанкціонований дар", визначено основні вимоги до документів, які приймаються до фонду, вказано, які документи взагалі не приймаються. Наостанок доповідач зауважила: «Процес обліку та розподілу дарів детально буде прописано в Інструкції по роботі з дарами, однак ці нормативні документи не будуть поширюватися на порядок роботи з колекціями, архівними, рукописними та мережевими е-документами».

Окрім цього, згідно з порядком денним на засіданні було проведено атестацію молодих учених, стипендіатів Президента України та НАН України; затверджено тему дисертаційного дослідження; рекомендовано до друку низку рукописів наукових праць; розглянуто  стан підготовки до атестації наукових працівників Бібліотеки, а також низку кадрових питань.

Прес-служба НБУВ