Підсумки XXIV читаннь академіка В. І. Вернадського «Спадщина В. І. Вернадського – невичерпне джерело сучасного наукового пошуку і цивілізаційного поступу»

Поділитися: 

12 березня 2014 року у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулися XXIV читання академіка В.І. Вернадського «Спадщина В.І. Вернадського – невичерпне джерело сучасного наукового пошуку і цивілізаційного поступу».

З вступним і заключним словом на читаннях виступив заступник голови Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського академік-секретар Відділення історії, філософії і права НАН України академік НАН України О.С. Онищенко. З науковими доповідями виступили: директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка член-кореспондент НАН України О.М. Пономаренко – «В. І. Вернадський – далекоглядний фундатор нових наукових напрямів і організатор науки»; науковий співробітник НБУВ заслужений працівник культури України К.Є. Новохатський – «Нові документи з епістолярної спадщини академіка В. І. Вернадського»; заввідділу НБУВ доктор наук із соціальних комунікацій К.В. Лобузіна – «Структура, наповнення та функціонування електронного архіву В.І. Вернадського».

У читаннях взяли участь члени Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В.І.  Вернадського, керівники та спеціалісти апарату Президії НАН України, провідні вчені, молоді науковці та аспіранти установ НАН України, зокрема Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Інституту геологічних наук, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, Інституту еволюційної екології, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка, Інституту всесвітньої історії, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, загалом майже 100 осіб. Серед учасників читань були перший заступник головного вченого секретаря НАН України д.г.-м.н. В.О. Ємельянов, директор Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України чл.-кор. НАН України І.А. Акімов, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського к.і.н. В.І. Попик, директор Видавничого дому «Академперіодика» НАН України к.б.н. О.Г. Вакаренко, заступник директора Інституту геологічних наук НАН України чл.-кор. НАН України О.Ю. Митропольський, заступник директора Інституту еволюційної екології НАН України д.б.н., професор Р.І. Бурда, учений секретар Відділення хімії НАН України к.б.н. О.І. Дзюба та ін.

На читаннях відбулася жвава дискусія про роль і значення ідей Вернадського у сучасному науковому і суспільному житті.

Комісія НАН України  з розробки

наукової спадщини академіка В. І. Вернадського

Фотоматеріали: