Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка

Структурний підрозділ Київського Політехнічного Інституту. Надійний партнер університетської та фахової спільноти у розвитку освітньо-наукового середовища. Наукова діяльність Бібліотеки КПІ визначається як системний комплекс інтелектуальних творчих заходів, спрямованих на одержання нових фахових знань та пошук шляхів їх практичного застосування.

Тип партнерів: 
Бібліотеки України