Перспективні науково-технічні розробки НАН України: Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства.

Матеріалознавство в Україні — один із пріоритетних напрямів науки, що вивчає будову, структуру, властивості матеріалів та зв'язок між ними.

Матеріалознавство сформувалось як наука на початку ХХ ст. і концентрувалось у декількох високорозвинених країнах світу. З розвитком науки і техніки розширювався перелік використовуваних матеріалів з оптимальними властивостями: конструкційних, функціональних, композиційних, напівпровідникових, полімерних матеріалів, наноматеріалів. Тому матеріалознавство набуло статусу глобальної науки, і майже кожна країна інвестує в створення і дослідження матеріалів. Те ж стосується й України.

Україна має потужні матеріалознавчі центри та промислові підприємства. Найбільш відомі з-поміж них — це Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України, Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля, Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, Інститут монокристалів, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова, Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Інститут термоелектрики НАН України.

Виставку підготовлено Відділом соціокультурної діяльності .

Додаткові матеріали: 
ДолученняРозмір
PDF icon Презентація виставки5.79 МБ