На засіданні Вченої ради НБУВ обговорили стан формування фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка»

Поділитися: 

Днями відбулося ролзширене засідання Вченої ради НБУВ, на якому обговорили стан та проблеми формування фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка», розглянули та схвалили рукописи наукових праць, подані до друку, затвердили тему дисертаційного дослідження.

З доповіддю з основного питання виступили генеральний директор НБУВ член-кореспондент НАН України Володимир Попик та керівник Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій, д-р наук із соціальних комунікацій Катерина Лобузіна.

«Створення національної книжкової колекції є нашим прямим обов’язком", –­ наголосив у своєму виступі Володимир Попик. «Україніка» – невід’ємна частина загального багатопрофільного (універсального) електронного інформаційного ресурсу, який нині формується НБУВ, а в більш широкому плані, – органічна складова майбутнього консолідованого корпоративного інформаційного ресурсу вітчизняних бібліотек. Сьогодні вже фактично розбудовані окремі фрагменти «Україніки», які надалі необхідно інтегрувати в єдиний ресурс та забезпечити користувачам зручний доступ до нього.

Між тим, є ряд нагальних проблем, які потребують вирішення:

  • структурування рубрик і колекцій;
  • залучення широкого кола академічних установ та авторів до накопичення ресурсу електронної бібліотеки «Україніка»;
  • узгодження правових механізмів використання цифрових ресурсів, захищених авторським правом.

Доповнюючи доповідь генерального директора, Катерина Лобузіна поінформувала про основні напрями технологічного супроводу «Україніки», за якими наразі працюють фахівці Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій НБУВ, а саме:

  • розбудова ресурсу «Наука України. Доступ до знань» (формування авторитетних файлів для академічних установ і персоналій; створення довідника українознавчих ресурсів наукових бібліотек)
  • формування ресурсів «Україніки» (оцифрування документів, каталогізування повнотекстових ресурсів, розроблення системи навігації в електронних колекціях інших бібліотек та установ)

Долучаючись до обговорення, заступник генерального директора НБУВ, д-р іст. наук Валерій Горовий, зокрема, зазначив: «Зважаючи на наші можливості, ми ще тривалий час не зможемо оцифрувати всі паперові джерела україніки. Тому доцільно буде розробити механізм оптимізації використання традиційних ресурсів». Окрім цього, Валерій Горовий запропонував створити редакційну колегію для редагування баз даних.

За результатами обговорення було ухвалено відповідне рішення.

Прес-служба НБУВ