УКРАЇНІКА В ДАТАХ

Інтелектуальний календар електронної бібліотеки "Україніка".
Це інтерактивна хронологічна колекція, що репрезентує події, постаті і артефакти україніки та актуалізує історичні факти нащодень.

Автори проекту співробітники Інституту інформаціних технологій:
  • Лобузіна К. В. (директор Інституту)
  • Коцюба В. В. (молодший науковий спвробітник)

  • Сторінки