130 років від дня народження видатного ботаніка, академіка АН УРСР Миколи Григоровича Холодного (22.06.1882-04.05.1953)

Холодний Микола Григорович – видатний ботанік, фізіолог, мікробіолог, еколог, приват-доцент (1912), доктор ботаніки Honoris causa (1926), член-кореспондент (1925) та академік АН УРСР (1929), заслужений діяч науки УРСР (1944).

Народився 22 червня 1882 р. у м. Тамбові (РФ). В 1906 р. закінчив фізико-математичний факультет Київського університету, де працював асистентом кафедри фізіології та анатомії рослин (1906–1912), приват-доцентом (1912–1918), штатним доцентом (1918–1920), професором фізіології і анатомії рослин (з 1920), завідуючим кафедрами фізіології і анатомії рослин (1918–1933) та мікробіології (1933–1941).

Одночасно працював у лабораторії Інституту експериментальної медицини (з 1912), читав лекції з фізіології рослин на Вищих жіночих курсах (з 1914). Починаючи з 1920 р. М. Г. Холодний працював в Академії наук УРСР: науковим співробітником (1922–1931), завідуючим відділу (1931–1933), керівником сектору фізіології рослин (1933–1941), завідуючим відділу фізіології і екології рослин Інституту ботаніки АН УРСР (1944–1949). Також працював на Сочинській дослідній станції та у Вірменській філії АН СРСР (1941–1944).

Протягом 1919–1952 рр. в літній період М. Г. Холодний працював на Старосільській біологічній станції «Гористе». За його участю станція перетворилася на комплексну науково-дослідну установу, що досліджувала водні організми та організми прибережних ценозів. М. Г. Холодний розробив програму роботи дослідного лісівництва «Гористе», в якій обґрунтував необхідність комплексного дослідження гідробіологічних проблем з вивчення берегової флори і фауни, впливу лісу на хімізм і режим деяких місцевих водойм, запропонував розпочати попередній опис природи «Гористого», вивчення нових методів лісорозведення на пісках, впровадження нових деревних порід, підбір і культивування врожайних форм верб та ін.

М. Г. Холодний проводив досліди із штучної стимуляції розвитку рослин, яку зараз широко застосовують у сільськогосподарській практиці в усьому світі. Велику цінність становлять його дослідження з морфології та фізіології залізобактерій.

Науковий доробок вченого складає понад 200 праць, присвячених різним питанням фізіології, анатомії та екології рослин, філософським проблемам природознавства, мікробіології та ґрунтознавства. Широке визнання серед біологів мали обґрунтована ним гормональна теорія тропізмів, запропоновані методики дослідження мікроорганізмів ґрунтів і водойм, екологічний напрям у мікробіології, концепція виникнення органічних речовин на Землі та їх роль як матеріальної основи становлення і розвитку життя.

Особливе місце в науковій творчості вченого займали проблеми філософії. Філософські погляди М. Г. Холодного викладені у працях: «Мысли дарвиниста о природе и человеке» (1944), «К проблеме возникновения и развития жизни на Земле» (1945), а також неоднозначно сприйнятій у суспільстві та наукових колах праці «Мысли натуралиста о природе и человеке», яка була написана М. Г. Холодним протягом 1944–1946 рр. і видана маленьким тиражем (100 примірників) у 1947 р. У ній вчений закликав до розумного та відповідального ставлення до природи, застерігав від самовільних втручань, стверджував, що антропокосмізм пропагує рівність людей, незалежно від їх національності, суспільного становища, соціального походження. Після публікації праці вченого звинуватили у буржуазності, ідеалізмі, фашизмі. Були призупинені дослідження та розробки, розпочаті під його керівництвом в галузі вчення про фітогормони. М. Г. Холодний був змушений припинити викладацьку діяльність і останні роки життя провів на Старосільській біологічній станції, що практично припинила свою дослідницьку діяльність.

М. Г. Холодний був членом Американського товариства фітофізіологів (1943), редактором і членом редколегій низки журналів, що видавались у Москві, Києві та Берліні.

За видатні заслуги в розвитку науки, культури і техніки вченого нагороджено орденом Леніна (1944). У 1971 р. Інституту ботаніки НАН України присвоєно його ім’я, а в 1972 р. засновано премію ім. М. Г. Холодного НАН України, яка присуджується за видатні праці у галузі ботаніки і фізіології рослин. У 1982 р. на будівлі Інституту ботаніки НАН України встановлено меморіальну дошку М. Г. Холодному (бронзовий бюст).

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)