Сосюра Володимир Миколайович (1898–1965) : до 125-річчя від дня народження

Сосюра Володимир Миколайович
(1898–1965)

До 125-річчя від дня народження українського поета-лірика,
прозаїка, перекладача, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка

 

«Любіть Україну всім серцем своїм
І всіми своїми ділами»

В. Сосюра

Володимир Сосюра – поет, народжений у ХІХ ст., захоплений творчим буянням 1917 року, спокушений українізацією 1920-х років, напівзламаний репресіями 1930-х років, обпалений вогнем Другої світової війни, сповнений надіями у недовгий час відлиги 1950–1960-х, – пройшов крізь усі катаклізми жорсткого ХХ століття. Володимир Миколайович Сосюра – один з найщиріших ліриків XX ст. Борис Олійник сказав: «Він належить до майстрів слова, які уміли і жити своїм часом, і йти попереду часу, і завжди залишатися на часі, оскільки апелювали до серця людського». Вивчаючи спадщину В. М. Сосюри, найкращу частину якої десятиліттями ховали у спецфондах і яка була недоступною читачам і дослідникам його творчості, ще раз переконуєшся в могутності поетового таланту, якого владі так і не вдалося до кінця зламати. В. М. Сосюра писав: «Працювать, працювать, безумовно! Кожній хвилі нема ж вороття! Ні! Я зовсім іще не заповнив золотої анкети життя!». Саме праця була наснагою (станом душевного піднесення; натхненням; творчим запалом) поета упродовж всього його життя.

Володимир Сосюра народився 6 січня 1898 року (25.ХІІ.1897) в шахтарській сім’ї на станції Дебальцево на Донбасі. Згодом сім’я переїхала в шахтарське селище Третя Рота (засноване у 1721 p., зараз селище Верхнє, яке з 1965 року входить до складу міста Лисичанська, Луганська область), де й минуло дитинство та юність майбутнього поета. У 1937 р. поет переїхав до Києва. У Києві В. М. Сосюра разом з сім’єю проживав у житловому будинку письменників по вул. Б. Хмельницького, 68 (тоді вул. Леніна, 68) впродовж 1937–1941 та 1944–1957 рр. а потім переїхав на вулицю М. Коцюбинського (1957–1965).

Писати вірші Володимир Миколайович почав російською мовою під впливом поезії О. Апухтіна, С. Надсона, К. Бальмонта. Свою першу поезію «Молитва за Родину» В. Сосюра надрукував у березні 1917 р. у бахмутській «Народной газете». Слідом у газеті «Голос рабочего» (орган Лисичанської Ради робітничих і солдатських депутатів) було надруковано вірш «Товарищу». У 1920 р. юнак прийшов до лав Червоної Армії та віддав себе справі революції, будівництва нового світу. Етапним твором, написаним навесні 1920 року українською мовою, став вірш «Відплата». Вірш побудований за принципом контрастного протиставлення. Світу експлуататорів – «паралітикам, життя мерцям», «лакеям зла і тьми» протистоїть світ героїчного народного буяння молодої революційної сили, яка покликана розбити «корони, трони» та на їхніх місцях створити нове життя. Вірш «Відплата» стояв в одному ряду з кращими творами української поезії, в яких відбито загальнонародний характер революційної боротьби. Поетичну зрілість поета засвідчила поема «Червона зима» (1921). В. Сосюра увійшов у слов’янську поезію як співець любові та вічної світозміни, що злилися в єдиному понятті прекрасного, у відчутті терпкого смаку життя, якому немає кінця-краю. Майстер загадкової простоти, він пройшов через кілька історичних і культурних епох у житті України: від УНР до хрущовської «відлиги». Володимир Сосюра був безпосереднім учасником громадянської війни і це позначилося на його творчості. О. Білецький у 1920-х роках відзначив, що Володимир Сосюра – особливий талант, бо поєднує у собі воїна і поета.

Володимир Сосюра писав не лише поезію про кохання, про громадянську війну, промисловий Донбас, трудові подвиги. Хвилювали його заборонені теми з історичного минулого України, зокрема біблейні, загальнолюдські. Все життя поета долали сумніви, пошуки відповідей на вічні питання про призначення Людини, про сутність добра і зла, про горе, яке судилося українському народові. Перебуваючи у психоневрологічному диспансері, у хвилини душевного відчаю В. М. Сосюра написав поеми на біблійні теми: «Каїн», «Моїсей», «Христос» і «Ваал». Віра в Бога, поклоніння творцю та всього сущого на землі супроводжували В. М. Сосюру все життя і стали наріжним каменем естетичного кредо поета.

Творчий шлях В. Сосюри не був лише висхідним: мали місце і спади, помилки. Гострі соціальні конфлікти минулого та сучасного життя народу покладено в основу багатьох творів поета. Із літературного доробку Володимира Сосюри цензурою за радянської доби послідовно вилучалися автобіографічний роман «Третя Рота», поеми «Розстріляне безсмертя», «Мазепа», «Махно», «Каїн», «Христос», «Мойсей», «Ваал». Після гострої, не у всьому незаперечної, критики М. Зеровим був вилучений із вибраної спадщини поета роман у віршах «Тарас Трясило».

Можна пригадати вірш «Гроза», у якому, на мій погляд, у завуальованому вигляді В. Сосюра висловив свій стан душі:

«Я читав поезії свої
І не втерпів, розридався бурно…
Ти дивилась тоскно і лазурно
На заломлені руки мої.
Зникла ти. І плакав я так повно,
Що не міг до радості дійти…
Й крізь ридання чув я невимовно,
Як ридала за стіною ти».

Ще виразніше звучать слова поета у вірші «Україно моя»: «Я ненавиджу, нене, тебе, що над нами ще висне імла, що від кволого «цоб» і «цабе» недалеко ще ти одійшла. …Кожний крок одвоюєм у тьми, в новій формі вирує війна… Будем, будем залізними ми, кинем зір на світи не з вікна… Україно, моя сторона!..».

У 1930 р. поет писав: «Два Володьки було у мені, що змагались на грані безодні: той за Вчора, а той за Сьогодні». Роздвоєння В. М. Сосюри межувало з розпачем. Партія, влада, органи безпеки керували ним: радили, що писати і як писати. Від Володимира Миколайовича Сосюри директивно вимагали засуджувати поетів, які виїхали за кордон, оспівувати здобутки соціалізму, працю, інтернаціоналізм, дружбу України та Росії.

Проникливий, глибоко емоційний лірик і натхненний публіцист В. Сосюра не тільки створив безцінні перлини інтимної та громадянської поезії, але й у поемі «Розстріляне безсмертя» та інших творах одним із перших звернувся до викриття епохи сталінізму в українській літературі. У 1963 році за книги лірики «Ластівки на сонці» та «Щастя сім’ї трудової» Володимир Миколайович Сосюра одержав Шевченківську премію. Вірші В. Сосюри розкривають великий духовний світ людини, в них відтворено грандіозні трудові звершення, формування цільного та героїчного характеру його сучасників. Володимир Миколайович був одним із перших в українській поезії хто звернувся до теми робітничого класу. Поет добре усвідомлював, що сила поезії у зв’язках із народом. Його вірші-роздуми дають відчути моральну красу народу, міжнародну єдність, революційне оновлення планети.

Публікації забороненої спадщини поета поглибили і розширили наше розуміння його життєвої та творчої драми, яка не вписувалася ні в які партійні схеми і настанови. Особливо вдячним матеріалом до нового трактування В. Сосюри є його роман «Третя Рота», епічні поеми на історичні та біблійні теми, публіцистична поема «Розстріляне безсмертя». Десятиріччями ці твори старанно приховувалися від читача, адже у них оспівувалося романтичне минуле України, зображувалися трагічні історичні постаті, оригінально трактувалися мандрівні сюжети, в яких розроблялися етико-філософські питання, через призму національного світосприйняття осмислювалися загальнолюдські цінності. Ось чому один із найщиріших українських ліриків ХХ ст. майже невідомий нам як епік. Епічні твори важче було підпорядковувати до вимог декретованої літератури, оскільки в центрі уваги епіки перебували проблеми людини і суспільства, проблеми історико-філософські, моральні тощо. Зрозуміло, що кращі епічні твори не друкувалися, та й ті, що були опубліковані, тенденційно трактувалися критикою. Творчість В. Сосюри є поетичним літописом, соціально-психологічним документом епохи та вічним джерелом краси і мужності. Його твори становлять визначний етап у розвитку української літератури.

Володимир Миколайович Сосюра помер 8 січня 1965 р. у Кончі-Заспі, де перебував у санаторії. 11 січня відбулися похорони на Байковому кладовищі у Києві.

Як пророцтво лунають сьогодні слова Володимира Миколайовича Сосюри: «О ні! В віках не одгриміли громи Червоної Зими! Сьогодні вчора ми творили, як зараз завтра творим ми» (3.ІХ.1961).

Про творчість В. Сосюри літератури не бракує. З нього зроблено взірцевого українського поета, який творив виключно на засадах партійності. Про те, що це першокласний лірик, пейзажист, співець кохання, блискучий імпровізатор у поезії глухо замовчувалося або писалося безбарвно та невиразно.

Критики ХХ століття зробили чимало для вивчення творчості В. М. Сосюри, про що свідчить літературно-критичний нарис Ю. Бурляя, статті С. Шаховського, Л. Новиченка, С. Крижанівського, Є. Кирилюка, І. Стебуна, О. Кудіна, О. Килимника, В. Лесика, В. Бойка та інших критиків і літературознавців. У редакційній статті газети «Правда» від 2 липня 1951 р. під назвою «Проти ідеологічних перекручень у літературі» В. Сосюру було піддано нищівній критиці за опублікований у журналі «Звезда» (1951, № 5) вірш «Любіть Україну!».

У нашій свідомості В. Сосюра все ще залишається яскравим представником поетів-ліриків нового покоління, яке було приречене пристосовуватися до умов ідеологічного керівництва літературою. Привертає увагу ґрунтовна праця С. Шаховського «Лірика і лірики. Питання майстерності і стилів української радянської поезії» («Рад. письменник», 1960).

Лише за останній час наше уявлення про В. Сосюру збагатилося новими матеріалами, фактами, творами, які дають нам підстави оцінювати постать поета всебічно, враховуючи ситуацію трагічної доби, в яку йому довелося жити і творити.

До уваги читачів ми пропонуємо електронну виставку видань творів Володимира Миколайовича Сосюри, публікацій про його життя, а також критичних нарисів про творчість поета, які увійшли до фондів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського (НБУВ). Книги розташовано за розділами, у межах розділу за хронологією та за алфавітом. Реабілітована література у фондах НБУВ має шифр з позначкою «Рл». Друковані видання з колекцій містять у шифрі прізвище дарувальників, наприклад «Микитенко І. Ж1925.10». Наявність у шифрі НБУВ позначки «*» вказує на те, що видання знаходиться за адресою: м. Київ, Володимирська, 62. Вибірково представлено матеріал з інтернет-сайтів.

 

Твори В. М. Сосюри

 

Основні друковані праці

 

Зібрання творів

 

1. Твори : в 10 т. / В. М. Сосюра ; редкол.: П. М. Усенко [та ін.] ; упоряд.: Ю. С. Бурляя, І. І. Гончаренка ; вступ. ст. Є. Кирилюк. «Лірик революції»», с. 5–44. – Київ : Дніпро, 1970–1972.

Т. 1 : Поезії / вступ. ст. Є. П. Кирилюка ; ред. А. С. Малишко. – 1970. – 306 с., 3 л. портр.

Т. 2 : Поезії. 1930–1944 / ред. П. М. Усенко ; прим. Ю. С. Бурляя. – 1970. – 310 с., 2 л. іл.

Т. 3 : Поезії. 1944–1955 / упоряд. та прим. Д. Я. Шлапака ; ред. І. І. Гончаренко. – 1971. – 233 с., 2 л. іл.

Т. 4 : Поезії. 1955–1961 / упоряд. та прим. Д. Я. Шлапака ; ред. І. І. Гончаренко. –1971. – 210 с., 2 л. іл.

Т. 5 : Поезії. 1960–1964 / упоряд. та прим. Д. Я. Шлапака ; ред. І. І. Гончаренко. –1971. – 218 с., 2 л. іл.

Т. 6 : Поеми / упоряд.: Ю. С. Бурляя, І. І. Гончаренка ; ред. П. М. Усенко ;. – 1971. – 293 с.

Т. 7 : Поеми : 1929–1947 / упоряд. Ю. С. Бурляя, І. І. Гончаренка ; ред. П. М. Усенко ; прим. Ю. С. Бурляй. – 1971. – 283 с. : фот.

Т. 8 : Поеми. 1947–1964 / упоряд.: Ю. С. Бурляя, І. І. Гончаренко ; прим. Ю. С. Бурляя ; ред. П. М. Усенко. – 1971. – 254 с., 2 л. іл.

Т. 9 : Переклади / упоряд. та прим. Г. П. Донця ; ред. Д. В. Павличко. – 1972. – 290 с., 1 л. іл.

Т. 10 : Статті, спогади, листи / упоряд. та прим. Є. Є. Радченка ; ред. І. І. Гончаренко. – 1972. – 238 с., 2 л. іл. – Алфавіт. покажч. худож. творів: с. 204–235.

Шифр НБУВ: Аі22527/1–10

 

2. Твори : в 4 т. / упоряд. В. В. Сосюри ; редкол.: Б. І. Олійник [та ін.] ; вступ. cт. Б. Олійник. – Київ : Дніпро, 1986–1987. –

Т. 1 : Поезії. 1916–1930 / вступ. ст. Б. Олійника ; упоряд. В. В. Сосюра ; ред. Л. М. Новиченко ; прим. Ю. Ковалів. – 381 с.

Т. 2 : Поезії. 1931–1940 / упоряд. В. В. Сосюра. – 373 с.

Т. 3 : Поезії. 1941–1955 / упоряд. В. В. Сосюра ; ред. Т. О. Коломієць. – 397 с.

Т. 4 : Поезії. 1956–1964 / упоряд. В. В. Сосюра ; редкол.: Б. І. Олійник [та ін.] ; прим. Ю. Ковалів. – 1987. – 414 с., 12 л.: фот.

Шифр НБУВ: Аі22809/1–4

 

3. Поезії : [у 3 т.] / Володимир Сосюра. – Харків : Держвидав України, 1929 – 1930. –

Т. 1. – 1929. – 217, [4] с. : портр.

Видання містить фото з портретом В. Сосюри та вірші, поеми 1920–1923 рр. Збірка починається віршем «Відплата» (Одеса, 1920), який нікого не залишить байдужим.

«Ми в сонячній журбі віки на вас робили,
З крові й кісток своїх складали вам двірці,
З глузливим реготом тягли із нас соки, жили
Ви, паралітики, життя мерці.

І піп з хрестом в руці давав нам ніж у руки
І за об’їдки з панського стола
На брата брата слав під молитовні звуки,
Й морями наша кров в сліпій борні текла…

А в полі… сонце, май… Гудуть червоні дзвони,
В полях і городах останній бій кипить…
І падають, як дощ, двірці, корони, трони…
То ми йдемо… Тремтіть і ждіть!..

Т. 3. – 1930. – 188, [4] с.

До збірки увійшла поезія 1925– 1929 рр.

Шифр НБУВ: Рл № 4819/1,3

 

4. Вибрані твори : в 2 т. / В. Сосюра ; упоряд., післямова та прим. С. А. Гальченко ; наук. ред. В. Г. Дончик ; редкол.: М. Г. Жулинський, В. Г. Дончик, О. В. Мишанич, С. А. Гальченко, М. П. Бондар [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2000. – (Бібліотека української літератури. Новітня українська література).

Т. 1 : Поетичні твори / вступ. ст. В. П. Моренця ; прим. С. А. Гальченка ; наук. ред. В. Г. Дончик. – 2000. – 648 c. : портр. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000016427

До першого тому творів В. М. Сосюри увійшли вибрані вірші та поеми, опубліковані переважно в прижиттєвих виданнях збірок та окремих книг, а також деякі твори, що не друкувалися за життя автора або перебували під забороною тоталітарної системи. Тексти усіх творів друкуються за рукописами або публікаціями, які не зазнали редакторських втручань чи цензурних спотворень.

Т. 2 : Поеми. Роман / упоряд., прим. С. А. Гальченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; наук. ред. В. Г. Дончик. – 2000. – 552 c. : портр. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000016428

До другого тому увійшли поеми, що не друкувались за життя поета та автобіографічний роман «Третя рота».

Шифр НБУВ: В343775/1,2

 

Вибрані твори

 

5. Вибрані поезії / В. Сосюра ; ред. К. Басенко. – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1951. – 351, [2] с. : портр. – Декада укр. мистецтва та літератури, 1951. – На обкл. назва не зазнач.

Поезії, які увійшли до збірки, розміщено за розділами: «Крізь вітри і роки», «В годину гніву», «Щоб сади шуміли», «Зелений світ», «Щастя Перемоги», «На крилах могучих».

Попри всі заборони, у творчості В. М. Сосюри потужно пробивається мотив українського патріотизму, що обумовило на початку 1930-х років конфлікт поета з комуністичною партією, членом якої він був від 1920 року.

Шифр НБУВ: Рл № 5619

 

6. Щастя : вибрані поезії / В. Сосюра ; упоряд. П. Моргаєнко ; ред. К. М. Скрипченко. – Київ : Дніпро, 1974. – 192 с. : іл.

Шифр НБУВ: Ао207205

 

7. Червона зима : вибрані твори / В. Сосюра ; передм. В. В. Бичка ; редкол.: В. В. Бичко, М. М. Острик, П. Й. Панч, М. Є. Шевченко. – Київ : Веселка, 1978. – 176 с.

У цій книжці вміщено кращі твори видатного українського поета-лірника В. М. Сосюри, зокрема дві поеми – «Червона зима» та «Відповідь». Книга вміщує твори для середнього шкільного віку та портрет Володимира Сосюри художника В. Є. Перевальського. Творчість В. Сосюри нерозривно пов’язана з Жовтнем, з громадянською війною, з битвами за соціалізм. В яскравих поетичних образах – героїка ХХ століття, безмежна любов до рідного краю, почуття дружби народів, жагуча ненависть до ворогів.

Шифр НБУВ: Ва306482

 

8. Всім серцем любіть Україну... : вибрані твори / В. М. Сосюра ; упоряд. і вступ. слово С. А. Гальченко. – Київ : Криниця, 2003. – 608 с. : фот. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

До збірки вибраних творів В. Сосюри включено поетичні твори, що вивчаються за шкільною та вузівською програмами, а також найзначиміші вірші, поеми, які перегукуються з актуальними проблемами сьогодення, висвітлюють суспільні процеси, що потребують переосмилення і глибинного перепрочитання літератури у світлі досягнень історичної науки. До збірки включені шедеври, які зачаровували читачів своїм ліризмом, а також твори так званої «захалявної літератури», які не давали заснути національній свідомості українців в епоху тоталітаризму.

Шифр НБУВ: Ва645708

 

Окремі видання

 

9. Залізниця : епопея / В. Сосюра. – Харків : Червон. шлях, 1924. – 47 с.

Присвячується т. Кризі. Епопея складається з п’яти поем.

Шифр НБУВ: 27766 арх.

 

10. Осінні зорі : зб. поезій / В. Сосюра. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1924. – 74, [3] с. : фот.

У виданні представлено вірші та поеми 1922–1923 рр.: «Золотий ведмедик», «Осінні зорі», «Пролог до невідомої поеми», «Оксана», «1871 рік», «Ві-Ра». У своїх поезіях В. Сосюра відобразив весь біль, жах, які відчував тієї пори. Про це ми читаємо у вірші «Хто розуміє»: «Хто розуміє цей жах, коли душа одинока… Коли хочеться кривавими пальцями схопити за горлянку небо і видерти йому останнє око – Сонце…», «Коли кожному дурневі стане ясно, що таке пролетарська культура, і будуть легендами і сучасні події і сучасна людина, тоді згадають і про Володимира Сосюру, о, моя червінькова Україно!.. А зараз: моє серце – благбаз (Благовіщенський базар (у Харкові)) в часи військового комунізму, коли далі були такі пахучі, такі червоні… Простягаю в простори криваві долоні, де пропадають мої огні за муром..» (Листопад, 1922).

Книга містить напис олівцем: «Распоряжение главлита УССР № 526 от 12.VI.58., що вказує на те, що ця збірка була довгий час під забороною.

Шифр НБУВ: Рл № 5644

Рец.: Дорошкевич Ол. Рецензія [на кн.: Сосюра В. «Осінні зорі : зб. поезій». – Харків : Книгоспілка, 1924. – С. 75] // Більшовик. – 1924. – № 63 (961). – 18 березня. – С. 6.

 

11. Місто : [збірка] / В. Сосюра. – Харків : Червоний шлях, 1924. – 59, [2] с.

Зміст: «Нальотчиця» (поема); «Темні, заплакані вулиці», «Рвав в-осени я шипшину»; «Такий я ніжний, такий тривожний»; «Синьо, розвіяно»; «Зустрів її»; «Вишневий платок пов’язала»; «Вартовий»; «Робфаківка»; «Вулиці шалені»; «Бреде за мною рядом осінь»; «Маслини вдалі чередою»; «О, губи»; «Дитина порізала пальчик»; «Оглядає останні вагони»; «Вже в золоті лани»; «Гергоче місто»; «О, кучері ясні»; «Наближається споминів повінь»; «Кавказ»; «Осінній вітер з Туркестану»; «Місто»; «Пісня»; «Минуле»; «Не зустрінусь у полі я з вечором»; «В синє вікно виглядаю»; «Коли місяць на цвинтарі бродить»; «Може ми й не друзі»; «З вікна; Сьогодні»; «Чайник кричить»; «Чорні уривки (фантазія)».

Шифр НБУВ: 192674 арх.

 

12. Юнь : поезії / В. Сосюра. – Київ : Держвидав України, Юнсектор, 1927. – 38, [1] с.

Видання присвячено молоді країни. Збірка починається словами: «Ленінському комсомолу України – з любов’ю» – Автор. Книга вміщує вірші, поему, балади, марш.

Шифр НБУВ: Рл № 1784 ; Рл № 3335 / С 66-ФХ

Рец.: Полторацький Ол. Рецензія [на кн.: Сосюра В. «Юнь : поезії». – Харків : ДВУ; Юнсектор, 1927] // Пролетар. правда. – 1927. – № 90(1703). – 21 квіт. – С. 5.

 

13. Червоні троянди : поезії / Володимир Сосюра ; ред. А. Березинський. – Харків : Рух, 1932. – 86, [2] с.

Зміст: «Лист»; «В цеху»; «Кристальова» (поема); «Про любов»; «Акації цвітуть»; «Майстерня»; «Усенкові»; «Ворошилов» (пролог до поеми); «Комунари»; «Пролог до поеми "26"»; «Галичина» (пролог до поеми).

Шифр НБУВ: Ао262787; Рл № 855/С 66-ФХ

 

14. Журавлі прилетіли : поезії / В. Сосюра ; ред. Н. Рибак. – [Київ] : Рад. письменник, 1940. – 175 с. : фот.

Шифр НБУВ: Ао49686

 

15. Червоногвардієць : поема / В. Сосюра ; ред. А. Розін. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 143 с. : фот.

Над поемою автор працював упродовж 1937–1940 рр.

Шифр НБУВ: Ао49283

 

16. Син України : поема / В. Сосюра ; ред. Н. Рибак ; Спілка рад. письменників України. – [Б. м.] : Октябр. натиск, 1942. – 19 с. – (Б-ка «Фронт і тил», № 50).

Над поемою Володимир Сосюра працював упродовж з 17 по 20 лютого 1942 року під час перебування в евакуації в Уфі. Поет змальовує долю простого українця Михайла, який народився у селі Широкім, навчався у шевця, після смерті батька працював шахтарем. Особливу увагу приділено участі Михайла в Другій світовій війні. З останніх строф поеми стає зрозумілим, що автор знав героя поеми особисто.

Шифр НБУВ: Кротевич 458

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=7966

 

17. Батьківщині / В. Сосюра ; ред. Б. Буряк. – Київ : Молодь, 1946. – 47 с.

Зміст: «Червона зима» (поема); «О, не даремно!», «Пісня», «Вітчизна», «Дніпрельстан»; «Кіров»; «Хлопчик»; «ЛІ»; «Зацвіли каштани»; «Це ти, мій край»; «Сталін»; «Ленін»; «Україно моя»; «Безсмертя»; «Прощання»; «Слава»; «Прославляю гул і грім атак»; «Школяр», «Дзвонять копита»; «Відплата»; «Шумить і хвилюється Київ»; «З ворогами в герці»; «Перемога»; «День»; «Труд моєї України».

Шифр НБУВ: Ао102668

 

18. Щоб сади шуміли : вірші / В. Сосюра ; ред. П. Усенко. – Київ : Рад. письменник, 1947. – 168 с. : іл.

Збірку розпочинає поема «Огненні дороги» (січень–березень 1947 р.), яка була написана у Києві. Далі читач має змогу ознайомитися з віршами, що увійши до розділу під заголовком «Після бурі».

Шифр НБУВ: Ао105807

 

19. Безсмертні : поема / В. Сосюра ; ред. В. Бичко ; літред. П. Нельговський. – Київ : Молодь, 1948. – 28 с.

Поема присвячується краснодонським молодогвардійцям. Обкладинка художника Г. Ігнатьєва.

Шифр НБУВ: Ао107036

 

20. Вітчизна : поема / В. Сосюра ; ред. В. Бичко ; худ. І. Хотінок ; коректор С. Соболь. – Київ : Молодь, 1950. – 67 с.

Зміст: Посвята; Пролог; «Донеччина…»: [частини І–ХХІІІ]; Епілог.

Шифр НБУВ: Ао116786

 

21. Засуджене й заборонене : вибране з творів / В. Сосюра. – Нью-Йорк : [б. в.], 1952. – 103 с.

Шифр НБУВ: Ва686384*(ВЗУ)

 

22. Любіть Україну / В. Сосюра. – [Харків] : Україна, 1952. – 29 с. – Текст укр., англ.

Шифр НБУВ: Р88394*(ВЗУ)

 

23. За мир : поезії / ред. І. Гончаренко ; мал. Л. Капітана. – Київ : Рад. письменник, 1953. – 326 с.

Вірші у збірці згруповано за п’ятьма розділами: «Донеччина моя»; «Славен мир і труд»; «Весна іде»; «Корея бореться»; «Поеми»: «Україна», «За мир», «Під клич гудків», «Іван Черемха», «Запроданці».

Шифр НБУВ: Ао128821

 

24. В саду Батьківщини : поезії / В. Сосюра ; ред. Б. Степанюк ; худ. ред. К. Золотарьова. – Київ : Рад. письменник, 1954. – 96 с.

Шифр НБУВ: Ао1320066

 

25. Біля шахти старої : вірші / В. Сосюра ; ред. В. Я. Грінчак. – Київ : Молодь, 1958. – 200 с.

У 1957 р. Володимир Сосюра написав нову збірку поезій «Біля шахти старої». До збірки включено три поеми: «Біля шахти старої», «Васильок», «Дочка лісника», в яких поет змальовує боротьбу червоних загонів і партизанів у роки громадянської війни проти націоналістичних банд і білогрвардійців. У своїх поезіях поет оспівує дружбу між народами Радянського Союзу, щасливе трудове життя шахтарів, почуття вірності та любові молоді. Вся збірка овіяна теплотою і ліричністю. В. М. Сосюра присвятив видання онучці Орисі, про це свідчить напис.

Шифр НБУВ: Ао144255

 

26. Близька далина : поезії / В. М. Сосюра ; ред. Ю. П. Петренко. – Київ : Рад. письменник, 1960. – 315 с.

Книга містить напис автора: «Дорогому професорові Глухенькому Тимофієві Титовичу за серце». Вірші розміщено за трьома розділами.

Шифр НБУВ: Ао151076

 

27. Так ніхто не кохав : поезії / В. Сосюра ; ред. В. Я. Грінчак. – Київ : Молодь, 1960. – 115 с.

Збірка поезій Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав» пройнята глибокими почуттями негаснучої любові поета до рідної Вітчизни, славить велику працю шахтарів і робітників. У збірку входять глибоко ліричні поезії про кохання. Поет з властивими лише для нього інтонаціями щиро і ніжно оспівує любов і дружбу молоді.

Шифр НБУВ: Ао150548

 

28. Щастя сім’ї трудової : вірші / В. Сосюра ; ред. Б. П. Степанюк. – Київ : Рад. письменник, 1962. – 323 с.

До нової книги Володимира Сосюри увійшла поема «Щастя сім’ї трудової» – своєрідний ліричний літопис старого комуніста, який пройшов громадянську війну, роки відбудови, а зараз радіє новим трудовим досягненням народу країни. Урожайне колгоспне поле і київське метро, пісня на молодіжному дозвіллі і боротьба проти паліїв війни – все знайшло відображення в нових поезіях Володимира Сосюри. Значне місце у збірці посідає любовна лірика.

Шифр НБУВ: Ао159347

 

29. Якби помножити любов усіх людей / В. Сосюра ; ред. Л. М. Кулаківська. – Київ : Держ. вид-во «Художньої літератури», 1963. – 344 с.

Кожна річ, яка вийшла з-під пера одного з найпопулярніших поетів України – Володимира Сосюри, привертає увагу широких читацьких кіл. Тонким ліризмом, закоханістю в життя та людей, свіжістю молодості дихає творчість видатного українського поета. До цієї ліричної збірки В. Сосюри ввійшли найкращі, найпопулярніші твори, а також ряд віршів, які вражають гарячим натхненням, своєю чуйністю до нового ритму життя.

Шифр НБУВ: Ао164726

 

30. Донеччино моя! : поезії / В. Сосюра ; ред. С. М. Литвин ; худ. ред. Б. Л. Тулін. – Київ : Дніпро, 1966. – 728 с.

До книги увійшли найкращі зразки лірики видатного українського поета: «Так ніхто не кохав», «Коли поїзд удаль загуркоче» та інші, а також поема «Червона зима».

Шифр НБУВ: Ао173746

 

31. Калина над водою : лірика та поеми / В. Сосюра ; вступ. П. Усенка «Поет і пісня»; ред. М. Д. Томенко ; худ. ред. В. А. Кононенко. – Київ : Дніпро, 1968. – 528 с.

Вірші у збірці систематизовано за розділами: «О, не даремно!», «Цвіте червона Україна», «Клятва»; «Сонячні будови», «У всьому – ти», «Поеми».

Шифр НБУВ: Ао182974

 

32. Балада про комсомольця : поезії / В. Сосюра ; вступ. А. Малишка ; худ. оформ. В. В. Машкова ; ред. С. С. Зінчук. – Київ : Молодь, 1973. – 432 с.

Сорок років кропіткої і натхненної праці дали свої щедрі плоди. За свого життя поет написав біля п’ятдесяти книг. Володимир Сосюра на довгі часи увійшов до серця народного, високо зійшовши на гору поезії як один з найкращих поетів України. Його лірична поезія перекладалася в усьому світі, зокрема в Болгарії, Канаді, Польщі.

Портрет В. М. Сосюри на суперобкладинці роботи М. А. Прокопенка.

Шифр НБУВ: Ва216264

 

33. Моя Донеччина : поезії / В. М. Сосюра. – Донецьк : Донбас, 1978. – 95 с.

Шифр НБУВ: СКУ № 719*

 

34. Так ніхто не кохав : поезії / В. Сосюра ; уклад. Ю. С. Бурляй ; ред. Д. О. Головко. – Київ : Рад. письменник, 1987. – 152 с. : іл.

Видання починається словами автора: «Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання».

Книгу видатного українського поета – В. М. Сосюри, лауреата Державної премії РСРС та Української РСР ім. Т. Г. Шевченка, складають його перли – пейзажна лірика та лірика по кохання. Збірка віршів має два розділи: «Так ніхто не кохав», «Уже зоря золоторога».

Шифр НБУВ: Ва470622

 

35. Третя рота : роман / В. М. Сосюра ; упоряд. тексту, авт. післямови та допов. прим. С. Гальченко ; ред. В. Є. Зленко. – Київ : Укр. письменник, 1997. – 351 с.

Це друге видання біографічного роману видатного українського письменника. Висока ліричність, пронизлива щирість, нещадна правдивість – ось прикметні ознаки цього непересічного твору, що не міг бути повністю надрукованим до 1988 року. Біографія поета у романі тісно переплетена з подіями визвольних змагань і громадянської війни в Україні, суспільним і літературним життям 20–50-х років ХХ ст., сповнених драматизму та зумовлених часом колізій. Зі сторінок твору зримо постають сучасники поета, друзі та недруги в житті й літературі.

Шифр НБУВ: Ао259480

 

36. Любіть Україну: перекладено мовами народів світу / В. М. Сосюра ; [упоряд.: Б. Хоменко, К. Хоменко ; авт. передм. І. Дзюба]. – Київ : Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. – 192 с. : фот. – (Джерела духовності).

Видання – своєрідна антологія різномовних перекладів одного вірша – «Любіть Україну». Цей патріотичний твір зародився в роки кривавої війни на нашій землі. Після появи вірша з закликом «Любіть Україну» в газеті «Правда», органі ЦК ВКП(б), була надрукована передова стаття (пізніше стало відомо, що авторство статті належало Сталіну), яка призвела до цькування твору В. Сосюри. Через місяць після написання «Любіть Україну» у Москві з’являється варварський наказ за № 007/42 від 22 червня 1944 р. «По Народному комісаріату внутрішніх справ Союзу і Народному комісаріату оборони Союзу РСР», у наказовій частині якого першим пунктом записано: «Выслать в отдалённые края Союза ССР всех украинцев, проживавших под властью немецких оккупантов». Наказ підписали комісари Берія і Жуков.

У своїй передмові до книги Іван Дзюба зазначив: «Україна показує і повинна далі з чим-раз більшою переконливістю показувати світові приклад мирного і злагідливого співживання різних національних груп, більших і менших, та й окремих інонаціоналів, – усіх громадян нашої країни; як і приклад розвитку їхніх культур у контексті розвитку української культури, що має консолідувати все наше суспільство. І наш девіз – любити всі народи, але: «Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну!..».

Шифр НБУВ: Ва588260; Онищенко О. С. Ва299/С 66-ФХ

 

37. Мазепа : поема. Любіть Україну : вірш / В. Сосюра ; вступ. ст. М. П. Ткачука. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2000. – 72 с. – (Шкільна програма).

Поема В. Сосюри «Мазепа» (Харків (літо 1928 р.) – Київ (осінь–зима 1959, зима–весна 1960 р) – один із кращих творів, де змальовано трагічний образ борця за незалежну Україну, гетьмана Івана Мазепи. Поет всупереч імператорській історіографії показав гетьмана Мазепу не як зрадника, а як палкого патріота України, захисника її свободи й суверенності. Пропонується також автентичний текст знаменитої поезії «Любіть Україну» (1944), за яку В. Сосюра зазнав переслідувань від компартійних структур. Вірш присвячено Ю. С. Кобилецькому.

Шифр НБУВ: Ва598169

 

38. Розстріляне безсмертя : вірші та поеми / В. М. Сосюра ; упоряд., авт. передм. і комент. С. А. Гальченко. – Київ : Укр. письменник, 2001. – 318 с. : фот.

Це видання – перша підбірка творів, частина яких з’явилася в періодиці переважно в останньому десятилітті ХХ ст., бо раніше вважалася антирадянською і перебувала під забороною. Усі твори цього видання друкуються за першопублікаціями чи за рукописами В. Сосюри.

До книги увійшли твори зі збірок В. Сосюри 1921–1931 рр., частина яких піддавалася вимушеному повторному редагуванню або й зовсім вилучалися з літературного процесу, а також вірші й поеми, що не друкувалися за життя автора.

Шифр НБУВ: Ва604159; Ва601337

 

39. Мазепа. Поема. Лірика / В. М. Сосюра ; ред. П. Ромко. – Київ : Дніпро, 2001. – 221 с. – (Бібліотека школяра).

Добірка творів відомого поета В. Сосюри містить замовчувану понад півстоліття поему «Мазепа» і вибрані поезії різних років, які є найхарактернішими для творчості найніжнішого лірика української літератури ХХ ст. Вміщені у книжці твори друкуються за виданнями: Сосюра В. М. Вибране (Київ: Рад. письменник, 1989), Сосюра В. М. Вибрані твори. В 2 т. Т. 2 (Київ: Наук. думка, 2000), Сосюра В. М. Мазепа. Любіть Україну (Тернопіль, 2000).

Шифр НБУВ: Ва606970

 

40. Мазепа : поеми та вірші / В. М. Сосюра ; упоряд. Л. Федорів. – Львів : Червона калина, 2002. – 191 с. – (Світ шкільної читанки ; кн. 1).

Видання побачило світ за сприяння Голови Львівської обласної державної адміністрації Мирона Янківа. У книжці вміщено поеми та вірші В. Сосюри, що вивчаються за шкільною програмою.

Зміст: «Мазепа»: поема; «Розстріляне безсмертя»: поема; із збірки «Осінні зорі»; із збірки «Місто»; із збірки «Золоті шуліки»; із збірки «Коли зацвітуть акації»; із книжки «Вибрані поезії»; із збірки «Люблю»; із збірки «Щоб сади шуміли».

Шифр НБУВ: Ва628074

 

41. Вона пішла. Цикл віршів. Спроба реконструкції / В. М. Сосюра ; уклад. Б. І. Черняков ; АН вищ. шк. України. – Київ : [б. в.], 2005. – 64 с.

Основу книги складають вірші трагедійно-ліричного циклу, створеного В. Сосюрою наприкінці листопада – на початку грудня 1949 року, що відобразив намагання поета визволити заарештовану органами держбезпеки дружину Марію Гаврилівну. Слід зауважити, що листа В. М. Сосюри до М. С. Хрущова не знайдено, і, судячи з документів, він поета не прийняв. Але звернення, вірші, а також поетичні твори Микиті Сергійовичу передавали. В тому числі з такими рядками: «…І благаю тебе я, мій земляче, Хрущов, о, врятуй її душу, бо я жити ще мушу, щоб співать про Вітчизну, про Вождя і любов».

Більшість творів цього поетичного щоденника з’явилися на початку ХХІ ст. друком уперше. У додатку містяться новоявлені документи колишнього архіву Компартії України, що проливають світло на обставини виникнення поетичного циклу і поеми «Душезапроданцям», написаної у ті ж дні. Твір відтворено за основним (підписаним автором) машинописом, звіреном із текстом його варіанту, який також знаходиться у справі, і зіставленим із першопублікацією з рукопису в зібранні творів В. М. Сосюри.

Подано вступну статтю, довідково-пошуковий апарат до публікацій. Додаток включає десять поетичних творів 1948–1954 рр. Видання завершується розділом «Листи і документи»: Сосюра В. М. до М. Т. і К. М. Рильських; Сосюра В. М. до працівників апарату й секретарів ЦК КП(б)У, а також записи результатів ознайомлення партійного керівництва з поемою «Душезапроданцям».

Шифр НБУВ: Ва669351

 

42. Любіть Україну : поезії / В. Сосюра ; упоряд., авт. передм. і прим. В. Костюченко. – Київ : Просвіта, 2005. – 304 с. – (Шкільна бібліотека).

Лірика В. Сосюри має коріння глибоких народних джерел. За синівську любов до матері-України поет зазнав критики та переслідувань.

До видання увійшли поезії, видрукувані у збірниках і книгах поета, з 1921 р. по 2000 р. Деякі вірші дібрано поза виданнями, з архівів і періодики. Твори розміщено за хронологією.

Шифр НБУВ: Ва674610

 

43. Любіть Україну : поезії / В. Сосюра ; [упоряд., прим. та післям. С. Гальченка]. – Київ : Знання, 2010. – 200 с. : іл. – (Класна література).

Видання складають найвідоміші поетичні твори В. Сосюри, через які він увійшов у історію української літератури як неперевершений лірик – щирий і безпосередній у своєму світосприйнятті.

Шифр НБУВ: Ва735773

 

44. Розстріляне безсмертя : поеми / В. Сосюра ; прим. С. Гальченка. – Київ : Знання, 2010. – 336 с. – (Класна література).

Вперше окремою книгою (без купюр і вилучень) видаються поеми В. М. Сосюри, переважна більшість з яких побачила світ вже після смерті поета.

Шифр НБУВ: Ва738360

 

45. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; упорядкув. та прим. Сергія Гальченка ; післям. Ніни Бернадської ; іл. Вікторії Яцури. – Київ : Знання, 2012. – 351, [4] с. : іл. – (Класна література).

Роман-сповідь «Третя рота», в якому письменник осмислює шляхи та манівці свого життя – від злиденного дитинства, юності у вирі національно-визвольних змагань до становлення як поета в умовах ідеологічного цькування.

Шифр НБУВ: Ва761049; Ва735772

 

46. [Вірші] / В. Сосюра. – Харків : Фоліо, 2018. – 125, [1] с. – На тит. арк. та обкл. зазнач.: «Володимир Сосюра».

Шифр НБУВ: Ао274650

 

47. Любіть Україну! : поезії / Володимир Сосюра. – Київ : Знання, 2019. – 223 с. – (Скарби).

До цієї збірки увійшли кращі поезії неперевершеного Володимира Сосюри (1898–1965), найтоншого лірика України. Проникливі вірші поета сповнені любові й ненависті, радості та страждань, душевних злетів і падінь. Своєю щирістю, відкритістю й мелодійністю вони приваблюють не одне покоління шанувальників поетичного слова, бентежать наші душі, пробуджують ніжну любов до вишневої, «золотоокої» України.

Шифр НБУВ: Ао275459

 

Твори поета в періодичних виданнях, збірниках

 

48. Дівчина на розі : [вірш] / В. Сосюра // Червоний шлях : громад.-політ. і літ.-наук. місячник. – Харків : Держвидав України, 1925. – № 10(31). – С. 8–10.

Шифр НБУВ: Микитенко І. Ж1925.10

 

49. Живеш уривками, зненацька… : [вірш] / В. Сосюра // Життя і революція. – Харків : Держвидав України, 1925. – № 9. – С. 5.

Шифр НБУВ: Ж20794/1925/9

 

50. З циклу «Білорусь» / В. Сосюра ; ред. О. Шумський // Червоний шлях : громад.-політ. і літ.-наук. місячник. – Харків : Держвидав України, 1925. – № 11/12 (32–33). – С. 38–40.

Шифр НБУВ: Микитенко І. Ж1925.11/12

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000014726

 

51. Як проходжу я коло заводу / В. Сосюра // Життя і революція. – Харків : Держвидав України, 1925. – № 10. – С. 6.

Шифр НБУВ: Ж20794/1925/10

 

52. Поэты Советской Украины : [сборник] / Микола Бажан, Володимир Сосюра [и др.] ; в пер. Ник. Ушакова. – Харьков : Держлітвидав, 1936. – 195, [4] с. + 10 вклад. л. портр. – Парал. тит. арк. укр.

Зі змісту: Володимир Сосюра. – С. 115–122.

[Вірші]: «Красная зима» (1921), «О, не напрасно!..» (1921), «Осень (Чёрный ворон сидит на могиле)» (1928), «Тебя любил…», «Сад шумит» (1928), «Осень (Танцует ветер)» (1935).

Шифр НБУВ: Рл № 1568

 

53. Непоборна : зб. поезій, присвяч. Червоній Армії / [М. Рильський, В. Сосюра та ін.] ; впорядкували: М. Тардов, А. Малишко, С. Скляренко. – Київ : Держлітвидав, 1938. – 116, [4] с. + 3 вклад. арк. портр.

Зі змісту: В. Сосюра «Пісня про Ворошилова». – С. 10.

В. Сосюра «Пісня» (27/ХІ. 37 р., Київ). – С. 25.

Шифр НБУВ: Рл № 529

 

54. Грає сонце промінням на кленах / В. Сосюра // Здрастуй, Києве! : вірші для серед. та ст. шкіл. віку / В. М. Сосюра, Б. І. Олійник, М. С. Тихонов [та ін.] ; слайди І. О. Кропивницького ; худож. оформл. В. П. Вересюка. – Київ : Веселка, 1982. – 119 с. : іл.

Збірка віршів про революційні події у Києві, про боротьбу народу у Великій Вітчизняній війні, про сьогодення розповідають у віршах, присвячених місту-герою Києву, поети братніх республік.

Шифр НБУВ: Ао229633

 

55. Українські поети ХХ століття: Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра / уклад. А. Я. Бельдій ; ред. К. В. Харченко. – Київ : Наук. думка, 2006. – 256 с. – (Б-ка школяра). – Бібліогр.: с. 250.

У книзі вміщено поетичні твори українських поетів, які були народжені однією епохою, а жили й творили в іншій, зокрема Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри. Добірка творів здійснена за Програмою середньої загальноосвітньої школи з української літератури для текстуального й оглядового вивчення.

Зі змісту: Володимир Сосюра. – С. 101 –249.

Шифр НБУВ: Ва682444

 

56. Любіть Україну : патріот. поезії / В. А. Симоненко, В. М. Сосюра ; худож.-оформлювач О. Д. Кононученко ; гол. ред. О. В. Красовицький ; відп. за вип. А. С. Юхно. – Харків : Фоліо, 2015. – 29, [1] с. – (Патріотична бібліотека).

До збірки увійшли найкращі поезії двох видатних митців – Василя Симоненка (1935–1963) та Володимира Сосюри (1898–1965), основним мотивом творчості яких є любов до України та її народу. Яскрава та щира поезія українських ліриків чарує задушевністю, теплотою, правдивістю почуттів.

Шифр НБУВ: Р128605; Р132049

 

Переклади

 

57. Кальницький Я. Під Катеринославом (п’ять епізодів боротьби) / Я. Кальницький ; пер. В. Сосюри. – Харків : Держ. вид-во України, 1927. – 72 с.

Зміст: «Кінець петлюрівщині»; «Григор’ївщина»; «Денікін іде»; «Останні спроби»; «Знову Катеринослав».

Шифр НБУВ: Аи5974

 

58. Залка Мате. Ходя : [оповідання] / Мате Залка ; пер. В. М. Сосюра. – Харків : Держвидав України, 1930. – 186 с.

Зміст: «Хижаки»; «Ходя»; «Бомбіст»; «Прапор»; «З минулого»; «Рано вранці»; «Знайдена формула»; «Забутий пароль»; «За царя»; «Жужа»; «Смерть Ганса»; «Бунт»; «Злам»; «В колію».

Шифр НБУВ: Микитенко І. Ва52

 

59. Ботєв Хрісто. Поезії / Х. Ботєв ; вступ. ст. Г. Бакалов ; пер. В. Сосюра. – Харків ; Київ : Література і Мистецтво, 1934. – 51 с.

Хрісто Ботєв (1848–1876) – ідеолог, поет і проводир крайнього лівого крила (пролетарі і напівпролетарі, що примушені були кинути батьківщину й бідували в еміграції в Румунії) болгарського революційного руху під час боротьби за національну незалежність. У болгарській поезії Ботєв і досі неперевершений поет, хоча і написав лише з 20 віршів, що і склали цю збірку. Поезія Ботєва не пуста забавка, а слугування революції та волі.

Шифр НБУВ: А69764

 

60. Пушкін О. С. Кавказський бранець / О. С. Пушкін ; пер. В. Сосюри ; ред. Н. Чередник. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 40 с.

Перш ніж створювати нову історію необхідно зробити висновки з подій минулого. Саме це надихнуло В. Сосюру взятися за переклад класичного твору.

Шифр НБУВ: А98188

 

61. Пушкін О. С. Цигани / О. С. Пушкін ; пер. В. Сосюри ; ред. Н. Чередник. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 32 с.

Шифр НБУВ: А98357

 

62. Вибрані переклади / В. Сосюра : ред. О. Жолдак, техн. ред. О. Яхніс ; худ. А. Мистецький ; корректор О. Шпакова. – Київ : Держвидав худ. літ., 1951. – 252 с.

Збірка вміщує переклади В. Сосюрою творів: російських письменників (О. Пушкіна, К. Рилєєва, О. Одоєвського, М. Лермонтова, М. Некрасова, О. Блока, В. Маяковського, М. Ісаковського, О. Прокоф’єва, Ст. Щипачова, М. Ушакова), білоруських поетів (Я. Купала, Я. Коласа, П. Бровки, П. Глєбка, П. Панченка, В. Вітки, П. Пестрака, М. Лужаніна, В. Тавлая, К. Буйло, А. Астрейки), башкірських поетів (С. Кудаша), вірменських поетів (Х. Абовяна), болгарських поетів (Х. Ботєва), угорських поетів (Ш. Петефі).

Шифр НБУВ: Ао120331

 

Література про життя і діяльність поета

 

Автореферати та дисертації

 

63. Краснікова В. В. Заборонена епіка В. Сосюри : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / В. В. Краснікова ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 19 c.

Досліджено заборонену епіку В. Сосюри (на прикладах історичного та біблійного епосу). Розкрито своєрідність та оригінальність Сосюри-епіка. З’ясовано, що за своєю поетичною вдачею В. Сосюра – виразник почуттів інтимного характеру: епічні моменти він насичує ліричним світовідчуттям. Встановлено, що в історичному епосі найповніше виявилося громадянське кредо Володимира Сосюри. Морально-етичні проблеми, питання добра і зла, вірності, зради, сенсу життя та призначення Людини є домінуючими у біблійному епосі. Розглянуто образи, мотиви кожного твору, композиційно-мовленнєві репрезентанти.

Шифр НБУВ: Ра311051

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

 

64. Юзьків Г. І. Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. І. Юзьків ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 c.

Вперше в українському літературознавстві й історії літератури з’ясовано концептуальну специфіку любовної лірики у творчому доробку В. Сосюри, В. Симоненка, М. Вінграновського. Вперше розкрито специфіку петраркізму як стильової константи, що, вийшовши за межі свого часу, стала однією зі складових любовної лірики в аспекті платонічних переживань як вищого рівня сублімації. Розкрито різні форми поетичного втілення лібідо від чуттєвого до духовного значення. Інтерпретацію досліджуваної любовної лірики митців здійснено в смисловому розумінні петраркізму з урахуванням ідіостилю кожного поета, обґрунтовано мотиви ідеалізації жінки, простежено драми сердечних переживань ліричних героїв. Доведено право на існування поняття «петраркізм» у системі стилів, у творчій практиці поетів і в літературознавчому термінологічному апараті.

Шифр НБУВ: Ра392173

 

65. Гарачковська О. О. Жанрово-стильові модифікації української віршованої сатири й гумору XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / О. О. Гарачковська ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2015. – 36 c.

На основі розлогого фактичного матеріалу вперше комплексно осмислено жанрово-стильові модифікації української віршованої сатири та гумору XX ст. Проаналізовано ідентифікацію проблеми митця та влади в жанрово-стильовій парадигмі сатиричного доробку кінця XIX – початок ХХ ст. (М. Вороний, О. Олесь, Б. Лепкий, В. Самійленко та ін.), доби «Розстріляного відродження» (В. Еллан-Блакитний, Остап Вишня, В. Сосюра, Є. Маланюк, О. Ольжич), періоду Другої світової війни (А. Малишко, С. Воскрекасенко, Л. Первомайський, Б. Палійчук та ін.), а також здобутки та втрати української гумористики в післявоєнне десятиліття.

Шифр НБУВ: Ра418148

 

Книжкові видання

 

66. Літературні пародії : шаржі, епіграми, акростихи, фейлетони, гуморески, афоризми й карикатури : зб. / П. Грунський [та ін.] ; передм., упоряд. В. Атаманюк. – Київ : Маса, 1927. – 248, V с. : іл.

Книга проілюстрована шаржами на письменників. Видання містить розділи: Передмова; Замість вступу; Передреволюційні письменники; Сучасні письменники; Літгрупи й літорганізації; Література й письменник; Літдискусія (1924–1927); Критик; Покажчик імен; Список ілюстрацій.

Шифр НБУВ: Рл № 3648

 

67. Стебун І. Володимир Сосюра : крит. нарис / І. Стебун ; ред. Є. Адельгейм. – Київ : Рад. письменник, 1948. – 48 с. : фот.

Нарис був написаний до 50-річчя від дня народження Володимира Сосюри.

Шифр НБУВ: Ао107122

 

68. Кудін О. І. Володимир Сосюра : лекція для студентів-заочників пед. ін-тів / О. І. Кудін ; М-во освіти ; Наук.-метод. каб. заоч. навчання вчителів. – Київ : Рад. шк., 1956. – 87 с.

Володимир Сосюра – один з кращих українських поетів. Його ім’я стоїть поряд з найвидатнішими художниками слова старшого покоління, з творчістю яких тісно пов’язано зародження і становлення української літератури, процеси утвердження її на позиціях реалізму. Багато творів з поетичного доробку В. Сосюри стали хрестоматійними, популярними ліричними піснями, міцно увійшли до скарбниці духовної культури української нації. З огляду на характерні ідейно-тематичні лінії, появу нових якостей, внутрішні процеси в поезії В. Сосюри, зв’язані з переборенням в окремі періоди певних ідейних перешкод і формальних недоліків, а також на зв'язок її з конкретною дійсністю і характер її відображення в творчості поета, можна більш-менш чітко розрізнити кілька періодів на його літературному шляху. Так, окремий період становить його рання творчість аж до закінчення громадянської війни. Другий період хронологічно можна визначити роками 1921–1934. Це був період поступового оволодіння поетом методу соціалістичного реалізму, дуже плодотворний і водночас дуже складний. Окремі періоди відповідно становлять передвоєнні роки (1935–1941), роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945) і післявоєнні. Творчість В. Сосюри в лекції розглядається у відповідності з цією періодизацією.

Зміст: Вступ; Рання творчість; На шляху опанування методом соціалістичного реалізму; Лірика передвоєнних років; Творчість періоду Великої Вітчизняної війни; Післявоєнна творчість; Бібліографія основних творів В. Сосюри; Важливіша критична література про творчість В. Сосюри.

Шифр НБУВ: Во654726

 

69. Володимиру Сосюрі : зб. присвяч. шістдесятиріччю з дня народж. і сорокаріччю літ. діяльності поета / упоряд. О. В. Килимник ; ред. Б. С. Буряк. – Київ : Рад. письменник, 1958. – 195 с.

Не одне покоління молоді зростало та мужніло, зачитуючись ніжною лірикою Володимира Сосюри. Ця збірка складається із висловлювань, спогадів, віршів і статей тридцяти чотирьох поетів, прозаїків і критиків про Володимира Сосюру. У книзі два розділи. На початку збірки опубліковано Указ Президії Верховної Ради СРСР від 4 січня 1958 р., привітання Правління Спілки письменників СРСР і привітання Президії Спілки письменників України.

Шифр НБУВ: Во708627

 

70. Бурляй Ю. С. Володимир Сосюра / Ю. С. Бурляй ; ред. Г. Г. Ігнатенко. – Київ : Держвидав худ. літ. УРСР, 1959. – 202, [1] с. : фот.

Книга є своєрідним літописом життя та творчості Володимира Миколайовича Сосюри. Читач має змогу ознайомитися з початком формування поетичного таланту В. Сосюри, яке почалося в 14 років та дізнатися про тяжке життя його батьків.

Шифр НБУВ: Во744888

 

71. Дузь І. М. Гімн людині : до 70-річчя з дня народж. Володимира Сосюри / Іван Дузь ; відп. ред. О. І. Кудін. – Київ : Знання, 1967. – 47 с.

Поезія В. Сосюри – це гімн людині, літопис формування її характеру, визрівання свідомості, становлення моралі. У творчості поета воєдино сплелися епіка боротьби і праці, лірика високих почуттів, громадянське й особисте. Герой поезій В. М. Сосюри – молода, схвильована, емоційно наснажена людина. Вона рішуче і відверто йде на боротьбу за щастя народу.

Брошура розрахована на пропагандистів, викладачів мови та літератури шкіл, ВНЗ, учнів і студентів, усіх шанувальників красного письменства. У виданні проаналізовано творчий шлях В. Сосюри, надано тлумачення поезій.

Зміст: «О, не даремно, ні, в степах гули гармати…», «Комуністичну Україну я так люблю!..», «Співець дружби й кохання», «За покликом серця і за завданням Батьківщини», «Щастя – це в праці творити…».

Шифр НБУВ: Ва51458

 

72. Лещенко П. Я. Вивчення творчості В. Сосюри в школі / П. Я. Лещенко, І. П. Мазур. – Київ : Рад. шк., 1967. – 144 с.

У книзі автори роблять першу спробу дати систему уроків-розробок з вивчення життєвого шляху і творів В. М. Сосюри, передбачених програмою середньої школи; розповідають про позакласну роботу з літератури у зв’язку з вивченням творчості поета.

Шифр НБУВ: Ао181003

 

73. Радченко Є. Є. Володимир Сосюра : літ.-крит. нарис / Є. Є. Радченко. – Київ : Рад. письменник, 1967. – 208 с.

У дослідженнях висвітлюється життєвий і творчий шлях Володимира Сосюри – видатного українського поета. Автор простежує шляхи становлення і розвитку надзвичайно своєрідного обдарування митця на широкому соціальному тлі радянської доби, прагне розкрити природу його лірики. На основі творчого доробку В. Сосюри, архівних і маловідомих матеріалів розглядаються особливості творчого методу і стилю поета, показується те нове, неповторне, що вніс Володимир Сосюра в українську літературу.

Шифр НБУВ: Ва51160

 

74. Голос ніжності і правди: спогади про Володимира Сосюру / упоряд. та прим. О. В. Килимника. – Київ : Дніпро, 1968. – 419 с. : фот.

Поет-громадянин і ніжний лірик, автор «Червоної зими» і співець найінтимніших почуттів, людина багатої і щедрої душі – таким був і залишився жити в народній пам’яті видатний український поет Володимир Сосюра. Видання вміщує спогади друзів поета, його учнів, товаришів по перу. Зі сторінок спогадів постане багато нових цікавих фактів з життєвої та творчої бібографії поета, які дадуть можливість глибше і повніше зрозуміти його полум’яну і ніжну поезію.

Шифр НБУВ: Ва75269

 

75. Шавловський І. Поетова пісня в школі: вивчення творчості Володимира Сосюри : посіб. для вчителів / І. Шавловський ; ред.: М. В. Гуць, О. М. Кудим. – Київ : Рад. шк., 1971. – 128 с.

У книжці висвітлюється життєвий і творчий шлях класика української поезії Володимира Сосюри. Вдаючись до жанру художнього нарису, автор подає систему уроків і методичні поради щодо вивчення творчості поета в школі. Учителі-словесник і студенти, на яких розраховано посібник, знайдуть рекомендації для проведення позакласної роботи за творчістю В. Сосюри.

Шифр НБУВ: Ао196445

 

76. Володимир Сосюра: життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / упоряд.: Ю. С. Бурляй, І. І. Гончаренко, Є. Є. Радченко, В. В. Сосюра ; рец.: С. А. Крижанівський, П. Д. Моргаєнко ; ред. І. М. Лисенко. – Київ : Рад. шк., 1978. – 144 с. : фот. – Примітки: в анотації до видання зазначено назви фондів станом на 1978 рік.

В альбомі використано фотографії з фондів Київського державного історичного музею, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, державного музею ім. Т. Г. Шевченка у Києві, кімнати-музею В. М. Сосюри в Сіверську, з родинних архівів В. М. Сосюри, І. І. Гончаренка, О. Я. Ющенка, М. М. Ушакова, Л. М. Вишеславського, О. І. Ковіньки, М. П. Гришина, І. Д. Гороха, фотографії роботи В. С. Зайцева тощо. На суперобкладинці портрет Володимира Сосюри роботи народного художника СРСР В. І. Касіяна.

Шифр НБУВ: Вс17439

 

77. Моренець В. П. Володимир Сосюра : нарис життя і творчості / Володимир Моренець. – Київ : Дніпро, 1990. – 262 с. : фот. – (Літературний портрет).

У виданні зроблено спробу без спрощень і замовчувань висвітлити біографію митця на складному суспільно-історичному тлі ХХ ст., на бистрині літературного процесу. З позицій ідейно-естетичних уявлень здійснено послідовний аналіз поетичної спадщини Володимира Сосюри. Досліджуються твори «Третя Рота», «Мазепа», які тривалий час були під забороною. Автор нарису простежує ставлення критики до творчості поета на різних етапах його літературної діяльності, а також вводить у літературний обіг деякі невідомі архівни матеріали.

Шифр НБУВ: Ао253298

 

78. Подов В. И. Любовь и слёзы (Новое о Владимире Сосюре) : науч.-популяр. изд. / В. И. Подов. – Лисичанск, 1995. – 68 с. : фот.

Книга В. І. Подова ознайомить читачів з багатьма новими фактами, подіями з життя та творчості В. М. Сосюри. У виданні можна побачити фотознімки Дусі Фоменко, яку поет називав своїм першим коханням, прочитати маловідомі вірші поета, ознайомитися з листами В. М. Сосюри, які розкривають деякі сторінки його біографії.

Видання вміщує дарчий напис бібліотеці від автора, Володимира Івановича Подова.

Шифр НБУВ: Ва568684

 

79. Ямські зорі Володимира Сосюри / авт. і упоряд. В. Терещенко. – 2-ге вид., допов. – Артемівськ, 2002. – 103 с. : фот.

Зміст: В. Терещенко «Не судилося (замість вступу)»; «Яма»; «Званівка»; «Друг дитинства»; О. Лисенко «Камянська агрошкола»; В. Терещенко «Музей поета»; С. Татаринов «Як створювався музей»; О. Терещенко «Синівська любов»; В. Терещенко «Трагедія душі»; «Листи землякам»; Є. Ачкеєва «Зустріч з поетом та його рідними»; Л. Яковенко «Дні поезії народного співця»; Г. Бабіна «В. Сосюра в моєму житті»; О. Канделюк «Улюблений молоддю поет»; М. Кузьміна «Сосюринські уроки»; «З книги відгуків музею»; Р. Сосницька «Володимиру Сосюрі»; фотографії.

Шифр НБУВ: Ва634873

 

80. Костюченко В. Біль аж до краю дороги / В. А. Костюченко ; ред. С. В. Цушко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Пульсари, 2004. – 276 с. : іл.

Українська трагічна нація породжувала і трагічних творців. Володимир Сосюра належав саме до них. Ця книжка – спроба В. Костюченка поглянути на людину тих надзвичайно складних років, поета, якого практично ніхто не знав. Звільнений від фальші В. Сосюра йде у сьогоднішнє життя таким, яким він був.

У статті «Від автора» В. Костюченко висловлює вдячність синові поета В. В. Сосюрі за надану можливість ознайомитися з судовою справою М. Г. Сосюри за № 32086.

Шифр НБУВ: Ао263867; Ао262182

 

81. Коляда І. Ан. Володимир Сосюра / І. Ан. Коляда, Ю. Коляда. – Харків : Фоліо, 2015. – 117, [2] с. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 117–[118].

Доля видатного українського лірика, лауреата Шевченківської премії 1963 року Володимира Сосюри тісно пов’язана з подіями Жовтневої революції і громадянської війни в Україні, громадським та літературним життям 20-50-х років ХХ століття. Його творчий шлях був драматичним. Якщо першим збіркам Сосюри притаманна романтика боротьби й кохання, то пізніше він відчуває внутрішнє роздвоєння («комунар і націоналіст»), неможливість поєднати відданість революції з почуттям національного обов'язку. У 1951 році за вірш «Любіть Україну» поета звинуватили у «буржуазному націоналізмі», перестали друкувати його твори. І сьогодні яскрава щира поезія В. Сосюри має багато шанувальників, як і раніше, вона чарує своєю задушевністю, теплотою і правдивістю почуттів.

Шифр НБУВ: Ао273160

 

82. Володимир Сосюра / передм., упоряд. текстів та прим. Сергія Гальченка ; гол. ред. О. В. Красовицький ; відп. за вип. Л. І. Вакуленко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2018. – 410, [17] с. : іл. – (Митці на прицілі). – Текст укр., рос.

У виданні збережено орфографію, пунктуацію, стилістику документів і авторських текстів. Книга вміщує біографічну довідку про Володимира Миколайовича Сосюру (06.01.1898 (25.12.1897)– 08.01.1965).

У цьому виданні маловідомої та невідомої спадщини видатного українського поета-лірика і полум’яного борця за незалежність України, козака петлюрівської армії у 1918–1919 рр. – Володимира Сосюри, вміщено високопатріотичні вірші періоду визвольних змагань і ліричні шедеври 19120-х років, частина яких була покалічина радянською цензурою. У книзі вперше друкуються документи з архівно-слідчої справи дружини поета Марії Гаврилівни Сосюри, репресованої у листопаді 1949 року, яку було згодом реабілітовано за відсутністю складу злочину. У науковій розвідці Сергія Гальченка розкриваються невідомі сторінки життя та творчості неординарної особистості – українського поета Володимира Сосюри.

Шифр НБУВ: Ва829586

 

83. Коляда І. Ан. Володимир Сосюра / І. Коляда, Ю. Коляда ; відп. за вип. Л. Є. Красовицька. – Харків : Бібколектор, 2020. – 117, [2] с. – Бібліогр.: с. 117–[118].

Доля видатного українського лірика, Лауреата Шевченківської премії 1963 року Володимира Сосюри тісно пов’язана з подіями Жовтневої революції та громадянської війни в Україні (1917–1921), громадським і літературним життям 20–50 років ХХ століття. Його творчий шлях був драматичним. Якщо першим збіркам В. М. Сосюри притаманна романтика боротьби й кохання, то пізніше він відчуває внутрішнє роздвоєння («комунар і націоналіст»), неможливість поєднати відданість революції з почуттям національного обов’язку. У 1951 р. за вірш «Любіть Україну» поета звинуватили у «буржуазному націоналізмі», перестали друкувати його твори. І сьогодні яскрава щира поезія В. Сосюри має багато шанувальників, як і раніше, вона чарує задушевністю, теплотою і правдивістю почуттів. В. Сосюра писав: «Яке це щастя, що я – українець, що я син моєї прекрасної і трагічної нації!». Пропоноване видання має сім розділів: «Дитинство»; «Юність»; «Пролетарський сентименталіст»; «Божевілля двох Володьок»; «Володчині кохання»; «Зоологічний націоналіст»; «Всепрощення. Запізніле каяття»; список використаної літератури.

Видання присвячено вірному татовому учневі – лейтенанту Олександру Мончаку, патріоту – бійцю АТО, що відстоює незалежність України, право українців на самостійне й вільне життя».

Шифр НБУВ: Ао276092

 

Статті з періодичних, довідкових та монографічних видань, збірників наукових праць

 

84. Рец.: Зеров М. Володимир Сосюра – лірик та епік (з приводу романа «Тарас Трясило») / М. Зеров // Життя й революція. – 1925. – № 9. – С. 30–37.

Це друга стаття всебічного освітлення творчості В. М. Сосюри. Як підкреслив М. Зеров: «Невдача Сосюри – талановитого лірика – на полі епічної творчості для аматора української поезії одне з багатьох і вже не перше розчарування».

Шифр НБУВ: Ж20794/1925/9

 

85. Рец.: Загул Д. Сосюра вчорашній і Сосюра сьогоднішній : рецензія [на Сосюра В. Золоті шуліки. – Харків, 1927] // Літ. газета. – 1927. – № 6. – С. 3.

Д. Загул писав про «занепадство» у творчості В. Сосюри: «Вплив Єсеніна одбився дуже шкідливо й на такому оригінальному поетові, як Сосюра. Прикладів не наводжу. Але ж вплив Сосюриного занепадного настрою минулих років на творчість молодих наших поетів ще шкідливіший».

 

86. Белецкий А. И. Владимир Сосюра : крит. портрет / А. И. Белецкий // Красное слово. – 1928. – № 5. – С. 141–150.

Роздуми базуються на матеріалі семи збірок віршів В. Сосюри: «Червона Зима» (1920), «Осінні Зорі» (1924), «Місто» (1924), «Залізниця» (1924), «Сьогодні» (1925), «Сніги» (1925), «ТарасТрясило»: поема (1926), та на прозі «З минулого» («Червоний Шлях» № 10, 1926).

Шифр НБУВ: Ж21155

 

87. М. К. Сосюра Володимир (1898–1965) / М. К. // Енциклопедія Українознавства : словник. ч. Т. 8: Си–Ти. / гол. ред. В. Кубійович ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Paris ; New York : Молоде Життя, 1976. – С. 2958–2959 : фот. – Бібліогр.: с. 2959.

Шифр НБУВ: В339091/8

Шифр ВНБІ: Я20(4УКР) Е64

 

88. Ільницький М. М. Сосюра Володимир Миколайович / М. М. Ільницький // Українська радянська енциклопедія. Т. 10: салют–стоговіз / гол. ред. М. П. Бажан [та ін.]. – Вид. 2-ге. – Київ, 1983.– С. 322–323 : фот. – Бібліогр.: с. 323.

Шифр НБУВ: В328608/10

Шифр ВНБІ: Я20 У-45

 

89. Ильницкий Н. Н. Сосюра Владимир Николаевич / Н. Н. Ильницкий // Украинская советская энциклопедия. Т. 10: семеноводство–счёты. – Киев, 1984. – С. 255 : фот. – Библиогр.: с. 255.

Стаття вміщує фото пам’ятника В. М. Сосюрі у м. Лисичанську, роботи скульптора І. П. Овчаренка (1966).

Шифр НБУВ: В329203/10

Шифр ВНБІ: Я20 У-45

 

90. Владимир Сосюра // 22 июня – 9 мая: писатели Украины в Великой Отечественной : библиогр. справ. / сост.: Б. А. Буркатов, А. Я. Шевченко ; ред.-кол.: П. Н. Воронько [и др.]. – Киев : Рад. письменник, 1985. – С. 390–392 : фот.

Довідник підготовлено до 40-річчя історичної Перемоги над гітлеровським фашизмом. Серед представлених 492 біографій письменників-фронтовиків і партизан ми знайомимось із творчим доробком В. М. Сосюри, його нагородами. У виданні надрукований вірш «Письмо землякам» (1941) у перекладі С. Обрадовича.

Шифр НБУВ: Ва426660

Шифр ВНБІ: Ш5(4УКР)7я2 П-34

 

91. Гальченко С. За любов до України / С. Гальченко // Книжник : наук.-популяр. ілюстр. журн. Т-ва книголюбів України. – 1992. – № 4. – С. 7–10.

У статті використано фрагменти з поеми «Розстріляне безсмертя», друковані у «Вітчизні» (1988, № 1). Читачі мають можливість ще раз прочитати вірш «Любіть Україну».

Шифр НБУВ: Ж68045/1992/4

 

92. Історія української літератури. ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1: 1910–1930-ті роки : навч. посіб. / за ред. В. Г. Дончика ; гол. ред. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1993. – 784 с.

У навчальному посібнику здійснено пошук нової концепції української літератури 1910–1930-х років. Об’єктивно, без перекручень та упередженого відбору розкрито закономірності літературного процесу, системну взаємодію різних ідейно-художніх тенденцій, напрямів, течій. По-новому осмислено творчість багатьох відомих літераторів.

Сосюра В. – С. 6, 81, 85, 91, 100, 118, 127, 132, 139, 155, 163, 164, 172–174, 181, 203, 244, 249, 250, 252, 260–277, 302, 304, 306, 356, 377, 378, 382, 409, 761.

Шифр НБУВ: В339439/1

Шифр ВНБІ: Ш5(4УКР)6я2 І-90

 

93. Бортняк А. Подільські дороги Сосюри : [про перебування поета на Вінниччині] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 10 січ.

 

94. Краснікова В. В. Історичний роман у віршах «Тарас Трясило» В. Сосюри // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. – Донецьк : Кассіопея, 1998. – Вип. 1. – С. 63–68.

Звернення Володимира Сосюри до історичного минулого свідчить про зацікавлення його визвольною боротьбою українського народу. Автор зображує період боротьби українців проти шляхетської Польщі та турецько-татарської агресії.

Про роман В. М. Сосюри написано небагато. До Валентини Краснікової своє бачення відносно твору «Тарас Трясило» висловили В. Моренець, М. Доленго, О. Білецький.

Шифр НБУВ: Ж70397/1998/1

 

95. Неживий О. І. Освячені Шевченковим ім’ям: В. Сосюра, Г. Тютюнник, М. Руденко, І. Світличний, Н. Світлична, В. Голобородько / О. І. Неживий ; рец.: А. С. Зеленько, В. Д. Ужченко. – Луганськ : Світлиця, 1998. – 101 с.

У цьому виданні – літературознавчі нариси про українських письменників, лауреатів Державної премії України імені Тараса Шевченка, життя та творчість котрих назавжди поєдналися з нашим краєм – Луганщиною. Своєрідна збірка вміщує художні твори цих письменників, а також вірші-посвяти, адресовані їм, написані переважно митцями Луганщини. Однак це видання виходить за межу регіонального, адже творчість Володимира Сосюри, Григора Тютюнника, Івана Світличного, Миколи Руденка, Василя Голобородька вивчається у ВНЗ і школах всієї України.

Зі змісту: [розділ] Володимир Сосюра: Володимир Сосюра: [життєвий шлях поета]; [вірші]: «На могилі Шевченка» (1938), «Життя – не дим і не омана…» (1924), «Коли потяг у даль загуркоче…» (1927), «Васильки» (1939), «Білі акації будуть цвісти…» (1927). C. 7–18.

Шифр НБУВ: Ва584505

 

96. Горішний А. (Бортняк) «Любіть Україну» – багатьма мовами : [про антол. пер. вірша В. Сосюри, уклад. Б. і К. Хоменками] / А. Горішний (А. Бортняк) // Вінниц. газ. – 1999. – 21 верес.

 

97. Краснікова В. В. Відповідь В. Сосюри на московську анафему Іванові Мазепі // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. – Донецьк : Кассіопея, 1999. – Вип. 3. – С. 155–174.

Поява поеми «Мазепа» В. Сосюри – це заповнення ще однієї «білої плями» історії нашої літератури, якої не можна викинути з пам’яті. У статті дається всебічний аналіз глибоко патріотичної поеми «Мазепа». Такі твори не губляться безслідно в минулому. Їх не забути і не викреслити з літератури.

Шифр НБУВ: Ж70397/1999/3

 

98. Краснікова В. В. Становлення та особливості епічного світобачення В. Сосюри // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. – Донецьк : Кассіопея, 1999. – Вип. 4. – С. 161–170.

За анкетними даними бібліотек 1927–1929 рр. Володимир Миколайович Сосюра був найпопулярнішим українським поетом. Він багато писав творів, багато друкувався. У статті аналізується життєвий шлях і творчість поета.

Шифр НБУВ: Ж70397/1999/4

 

99. Краснікова В. В. Утвердження ідей Правди і Добра у поемі «Христос» В. Сосюри // Вісн. Донец. ун-ту, Серія Б, Гуманітарні науки. – 1999. – Вип. 2 – С. 90–92.

У статті В. В. Красніковою розглядається бачення В. Сосюрою євангельської легенди про Ісуса Христа, який пішов на смерть за гріхи людства. Для В. М. Сосюри Христос – втілення Правди, Добра та Самопожертви.

Шифр НБУВ: Ж69583/Б

 

100. Краснікова В. В. Тема Каїна та Авеля в інтерпретації В. Сосюри // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / М-во освіти України ; Донец. держ. ун-т ; Каф. укр. літ. і фольклору. – Донецьк : Кассіопея, 2000. – Вип. 5. – С. 123–129.

У статті В. В. Красніковою надано аналіз поеми В. Сосюри «Каїн». Зокрема, В. Краснікова зазначає і причини, які передували написанню поеми: «Автора спонукали до написання твору його власні (інтимні) переживання, які стали причиною його психічного захворювання, внаслідок чого він потрапив до лікарні. Не випадково на початку твору автор вводить медичні терміни: «атропін», «люміналь», від яких він «став не дужчий». А далі ми спостерігаємо буяння пристрастей, описаних, певне, під дією ліків»...

Звернення Володимира Миоклайовича Сосюри до біблейної тематики не було випадковим. У роки юнацтва він любив зачитуватися Біблією. Ця «золота легенда людства» полонила його уяву і посідала особливе місце у житті майбутнього поета. За жанром твір В. Сосюри має ознаки драматичної поеми, де вагоме ідейне навантаження несе діалог. Безумовно поема «Каїн» у контексті висвітлення біблійних образів є досить цікавим художнім явищем з яскраво висвітленою творчою індивідуальністю поета.

Шифр НБУВ: Ж70397/2000/5

 

101. Владимир Николаевич Сосюра. Поэма «Мазепа» (1988) // Андрусенко В. П. 50 знаменитых украинских книг / В. П. Андрусенко, Л. С. Загребельная, Е. В. Козырь, Л. П. Петрова. – Харьков : Фолио, 2004. – С. 245–253. – (100 знаменитых).

Стаття включає три частини: «Жизнь и судьба», «Поэма "Мазепа"», «Лирика Сосюры». З першої ми дізнаємось про життєвий і творчий шлях письменника. Далі коротко читачі знайомляться з поемою «Мазепа», у якій В. Сосюра хотів нагадати про долю рідної землі та її славетне минуле. Саме у поемі «Мазепа» поет виклав свою версію подій, не претендуючи на об’єктивність. Володимир Миколайович Сосюра створив художній образ, психологічна достовірність якого викликає захоплення сучасних критиків, які відносять поему «Мазепа» до числа яскравих творів української літератури. У третій частині статті зображено поета-лірика. У своїй поезії В. М. Сосюра образ коханої жінки співвідносить з образом Батьківщини. У нього присутні всі інтонації. Так може писати тільки людина наділена рідкісним даром: умінням любити і бачити красу любові, перетворювати її світлом світ.

Шифр НБУВ: Ва649433

Шифр ВНБІ: Ш5(4УКР)я2 П99

 

102. Антипова І. Володимир Сосюра: врятований божевіллям / Д. І. Антипова // Друг читача. – 2005. – № 8 (квітень). – С. 3.

 

103. Костюченко В. Доля поета / В. Костюченко // Літературна Україна. – 2005. – № 29 (22 липня) – С. 1, 7.

 

104. Сосюра Владимир Николаевич // Большая энциклопедия : в 62 томах. Т. 47: Сорокино–старокатолицизм / гл. ред. С. А. Кондратов. – М. : ТЕРРА, 2006. – С. 49.

Шифр НБУВ: В350159/47

Шифр НБІВ: Я20(4Рос) Б79

 

105. Бернадська Н. І. Українська література XX століття : довідник / Н. І. Бернадська. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 272 c.

Висвітлено найважливіші особливості літературного процесу в Україні XX ст. Охарактеризовано постаті, визначено стильові ознаки художньої спащини таких видатних вітчизняних письменників, як П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра, Б.-І. Антонович, М. Хвильовий, Г. Косинка, І. Кочерга, Є. Маланюк, О. Довженко, А. Малишко, Л. Костенко, В. Симоненко, Г. Тютюнник, В. Стус. Запропоновано систему правил для здійснення цілісного аналізу літературного твору зі своїм інструментарієм і термінологією.

Зі змісту: Володимир Сосюра: Основні віхи життя і творчості; Інтимна лірика В. Сосюри; Поема «Мазепа»; «Любіть Україну»; «До брата».

Шифр НБУВ: Ва693944

 

106. Карпенко В. Володимир Сосюра і кам’яний брід / В. Карпенко // Українське слово. – 2007. – № 13 (27 березня–3 квітня). – С. 8.

Шифр НБУВ: Ва693944

 

107. Регідайло Н. Невідомий класик : до 100-річчя від дня народж. Володимира Сосюри / Н. Регідайло // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 3. – С. 42–45.

Шифр НБУВ: Ж15184/2008/3

 

108. Пашко О. В. Володимир Сосюра та Сергій Єсенін в українській критиці 1920-х років / О. В. Пашко // Наук. зап. НаУКМА. Серія: Філол. науки. – 2009. – Т. 98. – С. 93–97. – Бібліогр.: 66 назв.

Стаття є реконструкцією того, що писали про С. Єсеніна та В. Сосюру в українській критиці 1920-х рр. Побудована публікація винятково на історико-літературних фактах, робота унаочнює розмаїття контекстів, у яких відбувалась рецепція С. Єсеніна в Україні та виникали літературні «паралелі».

Шифр НБУВ: Ж69184/Філол.н

 

109. Левченко О. Ом. «MAN-EVENT» – Володимир Сосюра та його вплив на культуру краян у розкритті загальнолюдського і в формуванні їх загальнолюдської культури / О. Ом. Левченко // Освіта на Луганщині. – 2010. – № 2. – С. 228–236. – Бібліогр.: 14 назв.

Зазначено, що існуючий світ змінюється об’єктивними процесами і явищами, які фіксує історія як події. Людина ж впливає на оточуюче її середовище, де загальнолюдська і художня культури, акумулюють у собі індивідуально-творчі здобутки найрізноманітніших діячів національної літератури.

Шифр НБУВ: Ж14958

 

110. Юзьків Г. І. Ознаки петраркізму у любовній ліриці В. Сосюри / Г. І. Юзьків ; Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 33. – С. 590–593.

Стаття присвячена розкриттю оновлення традиції петраркізму у любовній ліриці В. Сосюри.

Шифр НБУВ: Ж72442/2011/33

 

111. Дубина О. Феномен двох Володьок Володимира Сосюри / О. Дубіна // Голос України. – 2012. – № 151. – С. 23–35.

 

112. Гайворонський П. Сосюриними стежками : есе / Петро Гайворонський // Донеччина. – 2013. – № 48 (16 липня). – С. 3.

 

113. Гальченко С. Ти не мені належиш серце. Останні дні земного життя поета // С. Гальченко // Літературна Україна. – 2013. – № 1 (3 січня). – С. 4.

 

114. Гуржій О. Наш Володимир Сосюра: «віра в світле майбутнє» (асоціативні нотатки на берегах прочитаного) / О. Гуржій ; Ін-т історії України НАН України. // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 362–374. – Бібліогр.: 10 назв.

У статті подається авторський погляд на деякі сторінки життя і творчості українського письменника Володимира Сосюри.

Шифр НБУВ: Ж70465/2013/18

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2013_18_33.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/85851/31-Gurzhyi.pdf

 

115. Пінчук Т. Реміфологізація «вічних образів»: шляхи та методи (за творами В. Сосюри) / Тетяна Пінчук // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. – 2013. – Вип. 27. – С. 314–324.

Статтю присвячено дослідженню шляхів і методів реміфологізації «Вічних образів» у творах біблійної тематики. Серед них – поеми «Ваал», «Мойсей», «Каїн», поема-легенда «Христос». Дослідження дало можливість розкрити В. Сосюру-реміфологізатора з його майстерною здатністю переосмислювати біблійний міф на образному та сюжетному рівнях. Центральною у творах В. Сосюри на біблійну тему постає дуальна категорія любові (любові з катастрофічної руйнівної сили та любові із силою всепрощення, творення).

Шифр НБУВ: Ж71779/2013/27

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2013_27_36.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://md-eksperiment.org/post/20210103-remifologizaciya-vichnih-obraziv-shlyahi-ta-metodi-za-tvorami-v-sosyuri

Статтю присвячено дослідженню шляхів і методів реміфологізації «вічних образів» у творах біблійної тематики. Серед них 一 поеми «Ваал», «Мойсей», «Каїн», поема-легенда «Христос». Дослідження дало можливість розкрити В. Сосюру-реміфологізатора з його майстерною здатністю переосмислювати біблійний міф на образному та сюжетному рівнях. Центральною у творах В. Сосюри на біблійну тему постає дуальна категорія любові (любові з катастрофічної руйнівної сили та любові із силою всепрощення, творення).

 

116. Ткачук А. Маловідомий вірш Володимира Сосюри «Бабин Яр» / А. Ткачук, М. Ткачук // Літературна Україна : газ. письменників України. – 2013. – № 39 (10 жовтня). – С. 4.

 

117. Ткачук А. Невідомий вірш «Бабин Яр» Володимира Сосюри / А. Ткачук, М. Ткачук // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – 2013. – № 38. – С. 396–402.

Після визволення Києва від фашистів до міста прибув Володимир Сосюра. Він відвідав Бабин Яр. Під впливом побаченого, пережитого, почутого від очевидців про масові розстріли українців та представників інших народів, що їх здійснювали гітлерівські карателі, В. Сосюра створив глибоко патріотичний твір «Бабин Яр», що продовжив пафос його поезії «Любіть Україну», «Україно моя». Поезія «Бабин Яр» була оприлюднена в газеті «Київська правда» 15 грудня 1943 року, а згодом цей твір було піддано замовчуванню.

Шифр НБУВ: Ж68937/Літ./2013/38

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2013_38_35.

 

118. Багрій М. Г. Сакрально-ідеологічний світ поеми «Христос» Володимира Сосюри / М. Г. Багрій ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь) // Учені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2014. – Т. 27(66), № 4. Частина 2. – С. 37–47.

У статті розглянуто поетику поеми «Христос» Володимира Сосюри та її підпорядкованість ідеології. У циклі Сосюриних релігійних поем зазначений твір «новозаповітним текстом», побудованим із використанням євангельських подій та образів. У цій поемі виразним є намагання поєднати ритуально-мітологічні, релігійні, християнські уявлення з ідеологічним доктринами та ідеями соціалістичного реалізму, з певними ідеологічними стереотипами радянської системи. З акцентовано увагу на особливостях зображення релігійного образу, художніх засобах вираження авторської позиції у творі.

Досліджено, як художній світ твору підпорядковується до ідеологічних завдань попри намагання автора слідувати традиціям неоромантизму.

Шифр НБУВ: Ж70795:Филол.Соц.ком./2014/27(66)/4; Ч.2

 

119. Геник С. М. Життя Володимира Сосюри у путах і обструкції (Хвороби і смерть Володимира Сосюри) / С. М. Геник ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т // Прикарпат. вісн. НТШ. Серія : Пульс. – 2015. – № 4(32). – С. 164–184 : фот. – Бібліогр.: 21 назв.

Володимир Миколайович Сосюра, видатний український поет із трагічною долею, увійшов у свідомість поколінь, як символ незламності в роки неволі та переслідувань. Він ніколи не відступав від української ідеї і навіть під загрозою смерті заповідав сучасникам і нащадкам любити Україну. Все життя поета було між стальними жорнами, що намагалися розчавити і скалічити його морально та фізично. У 1924, 1927, 1929, 1931, 1932, 1951-х роках небажані радянській системі твори і книги В. Сосюри заборонялися і вилучалися. Конфіскувались також його рукописи і збірки. Володимира Миколайовича морально та фізично розпинали, постійно тримаючи у тривалій і глибокій депресії та нервовому виснаженні, а творче життя в стані соціального, національного і сімейного пригнічення. Постійно творчо і фізично ховаючись від арешту, поет свої погляди не маскував, про що свідчить його незрадлива любов до рідної землі, яку він проніс до кінця своїх днів, балансуючи на межі життя та смерті.

Шифр НБУВ: Ж73616

 

120. Михайлин І. Л. В. Сосюра в просторі необхідності і свободи (поетична збірка «Біля шахти старої», 1958) / І. Л. Михайлин // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2018. – Вип. 78. – С. 94–99.

В основу розвідки покладена ідея Ю. Шевельова про те, що в радянській літературі слід розрізняти зону необхідності й простір свободи. Мистецькі твори містять множинність інтерпретацій, її й слід враховувати при сучасному прочитанні літератури під кутом зору відображеної в ній правди. Книга В. Сосюри містить три поеми: «Біля шахти старої», «Васильок», «Дочка лісника», написані в дусі соцреалізму. Але в розділі «Поезії» відтворено ліричний щоденник поета: вірші про онучку, дружину, матір, бабусю, кохання, природу, старість, яка наближається. Поет прагне відчувати себе частиною української патріархальної родини, оминувши офіційну тематику.

Шифр НБУВ: Ж29137:Філол./2018/78

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2018_78_20.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://periodicals.karazin.ua/philology/issue/view/723/864

 

Вшанування пам’яті

 

121. Терновський В. О. Музей Володимира Сосюри : путівник / В. О. Терновський ; рец. М. О. Гришин ; ред. А. З. Дідова. – Донецьк : Донбас, 1976. – 24 с. : іл.

З містом Сіверськом Донецької області пов'язана юність Володимира Сосюри. Друзі поета, вчителі середньої школи зібрали багато матеріалів про свого видатного земляка, на основі яких створено меморіальний музей. Путівник знайомить з експонатами музею.

Шифр НБУВ: Р15319

 

122. Подов В. І. Меморіальний музей В. М. Сосюри : путівник / В. І. Подов ; зав. ред. Н. І. Цилюрик ; ред. Н. І. Моргун. –2-ге вид. – Донецьк : Донбасс, 1988. – 28 с., 6 арк. іл.

Донбас був піснею творчості Володимира Миколайовича Сосюри. У селі Верхньому (колишня Третя Рота), яке пізніше увійшло до складу Лисичанська, пройшли його дитинство та юність, тут починав він свою творчу діяльність. В Лисичанську створено мемориальний музей В. М. Сосюри, встановлено йому пам’ятник. Путівник знайомить з експонатами музею.

Шифр НБУВ: Р57753

 

123. Сосюри Володимира імені літературна премія : Сосюра Володимир Миколайович (1898–1965) // Степаненко М. І. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні / М. І. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – С. 350–352.

Премію заснувала 1982 р. Спілка письменників України й газета «Літературна Україна». З 2003 р. премією опікується Громадський фонд імені Святого Андрія Первозванного. Присуджується щороку за кращу збірку лірики, поему чи вагому добірку поезій у періодиці. У статті надано перелік лауреатів з 1982 р. по 2009 р. У 1991, 1992, 2006, 2011 премію не присуджували.

Донецький обласний фонд культури також заснувава аналогічну премію. Ії присуджують з 1993 р. (нерегулярно) поетам, прозаїкам, літературним критикам, краєзнавцям, які пишуть українською мовою та пропагують життя, творчість відомого українського поета, уродженця Донеччини – В. М. Сосюри.

Шифр НБУВ: Ва776656

Шифр ВНБІ: Ш5(4УКР)п7я2 С79

 

Бібліографічні посібники

 

124. Володимир Сосюра : бібліогр. покажч. / уклали: М. І. Багрич, В. М. Скачков ; ред. О. С. Стеч. – Харків : Ред.-вид. від. Кн. Палати України, 1966. – 180 с.

Цей бібліографічний покажчик – вияв пошани, наукового інтересу до творчості Володимира Сосюри. Покажчик являє собою першу спробу дати зведену бібліографію творів поета, що надруковані окремими виданнями: віршів, поем, публіцистичних статей, перекладів, художньої та критичної літератури, присвяченої поетові. Після основного бібліографічного запису окремих видань подається бібліографія рецензій на ці твори.

Зміст: В. Боянович «Співець революції»; Від укладачів; Розділ 1. «Поезії В. М. Сосюри»; Розділ 2. «В. М. Сосюра перекладач, редактор»; Розділ 3. «Публіцистичні твори В. М. Сосюри»; Розділ 4. «Твори В. М. Сосюри в перекладі на російську та інші мови»; Розділ 5. «Поезії В. М. Сосюри, покладені на музику»; Розділ 6. «Література про життя та творчість В. М. Сосюри»; Розділ 7. «Поезії, присвячені В. М. Сосюрі»; Допоміжні покажчики: алфавітний покажчик поезій В. М. Сосюри (до першого розділу); Покажчик назв видань творів В. М. Сосюри; Іменний покажчик.

Шифр НБУВ: Ао175180

Шифр ВНБІ: д С66

 

Електронний ресурс

 

125. «І все, куди не йду, холодні трави сняться…»: до 115-річчя від дня народж. Володимира Сосюри : біобібліогр. покажч. / Віньковец. централіз. бібл. система ; уклад. М. Жук. – Віньківці, 2013. – 28 с. : фот. – (Письменники-ювіляри 2013 року).

Подано матеріали про життя і творчість відомого українського поета Володимира Миколайовича Сосюру. Вміщено біографічну довідку, бібліографію творів В. Сосюри, список друкованих джерел та Інтернет ресурсів про письменника, декілька віршів з його доробку.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://en.calameo.com/read/001591000c65cb73fc676.

 

126. Багрій М. Г. Володимир Сосюра як творець канону соцреалізму: до ідейно-естетичних засад творчості письменника [Електронний ресурс] / М. Г. Багрій ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь) // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. пр. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 58–76. – URL: https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2282/2111

У статті досліджено особливості художнього світу В. Сосюри 1920–1940-х років, головних ідейно-тематичних та художньо-естетичних здобутків, коли автор перебував у центрі літературного процесу в УРСР і на вістрі творення головних ідеологем, естетичних засад і стильових ознак соціалістичного реалізму. Простежено, як поет, прагнучи вписатися в нову соціалістичну дійсність, сформувався як митець компромісного плану, і не відважувався шукати тверду літературну позицію, постійно маневрував між творчістю та системою ідеологічного тиску з боку тоталітарної влади. Проаналізовано знаковий твір 1920-х років В. Сосюри – вірш «Неокласикам», дано тлумачення суті ідеологічного доносу в ньому та загальну позицію поета, у якій він хотів підтвердити свою вірність лінії компартії.

 

127. Багрій М. Г. Біблійні та більшовицький дискурси у поемі Володимира Сосюри «Христос» [Електронний ресурс] / М. Г. Багрій ; Тавр. акад. (структур. підрозділ) ; Крим. федер. ун-ту ім. В. І. Вернадського // Молодий вчений. – 2016 р. – № 3 (30), березень. – С. 514–518. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_123.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/3/121.pdf

У статті розглянуто поему «Христос», написану зразу ж після Другої світової війни. Поема «Христос» у циклі Сосюриних релігійних поем єдина є «новозаповітним текстом», побудованим з використанням євангельських подій і образів. У цій поемі виразним є намагання поєднати ритуально-міфологічні, релігійні, християнські уявлення з ідеологічним доктринами та ідеями соціалістичного реалізму, з певними ідеологічними стереотипами совєтської системи.

 

128. «Співець ніжності і правди»: до 120-річчя від дня народж. В. М. Сосюри : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / Від. культури, нац. та релігій Славутиц. міськради, Славутиц. міська централіз. бібл. система ; уклад.: Л. І. Панова, Л. О. Соловйова, О. О. Янченко ; відп. за вип. Н. В. Портная. – Славутич, 2018. – 17 с. : фот. – URL: http://media.slav.gov.ua/9037/1/Sosyura.pdf

Даний бібліографічний покажчик підготовлений працівниками Загальноміського бібліотечно-інформаційного центру м. Славутича. Видання присвячене відзначенню у 2018 році 120-річчя від дня народження Володимира Сосюри – українського письменника, поета-лірика, автора понад 40 збірок поезій, широких епічних віршованих полотен (поем), роману «Третя Рота», козака Армії УНР. Покажчик містить біографію письменника, видання та статті про його життя і творчість, інтернет-ресурси. Матеріал розміщений за розділами в алфавітному порядку.

Зміст: Біографія В. Сосюри; Твори; Про життя і творчість; Сценарії; Інтернет-ресурси.

 

129. Краснікова В. В. Історичне минуле у візії Володимира Сосюри [Електронний ресурс] / В. В. Краснікова ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. – Донецьк : Кассіопея, 2019. – Вип. 27. – С. 65–74. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2019_27_8

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://japul.donnu.edu.ua/article/view/7997

У статті здійснено комплексний аналіз історичного епосу В. Сосюри на матеріалі поем «Махно» і «Мазепа», роману у віршах «Тарас Трясило». Відзначається, що тематиці боротьби В. Сосюра присвятив низку творів, в яких письменник-епік позитивними персонажами обирає історичну постать – Нестора Махна й Івана Мазепу. Також у статті з’ясовано причини звернення В. Сосюри до постаті Тараса Трясила.

 

 

Укладач
мол. наук. співробітник А. В. Шумілова

Наук. та бібліогр. ред.
наук. співробітник П. М. Штих

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vnbi@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 9.15 - 17.45
сб - нд: вихідні