Український радянський плакат 1920–1930 років (з фондів Відділу образотворчих мистецтв НБУВ)

Виставка «Український радянський плакат 1920–1930-х років», підготовлена співробітниками Відділу образотворчих мистецтв до Міжнародної конференції «Віденський Модерн / Український Авангард» (20–21 листопада 2014 р.), презентує маловідомі твори плакатного мистецтва.

Окрім плаката «Жінки, йдіть у ради, комнезами, кооперацію!» (1926) роботи видатного українського художника-новатора і педагога Івана Падалки, розстріляного 1937 року, афіші Олексія Усачова «350 років українського друкарства. Виставка стародруків» та плаката «І тут, і там, і скрізь – будуємо соціалізм!» (1930) роботи невідомого художника – усі інші експоновані твори залишалися поза увагою дослідників. Репродуції цих плакатів у альбомах, каталогах, наукових публікаціях не зустрічаються, як не досліджена й творчість таких талановитих митців, як Віктор Савін, Абрам Старчевський, Милошур, Г. Горох, Євген Мей, плакати яких експоновані на виставці.

Звісно, формат виставки дозволив показати лише малу частину творів українських  плакатистів зазначеного періоду, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Та експоновані твори яскраво і повно віддзеркалюють новаторські тенденції в українському плакаті, сміливі творчі пошуки нових формальних засобів, нові творчі ідеї, які б найбільш виразно пропагували завдання і досягнення країни, що будує соціалізм.

Сьогодні розуміння й ставлення до подій недавньої історії може бути різним, але не можна заперечувати, що плакати, експоновані на виставці, виконані надзвичайно талановито, сміливо, «авангардно», яскраво. Цінність експонованих плакатів як пам‘яток історії, культури, образотворчого мистецтва – незаперечна.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)