Обов'язки НБУВ щодо обслуговування користувачів

7. ОБОВ'ЯЗКИ НБУВ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

НБУВ:

7.1. Забезпечує реалізацію прав користувачів НБУВ, встановлених цими Правилами.

7.2. Формує бібліотечно-інформаційні ресурси, здійснює їх облік, зберігання та раціональне використання згідно з чинним законодавством України.

7.3. Надає користувачам інформацію про склад свого фонду, консультаційну допомогу в доборі необхідних документів, оперативно інформує про нові надходження до Бібліотеки.

7.4. Удосконалює бібліотечне, бібліографічне, довідкове та інформаційне обслуговування, постійно вивчає інформаційні запити користувачів з метою їх найповнішого задоволення.

7.5. Забезпечує користувачів оперативною інформацією щодо всіх видів послуг, які надаються НБУВ, змін у режимі роботи НБУВ та її підрозділів і порядку обслуговування, строках перереєстрації, змін та доповнень, які вносяться до Правил користування НБУВ (читальними залами) та інших документів, які регламентують взаємовідносини НБУВ та її користувачів.

7.6.Не використовує відомості про користувачів НБУВ та їх інформаційні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди. Забезпечує конфіденційність персональних даних.

7.7. Забезпечує культуру обслуговування користувачів, створює комфортні умови у читальних залах та зонах відпочинку.

7.8. Забезпечує відповідні заходи безпеки у випадках виникнення надзвичайних ситуацій, проводить відповідне навчання співробітників та користувачів, надає наочну інформацію щодо порядку евакуації.