Читальний зал публікацій ООН

Другий поверх основного приміщення Бібліотеки
(кімната 345), 23 читацьких місця

Зал ООНЧитальний зал публікацій Організації Об'єднаних Націй Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — спеціалізований зал, що забезпечує оперативне інформаційне обслуговування читачів фондом документів ООН та її спеціалізованих установ.

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського є єдиним в Україні депозитарієм ООН. Цей статус вона одержала у травні 1960 року. Крім того, НБУВ є депозитарієм таких установ, як ЮНЕСКО, Міжнародна організація праці, МАГАТЕ, Всесвітня організація торгівлі, Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародна організація цивільної авіації. Це надає змогу отримувати їх видання безкоштовно.

Статус депозитарію дозволив сформувати значний бібліотечно-інформаційний ресурс, що охоплює видання ООН та її спеціалізованих установ, починаючи з 1945 року. Його загальний обсяг на початок 2003 року складав понад 750 тис. одиниць зберігання. Щорічно фонд поповнюється приблизно на 12 тис. одиниць. Останнім часом значна кількість публікацій надходить від Представництв ООН, Управління Верховного Комісара з прав біженців, Світового банку, Міжнародного валютного Фонду та Міжнародної організації праці. Частина з них видана українською мовою. Це дає змогу поповнити фонд видань що висвітлюють процеси розбудови Української держави, створення в ній демократичного суспільства та ринкової економіки.

Універсальний за змістом фонд надає користувачам можливість отримати унікальну інформацію з усіх напрямків діяльності Організації Об'єднаних Націй.

Всі матеріали можна одержати в спеціалізованому читальному залі, де до послуг користувачів створено систему каталогів та картотек, в т.ч. електронний каталог публікацій ООН, що наповнюється з початку 1999 року і містить близько 12 тис. записів. Він дає змогу швидкого і оперативного пошуку інформації. Висококваліфіковані фахівці допомагають читачам у пошуку необхідної літератури, надають довідки про наявність видань з конкретної тематики.

В Залі публікацій ООН регулярно експонуються виставки нових надходжень та тематичні. Постійно експонується виставка присвячена Україні, її участі в роботі в Організації Об'єднаних Націй. Створена картотека видань про Україну, що постійно поповнюється.

Фонд залу публікацій Організації Об'єднаних Націй включає такі документи:

 • офіційні публікації головних органів ООН (Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки, Економічної і Соціальної Ради, Міжнародного Суду, Секретаріату);
 • офіційні документи з історії створення ООН та загальні матеріали про її діяльність;
 • міжнародні договори, угоди та законодавчі акти, укладені під егідою ООН;
 • публікації з питань:
  • соціального та економічного розвитку, демографії;
  • прав людини, соціального захисту і праці;
  • міжнародної торгівлі та фінансів;
  • природних ресурсів і проблем екології;
  • запобігання злочинності, боротьби з організованою злочинністю та міжнародним тероризмом, зловживанням наркотичними засобами;
  • охорони здоров'я;
  • освіти, науки та культури;
  • промисловості та її окремих галузей;
  • сільського господарства та продовольства;
  • транспорту та зв'язку;
  • атомної енергетики та ядерної безпеки.

Частина фонду розміщена у відкритому доступі. Це періодичні видання ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ, МАГАТЕ, ФАО, МОП, Світового банку, Міжнародного Валютного фонду, ІКАО. Крім того, на полицях відкритого доступу розміщена значна кількість статистичних видань, у яких користувач може знайти необхідні показники з різних галузей.

Користуватися читальним залом можуть всі читачі бібліотеки з постійним або тимчасовим читацьким квитком та контрольним листком.

Режим роботи читального залу