Збройна агресія Російської Федерації проти України в контексті міжнародного гуманітарного права: бібліографія (1954‒2022 рр.)

Збройна агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася з окупації Криму в лютому-березні 2014 р., гібридної війни на Донбасі – з квітня 2014 р. та відкритого повномасштабного збройного вторгнення 24 лютого 2022 р. і супроводжується безпрецедентним знищенням українського цивільного населення, включаючи дітей, руйнуванням українських міст, культурних і духовних цінностей змушує керівництво країни і звичайних людей, в пошуках міжнародного захисту, справедливості та покарання агресора, апелювати (звертатися) до норм міжнародного гуманітарного права (МГП).

2017 р. з метою забезпечення належного виконання норм МГП на території України, зокрема реалізації міжнародно-правових зобов’язань України, що випливають з відповідних міжнародних договорів, а також з урахуванням викликів, пов’язаних зі збройним конфліктом на сході України, постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 329 утворена Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм МГП в Україні.

Міжнародне гуманітарне право, або право законів і звичаїв війни (збройних конфліктів) виникло на початку ХVII ст. У 1625 р. вийшла книга Г. Гроція «Про право війни та миру» («De jure belli ac pacis»). Головна увага в ній приділялася визначенню правових підстав для початку війни, тобто праву на війну (jus ad bellum). Друга і третя частини МГП – право війни (jus in bellum), що встановлює правила ведення військових дій та право захисту жертв війни, поранених, полонених, мирного населення виникли у другій половині XIX ст. 22 серпні 1864 р. на основі ідей швейцарського підприємця і громадського діяча Анрі Дюнана щодо необхідності створення незалежної організації, яка б займалася доглядом за пораненими солдатами (викладених А. Дюнаном у книзі «Пам'ять про Сольферіно») у місті Женеві (Швейцарія) була прийнята перша з низки Женевських конвенцій – «Про поліпшення долі поранених на полі бою». З цим документом нерозривно пов’язано виникнення емблеми Червоного Хреста і створення Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), а в подальшому – Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. У 1901 р. Анрі Дюнан як організатор та співзасновник Міжнародного руху Червоного Хреста разом з Фредеріком Пассі (французьким економістом і миротворцем) отримав першу Нобелівську премію миру, ставши першим швейцарським нобелівським лауреатом.

У Швейцарії розміщена штаб-квартира МКЧХ, який був ініціатором і організатором дипломатичної конференції, скликаної Федеральною радою Швейцарії 1949 р. в Женеві, з метою перегляду Женевських конвенцій 1929 р. і прийняття Женевських конвенцій 1949 р. МКЧХ сприяє імплементації та поширенню знань про МГП на національному рівні в мирний час і його правильному застосуванню під час збройного конфлікту.

Власне поняття «міжнародне гуманітарне право» зявилося у 50-х рр. XX ст. Його запровадив швейцарський громадський діяч, професор Жан Пікте – багаторічний член керівництва МКЧХ.

МГП – це галузь міжнародного публічного права, норми і принципи якої спрямовані передусім на обмеження насильства під час війн і збройних конфліктів стосовно цивільного населення, яке не бере участі у воєнних діях, а також тих, хто припинив безпосередню участь у війні. Під захистом МГП перебуває також медичний і духовний персонал, парламентери і особи, які їх супроводжують; персонал цивільної оборони, персонал, який відповідає за захист і охорону культурних цінностей, бере участь у гуманітарних акціях. Напад на таких осіб забороняється. Ці правила і вимоги становлять основну частину МГП, що базується на Женевських конвенціях від 12 серпня 1949 р. та Додаткових протоколах до них, а тому вона отримала назву «право Женеви».

Друга частина МГП регулює застосування засобів і методів ведення воєнних дій. Її складовою є низка відповідних конвенцій, серед яких нині діюча Гаазька конвенція про закони і звичаї війни від 1907 р. та доповнення до неї. Під захистом цієї конвенції перебувають також усі цивільні об’єкти, насамперед навчальні, культурні й духовні заклади, архітектурні споруди, медичні установи, санітарно-транспортні засоби, об’єкти інфраструктури необхідні для виживання цивільного населення, демілітаризовані, санітарні, госпітальні та безпечні зони і місцевості. Нанесення по них збройних ударів заборонено. Ця частина МГП, що регулює відповідний напрям називається «правом Гааги».

Водночас сучасні норми МГП містяться не лише у зазначених двох видах міжнародних договорів, а й – у міжнародних звичаях. Звичаєве міжнародне право складається з правил, які виходять із «загальної практики, прийнятої в якості закону» й існують незалежно від договірного права. Звичаї міжнародного гуманітарного права мають вирішальне значення у сучасних збройних конфліктах тому, що вони заповнюють прогалини, залишені договірним правом і, таким чином, зміцнюють захист, який забезпечується жертвам.

МГП застосовується у збройних конфліктах як міжнародного, так і неміжнародного (внутрішнього) значення від початку і до подолання всіх наслідків, незалежно від оголошення чи визнання стану війни. МГП не містить заборони на ведення війни, не оцінює правомірність чи неправомірність збройного конфлікту, рівною мірою може застосовуватися до жертви й агресора, не потребує взаємності. Для застосування МГП не важливо, хто є ініціатором конфлікту, але воно не дозволяє державам порушувати свої міжнародні зобов'язання за будь-яких умов. Однак ефективність цього «права війни» ніколи не була високою.

Серйозні порушення МГП називаються воєнними злочинами, за їх вчинення, згідно Женевських конвенцій, передбачена кримінальна відповідальність фізичних осіб на національному та міжнародному рівнях. Тобто на злочинців поширюється принцип універсальної юрисдикції, згідно якого будь-яка держава може притягнути особу, винну у вчиненні воєнних злочинів, до кримінальної відповідальності, незважаючи на місце вчинення злочину та громадянство суб’єкта злочину чи його жертви. До воєнних злочинів строки давності не застосовуються.

Механізми відповідальності за порушення норм МГП знаходяться переважно поза межами галузі – це питання відповідальності держав загалом. Міжнародну кримінальну відповідальність за воєнні злочини фізичні особи несуть перед Міжнародним кримінальним судом, Міжнародним Судом ООН, міжнародними кримінальними трибуналами, які нерідко змушені звертатися до звичаєвого міжнародного гуманітарного права.

Представлений тематичний список літератури (185 записів) складається з чотирьох розділів: Джерела міжнародного гуманітарного право і аконодавство України в сфері МГП; Монографії, автореферати дисертацій, дисертації, навчальні посібники; Статті з періодичних видань; Заяви, роз’яснення, повідомлення, інтерв’ю в ЗМІ.

Матеріали подано за хронологією, а в межах окремих років – за абеткою. До першого розділу включено міжнародні угоди з гуманітарного права, згоду на обов’язковість яких надана Верховною Радою Української РСР і України, а також – частину національного законодавства, до якого ці угоди в тій чи іншій мірі імплементовано, зокрема, закони України «Про Товариство Червоного Хреста України», «Про охорону дитинства» та ін. Тут також містяться закони, що визначають правонаступність міжнародних угод від УРСР до України, а також місце міжнародних договорів в ієрархії національного законодавства. Подано конституційні повноваження Президента і Верховної Ради щодо ухвалення необхідних указів і законів під час збройного конфлікту, війни, а також закон України про Регламент Верховної Ради, де, визначено правила і терміни ухвалення відповідних юридичних актів.

У другому розділі списку представлено монографії, дисертації, навчальні посібники з МГП, в яких висвітлено історію становлення цієї галузі права, її традиції, норми, принципи, термінологію, а також застосування під час збройних конфліктів, зокрема, на території Східної України з 2014 р.

Третій розділ складається з наукових статей у фахових періодичних виданнях та електронних ресурсів, що розкривають низку актуальних питань у сфері МГП: медичної служби збройних сил, живих щитів, кодексу Лібера, захисту прав військовополонених, цивільного населення, передусім дітей під час збройних конфліктів; розглядаються питання воєнних злочинів, проблеми імплементації МГП в систему національного законодавства України; дослідження, що розкривають особливості звичаєвого гуманітарного права, трансформацію характеру збройного конфлікту на території України упродовж зазначеного періоду, діяльність Товариства Червоного Хреста України, міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Четвертий розділ бібліографічного списку складають повідомлення, заяви, роз’яснення, інтерв’ю в ЗМІ з актуальних питань МГП та його порушення в Україні, зокрема, щодо прав цивільного населення, а також питань, пов’язаних з використанням заборонених видів зброї, юридичним статусом збройного конфлікту на території України та окупованих українських земель, з необхідністю ратифікації Україною Римського статуту, Конвенції про касетні боєприпаси, потребою надання Україні гуманітарної допомоги тощо.

 

 

Джерела міжнародного гуманітарного право і законодавство України в сфері міжнародного гуманітарного права

 

1. Брюссельська декларація про закони і звичаї війни від 1 січ. 1874 р. [витяг] / Ліга Націй // Україна в міжнародно-правових відносинах : зб. док. : в 2 кн.  Кн. 2. Правова охорона культурних цінностей / відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, В. І. Акуленко. – Київ, 1997. – С. 436–437.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_764#Text.

 

2. IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі, Гаага, від 18 жовт. 1907 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text.

Набрання чинності для України відбулось 24 серпня 1991 року.

 

3. Конвенція про захист цивільного населення під час війни, Женева від 12 серп. 1949 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.

 

4. Конвенція про поводження з військовополоненими, Женева, від 12 серп. 1949 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.

 

5. Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 3 лип. 1954 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151#Text.

 

6. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 трав. 1954 р. (рос. мовою) [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_157#Text.

 

7. Про ратифікацію Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв війни : Указ Президії Верхов. Ради УРСР від 3лип., 1954 р., № 114а-03 // Відомості Верхов. Ради УРСР. – 1954. – № 5. – Ст. 114.

Шифр НБУВ: Ж22443

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114%D0%B0-03#Text.

 

8. Протокол про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 трав. 1954 р. (укр., рос.) [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_722.

 

9. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 трав. 1969 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text.

 

10. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів
(Протокол I), від 8 черв. 1977 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.

 

11. Статус Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c23#Text.

 

12. Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Віденської конвенції про право міжнародних договорів // Відомості Верхов. Ради УРСР. – 1986. – № 17. – Ст. 343.

Шифр НБУВ: Ж22443

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2077-11#Text.

 

13. Про правонаступництво України : Закон України від 12 верес. 1991 р. № 1543-XII / Відомості Верхов. Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617.

Шифр НБУВ: Ж22443

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1543-12#Text.

 

14. Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 груд., 1991 р., № 1932-XII // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1932-12#Text.

 

15. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 лип. 1998 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text.

Статут набрав чинності 1 липня 2002 р.

 

16. Другий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року, Гаага, 26 берез. 1999 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-99#Text.

 

17. Про гуманітарну допомогу [Електронний ресурс] : Закон України від 22 жовт. 1999 р., № 1192-XIV // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1192-14#Text.

 

18. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах від 1 січ. 2000 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_795#Text.

 

19. Кримінальний кодекс України від 5 квіт. 2001 р., № 2341-III [Ст. 438] [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

 

20. Про охорону дитинства [Електронний ресурс] : Закон України від 26 квіт. 2001 р., № 2402-III // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text.

 

21. Про Товариство Червоного Хреста України [Електронний ресурс] : Закон України від 28 листоп. 2002 р., № 330-IV // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-15#Text.

 

22. Керівництво по застосуванню норм міжнародного гуманітарного права в Збройних Силах України : Наказ Міністра оборони України від 11 верес. 2004 р., № 400 / М-во оборони України.– Київ : Азимут-України, 2004. – 144 с.

Шифр НБУВ: Ва657134

 

23. Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, Жненева, 10 жовт. 1980 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_266#Text.

Вступила в дію 2 січня 1983 року. З поправкою від 21 грудня 2001 року, прийнятою 15 червня 2004 року. Україна підписала, але не ратифікувала Конвенцію.

 

24. Про міжнародні договори України [Електронний ресурс] : Закон України від 29 черв. 2004 р., № 1906-IV // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text.

 

25. Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах : Закон України від 23 черв. 2004 р., № 1845-IV // Відомості Верхов. Ради України. – 2004. – № 38. – Ст. 476.

Шифр НБУВ: Ж22443

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1845-15#Text.

 

26. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми (Протокол III), Женева, 8 груд. 2005 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g74#Text.

 

27. Про зняття застережень України до Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року : Закон України від 8 лют. 2006 р., № 3413-IV // Відомості Верхов. Ради України. – 2006. – № 22. – Ст. 198.

Шифр НБУВ: Ж22443

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3413-15#Text.

 

28. Конвенція про заборону касетних боєприпасів, Дублін, від 30 трав. 2008 р. (рос. мовою) [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_k20#Text.

Конвенця підписана але Україною не ратифікована.

 

29. Про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми (Протоколу III) : Закон України від 22 жовт. 2009 р., № 1674-VI // Відомості Верхов. Ради України. – 2010. – № 4. – Ст. 27.

Шифр НБУВ: Ж22443

 

30. Про регламент Верховної Ради України [Електронний ресурс] : Закон України від 10 лют. 2010 р., № 1861-VI // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text.

Зі змісту: Глава 31. – Ст. 189, 190, 191.

 

31. Конвенція про права дитини і участь неповнолітніх у збройних конфліктах [Електронний ресурс] : роз’яснення М-ва юстиції України від 10 січ. 2011 р. // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/n0009323-11.

 

32. Про відновлення дії окремих положень Конституції України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 лют. 2014 р., № 742-VII // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-18#n129.

 

33. Про правовий режим воєнного стану [Електронний ресурс] : Закон України від 12 трав. 2015 р., № 389-VIII // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

 

34. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права на національному рівні в Україні (оновлено) [Електронний ресурс] : [звіт і зібрання відповід. законодавства України] / Global Rights Compliance LLP, Посольство Великої Британії в Україні. – Київ, 2016. – 393 с. – URL: https://www.pgaction.org/pdf/GRC-Domestic-Implementation-IHL-Report-UKR.pdf.

 

35. Про утворення Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квіт. 2017 р., № 329 // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-2017-%D0%BF#Text.

 

36. Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях [Електронний ресурс] : Закон України від 18 січ. 2018 р., № 2268-VIII // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text.

 

37. Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 черв. 2018 р., № 2469-VIII // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

 

38. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 26 листоп. 2018 р., № 393// Офіц. вісн. України. – 2018. – № 95. – Ст. 3132.

Шифр НБУВ: Ж15327

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/2018.

 

39. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права на національному рівні в Україні (оновлено) [Електронний ресурс] : [звіт і зібрання відповід. законодавства України] / Global Rights Compliance. – Київ, 2020. – 325 с. – URL: https://www.asser.nl/media/794858/2021-the-domestic-implementation-of-ihl-in-ukraine-updated-українська.pdf.

Про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року : Закон України від 30 квіт. 2020 р., № 585-IX // Відомості Верхов. Ради України. 2020. № 39. Ст. 293.

Шифр НБУВ: Ж22443

Те саме [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-20#Text.

 

40. Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права» [Електронний ресурс] // Інформ. упр. Апарату Верховної Ради України : [офіц. вебпортал]. – 2021. – 20 трав. – URL: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/208710.html.

 

41. Про основи національного спротиву [Електронний ресурс] : Закон України від 16 лип. 2021 р., № 1702-IX // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text.

 

42. Нормативно-правові акти з міжнародного гуманітарного права : довідник / В. І. Перепадя, І. М. Волков, Р. О. Кайдалов, О. Г. Бондаренко ; Нац. гвардія України, Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2021. – 184 с. – Бібліогр.: с. 170–180.

Шифр НБУВ:Ва851212

 

43. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лют. 2022 р., № 64 [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2.

 

44. Про продовження строку дії воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 8 квіт. 2022 р., № 259 [Електронний ресурс] // Законодавство України / Верхов. Рада України : [офіц. вебпортал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/259/2022#Text.

 

45. Діти та збройні конфлікти [Електронний ресурс] : нормат.-правова база // War Childhood Museum Ukraine. – Київ, 2022. – URL: https://warchildhood.org/ua/children-and-armed-conflict-legal-framework/.

 

46. Обычное международное гуманитарное право (МГП) : база данных по МГП [Електронний ресурс] / Междунар. Комитет Красн. Креста (МККК). – URL: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1.

 

Монографії, автореферати дисертацій, дисертації, навчальні посібники

 

47. Арцибасов И. Н. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия / И. Н. Арцибасов, С. А. Егоров. – М. : Междунар. отношения, 1989. – 248 с.

 

48. Міжнародне гуманітарне право і права людини / ООН, Центр прав людини, Харків. правозахис. група, Укр.-америк. бюро захисту прав людини. – Харків, 1994. – 14 с. – (Права людини : виклад фактів ; 13).

Шифр НБУВ:ООН/520.13

 

49. Імплементація міжнародного гуманітарного права = Implementation of international humanitarian law : національний семінар для України, 4–5 верес. 1996 р., Київ / Міжнар. Комітет Червон. Хреста, ОБСЄ. – Київ, 1996. – 118, 116 с.

Шифр НБУВ: ОБСЕ/10 Зал ООН

 

50. Право війни : порадник для командного складу Збройних Сил України / упоряд. О. Боков. – [2-ге вид.]. – Київ, 1997. – VIII, 127 с.

Шифр НБУВ: Ва694650

 

51. Право війни. Вибрані питання : посіб. для командного складу, курсантів та слухачів військ.-навч. закладів. – Київ : Любава, 1997. – 112 с.

Шифр НБУВ:Ва578090

 

52. Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів / В. І. Дяченко, М. В. Цюрупа, П. В. Шумський. – Київ : КВГІ, 1998. – 103 с. – Бібліогр.: с. 100–103.

Шифр НБУВ:Ва588676

 

53. Майоров І. О. Міжнародне гуманітарне право : конспект лекцій з курсу для слухачів від-ня військ. підготовки / І. О. Майоров ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 86 с.

Шифр НБУВ:Ва595864

 

54. Лукашин Є. В. Міжнародне гуманітарне право : навч. посіб. / Є. В. Лукашин. – Київ : НМЦВО, 1999. – 114 с.

Шифр НБУВ:Ва596021

 

55. Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: основи концепції / А. І. Дмитрієв ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вищ. шк. права при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Логос : Фахівець, 1999. – 119 с.

Шифр НБУВ:Ва592204

 

56. Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів : навч. посіб. : у 4 ч. / Міжнар. фонд «Відродження». – Київ : Сфера, 1999–2000.

Ч. 1 : Історія становлення / В. І. Дяченко, М. В. Цюрупа, П. В. Шумський ; ред.: В. П. Андрущенко ; передм. В. П. Андрущенко. – Київ, 1999. – 127 c.

Ч. 2 : Словник-довідник основних термінів і понять / А. І. Дмитрієв, М. В. Цюрупа, П. В. Шумський ; передм. Ю. С. Шемшученко. – Київ, 1999. – 137 с.

Ч. 3 : Гуманітарні традиції і сучасність / М. В. Цюрупа, В. І. Дяченко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Військ. гуманіт. ін-т Нац. акад. оборони України. – Київ, 2000. – 208 с.

Ч. 4 : Джерела, принципи, норми / А. І. Дмитрієв, В. І. Дяченко, М. В. Цюрупа ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Військ. гуманітар. ін-т Нац. акад. оборони України. – Київ, 2000. – 118 с.

Шифр НБУВ:В342922/1-4

 

57. Базов В. П. Міжнародне гуманітарне право : навч. посіб. / В. П. Базов, І. І. Качан, І. О. Майоров, Ю. А. Поніматченко ; ред.: В. П. Базов. – Київ : Варта, 2000. – 172 c.

Розглянуто міжнародне гуманітарне право як галузь міжнародного публічного права, проаналізовано особливості Женевського права (право Червоного Хреста), Гаазьке право щодо ведення воєнних операцій, а також особливості застосування положень міжнародного гуманітарного права і прав людини у збройних конфліктах неміжнародного характеру.

Шифр НБУВ: Ва597480

 

58. Поширення знань про Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та міжнародне гуманітарне право : посібник / ред. М. М. Цимбалюк [та ін.]. – Київ : Нора-прінт, 2000. – 160 с.

Шифр НБУВ:Ва600384

 

59. Права людини і професійні стандарти для військовослужбовців в документах міжнародних організацій / упоряд. Т. Яблонська. – 2-ге вид, допов. і переробл. – Київ : Сфера 2002. – 364 с. – (Людина, право, суспільство).

Шифр НБУВ: Вс37333

 

60. Ярмаки В. Х. Международное гуманитарное право, применяемое в период вооруженных конфликтов и имплементация его Украиной : дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ярмаки Владимир Христофорович ; Одес. нац. юрид. акад. – Одесса, 2002. – 198 л. – Библиогр.: л. 182–198.

Шифр НБУВ: ДС80221

 

61. Базов В. П. Кримінальна відповідальність за серьйозні порушення міжнародного гуманітарного права : навч. посіб. / В. П. Базов. – Київ : Істина, 2003. – 135 с. – Бібліогр.: с. 89–98.

Шифр НБУВ:Ва636347

 

62. Дяченко В. І. Ефективність дії норм міжнародного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку : автореф. дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Дяченко Валерій Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2003. – 16 с.

Шифр НБУВ:Ра323724

 

63. Дяченко. В. І. Ефективність дії норм міжнародного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Дяченко Валерій Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2003. – 177 арк.

Шифр НБУВ:ДС77109

 

64. Климчук Ю. В. Система принципів міжнародного гуманітарного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Климчук Юрій Васильович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2003. – 17 с.

Шифр НБУВ:Ра322930

 

65. Ярмакі В. Х. Міжнародне гуманітарне право, що застосовується в період збройних конфліктів та імплементація його Україною : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ярмакі Володимир Христофорович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2003. – 19 с.

Шифр НБУВ:Ра323354

 

66. Ярмаки В. Х. Особенности имплементации норм международного гуманитарного права в национальное законодательство Украины : монографія / В. Х. Ярмаки ; Одес. юрид. ин-т Нац. ун-та внутр. дел. – Одесса, 2003. – 152 c.

Шифр НБУВ: Ва657882

 

67. Гіждіван Л. Ю. Міжнародне гуманітарне право : програма спецкурсу / Л. Ю. Гіждіван ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2005. – 44 с.

Шифр НБУВ:Р103914

 

68. Репецький В. М. Міжнародне гуманітарне право : підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-тет міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2007. – 467 с.

Шифр НБУВ: Ва687867

 

69. Базов В. П. Воєнні злочини : навч. посіб. / В. П. Базов. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 336 c.

Шифр НБУВ:Ва706327

 

70. Лисик В. М. Правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Лисик Володимир Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 c.

Шифр НБУВ: Ра356701

 

71. Лисик В. М. Правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві : дис... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Лисик Володимир Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 205 арк.

Шифр НБУВ:ДС106111

 

72. Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право : навч. посiб. / М. В. Цюрупа. – Київ : Кондор, 2008. – 364 с.

 

73. Короткий Т. Р. Некоторые теоретические проблемы международного гуманитарного права / Т. Р. Короткий. – Одеса : Фенікс, 2009. – 24 с. – (Університетські читання ; № 1).

 

74. Жаровська І. М. Міжнародне гуманітарне право : навч. посiб. / І. М. Жаровська. – Київ : Атіка, 2010. – 280 с.

 

75. Попович В. П. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Попович Віталія Петрівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2010. – 20 с.

Шифр НБУВ:Ра377962

 

76. Попович В. П. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. / Попович Віталія Петрівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2010. – 322 арк. : табл. – Бібліогр.: арк. 291–322.

Шифр НБУВ:ДС121145

 

77. Лисик В. М. Правовий Статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві : монографія / В. М. Лисик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Одеса : Фенікс, 2012. – 207 c. – (Міжнародне право). – Бібліогр.: с. 163–183.

Проаналізовано правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у міжнародному праві. Розглянуто питання про юридичну природу МКЧХ, досліджено юридичні підстави діяльності цієї неурядової організації. На основі аналізу діючих договірних і звичаєвих норм міжнародного права подано перелік його міжнародних прав та обов'язків. Увагу приділено дослідженню впливу МКЧХ на становлення, розвиток і кодифікацію норм міжнародного гуманітарного права.

Шифр НБУВ: Ва761630

 

78. Антонович М. М. Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право : монографія / М. М. Антонович, Б. В. Бабін, М. О. Баймуратов, І. А. Березовська, І. Г. Білас ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : К.І.С, 2014. – 1013 c.

Шифр НБУВ: ВС58454

 

79. Алямкін Р. В. Міжнародне гуманітарне право : курс лекцій / Р. В. Алямкін ; НАН України, Київ. ун-т права, Каф. міжнар. права та порівнял. правознавства. – Київ : Компринт, 2015. – 133 с. – Бібліогр.: с. 131–133.

Шифр НБУВ:Ва850300

 

80. «Війна і права людини»: дослідження Української Гельсінської спілки з прав людини / М. М. Гнатовський, А. О. Кориневич, О. М. Лисенко ; за заг. ред. А. О. Кориневича, О. А. Мартиненка. – Київ : КВІЦ, 2015. – 42 с. : іл. – URL: https://www.slideshare.net/DonbassFullAccess/ss-91073670.

 

81. Гнатовський М. М. Міжнародне гуманітарне право : довід. для журналістів / М. М. Гнатовський, Т. Р. Короткий, Н. В. Хендель ; Одес. регіон. орг. Нац. спілки журналістів України, Фонд підтримки фундамент. дослідж., Центр. соц. і труд. дослідж. – 2-ге вид., допов. – Одеса : Фенікс, 2015. – 90, [2] с. – Бібліогр.: с. 75–76.

Шифр НБУВ: Ва799297

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000020894.

 

82. Гнатовський М. М. Міжнародне гуманітарне право : довід. для юристів громад. приймалень / М. М. Гнатовський, Т. Р. Короткий, Н. В. Хендель ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини, Фонд підтримки фундамент. дослідж. – Одеса : Фенікс, 2015. – 92 с. – Бібліогр.: с. 74–76.

Шифр НБУВ: Ва799298

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000020894.

 

83. Кориневич А. О. Застосування міжнародного гуманітарного права до збройного конфлікту на території України : навч. посіб. / А. О. Кориневич. – Одеса : Фенікс, 2015. – 78 с.

Шифр НБУВ: Ва799296

 

84. Лінецький С. В. Коментар до Регламенту Верховної Ради України / С. В. Лінецький, В. П. Крижанівський ; USAID, Фонд Сх. Європа. – Київ, 2015. – 730 с. – URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XCCV.pdf.

 

85. Дитинство під прицілом : права дитини в умовах збройного конфлікту на сході України / О. А. Біда, А. Б. Блага, О. А. Мартиненко, М. Г. Станкевич, С. В. Тарабанова ; за заг. ред. А. П. Бущенка ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини. – Київ : КИТ, 2016. – 82 с. : фот. – URL: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2016/03/Preview_Child_Pid_Prizilom.pdf.

 

86. Міжнародне гуманітарне право : посіб. для юриста / О. О. Войтенко, М. М. Гнатовський, Т. Р. Короткий [та ін.] ; за ред. Т. Р. Короткого ; Укр. гельсін. спілка з прав людини. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2017. – 145 с. – URL: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/WEB_01-2.pdf.

 

87. Гнатовський М. М. Повага до прав люди в умовах збройного конфлікту в Україні: застосування судами норм міжнародного гуманітарного права та стандартів захисту прав людини / М. М. Гнатовський ; Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) / Україна. – Київ, 2017. – 25 с. – URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Report_Respect-for-HR-in-Conflict_Gnatovsky_UKR.pdf.

 

88. Звичаєві норми міжнародного гуманітарного права : довідник / Т-во Червон. Хреста України, Фонд підтримки фундамент. дослідж. ; передм.: Т. Р. Короткого, Є. В. Лук’янченко ; вступ. ст. М. М. Гнатовського. – Одеса : Фенікс, 2018. – 39, [1] с.

Шифр НБУВ: Р134796

 

89. Одегов О. Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного конфлікту на сході України / Олександров Одегов, Наталія Гриценко ; за заг. ред. В. Щербаченка ; Східноукр. центр громад. ініціатив, «Правозахисна Група «Січ», Громад. ком. захисту конституц. прав та свобод громадян. – Київ : Східноукр. центр громад. ініціатив, 2018. – 63, [1] с. : іл., табл.

Шифр НБУВ:Со36122

 

90. Сенаторова О. В. Права людини і збройні конфлікти : навч. посіб. / О. В. Сенаторова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Голембовська О.О., 2018. – 208 с. – URL: https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/msc_6_copy.pdf

 

91. Вивчаючи міжнародне гуманітарне право : навч.-метод. посіб. для закладів серед. освіти / М. Єлігулашвілі, О. Козорог, Т. Короткий, Н. Хендель ; за ред. Т. Короткого ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини. – Київ : УГСПЛ ; Одеса : Фенікс, 2019. – 141 с. : дод., фот. – URL: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk_MGB_A4-4.pdf.

 

92. Гуманітарний доступ у Східній Україні [Електронний ресурс] : огляд ситуації / Всеукр. благод. фонд «Право на захист», глобал. неуряд. орг. HIAS. – Київ, 2019. – 28 с. – URL: https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Report_R2P_humanitarian_access_in_Eastern_Ukraine_2019_ukr.pdf.

 

93. Міжнародні механізми захисту культурних цінностей на окупованих територіях (огляд) / Крим. ін-т стратег. дослідж., Міжнар. фонд Відродження ; Є. С. Андреюк, К. І. Бусол, Д. О. Коваль. – Київ, 2019. – 38 с. – URL: http://www.ppu.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Mizhnarodni-mehanizmy-zahystu-KTS-e-doc-1.pdf.

 

94. Основи міжнародного гуманітарного права для прокурора (з довідк. матеріалами) : наук.-практ. посіб. / В. В. Власюк, О. Д. Довгань, В. І Дяченко [та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Т-во Червоного Хреста України [та ін.]. – Київ, 2019. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 53–57.

Шифр НБУВ: Ва836284

 

95. Сенаторова О. В. Права людини і збройні конфлікти : навч. посіб. / О. В. Сенаторова. – Харків : Лисенко І. Б., 2019. – 206 с. – Бібліогр.: с. 194–206.

Шифр НБУВ:Ва837668

 

96. Базов В. П. Теорія та принципи міжнародного гуманітарного права : монографія / В. П. Базов ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Фенікс, 2020. – 511 с. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 442–501.

Досліджено фундаментальні питання теорії та принципів міжнародного гуманітарного права. Проаналізовано генезисний і ціннісний вимір цієї важливої галузі міжнародного права, еволюцію становлення та тенденції подальшого розвитку її системи. Визначено поняття сучасного міжнародного гуманітарного права та його принципів, особливості його джерельної бази як самостійної галузі міжнародного права, сферу застосування його норм, міжнародно-правовий механізм імплементації та міжнародно-правову систему відповідальності за порушення його норм.

Шифр НБУВ:Ва846969

 

97. Мельцер Н. Міжнародне гуманітарне право [Електронний ресурс] / Нільс Мельцер ; Міжнар. Комітет Червон. Хреста. – Женева ; Київ, 2020. – 108 с. – URL: https://www.asser.nl/media/795044/icrc-comprehensive-introduction-to-ihl-ukr.pdf.

 

98. Вивчаючи міжнародне гуманітарне право : навч.-метод. посіб. / О. Войтенко, М. Єлігулашвілі, О. Козорог [та ін.] ; за заг. ред. н. т . Короткого ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини, Т-во Червон. Хреста України. – 2-ге вид. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2021. – 268 с. – URL: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/MGP_4_3.pdf.

 

Статті з періодичних видань

 

99. Радиш Я. Ф. Медична служба збройних сил і міжнародне гуманітарне право : (огляд літ.) / Я. Ф. Радиш, В. П. Мегедь, М. І. Бадюк, О. М. Мельник, О. Я. Андрієнко // Лікар. справа. – 2004. – № 8. – С. 85– 93.

Наведено огляд літератури щодо використання міжнародного гуманітарного права в системі медичного забезпечення війн і збройних конфліктів.

Шифр НБУВ:Жс20661

 

100. Звичаєве міжнародне гуманітарне право. Норми // Укр. часопис міжнар. права. – 2006. – № 2 : Міжнар. гуманіт. право. – С. 7–16.

 

101. Третьяков Д. Ієрархія законів і принцип «pacta sunt servanda» / Дмитро Третьяков // Віче. – 2008. – № 14. – URL: https://veche.kiev.ua/journal/1020/.

 

102. Каткова Т. Г. Відповідальність за порушення законів та звичаїв війни за міжнародним правом і законодавством України / Т. Г. Каткова // Системи озброєння і військ. техніка. – 2010. – № 3. – С. 189–192.

Розглянуто питання відповідальності за порушення законів і звичаїв війни відповідно до міжнародно-правових документів, а також діяльність Міжнародного кримінального суду.

Шифр НБУВ: Ж25328

 

103. Лук'янов О. Л. Правове становище добровільних живих щитів в міжнародному гуманітарному праві / О. Л. Лук'янов, Н. М. Салатюк // Наук. пр. нац. ун-ту харч. технологій. – Київ, 2010. – № 35. – С. 150–152. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2010_35_32.

Зазначено, що сучасне міжнародне гуманітарне право не містить чіткого визначення поняття «добровільний живий щит» (ДЖЩ), а розуміння їх статусу та доцільного в даному випадку ступеня захисту значно відрізняється. Проаналізовано нинішній правовий статус ДЖЩ і зроблено рекомендації щодо внесення змін в діючі міжнародні НПА з метою підвищення їх захисту.

 

104. Гнатовський М. М. Європейський суд з прав людини та міжнародне гуманітарне право: захист права на життя / М. М. Гнатовський // Актуал. проблеми міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 100, ч. 1. – С. 95–99.

Шифр НБУВ: Ж68200

Те саме [Електроний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_100(1)__18.

 

105. Гнатовський М. М. Застосування міжнародного гуманітарного права органами Міжамериканської системи захисту прав людини / М. М. Гнатовський // Право і сусп-во. – 2012. – № 6. – С. 3–8.

Шифр НБУВ: Ж25400

Те саме [Електроний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_6_3.

 

106. Гогоша О. Участь Міжнародного комітету Червоного Хреста у гуманітарних місіях та операціях ООН / Орест Гогоша // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 95–103.

Шифр НБУВ: Ж28852/Міжнар.відн.

 

107. Гогоша О. Гуманітарна складова миротворчих операцій ООН / Орест Гогоша // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 104–108.

Шифр НБУВ: Ж28852/Міжнар.відн.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2013_32_16.

 

108. Гороховська О. В. Кодекс Лібера та його значення для розвитку й кодифікації міжнародного гуманітарного права / О. В. Гороховська, І. С. Семенюк // Держава та регіони. Серія : Право. – 2014. – № 2. – С. 114–118. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2014_2_22.

Розглянуто загальні положення інструкцій польовим військам США, які пізніше було названо Кодексом Лібера. Зазначено, що цей документ ґрунтувався на загальній концепції, яка передбачала, що війна може бути законною лише за умови відповідності її методів певним правилам.

 

109. Антонович М. М. Право на гуманітарну допомогу під час збройного конфлікту і відповідальність за його порушення згідно з міжнародним правом / М. М. Антонович // Наук. зап. НаУКМА. – Київ, 2015. – Т. 168 : Юрид. науки. – С. 93–98. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2015_168_24.

 

110. Коблан Л. Б. Загальний аналіз правового регулюванння воєнних дій: міжнародне та національне законодавство / Л. Б. Коблан // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2015. – № 824 : Юрид. науки. – С. 151–158.

Шифр НБУВ: Ж29409

 

111. Миколаєнко Я. Ю. Гаазькі конвенції 1899 та 1907 рр. про мирне вирішення міжнародних суперечок / Я. Ю. Миколаєнко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2015. – Вип. 32, т. 3. – С. 179–181.

Шифр НБУВ: Ж68850/Право

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_32%283%29__46.

 

112. Репецький В. М. Застосування міжнародного гуманітарного права у збройному конфлікті України / В. М. Репецький // Наук. вісн. Львів. комерц. акад. Серія Юридична. – 2015. – Вип. 2. – С. 368–373.

Шифр НБУВ: Ж69765/Юрид.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2015_2_38

 

113. Грушко М. В. Звичаєве міжнародне гуманітарне право щодо захисту військовополонених / М. В. Грушко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 трав. 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. – Одеса, 2016. – Т. 1. – С. 324–327.

Шифр НБУВ:В356422/1

 

114. Дакал А. В. Державна політика щодо захисту прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні / А. В. Дакал // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 225–242.

Шифр НБУВ: Ж69866

 

115. Коваль Д. О. Міжнародне гуманітарне право в контексті міжнародного права прав людини / Д. О. Коваль // Наук. зап. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.». – Київ, 2016. – Т. 181 : Юрид. науки. – C. 144–147.

Шифр НБУВ: Ж69184

 

116. Піддубна М. В. Воєнні злочини в кримінальному праві України / М. В. Піддубна // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2016. – Вип. 40, т. 2. – С. 98–101.

Шифр НБУВ: Ж68850/Право

Те саме [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_40(2)__25.

 

117. Горбатюк С. Є. Міжнародні міжурядові організації глобального типу у системі забезпечення соціогуманітарної безпеки / С. Є. Горбатюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр. – Киъв, 2017. – № 3. – С. 73–80 ; № 4. – С. 107–114.

Шифр НБУВ: Ж15105/Держ. упр.

 

118. Захист прав дітей у збройних конфліктах: політика і практика ЄС [Електронний ресурс] // Українське право : [вебсайт]. – 2017. – 24 квіт. – URL: https://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/iashyfkh-tuav-ekkhyem-ts-ibusmrysh-nsrchoknkhash-tsokkhyna-k-tuankhyna-zhf/

 

119. Звичаєві норми міжнародного гуманітарного права [Електронний ресурс] // Українське право : [вебсайт]. – 2017. – 10 черв. – URL: https://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/ivyazhvk-rsupy-pkzrausersgs-gtsparkkhaursgs-tuava/

 

120. Магочі Я. К. Роль Комітету Червоного Хреста у міжнародному гуманітарному праві / Я. К. Магочі // Закарпатські правові читання : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. (20–22 квіт. 2017 р., м. Ужгород) : в 2 т. / Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Т. 2. – С. 179–182.

Шифр НБУВ: В356681/2

 

121. Плешко Е. А. Право війни на морі: сучасне врегулювання / Е. А. Плешко, Т. Р. Короткий, А. О. Кориневич // Зб. наук. пр. н.-д. центру ЗС України «Державний океанаріум». – Одеса, 2017. – С. 59–71.

Шифр НБУВ: Ж74795

 

122. Жаровська І. Діяльність МКЧХ у період збройних конфліктів / Ірина Жаровська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2018. – Вип. 17 : Юрид. науки. – С. 163–167.

Шифр НБУВ: Ж29409/А

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2018_17_27.

 

123. Короткий Т. Поширення знань про міжнародне гуманітарне право: синергія держави та недержавних акторі / Т. Короткий, А. Капустін // Укр. часоп. міжнар. права. – 2018. – № 2. – С. 60–68.

Шифр НБУВ: Ж68379

 

124. Пилипенко В. П. Воєнні злочини як серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 року в контексті міжнародного кримінального права / В. П. Пилипенко // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2018. – № 6. – С. 81–93.

Шифр НБУВ: Ж100550

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_6_12.

 

125. Габрелян Г. В. Взаємодія міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного та кримінального права в питанні забезпечення права на здоров’я під час збройних конфліктів / Г. В. Габрелян // Часопис Київ. ун-ту права. – 2019. – № 2. – С. 232–237.

Шифр НБУВ: Ж23574

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_2_42.

 

126. Капустин А. В. Правові та організаційні питання імплементації міжнародного гуманітарного права у військове законодавство України / А. В. Капустин // Актуал. проблеми політики. – Одеса, 2019. – Вип. 64. – С. 306–320.

Шифр НБУВ: Ж69514

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2019_64_22.

 

127. Кириченко С. О. Щодо питання правового режиму воєнного стану і стану війни / С. О. Кириченко, М. М. Лобко, В. М. Семененко // Наука і оборона. – 2019. – № 2. – C. 9–16.

Шифр НБУВ: Ж15759

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauio_2019_2_4.

 

128. Топольніцький В. В. Проблеми правового урегулювання понять «воєнний стан», «стан війни» та «воєнний час» / В. В. Топольніцький, Б. М. Тична // Прав. позиція. – 2019. – № 5. – С. 91–99. – URL: http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2019/4/13.pdf.

 

129. Турченко О. Г. Право дитини на безпеку під час збройного конфлікту / О. Г. Турченко // Політ. життя. – 2019. – № 2. – С. 6–14.

Шифр НБУВ:Ж101449

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://jpl.donnu.edu.ua/article/view/7303.

 

130. Базов В. П. Принципи міжнародного гуманітарного права / В. П. Базов // Юрид. Україна. – 2020. – № 12. – С. 35–42.

Шифр НБУВ: Ж24297

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2020_12_6.

 

131. Карпачова Н. І. Роль міжнародних організацій із захисту прав людини в умовах конфлікту на Сході України // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2021. – Т. 28, № 1. – С. 36–51.

Шифр НБУВ: Ж68574

 

132. Ковтун О. Проблемні аспекти імплементації міжнародного гуманітарного права в систему національного законодавства України з огляду на досвід країн НАТО / О. Ковтун // Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квіт. 2021 р. / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського [та ін.] ; упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – С. 294–297.

Шифр НБУВ:Ва850783

 

133. Короткий К. Статус руху опору відповідно до міжнародного гуманітарного права / К. Короткий // Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квіт. 2021 р. / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського [та ін.] ; упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – С. 99–104.

Звертається увага на відповідність форм і методів оборони України нормам міжнародного гуманітарного права, яке визначає легітимні в умовах міжнародного збройного конфлікту категорії осіб. Це стосується поняття «рух опору», яке згідно закону «Про оборону України» діє в умовах окупації і підпорядкований ЗСУ.

Шифр НБУВ:Ва850783

 

134. Назарчук І. Діяльність Товариства Червоного Хреста України: виклики та перемоги [Електронний ресурс] / Ірина Назарчук, Тимур Короткий // Юрид. Газ : [вебсайт]. – 2021. – 10 серп. – URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/diyalnist-tovaristva-chervonogo-hresta-ukrayini-vikliki-ta-peremogi-.html.

 

135. Пилипенко В. Застосування норм міжнародного гуманітарного права до збройних конфліктів міжнародного і неміжнародного характеру в контексті воєнних злочинів / Володимир Пилипенко // Підприємство, госп-во і право. – 2021. – № 3. – С. 317–323.

Шифр НБУВ: Ж14931/А

 

136. Тарнополова М. Захист цивільного населення в умовах збройного онфлікту як правовий режим / М. Тарнополова // Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квіт. 2021 р. / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського [та ін.] ; упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – С. 308–312.

Шифр НБУВ:Ва850783

 

137. Україна досі не визначилася з правовою кваліфікацією подій на Донбасі: чим це загрожує і як виправити ситуацію [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 2021. – 21 груд. – URL: https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajinska-vlada-ne-mohla-viznachitis-shchodo-pravovoji-kvalifikatsiji-konfliktu-na-donbasi-mamedov-pojasniv-situatsiju.html.

 

138. Гнатовський М. Визначення воєнних злочинів у міжнародному кримінальному праві [Електронний ресурс] / Микола Гнатовський, Тимур Короткий // Юрид. Газ. : [вебсайт]. – 2022. – 18 квіт. – URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/viznachennya-voennih-zlochiniv-u-mizhnarodnomu-kriminalnomu-pravi.html

 

139. Богуцький П. Міжнародне право – справедливість через легітимну силу [Електронний ресурс] / Павло Богуцький // Українське право : [вебсайт]. – 2022. – 24 берез. – URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/mizhnarodne-pravo-spravedlyvist-cherez-legitymnu-sylu/

 

140. Заворотько І. Прес-конференції військовополонених: недотримання їх права на захист від цікавості публіки чи наявність значного суспільного інтересу? [Електронний ресурс] / Інна Заворотько, Тимур Короткий // Юрид. Газ. : [вебсайт]. – 2022. – 4 квіт. – URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/preskonferenciyi-viyskovopolonenih-nedotrimannya-yih-prava-na-zahist-vid-cikavosti-publiki-chi-nayav.html.

 

Заяви, роз’яснення, повідомлення, інтерв’ю в ЗМІ

 

141. Конвенція про касетні боєприпаси набула чинності [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. 2010. 1 серп. – URL: https://www.radiosvoboda.org/a/2115559.html.

 

142. Восточная Украина: Вопросы международного гуманитарного права [Електронний ресурс] // Human Rights Watch. – New York, 2014. – 11 сент. – URL: https://www.hrw.org/ru/news/2014/09/11/254508.

 

143. Україна: Широке застосування касетних боєприпасів // Human Rights Watch. – New York, 2014. – 20 лют. – URL: https://www.hrw.org/uk/news/2014/10/20/264111.

 

144. Чому Україна не оголошує війну Росії [Електронний ресурс] // ЕСПРЕСО. – 2014. – 16 лип. – URL: https://espreso.tv/article/2014/07/16/pravo_myru_i_pravo_viyny.

 

145. Стуканов С. Війна чи АТО: що каже міжнародне право? [Електронний ресурс] / Сергій Стуканов // Galinfo. – 2015. – 9 квіт. – URL: https://galinfo.com.ua/articles/viyna_chy_ato_shcho_kazhe_mizhnarodne_pravo_190546.html.

 

146. Толокольнікова К. Термінологія Міжнародного гуманітарного права: найбільш поширені помилки журналістів [Електронний ресурс] / Катерина Толокольнікова // ДМ media sapiens. – 2016. – 9 квіт. – URL: https://ms.detector.media/profstandarti/post/16402/2016-04-09-terminologiya-mizhnarodnogo-gumanitarnogo-prava-naybilsh-poshyreni-pomylky-zhurnalistiv/

 

147. Щур М. Оголошення стану війни не є оголошенням війни агресору – військовий експерт [Електронний ресурс] / Марія Щур // Радіо Свобода. – 2016. – 28 жовт. – URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28080943.html.

 

148. Военное положение в Украине: как оно вводится и что включает [Електронний ресурс] // Deutsche Welle (DW). – 2018. – 26 нояб. – URL: https://bit.ly/3M0q35t.

 

149. Чим відрізняється Операція Об'єднаних Сил від АТО? [Електронний ресурс] // Життя після АТО : [вебсайт]. – 2018. – 9 трав. – URL: https://life-after-ato.com.ua/post/580.

 

150. Яка різниця між воєнним станом, військовими діями та станом війни: пояснення експерта [Олександра Суркова] // 24 канал. – 2018. – 27 листоп. – URL: https://24tv.ua/yaka_riznitsya_mizh_voyennim_stanom_viyskovimi_diyami_stanom_viyni_poyasnennya_eksperta_n1070927.

 

151. Заремба А. От военного положения до состояния войны. О чем идет речь в президентском указе, обновившем положение о военной службе [Електронний ресурс] / Анастасия Заремба // УНІАН: информ. агенство. – 2019. – 30 июля. – URL: https://www.unian.net/politics/10634571-ot-voennogo-polozheniya-do-sostoyaniya-voyny-o-chem-idet-rech-v-prezidentskom-ukaze-obnovivshem-polozhenie-o-voennoy-sluzhbe.html

 

152. Назарчук І. «Право Женеви» і порушення його Росією на окупованих територіях Донбасу і в Криму (перша частина) [Електронний ресурс] / Ірина Назарчук // Радіо Свобода. – 2019. – 11 серп. – URL: https://www.radiosvoboda.org/a/30103168.html.

 

153. Назарчук І. «Право Женеви» і порушення його Росією на окупованих територіях Донбасу і в Криму (друга частина) [Електронний ресурс] / Ірина Назарчук // Радіо Свобода. – 2019. – 12 серп. – URL: https://www.radiosvoboda.org/a/30103236.html.

 

154. Волянюк А. Розмежування понять воєнний та військовий злочин / Артем Волянюк [Електронний ресурс] // Мілітарний : [вебпортал]. – 2020. – 26 листоп. – URL: https://mil.in.ua/uk/blogs/rozmezhuvannya-ponyat-voyennyj-ta-vijskovyj-zlochyn/

 

155. Короткий Т. На варті гуманності. Женевські конвенції 1949 [Електронний ресурс] / Тимур Короткий, Максим Доценко // Юрид. Газ : [вебсайт]. – 2020. – 12 серп. – URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/na-varti-gumannosti-zhenevski-konvenciyi-1949.html.

 

156. Прищепа Я. «Воєнні злочини та злочини проти людяності». Гаага хоче розслідувати ситуацію в Україні [Електронний ресурс] / Ярослав Прищепа // Суспільне. Новини. – 2020. – 11 груд. – URL: https://suspilne.media/87540-voenni-zlocini-ta-zlocini-proti-ludanosti-gaaga-hoce-rozsliduvati-situaciu-v-ukraini/

 

157. Що таке Римський статут та чому його потрібно ратифікувати в Україні? [Електронний ресурс] // Юридична сотня : [вебсайт]. – 2021. – 9 верес. – URL: https://legal100.org.ua/shho-take-rimskiy-statut-ta-chomu-yogo-potribno-ratifikuvati-v-ukrayini/

 

158. Шульман О. Війна і діти: конвенційно-моральний аспект [Електронний ресурс] / Олександр Шульман // Армія INFORM: інформ. агенство. – 2021. – 19 січ. – URL: https://armyinform.com.ua/2021/01/19/vijna-i-dity-konvenczijno-moralnyj-aspekt/

 

159. Березюк О. Три країни ЄС виділять €2,5 млн Міжнародному кримінальному суду на розслідування воєнних злочинів РФ в Україні / Ольга Березюк [Електронний ресурс] // Гордон : [вебсайт]. – 2022. – 12 квіт. – URL: https://gordonua.com/ukr/news/war/tri-krajini-jes-vidiljat-2-5-mln-mizhnarodnomu-kriminalnomu-sudu-na-rozsliduvannja-vijskovih-zlochiniv-rf-v-ukrajini-1604245.html.

 

160. Буракова А. Юрист объясняет, что такое военное положение: «Могут ограничивать любые права граждан, изолировать украинцев, которые находятся в России» [Электронный ресурс] / Анастасия Буракова // Настоящее Время. – 2022. – 3 марта. – URL: https://www.currenttime.tv/a/yurist-obyasnyaet-chto-takoe-voennoe-polozhenie-mogut-ogranichivat-lyubye-prava-grazhdan-izolirovat-ukraintsev-kotorye-nahodyatsya-v-rossii/31734746.html.

 

161. Вооружённый конфликт России и Украины будет иметь разрушительные последствия для прав миллионов людей – Amnesty International [Электронный ресурс] // Amnesty International. – 2022. – 28 янв. – URL: https://eurasia.amnesty.org/2022/01/28/vooruzhyonnyj-konflikt-rossii-i-ukrainy-budet-imet-razrushitelnye-posledstviya-dlya-prav-millionov-lyudej-amnesty-international/

 

162. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо виключної відповідальності РФ за гуманітарні наслідки війни [Електронний ресурс] // LB.ua. – 2022. – 24 берез. – URL: https://lb.ua/world/2022/03/24/510896_genasambleya_oon_uhvalila_rezolyutsiyu.html.

 

163. Для підтвердження факту війни не потрібні спеціальний закон чи указ – [Ганна] Маляр [Електронний ресурс] // Укрінформ: мультимед. платформа іномовлення України. – 2022. – 21 берез. – URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3435428-dla-pidtverdzenna-faktu-vijni-ne-potribni-specialnij-zakon-ci-ukaz-malar.html.

 

164. ЄС допоможе Україні у зборі доказів злочинів РФ у Бучі, – президент Євроради [Електронний ресурс] // ЕСПРЕСО. – 2022. – 3 квітня. – URL: https://espreso.tv/es-dopomozhe-ukraini-u-zbori-dokaziv-zlochiniv-rf-u-buchi-prezident-evroradi.

 

165. Карманська Ю. Гуманітарна допомога для України. Довгий перелік способів підтримки населення, що постраждало від війни [Електронний ресурс] / Юлія Карманська // Forbes. – 2022. – 2 берез. – URL: https://forbes.ua/lifestyle/gumanitarna-dopomoga-dlya-ukraini-dovgiy-perelik-sposobiv-pidtrimati-naselennya-shcho-postrazhdalo-vid-viyni-02032022-4045.

 

166. Комітет ООН із прав дитини вимагає від РФ припинення воєнних дій та виконання своїх зобов'язань щодо захисту дітей від фізичного і психологічного насильства : [заява] [Електронний ресурс] // Уповноважений Верховної Ради України з прав людини : [вебсайт]. – 2022. – 3 берез. – URL: https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/komitet-oon-iz-prav-ditini-vimagaye-vid-rf-pripinennya-voyennih-dij-ta-vikonannya-svoyih-zobovyazan-shchodo-zahistu-ditej-vid-fizichnogo-i-psihologichnogo-nasilstva.

 

167. Личковська В. Що таке міжнародне гуманітарне право [Електронний ресурс] / Вікторія Личковська // Безоплатна правова допомога : [вебсайт]. – 2022. – 16 берез. – URL: https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/shho-take-mizhnarodne-gumanitarne-pravo/.

 

168. Лукашова С. Закони і звичаї війни. Пояснюємо звідки вони береуться і що кажуть / Соня Лукашова // Укр. правда. – 2022. – 4 квіт. – URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/4/7336947.

 

169. Назарчук І. Геноцид українців внаслідок російської збройної агресії: від політичних заяв до юридичного визнання [Електронний ресурс] / Ірина Назарчук // Юрид. Газ : [вебсайт]. – 2022. – 14 квіт. – URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/genocid-ukrayinciv-vnaslidok-rosiyskoyi-zbroynoyi-agresiyi-vid-politichnih-zayav-do-yuridichnogo-viz.html

 

170. Назарчук І. Якщо РФ не виконає наказ Міжнародного Суду ООН про негайне зупинення військових дій на території України [Електронний ресурс] / Ірина Назарчук // Юрид. Газ : [вебсайт]. – 2022. – 17 берез. – URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/yakshcho-rf-ne-vikonae-nakaz-mizhnarodnogo-sudu-oon-pro-negayne-zupinennya-viyskovih-diy-na-teritori.html

 

171. Панасицька О. Женевські конвенції: як їх порушує Росія, а звинувачує в цьому Україну? Пояснює VoxCheck [Електронний ресурс] / Олександра Панасицька // Вокс Україна. – 2022. – 12 берез. – URL: https://voxukraine.org/zhenevski-konventsiyi-yak-yih-porushuye-rosiya-a-zvynuvachuye-v-tsomu-ukrayinu/

 

172. Дочерті Б. Використання Росією касетних боєприпасів свідчить про необхідність посилення захисту цивільного населення / Бонні Дочерті // Just Security. – 2022. – 21 marh. – URL: https://www.justsecurity.org/80816/russias-use-of-cluster-munitions-and-other-explosive-weapons-shows-need-for-stronger-civilian-protections-ua/.

 

173. Партнери, які надають гуманітарну допомогу безпосередньо в Україні. ЄС підтримує Україну [Електронний ресурс] // European Commission. – URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/eu-stands-ukraine_uk.

 

174. Петрушко Л. Боги фандрейзингу. Хто залучив найбільше грошей для українців та армії під час війни. Ренкінг від Forbes / Любов Петрушко, Борис Давиденко [Електронний ресурс] // Forebs. – 2022. – 7 квіт. – URL: https://forbes.ua/company/bogi-fandreyzingu-khto-zaluchiv-naybilshe-groshey-dlya-ukraintsiv-ta-armii-pid-chas-viyni-renking-vid-forbes-07042022-5327.

 

175. Під консульство РФ у Львові принесли вкрадені мародерами «закривавлені» речі [Електронний ресурс] // Укрінформ: мультимед. платформа іномовлення України. – 2022. – 8 квіт. – URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3452067-pid-konsulstvo-rf-u-lvovi-prinesli-vkradeni-maroderami-zakrivavleni-reci.html.

 

176. Порошенко закликає екстрено скликати Радбез ООН та Раду ООН з прав людини через звірства російських окупантів на Київщині [Електронний ресурс] // Espreso. – 2022. – 3 квіт. – URL: https://espreso.tv/poroshenko-zaklikae-ekstreno-sklikati-radbez-oon-ta-radu-oon-z-prav-lyudini-cherez-zvirstva-rosiyskikh-okupantiv-na kiivshchini.

 

177. Практический словарь гуманитарного права [Електронний ресурс] / Врачи без границ. – URL: https://slovar-gumanitarnogo-prava.org/content/index/.

У словнику подано терміни з питань гуманітарного права по категоріях (біженці, війна, гуманітарне право, основополягаючі права людини та ін.) та дні роз’ясненя з цих питань. Подані міжнародні конвенції з прав людини які ратифікувала Україна.

 

178. Россия, Украина и международное право: оккупация, вооруженный конфликт и права человека в вопросах и ответах // Human Rights Watch. – New York, 2022. 28 февр. – URL: https://www.hrw.org/ru/news/2022/02/28/381247.

 

179. Сидоренко С. Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ / Сергій Сидоренко // Європ. правда. – 2022. – 23 лют. – URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/23/7134502.

 

180. Приседська В. Росія використовує в Україні касетні боєприпаси. Чому вони такі небезпечні / Вікторія Приседська // BBC News Україна. – 2022. – 2 квіт. – URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60941459.

 

181. Туреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя по морю – ЗМІ // Interfaxs-Україна. – 2022. – 2 квіт. – URL: https://interfax.com.ua/news/general/820392.html.

 

182. Федоров: Перший у світі NFT-музей війни зібрав понад 600 тисяч доларів на підтримку України [Електронний ресурс] // Рубрика. – 2022. – 3 квіт. – URL: https://rubryka.com/2022/04/03/fedorov-pershyj-u-sviti-nft-muzej-vijny-zibrav-ponad-600-tysyach-dolariv-na-pidtrymku-ukrayiny/

 

183. «Явные закономерности». ОБСЕ опубликовала отчет о военных преступлениях в Украине [Електронний ресурс] // BBC NEWS. – 2022. – 13 апр. – URL: https://www.bbc.com/russian/news-61096066.

 

184. Правозахисники закликали зупинити застосування касетних бомб в Україні [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. – 2022. – 12 трав. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-hrw-kasetni-boeprypasy/31845836.html.

 

185. As it happened: Lacking support, Russia scraps UN vote on Ukraine aid resolution // FRANCE24. – 2022. – 17 March. – URL: https://www.france24.com/en/europe/20220316-live-un-security-council-members-call-for-emergency-ukraine-meeting-thursday.

 

186. Inglis S. Russia is blocking Security Council action on the Ukraine war – but the UN is still the only international peace forum / Shelley Inglis // THE CONVERSATION. – 2022. – 7 March. – URL: https://theconversation.com/russia-is-blocking-security-council-action-on-the-ukraine-war-but-the-un-is-still-the-only-international-peace-forum-177885.

 

 

Виконавці: 
Олександр Дуднік, канд. іст. наук, ст. наук. співробітник НБУВ, 
Аліна Колесніченко, наук. співробітник НБУВ

Редактор 
Тетяна Добко, зав. відділу НБУВ

Контактна інформація