«Життєдайне джерело». Виставка почаївських видань у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ до 280-ї річниці виходу першої книги у друкарні Почаївського Успенського монастиря.

20 жовтня 2014 р. у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відкрилася виставка почаївських друків під девізом «Життєдайне джерело», присвячена 280-й річниці виходу першої книги у друкарні Почаївського Успенського монастиря, яка тривала до середини грудня. До уваги відвідувачів виставки було запропоновано майже три десятки книг, надрукованих у Почаєві протягом 1734 – 1911 рр. Це переважно кириличні видання, також подані латиношрифтні та двомовні друки.

Друкарня Почаївського Успенського монастиря була заснована 1730 р., на той час святиня перебувала в унії. Першими почаївськими друками були аркушеві видання, зокрема паперові ікони. Протягом 1734 – 1830 рр. у цій друкарні було видано понад 300 кириличних книжкових видань (церковнослов’янською та книжною українською мовами) та приблизно таку саму кількість книжкових видань латинським шрифтом (польською і латинською мовами). З 1831 р., відколи Почаївський монастир було повернуто до православ’я, і він став Лаврою, діяльність друкарні тривала, хоча репертуар видань значно звузився.

На виставці представлено деякі з найважливіших видань Почаївської друкарні, наявних у фондах відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ. Експозиція композиційно складається з трьох частин. У першій вітрині вміщено першу почаївську книжку – Служебник 1734 р. та книги, пов’язані з історією Почаївської обителі. Це книжка «Гора Почаївська» 1772 р., присвячена історії монастиря і численним чудесам, які траплялися тут у різний час, «Житіє Іова Почаївського» [1791] р., «Catalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii Magni...» [1774]. Особливу увагу привертають Біблія 1789 р., на титулі якої зображено Успенський собор у Почаєві, та кілька книг, у художньому оформленні яких використані зображення чудотворної почаївської ікони Богородиці. У цьому переліку важливо відзначити Псалтир 1750 р., в якому використано гравюру з зображенням почаївської ікони Богородиці, датовану 1733 р. – очевидно, одну з тих, які використовувалися для друку ікон на папері.

Наступна частина експозиції ілюструє просвітницьку діяльність почаївської друкарні, що була особливо активною в греко-католицький період. Більшість із поданих тут книжок є пам’ятками української мови ХVІІІ ст. Це катехітичні видання, зокрема «Народовіщаніе» 1768 р., збірники проповідей, визначний для української культури багатомовний збірник духовних пісень з нотами «Богогласник» [1790]. Також тут представлено посібник з граматики церковнослов’янської мови М. Любовича 1773 р., «Лексикон...» (церковнослов’янсько-польський словник) 1804 р. з бібліотеки Б. Грінченка та видання практичного призначення «Книжиця для господарства» 1788 р., яке містить ветеринарні, медичні та господарські поради, українською мовою кирилицею та латинкою, а також польською мовою. Співпрацю почаївської друкарні зі старообрядницькими громадами на території України демонструє видання «Собраніе краткія науки о артикулах веры» 1782 р. Двома виданнями представлено почаївське кириличне друкарство кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Заключна частина експозиції присвячена майстерності художнього оформлення почаївських видань, демонструються книги, ілюстровані гравюрами в техніці мідериту або деревориту. Тут представлено і книги у видавничих оправах – оправлені безпосередньо у Почаївській друкарні. Окрім традиційних оправи з дошок, обтягнутих шкірою з тисненням, та оправи з картону, обклеєного шпалерним папером з рослинним орнаментом, в експозиції є надзвичайно рідкісний приклад оправи, яку обклеєно мармуровим папером, виготовленим з друкованих (а не чистих), аркушів – фарбу для «мармуризації» паперу нанесено поверх друкованого тексту.

Виставка користувалася популярністю серед відвідувачів відділу стародруків, насамперед, викладачів і студентів-філологів та істориків.

Згадуючи слова преподобного Нестора-літописця, який називав книги ріками, що напувають Всесвіт, можна впевнено сказати, що друкарня Почаївського Успенського монастиря (згодом – Лаври) стала життєдайним джерелом, яке дало початок багатьом таким рікам, що ширили духовність і знання далеко за межі українських земель.

 

Анотований список представлених на виставці видань

1. Служебник. – Почаїв, 1734.

Найперша книга, видана у друкарні Почаївського Успенського монастиря. Титул; зображення Почаївської чудотворної ікони Богородиці, датоване 1733 р. – за рік до виходу Служебника. Ця гравіювальна дошка могла також використовуватися для друку паперових ікон.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.2114п.

2. Псалтир. – Почаїв, 1750.

У художньому оформленні книги використано зображення Почаївської чудотворної ікони Богородиці, датоване 1733 р. Це – одна з гравіювальних дошок, з яких друкували паперові ікони ще до того, як Почаївська друкарня почала випускати книжки.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.5220п.

3. Служебник. – Почаїв, 1755.

На представленому розвороті видно ошатне оздоблення книги. Зліва – зображення Почаївської чудотворної ікони Богородиці і стопи оточене клеймами, в яких зображено чудеса Богородиці в Почаєві. Внизу гравюри зображено Почаївський монастир на горі, монастирські куполи й вежі на цій гравюрі нагадують готичну архітектуру. Справа – сторінка, взята в рамку з виливних прикрас, розпочинається гравійованою заставкою. Примірник із записом священика, якому належала ця книга у ХVІІІ ст., А. Гдишицького.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.2194п.

4. Псалтир. – Почаїв, 1737.

В оформленні книги використано гравюру, яка поєднує зображення Почаївської чудотворної ікони Богородиці та зображення самого Почаївського монастиря, що стоїть на горі, з головним храмом і дзвіницею в оточенні оборонних мурів. Це – єдиний випадок використання цієї гравюри у книгах з фондів НБУВ, на жаль, сторінка має сильні ушкодження.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.982.

5. Молитвослов. – Почаїв, 1793.

Інакше зображення Почаївської чудотворної ікони Богородиці, супроводжене віршовим підписом.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.1655п.

6. Гора Почаївська. – Почаїв, 1772.

Друге видання популярної книги, що містить історію Почаївського монастиря, а також опис чудес, які тут відбувалися. Гравюра ілюструє чудо явлення Богородиці на Почаївській горі.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.2418п.

7. Житіє Іова Почаївського. – [Почаїв], [1791].

Одне з видань житія преподобного Іова Почаївського (в миру – Івана Заліза), написане його учнем ієромонахом Досифеєм.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.5604п.

8. Catalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii Magni... – [Poczajoviae], [1774].

Каталог монастирів Чину св. Василія Великого з інформацією про їх насельників. На представленій сторінці розпочинається інформація про Почаївський Успенський монастир: список ченців, у якому наведено і їхні світські прізвища, з зазначенням віку, часу від прийняття постригу та покладених на них обов’язків.

Шифр примірника у ВСРВ – In.2665.

9. Біблія: У 5 т. – Почаїв, 1798.

Представлений примірник, у якому об’єднані перші три з п’яти томів Біблії, відкривається фортою (форта – відповідним чином оздоблений титульний аркуш, де текст оточено художнім зображенням у вигляді рамки), яка скопійована з київського видання Біблії, при цьому замість Успенського собору Києво-Печерської лаври у лівому нижньому кутку зображено Успенський собор Почаївського монастиря.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.2490п.

10. Народовіщаніе. – Почаїв, 1768.

Популярне катехітичне видання ХVІІІ ст., написане тогочасною українською мовою й розраховане на широкі верстви населення.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.1308п.

11. Добриловський, Ю. Науки парохіалнія. – Почаїв, 1792.

Переклад збірки проповідей на українську мову з польського перекладу італійського оригіналу. Книжка має передмову перекладача, де Юліан Добриловський наголошує на необхідності виголошувати проповіді зрозумілою для парафіян мовою (українською, а не церковнослов’янською) «для легшого простих людей... напучення і спасенної для них користі». Автор передмови звертає увагу на існування відмінностей у говірках різних місцевостей України – Поділля, Волині, Полісся, Великої України.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.454.

12. Богословія нравоучителная. – Почаїв, 1787.

Книга з моральної теології, церковнослов’янською мовою. На гравюрі представлено умовне родовідне дерево, за допомогою якого можна визначити ступінь спорідненості.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.2459п.

13. Бесіды парохіалнія. – Почаїв, 1789.

Збірник проповідей, перекладений з польськомовного вільнюського видання.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.2462п.

14. [Любович, М.] Краткое потребнійших от грамматіческаго художества вещей собраніе. – Почаїв, 1773.

Коротка граматика церковнослов’янської мови.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.2419п.

15. Лексикон сирічь Словесник славенскій. – Почаїв, 1804.

Церковнослов’янсько-польський словник. Примірник походить із особистої бібліотеки Б. Грінченка.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.830.

16. Богогласник. – [Почаїв], [1790].

Відома збірка духовних пісень українською, церковнослов’янською (в українській редакції), польською і латинською мовами з нотами. Деякі з цих творів, наприклад, колядки «Нова радість стала», «Бог предвічний народився» активно побутують і нині. Серед авторів – Димитрій Ростовський (Д. Туптало), Г. Кониський, Г. Сковорода, менш відомі (як А. Достоєвський) та анонімні автори. Представлений на виставці розворот має тексти церковнослов’янською та польською мовами, заставку та ноти. Почаївська друкарня славилася своїми нотними шрифтами.

Шифр примірника в НБУВ – Кир.2503п.

17. [Книжиця для господарства]. – Почаїв, 1788.

Книжка містить практичні поради з ветеринарії, народної медицини, садівництва, інші господарські поради. Вона починається польською мовою, проте основна частина – українською мовою (кирилицею, наприкінці також латинським шрифтом з застосуванням польського правопису).

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.433.

18. Собраніе краткія науки о артикулах веры. – Почаїв, 1782.

Книга, надрукована на замовлення старообрядницької громади, ілюструє співпрацю Почаївської друкарні зі старообрядцями у 80-х – 90-х рр. ХVІІІ ст. Оформлення книжки відтворює московські дореформені друки.

Шифр примірника у ВСРВ – Кол. Вітта 82.

19. Акафіст в честь чудотворной іконы Божіей Матери Почаевской. – Почаїв, 1898.

Видання друкарні Почаївської Лаври ХІХ ст., оформлене характерно для кириличних видань тієї доби.

Шифр примірника у ВСРВ – К.д.229.

20. Євангеліє. – Почаїв, 1768.

Євангеліє прикрашене гравюрами на міді відомого українського майстра ХVІІІ ст., представника стилю бароко, Йосифа Гочемського.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.2405п.

21. Часослов. – Почаїв, 1778.

Гравюра на дереві, вміщена у цій богослужбовій книзі, символічно зображає коло часу; вона розміщена перед Соборником – календарною частиною, що містить інформацію про церковні свята. Угорі композиції зображено Бога-Отця, у центрі – Сонце, якому надано антропоморфних рис, і внизу – коло, що символізує 12 місяців року з підписами та зображеннями й символами відповідних знаків Зодіаку.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.2438п.

22. Тріодь цвітна. – Почаїв, 1747.

Книга багато ілюстрована, на представленій сторінці бачимо гравюру-мідерит, де зображено жон-мироносиць, які прийшли до Гробу Господнього.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.2176п.

23. Мінея. Жовтень. – Почаїв, 1761.

Мінеї 1761 р. були видані у 12 томах – кожен місяць окремо. Їхнє художнє оформлення є характерним для почаївських кириличних богослужбових стародруків – застосовано червону фарбу (цинобру), на початку розділу вміщено заставку. На відміну від інших, у цьому примірнику жовтневої Мінеї на звороті титулу вміщено зображення Почаївської чудотворної ікони Богородиці, під яким зображено Почаївський Успенський монастир.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.5669п(2).

24. Псалтир (Давіда пророка и царя Пісни рекше Псалми). – Почаїв, 1798.

Псалтир, надрукований паралельно церковнослов’янською та польською мовами.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.455.

25. Апостол. – Почаїв, 1759.

Характерний приклад традиційної видавничої оправи, які виготовлялися у Почаївській друкарні для частин накладів: дошки, обтягнуті темною шкірою, з золотим тисненням, мають орнаментальну рамку та середник, інколи могла бути зазначена і назва книги, як у цьому примірнику Апостола.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.2255п.

26. Богословія нравоучителная. – Почаїв, 1787.

Інший спосіб виготовлення видавничої оправи, яким користувалися в Почаївській друкарні: картонні кришки, обклеєні шпалерним папером, шкіряний корінець. Такого типу оправи виготовлялися для книг малого формату, рідше – великого формату, але тонких.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.1618п.

27. Сíм’я слова Божія... – Почаїв, 1781. – Ч. ІІ.

Нетиповий приклад видавничої оправи: картонні кришки замість шпалерного паперу обклеєно некомплектними друкованими аркушами (в нашому випадку – із цього ж видання), поверх них нанесено коричневу фарбу. Сама книга «Сім’я слова Божія...» є збірником проповідей, який двічі видавався у Почаївській друкарні.

Шифр примірника у ВСРВ – Кир.1559п.

28. Чин на одіяніе рясы и камилавхи. – Почаїв, 1911.

«Найновіше» видання друкарні Почаївської лаври у фондах ВСРВ, має характерне для кириличних видань своєї доби оформлення. У книзі вміщено зображення Почаївської чудотворної ікони Богородиці,.

Шифр примірника у ВСРВ – Кд.188.

 

Виставку підготувала с. н. с. Заболотна Н. В.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)