«Маркевич Олександр Прокопович (19.03.1905–23.04.1999) – вчений-зоолог, академік НАН України. До 110-річчя від дня народження»

     

Олександр Прокопович Маркевич – видатний вчений-зоолог, професор (1934), доктор біологічних наук (1939), академік НАН України (1957), заслужений діяч науки УРСР (1965), лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1988).
       

Народився 19 березня 1905 р. в с. Плоске Таращанського району Київської області. Закінчив Білоцерківський педагогічний технікум (1925), агробіологічне відділення Київського інституту народної освіти (1930). Під керівництвом професора В. О. Догеля закінчив аспірантуру (1931) Ленінградського науково-дослідного іхтіологічного інституту (нині – Державний науково-дослідний інститут озерного та річкового рибного господарства), де працював старшим науковим співробітником  (1931–1935).
   

Працював доцентом (1933), професором кафедри біології (1934–1935) Ленінградського хіміко-технологічного інституту харчової промисловості. Протягом 1935–1999 рр. працював в Інституті зоології АН УРСР завідувачем відділів морфології безхребетних (1935–1937) та паразитології (1937–1970), сектору паразитології (1973–1978), заступником директора (1946–1948), директором (1948–1950), радником дирекції (1990–1999). Певний час роботу в Інституті зоології АН УРСР поєднував з роботою в Інституті гідробіології АН УРСР, де завідував відділом гідропаразитології (1970–1973) та відділом паразитології водних тварин (1978–1988), був радником дирекції (1988–1990).
       

Роботу в установах АН УРСР поєднував з викладацькою діяльністю. Працював професором, завідувачем кафедри зоології безхребетних (1935–1941, 1944–1961), проректором з наукової роботи (1936–1939, 1944–1947) Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка; завідувачем кафедри паразитології та інвазійних хвороб Київського ветеринарного інституту (1945–1950); професором відділення зоології Каїрського університету (1964–1965).
        

За запрошенням Вищої наукової ради Арабської Республіки Єгипет О. П.  Маркевич працював експертом з питань паразитології у Відділі тваринництва Національного наукового центру (1966–1967), де провів іхтіопаразитологічні дослідження риб.
        

О. П. Маркевич брав участь і в організації наукового процесу, обіймаючи посади голови Відділу біологічних наук АН УРСР (1952–1961), члена Президії АН УРСР та академіка-секретаря Відділення загальної біології АН УРСР (1970–1972); був членом Комітету з Державних премій УРСР в галузі науки і техніки Ради Міністрів УРСР (1970).
     

Також був членом низки наукових товариств: Київського товариства природознавців (1930), Українського республіканського наукового товариства паразитологів (1945), Географічного товариства СРСР (1935), Всесоюзного ентомологічного товариства (1984) та Всесоюзного товариства протозоологів АН СРСР (1969), Грузинського товариства гельмінтологів АН ГРСР (1985), Зоологічного товариства Арабської Республіки Єгипет (1964), Польського товариства паразитологів (1967), Міжнародної асоціації паразитологів (1978), Міжнародної комісії з протозоології (1969) та ін. Був членом Академії зоології в Агрі (Індія) (1969).
       

О. П. Маркевич автор понад 700 наукових праць, в тому числі 25 монографій, присвячених дослідженню явищ паразитології, хвороб риб і зоології безхребетних, питань філогенії тваринного світу. Вчений описав багато нових видів і родів паразитичних веслоногих ракоподібних, зробив істотний внесок у вивчення філогенії та еволюції цих паразитів, їх систематику. Розробив ряд проблем ветеринарної паразитології, створив і обґрунтував новий напрям в паразитології – паразитоценологію.
  

Нагороджений орденами «Трудового Червоного Прапора» (1954) та «Знак Пошани» (1968); медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945), золотою медаллю Вищої сільськогосподарської школи в Брно (ЧРСР) (1966) та іншими нагородами.
         

Помер 23 квітня 1999 р., похований у м. Києві на Байковому кладовищі.
                                                        * * *
     

Експозиція виставки приурочена до 110-річчя від дня народження видатного вченого-зоолога, академіка НАН України Олександра Прокоповича Маркевича (19.03.1905–23.04.1999).
          

На виставці представлені: фотографії О. П. Маркевича 1930, 1948, 1958, 1963 років; біографічні документи; документи з науково-організаційної діяльності (монографії, стаття, тези доповіді, відгук О. П. Маркевича на дисертацію І. Г. Підоплічка «Основные черты истории фауны европейской части СССР», відгуки членів-кореспондентів АН СРСР Л. С. Берга та В. О. Догеля на наукові праці О. П. Маркевича); документи з педагогічної діяльності (лекції для студентів-заочників «Філогенія тваринного світу»); вітальні адреси від Президії, Відділення загальної біології НАН України та директора Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України К. М. Ситника з нагоди 90-річчя від дня народження О. П. Маркевича та ін.
    

Загалом на виставці представлено 29 документів за 1926–1995 рр. з його особового фонду, що зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Ф. 121 «О. П. Маркевич», 1270 справ за 1913–1999 рр.).
       

Під кожним зображенням документа розташована анотація до нього, що включає: заголовок, дату документа, спосіб відтворення, місце зберігання документа. Наближені дати документів подані у квадратних дужках.
        

Також електронна виставка наукових праць О. П. Маркевича представлена на сайті Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України (див. http://www.izan.kiev.ua/mark-ex.htm).

Виставку підготувала
м. н. с. відділу археографії Наумова Н. А.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)