60-річчя від дня народження видатного математика, кібернетика, члена-кореспондента НАН України (2000) Валерія Сергійовича Мельника (24.01.1953-10.08.2007)

Мельник Валерій Сергійович – видатний математик, кібернетик, доктор фізико-математичних наук (1991), професор (2000), член-кореспондент НАН України (2000), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).

Народився в с. Червоне Вінницької області. Після закінчення Вінницького політехнічного інституту (1974), працював молодшим науковим співробітником в цьому інституті (1974–1976), потім науковим співробітником (1979–1993) і завідуючим відділом синтезу керуючих систем (1993–1997) в Інституті кібернетики НАН України. З 1997 р. працював завідуючим відділом прикладного нелінійного аналізу науково-навчального комплексу Інституту прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти України. Паралельно В. С. Мельник викладав у Київському політехнічному інституті (1988–2006) та в Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка (1997–2002). У 2002 р. В. С. Мельник очолив створений за його ініціативою Центр тестування та моніторингу знань Інституту моніторингу якості освіти. З 2003 р. працював заступником директора з наукової роботи, з 2004 р. – провідним науковим співробітником Інституту математики НАН України.

В. С. Мельник входив до складу двох спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук (НТУУ КПІ, Інституту математики НАН України), експертної ради з математики ВАК України, був членом Американського математичного товариства, Нью-Йоркської академії наук та членом редколегії журналів: «Проблемы управления и информатики», «Вісник ВДТУ», «Applied Mathematics and Computer Science». Вчений неодноразово приймав участь у міжнародних конгресах і конференціях в Іспанії, Італії, Польщі, Франції, США та інших країнах.

Науковий доробок вченого складає понад 170 наукових праць, з них – 7 монографій, що присвячені теорії керування, оцінювання та оптимізації систем з розподіленими параметрами, нелінійному аналізу, математичному моделюванню. В. С. Мельник розробив новий підхід до проблеми керування нелінійними розподіленими системами – функціонально-топологічний метод багатозначних максимально допустимих відображень, що дозволило вирішити дві проблеми Ж. Л. Ліонса.

У 2005 р. В. С. Мельник став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. На згадку про вченого у Вінницькому науково-технічному університеті створена галерея довічної слави, що налічує 9 портретів, виконаних вінницькими художниками.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)