На засіданні Вченої ради НБУВ обговорили результати та перспективи бібліотечно-інформаційної діяльності

Поділитися: 

25 березня відбулося розширене засідання Вченої ради НБУВ, на якому обговорили звіт про бібліотечно-інформаційну діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у 2014 р., обрали на посади  наукових співробітників, затвердили тему дисертаційного дослідження, а також заслухали інформацію генерального директора НБУВ про результати засідання редакційної колегії науково-теоретичного та практичного журналу «Бібліотечний вісник» та про особливості  науково-інформаційної діяльності  бібліотеки в умовах жорсткої фінансової економії.

Директор Інституту бібліотекознавства НБУВ канд. іст. наук Ольга Василенко представила звіт про бібліотечно-інформаційну діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського минулого року та планові показники 2015 року.

Згідно з порядком денним у ході засідання будо обрано на посади ряд наукових  співробітників, зокрема, керівників  двох новостворених підрозділів. Так, посаду керівника Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій обійматиме доктор наук із соціальних комунікацій Катерина Лобузіна. Очолювати відділ комплексних наукових та науково-інформаційних проектів Інституту бібліотекознавства, створений на базі реорганізованого культурно-просвітницького центру, буде доктор наук із соціальних комунікацій Олена Воскобойнікова-Гузєва.

Члени Вченої ради продовжили розпочату на попередньому засіданні розмову про приведення фахових видань НБУВ до міжнародних вимог у представленні наукових публікацій. Так, генеральний директор НБУВ, головний редактор науково-теоретичного та практичного журналу «Бібліотечний вісник» член-кореспондент НАН України Володимир Попик ознайомив учасників  зібрання з результатами засідання редакційної колегії журналу. Зокрема, він поінформував про перебудову діяльності редколегії з огляду на міжнародні стандарти та критичні зауваження щодо змістового наповнення та якості публікацій «Бібліотечного вісника», що нещодавно мали місце в бібліотечному інтернет-співтоваристві.

«Критика нашого журналу багато в чому є справедливою, хоча й недружньою, позаяк виходить від наших партнерів, – зауважив Володимир Попик. – Ми налаштовані удосконалювати всі наші видання. Вже сьогодні вносимо зміни до складу редакційної колегії, суттєво переформатовуємо редакційну політику. Маємо ширше залучати зарубіжних авторів, забезпечувати ґрунтовне обговорення та незалежне рецензування кожної публікації, формування редакційного портфеля. Найближчим часом кожне з видань, що видає НБУВ, отримає свій окремий сайт (необхідні шаблони вже створено, на часі – наповнення їх відповідним контентом). А конструктивна критика для нас є важливим стимулом удосконалення».

На засіданні були схвалені до друку ряд рукописів наукових праць та розглянуті інші питання порядку денного.

Прес-служба НБУВ