Буханець Олександр Васильович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації
Специфіка поширення інформації в сучасному суспільстві свідчить про збільшення ролі аудіовізуальних документів в інформаційному просторі. Домінуючим носієм інформації все більше виступає образ, символ, зображення. Вітчизняна та світова аудіовізуальна спадщина є потужним і невичерпним джерелом знань про минуле, унікальним матеріалом для стратегій розвитку майбутнього. Закономірно, що інтерес науковців, фахівців різних галузей, журналістів, митців, широких кіл громадськості до аудіовізуальних документів неухильно зростає. У цьому контексті надзвичайно важливою є робота Центрального державного кінофотофоноархіву (ЦДКФФА) України імені Г. С. Пшеничного щодо актуалізації й оприлюднення кінофотодокументів. Одним із напрямів цієї діяльності є видання архівних анотованих каталогів кінодокументів, яке було започатковане ще у 1969 р. публікацією довідника «Кинолетопись: аннотированный каталог киножурналов и документальных фильмов производства украинских студий (1923−1941)». У рамках галузевої програми «Архівні зібрання України» на даний час вийшла друком низка довідників кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного: «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (червень 1945−1955)» (2002 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1956−1965)» (2003 р.), «Україна і Друга світова війна: Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіносюжетів, спецвипусків (1939−1945)» (2006 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (1896–1939)» (2009 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1966−1975)» (2010 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1976–1985)» (2015 р.). Всі ці видання відтворюють події суспільно-політичного, соціально-економічного і культурно-освітнього життя України по багатьох аспектах вітчизняної історії, науки і культури України, відображають діяльність держави, різних громадських організацій та окремих визначних діячів, розповідають про нові наукові відкриття, досягнення у професійному і любительському спорті. Мовою кінофотодокументів висвітлено функціонування освітніх і культурних закладів, творчих спілок, проведення мистецьких фестивалів, конкурсів, з’їздів митців та освітян, прем’єри спектаклів і кінофільмів, відкриття нових музеїв, бібліотек, шкіл; заходи, спрямовані на повернення до українського простору насильно вилучених, заборонених і маловідомих імен. Директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного Олександр Васильович Буханець подарував Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського низку довідників: Кинолетопись : аннот. кат. киножурн. и док. фильмов укр. студий (1923–1941) / Арх. упр. при Сов. Мин-в УССР, Центр. гос. архив кинофотофонодок. УССР ; сост.: М. Н. Базанова, Л. М. Головко, Л. П. Маркитан [и др.] ; отв. ред. М. Н. Базанова. – Киев : Наук. думка, 1969. – 181 с. : фот. Україна і Друга світова війна. Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів і кіносюжетів, спецвипусків (1939–1945) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд. Т. Ємельянова. – Київ, 2005. – 201 с. : іл. Війна 1941–1945 рр. : альбом / Держ. арх. служба України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: Т. О. Ємельянова, І. М. Закринична, Т. О. Макарова [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2015. – 269 с. : фот. Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів і кіносюжетів (червень 1945–1955) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: О. І. Селіфонов, Н. М. Слончак, Н. О. Топішко ; за ред. Н. М. Слончак. – Київ, 2002. – 483 с. Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів, кіно- і телесюжетів (1956–1965) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: Л. Б. Пількевич, О. І. Селіфонов, Н. М. Слончак [та ін.]. – Київ, 2003. – 620 с. – (Архівні зібрання України). Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів і кіно- і телесюжетів (1966–1975) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: О. Дорошенко, І. Закринична, Т. Ємельянова [та ін.] ; голов. редкол. серії: О. Гінзбург, В. Верстюк, М. Делеган [та ін.]. – Київ, 2010. – 927 c. : іл. – (Архівні зібрання України). Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів, кіно- і телесюжетів (1976–1985) / Держ. арх. служба України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: І. М. Закринична, Т. О. Ємельянова, Л. Г. Касян [та ін.] ; голов. редкол. серії: Т. І. Баранова, О. В. Бажан, В. Ф. Верстюк [та ін.]. – Київ, 2015. – 1224, [13] с. : іл. – (Архівні зібрання України). Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів, кіно- і телесюжетів (1986–1995) / Держ. арх. служба України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: С. П. Анахов, В. Г. Берковський, І. М. Закринична [та ін.] ; наук. ред. Т. О. Ємельянова ; голов. редкол. серії: Т. І. Баранова, І. М. Кісіль, О. В. Бажан [та ін.]. – Київ, 2019. – 763, [13] с. : іл. – (Архівні зібрання України). Колектив Бібліотеки і читачі висловлюють щиру подяку Олександру Васильовичу Буханцю та колективу Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного за підготовку унікальних довідників, які сприяють збереженню національного культурного надбання і пошуку важливої, маловідомої інформації.
Дарувальник: 
Буханець О. В.
Подаровані книги: