«Держава і право. Юридичні науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

 1. Актуальні проблеми юридичної науки [Текст] : зб. тез міжнар. наук. конф. "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листоп. 2012 р.) : [у 4 ч.] / Хмельниц. ун-т упр. та права, Ліга студ. Асоц. правників України. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2012. - ISBN 978-966-8823-69-5 (повне зібр.).Ч. 1 : Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. - 2012. - 120 с.

  У збірнику представлені доповіді, які були оприлюднені на Міжнародній науковій конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання», що відбулась у Хмельницькому університеті управління та права 23-24 листопада 2012 року. Розміщені у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямків: «Теорія держави і права», «Історія політичних та правових вчень», «Філософія права», «Міжнародне право», «Порівняльне правознавство». Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів юридичного напрямку, практичних працівників і широкий читацький загал.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В354049/1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.а/я А-43 I

 2. Актуальні проблеми юридичної науки [Текст] : зб. тез міжнар. наук. конф. "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листоп. 2012 р.) : [у 4 ч.] / Хмельниц. ун-т упр. та права, Ліга студ. Асоц. правників України. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2012. - ISBN 978-966-8823-69-5 (повне зібр.). Ч. 2 : Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право. Право соціального забезпечення. - 2012. - 242 с.

  У збірнику представлені кращі тези доповідей, які були оприлюднені на Міжнародній науковій конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання», що відбулась у Хмельницькому університеті управління та права 23-24 листопада 2012 року. Розмішені у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямків: «Конституційне право», «Адміністративне право», «Фінансове право», «Інформаційне право», «Земельне право», «Аграрне право», «Екологічне право», «Природоресурcне право», «Трудове право» та «Право соціального забезпечення». Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів юридичного напрямку, практичних працівників і широкий читацький загал.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В354049/2

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.а/я А-43 II

 3. Актуальні проблеми юридичної науки [Текст] : зб. тез міжнар. наук. конф. "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листоп. 2012 р.) : [у 4 ч.] / Хмельниц. ун-т упр. та права, Ліга студ. Асоц. правників України. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2012. - ISBN 978-966-8823-69-5 (повне зібр.). Ч. 3 : Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний та господарський процес. - 2012. - 253 с.

  У збірнику представлені доповіді, які були оприлюднені на Міжнародній науковій конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання», що відбулась у Хмельницькому університеті управління та права 23-24 листопада 2012 року. Розміщені у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямків: «Цивільне право», «Сімейне право», «Міжнародне приватне право», «Комерційне право», «Цивільний та господарський процес». Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів юридичного напрямку, практичних працівників і широкий читацький загал.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В354049/3

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.а/я А-43 III

 4. Актуальні проблеми юридичної науки [Текст] : зб. тез міжнар. наук. конф. "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листоп. 2012 р.) : [у 4 ч.] / Хмельниц. ун-т упр. та права, Ліга студ. Асоц. правників України. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2012. - ISBN 978-966-8823-69-5 (повне зібр.). Ч. 4 : Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза. - 2012. - 119 с.

  У збірнику представлені кращі тези доповідей, які були оприлюднені на Міжнародній науковій конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання», що відбулась у Хмельницькому університеті управління та права 23-24 листопада 2012 року. Розміщені у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямків: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Судова експертиза». Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів юридичного напрямку, практичних працівників і широкий читацький загал.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В354049/4

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.а/я А-43 IV

 5. Баймуратов, Михайло Олександрович.

  Міжнародний економічний правопорядок: актуальні питання правового регулювання [Текст] : монографія / М. О. Баймуратов, Є. О. Львова, Б. В. Бабін ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. О. Баймуратова ; Маріуп. держ. ун-т, Представництво Європ. орг. публіч. права в Україні. - Суми : Університетська книга, 2011. - 257, [3] с.

  У монографії досліджуються актуальні питання правового регулювання міжнародного економічного правопорядку в умовах глобалізації, зокрема розглядаються концептуальні та теоретичні аспекти генезису і розвитку міжнародного економічного права як правової основи міжнародного економічного правопорядку, роль держав і міжнародних інституцій у становлен­ні міжнародного економічного правопорядку, роль України як члена світового співтовариства у становленні й розвитку міжнародного економічного права, сприйняття нею міжнародних стандартів міжнародного економічного права, актуальні проблеми програмності міжнародно­го економічного права. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних університетів, академій, ВНЗ, фа­культетів і училищ, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, працівників державних та недержавних інституцій з питань розвитку та реалізації зовнішньо­економічної діяльності та інших форм міжнародного економічного співробітництва, а також для всіх, хто цікавиться актуальною проблематикою розвитку галузей та інститутів сучасного міжнародного публічного права.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753428

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 Б-18

 6. Біла-Тіунова, Любов Романівна.

  Службова кар'єра в Україні [Текст] : монографія / Л. Р. Біла-Тіунова. - О. : Фенікс, 2011. - 538, [2] с.

  В монографії досліджуються питання історіографії, визначення, особливостей і видів службової кар’єри як правової категорії, стан її правового регулювання, організаційний аспект, структура, режим і управління нею.
  У процесі дослідження визначається галузева приналежність службової кар'єри державних службовців, виокремлюються основні елементи її організаційного аспекту, структури і режиму. Характеризуються цілі і механізм державного управління служ­бовою кар’єрою, визначаються основні напрямки щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання службовою кар'єрою. Монографія призначена для науковців, аспірантів, державних службовців, практи­куючих юристів та тих, хто цікавиться питаннями державної служби.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752165

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 621 Б-61

 7. Гвоздик, Павло Олександрович.

  Джерела екологічного права України [Текст] : монографія / П. О. Гвоздик ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Правова єдність, 2012. - 303 с.

  Проаналізовано сутність, тенденції формування, склад, класифікації дже­рел екологічного права та їх взаємодію з іншими джерелами права України. Розглянуто призначення і функціональне навантаження джерел екологічного права, їх окремі види та перспективи подальшого вдосконалення. Визначено чинники виливу на реалізацію та формування джерел екологічного права. Ви­світлено особливості виникнення колізій в екологічному законодавстві, дано рекомендації щодо запобігання їх виникненню та усунення існуючих колізій. Запропоновано основні напрями та форми впорядкування нормативно-правових актів в екологічній сфері. Для науковців, які працюють у галузях екологічного права та суміжних наук, викладачів і студентів юридичних вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761767

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х625/626 Г-25

 8. Горевий, Володимир Іванович.

  Господарський процес. Практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Горевий [и др.]. - Суми : Університетська книга, 2010. - 283 с.

  Пропонований навчальний посібник є спробою систематизованого ви­кладення дисципліни «Господарський процес» як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Навчальний посібник підготовлений авторами на вазі чинного господарського процесуального законодавства, праць вчених - юристів і практиків, рекомендацій, роз’яснень, листів та оглядів Президії Вищого господарського суду України. Посібник містить додатки, в яких наводяться не лише ухвали, постанови, рішення господарський судів, пе­редбачені Інструкцією з діловодства в господарських судах України, але й ухвали, постанови, рішення господарських судів щодо конкретних господарських спорів. У навчальному посібнику розглянуті інститути господарського про­цесу, проаналізовані чинне законодавство та судова практика. Призначений для студентів вищих юридичних навчальних закладів,

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА722132

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 629.2 Г-68

 9. Гулиев, Ариф Джамиль оглу.

  Институт президентства в противодействии международному терроризму: сравнительно-правовой анализ законодательств Украины и Азербайджанской Республики [Текст] : монография / А. Д. Гулиев ; Нац. авиац. ун-т. - К. : НАУ, 2012. - 438 с.

  Монография посвящена комплексному исследованию механизмов международно-правового регулирования борьбы с терроризмом и института президентства, раскрытию на­циональных особенностей и характерных черт моделей активизации института президентства в борьбе с терроризмом, определению направления деятельности по реализации междуна­родных антитеррористических норм в национальном законодательстве. В работе определено общее и различное в содержании, формах и методах непосредственного и опосредованного влияния института президентства в Украине и Азербайджанской Республике на борьбу с терроризмом и предложено совершенствование программной оценки, анализа антитеррористической политики в функционировании института президентства, а также перспективы целост­ного моделирования повышения его эффективности. Большое внимание уделено определению институциональных рамок взаимодействия института президентства со всеми ветвями и органами власти внутри страны в контексте борьбы с терроризмом. Данное издание углубляет и систематизирует знания относительно составляющих кон­ституционного механизма борьбы с терроризмом в условиях глобализации и может послу­жить подспорьем научным и практическим работникам в сфере конституционного, уголовного и международного права и международных отношений, преподавателям вузов, студентам, ас­пирантам и докторантам, а также всем, кто интересуется этими проблемами.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758648

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 620 Г-94

 10. Гулиев, Ариф Джамиль оглу.

  Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации [Текст] : монография / Гулиев А. Д. ; НАН Украины, Ин-т европ. исслед. [и др.]. - К. : НАУ-друк, 2011. - 464 с.

  Многолетний опыт государственной, в том числе дипломатической службы, научной и преподавательской работы дал возможность автору реализовать сравнительно-правовой подход в разработке и изложении темы, удачно сочетающий осмысление ключевых теоретических аспектов с обобщением практики реализации зарубежных и отечественной правовых доктрин. Монография позволяет представить специфику эволюции развития внешнеполитических ведомств, задач и функций, возложенных на органы внешних отношений (особенно зарубежных) в условиях глобализации, а также становление современных основных направлений, видов и правил работы дипломатических представительств, опирающихся на дипломатические традиции, общепризнанные нормы международного права. Особое внимание уделено вопросам, связанным с выходом на международную арену и активным участием в международной деятельности украинской и азербайджанской дипломатии, а также координирующей роли их профильных министерств в проведении внешнеполитической линии. Данное издание углубляет систематизированные знания относительно правовых составляющих внешних сношений в условиях глобализации как важной отрасли современного международного права и станет подспорьем научный и практическим работникам в сфере международного права и международных отношений, преподавателям вузов, юристам-международникам, историкам, экономистам, политологам, студентам, аспирантам и докторантам, а также всем, то интересуется этими проблемами.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА738619

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 Г-94

 11. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Г. М. Остапович та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 455 с.

  У навчальному посібнику висвітлено комплекс теоретичних питань з охорони і захисту, оцінювання, обліку й оподаткування прав на об’єкти інтелектуальної власності. Проаналізовано вітчизняне законодавство та міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності. До посібника увійшли тести з кожної теми. Для студентів економічних та юридичних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, практиків та всіх тих, хто вивчає питання інтелектуальної власності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА759290

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 І-73

 12. Київець, Олена Валеріївна.

  У пошуках міжнародного права: переосмислюючи джерела [Текст] : монографія / О. В. Київець ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2011. - 479 с.

  У монографії розглянуто теоретичні проблеми джерел міжнародного права та практичні проблеми їх застосування. Робота напи­сана на основі дослідження міжнародної судової практики та з ура­хуванням доктринальних положень сучасного міжнародного права. Видання розраховане на фахівців, що займаються вивченням актуальних проблем теорії та практики міжнародного права, науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів спеціальності міжнародне право.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА755634

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 К-38

 13. Коломоєць, Тетяна Олександрівна.

  Заходи адміністративного припинення в діяльності митних органів України: доктринальний, нормативний та правозастосовчий аспекти [Текст] : монографія / Т. О. Коломоєць, Т. Ф. Янчук ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2012. - 198 с.

  Монографія присвячена висвітленню особливостей використання потенціалу заходів адміністративного припинення в діяльності митних органів, детальному аналізу їх особливостей, класифікаційному їх розподілу із використанням різних критеріїв, специфіці процедурних аспектів застосування митними органами за різних обставин. Увага приділяється висвітленню історіографії дослідження потенціалу заходів адміністративного припинення в діяльності митних органів у вітчизняній адміністративно-правовий науці, виокремленню певних періодів такого дослідження та характеристиці змістовного наповнення їх, а також визначенню специфіки діяльності митних органів як сфери об’єктивізації застосування заходів адміністративного примусу. Окрема увага приділяється порівняльно-правовому аналізу засад застосування відповідних заходів у зарубіжних країнах та виокремленню можливих шляхів запозичення позитивного досвіду визначення відповідних засад дня України. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА764992

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 621 К-61

 14. Конституційна юрисдикція [Текст] : підручник / [Ю. Г. Барабаш та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, доц. Ю. Г. Барабаша та д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України А. О. Селіванова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 166 с.

  Підручник підготовлено викладачами кафедри конституційного права Укра­їни Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відповідно до програми навчального курсу, що викладається в універ­ситеті для слухачів магістратури. У підручнику розглянуто питання теорії кон­ституційного судочинства, засади правоінтерпретаційної діяльності, конституційно-судового процесу, акти органів конституційної юрисдикції. Значну увагу приділено практиці КСУ, правовим позиціям, виробленим Судом при розгляді конституційних подань і звернень, та їх впливу на правозастосовну практику. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, на­родних депутатів, суддів, державних службовців, а також широкого кола читачів, які цікавляться конституційно-правовою проблематикою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА751376

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 620 К-65

 15. Король, В. І.

  Правове забезпечення зовнішньоекономічної стратегії України (теоретико-методологічні та прикладні засади державно-правового прогнозування) [Текст] : монографія / В. І. Король ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. - К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. - 415 с.

  Монографію присвячено теоретико-методологічним і прикладним засадам виконання правовою наукою аналітичної та прогностичної функцій у контексті необхідності оптимізації правового забезпечення зовнішньоекономічної стратегії України на європейському, євразійському та східно-азійському напрямах. Представлено низку розроблених автором науково обґрунтованих прогнозів, розкрито концептуально-правові засади здійснення економічної, інноваційної, зовнішньоторговельної політики Європейського Союзу, Росії, Китаю. Результати дослідження можуть бути використані органами законодавчої та виконавчої влади України, суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, науко­вцями, викладачами та іншими зацікавленими особами.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА765151

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 К-68

 16. Курило, Володимир Іванович.

  Основи права інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / В. І. Курило, О. П. Світличний, І. В. Гиренко ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Донецьк : Донбас, 2012. - 262 с.

  У навчальному посібнику висвітлено навчальний курс лекцій з основ права інтелектуальної власності. Нормативно-правові акти з охорони об’єктів інтелектуальної власності викладені в простій доступній формі і покликані забезпе­чити опанування студентами основних знань у цій сфері. Навчальний посібник розрахований на студентів, може використовуватися викладачами, практичними працівниками, а також читачами, які цікавляться питаннями охорони об’єктів інтелектуальної власності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750064

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 К-93

 17. Лазуренко, Владимир Иванович.

  Корпоративные конфликты. Рейдерство [Текст] / В. И. Лазуренко, Ю. В. Лазуренко ; [под общ. ред. В. И. Лазуренко] ; Консалтинг. компания "Campio Group". - Донецк : Світ книги, 2012. - 656 с.

  Явление рейдерства связывается с такими понятиями, как передел собственности, корпоративные конфликты, хозяйственное слияние и поглощение предприятий. Грань между преступными и законными действиями по слиянию и по­глощению предприятий зачастую едва заметна. Само по себе слияние предприятий  — естественный и полезный с точки зрения развития бизнеса процесс. В Украине проблема рейдерства приобретает особое значение в связи с достаточно болезненными трансформаци­онными процессами, что порождает многочисленные противоречия и перерастание последних в конфликты на всех уров­нях и в различных сферах общественной жизни. Экономику, в которой доминируют рыночные формы хозяйствования, признают как особую форму конкурентной борьбы. В работе показано рейдерство крупных финансово-промышленных групп, коммерческих структур, которые под видом финансовой помощи, покупки активов, приобретения неликвидных активов, обесцененных ЦБ и т. п. фактически через фиктивные компании, обогащаются, наращивают свой капитал. Работа ориентирована на руководителей компаний и предпринимателей, специалистов в области корпоративных финансов и хозяйствующих структур. Кроме того, работа будет полезна работникам контролирующих и правоохранительных органов, студентам, кур­сантам, аспирантам, адъюнктам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС54329

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 Л-17

 18. Лазуренко, Владимир Иванович.

  Земля под прицелом [Текст] / В. И. Лазуренко, Ю. В. Лазуренко ; [под общ. ред. В. И. Лазуренко] ; Консалтинг. компания "Campio Group". - 2-е изд. - Донецк : Світ книги, 2012. - 259 с.

  Работа посвящена теории и практике экономической преступности. На основе материалов авторами проведен криминалистический анализ характерных типов экономических преступлений на территории Донецкой области и Украины в целом. Издание является научно-практическим исследованием, в котором раскрыты категории, касающиеся проблем экономической преступности и безопасности, даны направления защиты информации и обеспечения коммерческой тайны, представлен механизм банкротства предприятий и рассмотрены средства, формы и механизмы оздоровления предприятий. Особое место уделено методикам документального контроля в выявлении и предупреждении преступлений в сфере хозяйственной деятельности. В работе приведены фактические схемы осуществления экономических преступлений как на уровне предприятий региона, так и в масштабах всей страны. Работа рассчитана на научных работников, специалистов, аспирантов и адъюнктов, а также на всех, кто интересуется вопросами экономической безопасности и экономической преступности.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС54331

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 625/626 Л-17

 19. Лисица, Валерий Николаевич.

  Наследственное право [Текст] : [монография] / В. Н. Лисица ; Учреждение Рос. акад. наук Ин-т философии и права СО РАН, Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск : [б. и.], 2011. - 351 с.

  В монографии изложены теоретические положения о наследст­венном праве в соответствии с частью третьей Гражданского кодекса Российской Федерации и тенденциями развития науки гражданского права. Приведены примеры из судебной практики, касающиеся основ­ных сюжетов избранной темы, даны образцы правовых документов, необходимых для понимания наследственного права и приобретения навыков по рассмотрению и разрешению наследственных дел в юридической практике. Монография рассчитана на юристов, научных сотрудников и преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА765917

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 1)Л-63

 20. Максимов, Сергій Іванович.

  Філософія права: сучасні інтерпретації [Текст] : вибрані праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003-2010) / С. І. Максимов. - Х. : Право, 2010. - 332 с.

  У збірку увійшли вибрані праці доктора юридичних наук, професора С. І. Максимова, опубліковані в міжнародному часопису «Проблеми філософії права» та в інших провідних юридичних виданнях з актуальних питань філосо­фії права, в інтерпретації яких знайшов відображення його досвід як учасника всесвітніх конгресів з філософії права. Поряд з науковими статтями до видання також включені аналітичні огляди матеріалів цих конгресів та переклади праць провідних західних філософів права - їх учасників.
  Для наукових працівників, викладачів вузів, студентів юридичних і філософських спеціальностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА736013

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.а/я М-17

 21. Максимов, Сергій Іванович.

  Філософія права: сучасні інтерпретації [Текст] : вибр. пр.: статті, аналіт. огляди, переклади (2003-2011) / С. І. Максимов. - 2-ге вид., допов. - Х. : Право, 2012. - 429 с.

  У збірці представлено вибрані праці доктора юридичних наук, про­фесора С. І. Максимова, опубліковані в міжнародному часопису «Проблеми філософії права» та в інших юридичних виданнях з актуальних питань філософії права, в інтерпретації яких знайшов відображення, зокрема, його досвід як учасника п’яти всесвітніх конгресів з філософії права. Поряд із науковими статтями до видання також включено аналітичні огляди ма­теріалів цих конгресів та переклади праць провідних західних філософів права - їх учасників. Для науковців, викладачів вузів, аспірантів і студентів юридичних та філософських спеціальностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА751769

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.а/я М-17.01

 22. Меліхова, Ольга Юріївна.

  Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ю. Меліхова ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. - 233 с.

  Навчальний посібник складається із невеликого теоретичного курсу та практикуму, який містить тести, задачі та інші завдання практичного характеру (завдання на порівняння, на перерахування, на продовження думки), які спрямованні на закріплення теоретичних знань при вивченні навчального курсу «Екологічне право України», Запропоновані задачі підготовленні на основі матеріалів судової практики та сприяють усвідомленню проблем правозастосовчої діяльності в екологічній сфері.
  Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за юридичними спеціальностями, екологів, а також усіх, хто вивчає курс «Екологічне право України» та цікавиться питаннями правового регулювання екологічних правовідносин.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА759653

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 625/626 М-47

 23. Методологія приватного права: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; редкол.: О. Д. Крупчан (голова) [та ін.]. - К. : НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2009. - 423 с.

  У збірнику узагальнено матеріали II Міжнародної конференції «Методологія приватного права: сучасний стан та перспективи розвитку», яку було організовано Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва спільно із На­уково-дослідним інститутом інтелектуальної власності АПрН України та юридич­ним факультетом національного університету імені Тараса Шевченка у м. Києві 22-23 травня 2009 року. До збірника включено тези доповідей як відомих вчених, так і молодих науковців. Тематика тез доповідей відображає актуальні проблеми розвитку методологічних засад досліджень приватного права, фундаментальні та прикладні аспекти методології приватного права, методологію приватного права в сфері господарювання та сучасні тенденції розвитку методології приватного права в Україні й зарубіжних країнах. Видання розраховане на суб’єктів нормотворчої діяльності, правознавців, широке коло осіб, які цікавляться питаннями методології приватного права в Україні та зарубіжних країнах.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА728569

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 0,0 М-54

 24. Михайленко, Олександр Романович.

  Прокуратура України [Текст] : підручник / О. Р. Михайленко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 329 с.

  Пропонований підручник присвячується вивченню основних поло­жень щодо створення, розвитку, організації та діяльності органів проку­ратури України, з урахуванням конституційних функцій, покладених на прокуратуру, та правових інститутів, викладених у Законі України «Про прокуратуру», а також інших законодавчих актах. Автор використав вели­чезний практичний досвід, майстерність науково-педагогічної діяльності та особисту багаторічну роботу в органах прокуратури. Для студентів, аспірантів, викладачів зі спеціальності «правознав­ство», а також для практикуючих юристів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА739813

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 629.0/1 М-69

 25. Невідомий, Василь Іванович.

  Самоорганізація правової реальності та легітимність Основного Закону [Текст] : монографія / В. І. Невідомий ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. - 375 с.

  Монографію присвячено дослідженню методологічних підвалин легітимації конституційного законодавства в контексті самоорганізаційних механізмів правової реальності. Такий підхід зумовлений тим, що виміри легітимності Основного Закову не можуть бути зведеними до самого лише суб’єктивного волевиявлення законодавця чи навіть усього народу. Вони повинні також бути об'єктивно виправданими як динамікою природно-суспільних основ людського буття, так і конкретно-історичними тенденціями розвитку ціннісних мірил самої «ідеї права». Згаданий підхід застосовується до аналізу низки актуальних проблем здійснення конституційної реформи в сучасній Україні. Для науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, магістрантів, студентів, курсантів юридичних навчальних закладів та факультетів, а також усіх тих, хто цікавиться філософсько-правовими аспектами законотворчої діяльності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА751180

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.0,0 Н-40

 26. Нетеса, Наталя Володимирівна.

  Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр [Текст] : монографія / Н. В. Нетеса ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В. В. Сташиса. - Х. : Право, 2013. - 302 с.

  Монографія присвячена проблемі кримінальної відповідальності за по­рушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК). На підставі ви­вчення спеціальної літератури, чинного законодавства та матеріалів судової практики розпишається соціальна обумовленість кримінальної відповідальнос­ті за посягання на надра, проводиться науково-правовий аналіз об’єкта та предмета злочину, ознак об’єктивної та суб’єктивної сторін, суб’єкта злочину, розкривається зміст обставин, що обтяжують кримінальну відповідальність за порушення правил охорони або використання надр, а також розглядається питання покарання за цей злочин. Формулюються пропозиції щодо вдоскона­лення ст. 240 КК та практики її застосування. Для науковців, викладачів, аспірантів, пошукачів, студентів юридичних навчальних закладів та факультетів, працівників судових та правоохоронних органів, а також широкого загалу читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762534

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 628 Н-57

 27. Олефір, Андрій Олександрович.

  Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров'я: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / А. О. Олефір. - Х. : Юрайт, 2012. - 453 с.

  Монографію підготовлено на кафедрі господарського права Національного універ­ситету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» і присвячено основним проблемам господарсько-правового забезпечення державних закупівель у сфері охоро­ни здоров’я в Україні. Розглядаються ключові питання господарсько-правової характе­ристики закупівель, особливості ринкового обігу предмета закупівель, правовий статус замовників і комітетів з конкурсних торгів, публічні інтереси та елементи механізму державного регулювання закупівель в охороні здоров’я. З урахуванням міжнародного досвіду правового регулювання розроблено практичні рекомендації щодо вдосконален­ня чинних і запровадження на практиці нових правових засобів для забезпечення макси­мальної корисності при використанні методів державного регулювання економіки. У монографії наведено не тільки цікаві емпіричні дані, але й сформульовано нові, корисні з практичного та теоретичного погляду висновки, подано методологічні підходи і теоретично обґрунтовано досліджувану проблему, що неодмінно стане джерелом нових ідей для науковців. Розраховано на широке коло читачів: науковців, викладачів, аспірантів, студентів, юристів-пракгиків, підприємців, членів комітетів з конкурсних торгів, державних служ­бовців, які уповноважені на виконання функцій нагляду та контролю за дотриманням законності під час організації та проведення процедур закупівель. Праця буде корисною й іншим особам, які цікавляться проблемами державних закупівель і господарсько-пра­вового забезпечення функціонування системи охорони здоров’я в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА756667

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 О-53

 28. Проблемы современной конституционалистики [Текст] : учеб. пособие : пер. с укр. яз. / [Орзих М. Ф. и др.] ; под ред. М. Ф. Орзиха, д-ра юрид. наук, проф., Засл. деятеля науки и техники Украины; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Доп. и перераб. изд. - К. : Юринком Интер, 2012. - 366, [2] с.

  Учебное пособие содержит тематический материал, не являющийся тра­диционным для учебного курса конституционного права. Логика содержания и размещения материала дает научно-образовательный и практико-прикладной толчок для развития конституционного права и подготовки отечествен­ных специалистов. В пособии делается попытка решения проблемы новых знаний, не получивших единого понимания в науке, образовании, практике, не имеющих еще научно обоснованного содержания, структуры, места в учеб­ном курсе. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заве­дений.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752954

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 620 П-78

 29. Рим, Олена М..

  Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах [Текст] : монографія / Олена Рим. - Т. : Терно-граф, 2011. - 160 с.

  Монографію присвячено комплексному дослідженню проблем правового забезпечення запобігання конкуренції у трудових правовідносинах, а також виробленню пропозицій, спрямованих на їх вирішення. Охарактеризовано розвиток правового регулювання запобігання конкуренції у трудових правовідносинах у різних правових системах. Розкрито поняття нечесної конкуренції у трудових правовідносинах, досліджено форми її прояву та проаналізовано способи її запобігання. Окрему увагу зосереджено на характеристиці угоди про неконкуренцію, зокрема, визначенні її умов, форми укладення та суб’єктного складу. Окреслено підстави, порядок та наслідки визнання недійсною угоди про неконкуренцію між працівником і роботодавцем. З’ясовано особливості правового регулювання взаємної відповідальності працівника і роботодавця за порушення законодавчих і договірних положень, встановлених з метою запобігання конкуренції. Монографія розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, докторантів та аспірантів юридичного напрямку, студентів, які вивчають право, а також для практичних працівників, суддів, адвокатів та ін.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748925

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 627 Р-51

 30. Риндюк, Віра Іванівна.

  Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика [Текст] : монографія / В. І. Риндюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012. - 271 с.

  У монографії комплексно, у теоретичному та прикладно­му аспектах, розглянуто поняття законодавчої техніки, її зміст і форми, класифікацію на види. Визначено основні напрями удосконалення законодавчої техніки в Україні, сформульова­но пропозиції щодо ефективного використання законодавчої техніки в законодавчому процесі. Розрахована на науковців і викладачів права, аспірантів народних депутатів України, державних службовців, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться питаннями законодавчої техніки та її реалізації в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763758

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.0,0 Р-51

 31. Рубаник, Владимир Евдокимович.

  История государства и права зарубежных стран [Текст] : для бакалавров : терия и практика / В. Е. Рубаник. - СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 542 с.

  Предлагаемый курс лекций предназначен дня студентов всех форм обучения, изучающих в высших юридических учебных заведениях и на юридических факультетах вузов курс истории государства и права зарубежных стран, и имеет своей целью облегчить их самостоятельную работу при овладении программным материалом, подготовке к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, в также предоставить дополнительный материал для написания контрольных, курсовых и  дипломных работ, охватывая период Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени. Рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей юридических и исторических    вузов и факультетов, а также на всех заинтересованных читателей, объектом интереса которых выступает всеобщая история развития государственных и правовых институтов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС55287

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 2 1)Р-82

 32. Рубаник, Владимир Евдокимович.

  История политических и правовых учений [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Рубаник, С. А. Рубаник. - М. : Волтерс Клувер, 2011. - 420 с.

  Учебное пособие по истории политических и правовых учений подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом и программой изучения данного курса в высших юридических учебных заве­дениях по специальности «Юриспруденция», имеет своей целью ознакомить студентов с развитием учений о праве и государстве в мировой юридической традиции, эволюцией государственно-правовых идей, концепций, доктрин, теорий, а также содействовать приобретению ими систематизированных зна­ний по истории развития политико-правовой мысли как одной из фундамен­тальных дисциплин в современном юридическом образовании.
  Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и фа­культетов, а также для всех читателей, объектом интереса которых выступает история развития учений о праве и государстве.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763780

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х1 1)Р-82

 33. Рубаник, Владимир Евдокимович

  Собственность и право собственности: юридические, философские, социологические, экономические подходы в их историческом развитии [Текст] : [монография : в 3 т.] / В. Е. Рубаник. - М. : Юрлитинформ, 2010 .

  Т. 1 : Отношения собственности и их отражение в восточнославянской традиции права собственности. - 2010. - 419 с.

  Монография посвящена исследованию проблем зарождения, становления и развития отношений собственности, их философского, социологического, экономического, юридического осмысления, процессов возникновения и эволюции видов, способов, методов, форм, средств их правового регулирования нормами гражданского и другого отраслевого законодательства, которое на хронологическом отрезке от X до первой четверти XX вв. действовало на территории современных России, Украины и Белоруссии. Анализируются общие философские и специальные теоретико-методологические подходы отечественных и зарубежных ученых к проблемам собственности и права собственности; исследуются генезис, система, принципы и характерные особенности института права собственности в восточнославянских землях в феодальный период; отслеживается эволюция определения понятия права собственности и его содержания, развития правовых форм, методов, способов и средств охраны собственности, защиты права собственности в договорах Руси с греками в законодательстве Киевской Руси, удельных княжеств периода феодальной раздробленности Руси, Литовско-Русского государства, Польши, Речи Посполитой, Московского государства и Российской империи. Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических, экономических, политологических, исторических и социологических вузов и факультетов, а также для всех, кто стремится получить систематизированное представление о развитии правового регулирования отношений собственности в восточнославянских землях.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В354269/1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 1)Р-82

 34. Русаловський, Анатолій Вікторович.

  Правові та організаційні питання охорони праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Русаловський. - Вид. 6-е, допов. та переробл. - К. : Університет "Україна", 2013. - 283 с.

  У навчальному посібнику розглянуто законодавче та нормативи правове забезпечення охорони праці в Україні, міжнародне регулювання співробітництво в галузі охорони праці. Викладені питання державно управління охороною праці та організації охорони праці на підприємства державного нагляду і громадського контролю за охороною праці. У шостому виданні посібника враховані найновіші національні та міжнародні нормативні документи, значна увага приділяється міжнародним стандартам систем менеджменту охороною праці. Для студентів вищих навчальних закладів. Посібник може використовуватися спеціалістами та працівниками у вирішенні питань, пов’язаних з охороною праці, а також викладачами з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці в галузі».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763757

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 627 Р-88

 35. Севрюков, Денис Георгиевич.

  Социальная защита: история, теория, право [Текст] : монография / Д. Г. Севрюков. - К. : Университет "Украина", 2011. - 430 с.

  Книга посвящена истории формирования и развита институтов социальной защиты, начиная с глубокой древности до наших дней, их теоретическому и юридическому признанию. В монографии рассматриваются историческая практик конфессиональной, общественной помощи и поддержки человека, генезис, механизм формирования и функции современного социального государства, исследуется влияние на социальную политику правовых, экономических, социально философских, социологических идей и концепций. Для студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся данной тематикой.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749276

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х627 С-28

 36. Селезньова, Ольга Миколаївна.

  Банківське право України: методика викладання навчального курсу та бібліографія [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Селезньова. - Х. : Глобус, 2011. - 192 с.

  У навчально-методичному посібнику відповідно до програми курсу представлені методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Банківське право». Подається пакет теоретичних, практичних та навчальних завдань, у тому числі розроблено ряд тестів. Наводиться широка бібліографія з банківсько-правової тематики. Видання призначене для студентів та аспірантів як юридичних, так і економічних спеціальностей, а також стане у пригоді викладачам та науковцям, що займаються проблемами банківського права.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746705

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 С-29

 37. Семчик, Віталій Іванович.

  Навчаючись, навчаю... [Текст] : вибр. праці / Віталій Семчик ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Спринт-Сервіс, 2012. - 595, [8] с.

  У цій книзі зібрані праці відомого українського правника, завідувача відділом проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академіка Семчика Віталія Івановича. У них висвітлюються актуальні проблеми розвитку аграрного, земельного, підприємницького права, правові основи розвитку кооперації в Україні. Зважаючи на широке коло наукових інтересів правознавця, про­понуються для ознайомлення також праці, присвячені проблемам розвитку порівняльно-правових досліджень, державного управління та енергетичного і ядерного права. До 85-го дня народження вченого.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758472

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 625/626 С-30

 38. Серебрякова, Юлія Олександрівна.

  Договір оренди державного та комунального нерухомого майна [Текст] : монографія / Ю. О. Серебрякова, М. Л. Шелухін ; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дидоренка. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. - 183 с.

  Монографію присвячено комплексному дослідженню договірних відносин оренди державного та комунального нерухомого майна у сфері господарювання. Уточнено поняття оренди державною та комунального нерухомого майна. Удосконалено порядок розроблення та затвердження Типових договорів оренди державного та комунального нерухомого майна. Досліджено питання змісту та форми договору оренди державного га комунального нерухомого майна та розроблено пропозиції з удосконалення вимог щодо них. Обґрунтовано необхідність удосконалення порядку здійснення поліпшень об'єкта оренди державного та комунального нерухомого майна, визначено поняття невід'ємних поліпшень. Визначено особливості порядку укладання, пролонгації та припинення договору оренди державного та комунального нерухомого майна і розроблено пропозиції щодо його вдосконалення. Удосконалено підстави достроковою розірвання договору оренди державного та комунального нерухомого майна та умови страхування об'єкту оренди. Запропоновано заходи щодо вдосконалення господарсько-правової відповідальності за порушення договірних відносин у сфері оренди державного та комунального нерухомого майна.
  Для науковців, викладачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, суддів, адвокатів, юристів-практиків.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА733066

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 С-32

 39. Сергієнко, Валерій Вікторович.

  Правознавство [Текст] : конспект лекцій [для студ. усіх напрямів підготов. всіх форм навчання] / В. В. Сергієнко, Л. В. Єрофєєнко ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2009. - 228 с.

  Розглянуто основні політичні інститути і функції держави, подано визначення цивільного суспільства, розкрито роль юридичного права в регулюванні суспільних відносин, наведено коротку характеристику основних галузей права. Особливе місце відведено порядку вирішення господарських суперечок і розгляду цивільних, адміністративних та кримінальних справ. Рекомендовано для студентів, аспірантів і викладачів економічних ВНЗ, може бути корисним для керівників і менеджерів господарських структур.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА725194

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.я7 С-32

 40. Стахівський, Сергій Миколайович.

  Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства [Текст] : вибр. тв. / С. М. Стахівський ; упоряд.: Запотоцький Андрій Петрович [та ін.]. - К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2010. - 276 с.

  Збірник містить найбільш значні наукові праці С. М. Стахівського з проблем реформування кримінально-процесуального законодавства України. Для вчених, працівників правоохоронних органів та усіх, кого цікавлять проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА732566

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 629.3 С-78

 41. Стрижак, Андрій Андрійович.

  Конституція України в актах Конституційного Суду України [Текст] : аналіт. огляд та комент. / А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 629 с.

  Видання містить результати аналітичного дослідження практики конституційного судочинства (рішення, висновки та процесуальні ухва­ли за 1997-2009 роки) щодо реалізації Конституційним Судом України його головного завдання — гарантування верховенства Конституції як Основного Закону держави. Виокремлено правові позиції Конституційного Суду України, а також авторські коментарі з питань конституційності законів та інших правових актів, тлумачення Конституції й законів України, інших питань, вирішення яких належить до конституційних повноважень Суду. Мета праці — популяризація діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, поширення наукових знань у галузі конституційного права, що сприятиме формуванню правосвідо­мості громадян та розвитку юридичної освіти. Розраховане на працівників органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, науковців та студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА724150

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.1(2Ук)  С-85

 42. Судова практика Вищого адміністративного суду України, 2011 - 2012 [Текст] : [зб. суд. рішень] / Вищ. адм. суд України ; за заг. ред. Голови Вищ. адм. суду України І. Х. Темкіжева ; [уклад. М. І. Цуркан]. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 270 с.

  У книзі вміщено найбільш типові судові рішення, постановлені Вищим адміністративним судом України переважно у І півріччі 2012 р. у справах зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки; зі спо­рів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки; зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища; зі спорів з при­воду реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із вимогами деяких видів; зі спорів з приводу реалізації публічної фінансо­вої політики; зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян та ін. Адресована суддям, посадовим і службовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, широкому колу громадян і юри­дичних осіб, які є учасниками публічно-правових відносин, усім, хто цікавиться адміністративним судочинством.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762899

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 629.0/1  С-89

 43. Тараненко, Людмила Станіславівна.

  Правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні [Текст] : монографія / Л. С. Тараненко ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. - 163 с.

  Монографію присвячено дослідженню організації та правового регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні. Досліджено й обґрунтовано науко­ві засади державного регулювання дорадчої діяльності в сільському господарстві з боку законодавчої та виконавчої влади України, центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до Закону України «Про сільсько­господарську дорадчу діяльність». Досліджено і узагальнено закордонний та ві­тчизняний досвід сільськогосподарської дорадчої діяльності. Розроблено та обґрунтовано пропозиції вдосконалення окремих нормативно-правових актів щодо розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності. Може бути корисною для викладачів юридичних навчальних закладів і фа­культетів, аспірантів, студентів, а також для працівників сільськогосподарських органів різних рівнів, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757086

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 625/626 Т-19

 44. Тимчик, Галина Степанівна.

  Університетська освіта та юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Тимчик, О. М. Котикова ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 211 с.

  Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу «Універ­ситетська освіта та юридична деонтологія», який викладається студентам юри­дичної спеціальності. На його сторінках висвітлено найбільш важливі аспекти сучасної юридичної освіти в контексті Болонського процесу, аналізується зна­чення дисципліни «Університетська освіта та юридична деонтологія» для студен­тів юридичного факультету, розкриті основні види юридичної діяльності. Звер­тається увага на різні види культури юриста та формуються вимоги, які висува­ються до різних видів юридичної діяльності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748506

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.а/я Т-41

 45. Трофанчук, Григорій Іванович.

  Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 445 с.

  У навчальному посібнику відповідно до програми навчального курсу «Істо­рія держави і права зарубіжних країн» і з урахуванням останніх досягнень історико-правової науки висвітлюється історія виникнення, розвитку і функціону­вання державно-правових систем Стародавнього Світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часів. Детально аналізується зміст державно-правових процесів, розкриваються як загальні закономірності державно-правового розвитку зару­біжних країн, так і специфічні риси історії окремих держав або систем права. Посібник підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання автором навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах і з урахуванням переходу на модульну систему навчання. Ставиться за мету полегшити студентам, аспірантам, молодим викладачам вивчення та аналіз досить об’ємного теоретичного і фактичного матеріалу, надати допомогу в підготовці до семінарських занять, колоквіумів, дискусій та у самостійному оволодінні навчальною дисципліною за заочною та дистанційною формами навчання. Навчальний посібник розрахований на студентів усіх форм навчання, аспі­рантів та викладачів юридичних вузів та факультетів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761628

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 2 Т-76

 46. Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций [Текст] : монография / [В. К. Антошкина и др.] ; под ред. проф. И. В. Спасибо-Фатеевой ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2011. - 295 с.

  Монография содержит аналитические исследования важнейших проб­лем гражданского права - его предмета, метода, понимания сущности частного права, кодификационных процессов, а также нетипичных явлений в гражданском праве. Для ученых, аспирантов, студентов, правоведов и широкого круга чи­тателей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА744702

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 Х-23

 47. Хорт, Юлія Валеріївна.

  Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин [Текст] : монографія / Юлія Хорт. - Х. : Вид-во ФІНН, 2010. - 272 с. -

  Дана монографія базується на змісті кандидатської дисертації, захище­ної авторкою у квітні 2009 р. в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Робота присвячена комплексному аналізу такої законодавчої конст­рукції як статутний капітал акціонерного товариства, досліджується його ефективність щодо забезпечення захисту інтересів акціонерів, кредиторів і самого акціонерного товариства. Визначаються концепції статутного ка­піталу та його функції. Обґрунтовується необхідність кардинальної зміни концепції статутного капіталу, закріпленої в чинному законодавстві Украї­ни. Аналізується акціонерне законодавство України, Російської Федерації, право ЄС, законодавчий досвід США, Канади, Австралії та інших країн. Видання буде корисним для наукових співробітників, практикуючих юристів, працівників органів законотворення і правозастосування, може бути використано викладачами, аспірантами і студентами вищих навчаль­них закладів при вивченні учбових курсів «Корпоративне право», «Госпо­дарське право», «Цивільне право».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА730703

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 Х-82

 48. Шевчик, Олександр Сергійович.

  Регулювання валютного контролю в Україні: фінансово-правовий аспект [Текст] : монографія / О. С. Шевчик ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Полтава : РВВ ПДАА, 2012. - 167 с.

  У монографії розглянуто актуальні проблеми регулювання відносин з при­воду обігу валютних цінностей та провадження контрольної діяльності за їх обігом уповноваженими державними органами. Досліджено дискусійні питання класифікації валютних цінностей, висвітлено особливості різних форм валют­ного контролю. Значну увагу приділено визначенню сутності валютного конт­ролю та виокремленню рис, що дозволяють характеризувати його як окремий різновид державного контролю. Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів юридичних ви­щих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами фінансово-правового регулювання.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760589

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 622 Ш-37

 49. Шигаль, Денис Анатолійович.

  Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / Д. А. Шигаль. - 3-тє вид. - Х. : ІНДУСТРІЯ, 2012. - 319 с.

  В курсі лекцій відповідно до навчальної програми з історії держави і права зарубіжних країн розглядаються виникнення, розвиток і функціонуван­ня держави і права зарубіжних країн з найдавніших часів до другої половини XX ст. Курс лекцій побудований за чіткою системою, викладення матеріалу є логічним і послідовним. Для кращої орієнтації у викладеній інформації кожній лекції передує добре розроблений план. Завдяки висвітленню в курсі лекцій лише найсуттєвіших історико-правових явиш він може слугувати своєрідним довідником з Історії держави і права зарубіжних країн. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться даною проблематикою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА759307

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 2 Ш-55

 50. Щербина, Валентин Степанович.

  Господарське право [Текст] : підручник / В. С. Щербина. - 5-те вид., переробл. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 597 с.

  У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інсти­тути Загальної частини господарського права, а також питання правового регулюван­ня в окремих галузях господарювання (Особлива частина) на основі Господарського та Цивільного кодексів України, а також інших нормативно-правових актів господар­ського законодавства. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господар­ської діяльності та управління нею. Для студентів і аспірантів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750425

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 Щ-64

 51. Электронное законодательство: доступ к нормативно-правовой информации в электронной среде [Текст] : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. / [науч. ред. Н. А. Шевелёва, д-р юрид. наук, проф.]. - СПб. : ФГБУ "Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина", 2011. - 305 с.

  В сборнике опубликованы материалы международной научно-практической конференции «Электронное законодательство: доступ к нормативно-правовой информации в электронной среде», прошедшей 14 апреля 2011 года в ФГБУ «Пре­зидентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». Соорганизаторами конференции выступили Президентская библиотека и ФСО России. В сборнике раскрываются становление, развитие и перспективы правовой информатизации в России, про­блемы опубликования правовых актов в электронной форме, вопросы создания правовых баз данных и предоставления доступа к ним, особенности обработки и поиска правовой информации. Сборник адресован студентам и аспирантам, ученым, а также юристам и специалистам, занимающимся правовой информа­цией.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761339

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х а/я 1)Э-45 I

Підготували: зав. сектору Смоляр І. Е., провідний бібліотекар Шепет Г. В.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138