Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS

Рубрика: 
Новини
Інформаційні джерела та методичні матеріали
Індекси цитування
SCOPUS

За підсумками другої Міжнародної науково-практичної конференції “Научное издание международного уровня: проблемы, решения, подготовка и включение в индексы цитирования и реферативные базы данных”, яка проходила 24-26 вересня 2013 року у Москві (РФ) та у зв'язку з новими вимогами ДАК МОН України до фахових періодичних видань наводимо "Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS", які було  підготовлено співробітниками групи з науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України за матеріалами видання "Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных SCOPUS: рекомендации и комментарии", авт. – О.В. Кирилова, к. т. н. завідувач відділенням ВІНІТІ РАН, член Експертної ради (CSAB) БД SCOPUS, та опубліковані у Збірнику нормативних документів з питань упорядкування видавничої діяльності установ НАН України (К. : Академперіодика, 2013).

Матеріал підготовлено Науково-видавничою радою НАН України

20 вересня 2013 року

 

Список рекомендованих інформаційних джерел: