Індекси цитування вчених України

Рубрика: 
Індекси цитування
ORCID
 
 
 
Стаття Наталії Шульги ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОПОМОЖЕ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ У СВІТОВИЙ ПРОСТІР - в якій, зокрема, пояснено доцільність та методику визначення індексів цитувань 
 
Індекс цитування — найоб’єктивніший з усіх доступних нам на даний час показників успішності професійної діяльності науковця. Незважаючи на це, його не можна вважати абсолютним показником наукового рівня вченого. Використовувати ІЦ потрібно дуже обережно, особливо для порівняння досягнень різних особистостей. До відносності ІЦ можна віднести те, що ІЦ деяким чином залежить від популярності вибраної автором теми роботи, актуальні проблеми привертають більшу увагу; популярності самого вченого, його активності під час проведення різних заходів, ширини кола спілкування; невизначеності ролі співавторів у колективних роботах, особливо там, де не додержуються принципів зазначення авторів у порядку зменшення їх внеску у роботу; підвищення свого ІЦ автором шляхом зловживання самоцитуванням. Також потрібно зауважити, що на об’єктивність визначення ІЦ впливає той факт, що інколи прізвище одного і того ж автора пишеться по-різному в різних статтях, або навпаки, прізвища та ініціали різних авторів абсолютно співпадають. Не завжди таку похибку можна відслідкувати, особливо, якщо у цих авторів схожий предмет досліджень. Для орієнтовного визначення внеску дослідника у галузь користуються індексом Гірша, який показує положення автора серед інших авторів у галузі і означає кількість статей, які цитувались не менше цієї кількість разів. Для різних галузей досліджень ІЦ може відрізнятись на порядки. Так, у біомедичних науках сьогодні найвищі значення ІЦ тому, що ця галузь бурхливо розвивається, а у гуманітарних науках відкриття відбуваються дуже рідко. 
 
Хоча ми докладаємо усіх зусиль, щоб надати вірні та своєчасні індекси цитувань, ці дані можуть містити помилки. Найбільш пошрена причина помилок - невірна транслітерація імені автора латинкою. Якщо Ви вважаєте, що Ваші дані наведено невірно, повідомте  нас на  info{AT}nauka.in.ua. 
 
Також радимо зареєструватися на безкоштовній послузі, що надає  Thomson-Reuters - ORCID