Монографія "Лобузіна К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності"

Поділитися: 

Лобузіна Катерина

Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна; НАК України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 252 с.

Розглянуто питання формування, упорядкування та управління бібліотечними інформаційними ресурсами в контексті соціокомунікаційних процесів та формування суспільства знань. Запропоновано шляхи вирішення проблеми актуалізації та інтелектуального доступу до масивів історико-культурної та наукової інформації, що зберігається в документальних джерелах бібліотечних фондів, запропоновано комплексне вирішення завдань ефективного опрацювання знаннєвого масиву багатоаспектних інформаційних джерел, що зберігається в бібліотечних фондах наукових бібліотек і мережевих бібліотечних ресурсах, основні технологічні ресурсно-когнітивні засади перетворення її в організовану систему знань за допомогою нових підходів до використання бібліотекознавчих методів і комп’ютерних технологій.

Увагу зосереджено на трансформації змісту бібліотечної професії в сучасному суспільстві, коли бібліотечні фахівці перетворюються на експертів, які здійснюють функції управління знанням та є інформаційними посередниками в процесі соціальних комунікацій. Проблема інтелектуального доступу до бібліотечних ресурсів як доступу до знання вирішується на засадах комплексного аналізу змісту ресурсів, традиційних та новітніх форм бібліотечної діяльності, методів інтеграції ресурсів та кооперативної роботи бібліотек, формування власних інтелектуально опрацьованих електронних інформаційних ресурсів, у тому числі оцифрованих джерел історико-культурної та наукової спадщини; створення електронних бібліотек та архівів відкритого доступу; розвитку онлайнових форм бібліотечної діяльності.

Монографія призначена для широкого кола бібліотекознавців, книгознавців та бібліографознавців, бібліотечних та інформаційних спеціалістів, фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, які беруть участь у процесі обігу знань у суспільстві.

   Монграфія на "ДокШир"