Особистість у вирі сучасності. Іван Михайлович Дзюба

Особистість у вирі сучасності
Іван Михайлович Дзюб
а

Матеріали до біобібліографії
до 90-річчя від дня народження

(з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)

 

Іван Михайлович Дзюба – видатний український літературознавець, літературний критик, визначний громадський й культурний діяч, дисидент радянських часів, академік НАН України, Герой України.

Народився Іван Михайлович Дзюба 26 липня 1931 р. в с. Миколаївці Волноваського району Донецької області. У 1953 р. закінчив філологічний факультет Донецького (тоді Сталінського) педагогічного інституту, а у 1956 р. аспірантуру Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Під керівництвом академіка О. І. Білецького підготував кандидатську дисертацію «Сатира В. Маяковського».

Деякий час Іван Михайлович працював у Держлітвидаві (згодом – видавництво «Дніпро»), завідував відділом критики в журналі «Вітчизна».

Перша книга І. Дзюби «Звичайна людина чи міщанин?» (Київ, 1959 р.) засвідчила появу неординарної творчої особистості в українській літературній критиці.

Після зміни політичного керівництва СРСР у 1964 р. боротьба з українським «націоналізмом» набула характеру репресивних акцій. У серпні–вересні 1965 р. у деяких містах України почалися арешти представників української інтелігенції. Свій протест проти насилля І. Дзюба висловив, виступивши у Києві під час прем’єри фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків», а також у листі до П. Ю. Шелеста та В. В. Щербицького, до якого додав підготовлену ним працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?».

Книга І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» побачила світ у 1968 р. в Мюнхені, цього ж року вона була видана у Лондоні англійською мовою «Internationalism or Russification?», згодом – перекладена й видана багатьма мовами: французькою, італійською, китайською, російською. Ім’я Івана Дзюби стало символом «шістдесятництва».

У березні 1972 р. відбулося закрите засідання Правління Спілки письменників України, де розглядалася персональна справа І. Дзюби у зв’язку з його працею «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Члени правління одноголосно проголосували за виключення Дзюби із членів Спілки. У травні 1973 р. Іван Михайлович був засуджений «за антирадянську діяльність» до 5 років таборів суворого режиму. Після багатомісячного перебування в ізоляторі КДБ в листопаді 1973 р. був помилуваний, але перебував під офіційним наглядом ще кілька років, реабілітований 1981 р. У 1972–1982 рр. – коректор, літературний редактор газети Київського авіаремонтного заводу. Майже п’ятнадцять років – від 1972 до 1986 рр. – був позбавлений можливості писати про українську літературу. Лише з початком перебудовчих процесів у кінці 1980-х рр. І. М. Дзюба має змогу вільно творити і брати участь у громадському житті.

1991 року І. М. Дзюба відзначений Державною премією Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і мистецтва (у галузі журналістики і публіцистики) – за серію публіцистичних виступів «Бо то не просто мова, звуки...», статті «Україна і світ», «Чи усвідомлюємо національну культуру як цілісність?».

З початком національного відродження кінця XX ст. Іван Михайлович Дзюба є ключовою постаттю культурного й громадського життя України, перший президент Республіканської асоціації україністів (1988–1991), міністр культури незалежної України (1992–1994), голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999–2001), академік-секретар Відділення мови, літератури та мистецтвознавства НАН України (1997–2004), співзасновник Народного Руху України, один з учасників ініціативної групи «Першого грудня».

За вагомий особистий внесок у розбудову України як демократичної, соціальної та правової держави, відродження національної духовності й консолідацію українського суспільства його удостоєно звання Героя України (2001), Ордена Свободи (2009).

І. М. Дзюба – лауреат Міжнародної премії 1990 року фундації Антоновичів, Міжнародної літературної премії 1996 року Фундації Івана Багряного, літературної недержавної премії Олеся Білецького, наукової премії НАН України імені Володимира Вернадського та ін. За роботу «Шевченківська енциклопедія» колектив вчених разом з І. М. Дзюбою удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.

Іван Дзюба – автор понад 400 наукових праць, зокрема більше 20 монографій, присвячених актуальним проблемам історії і сучасного стану української культури, літератури, мистецтва. У творчому доробку Івана Дзюби – дослідження, присвячені національним історичним і культурним цінностям, питанням стану та розвитку української мови, культурології, історії української літератури, а також компаративістським дослідженням творчості Тараса Шевченка, Івана Багряного, Миколи Вінграновського, Василя Голобородька, Івана Драча, Володимира Забаштанського, Ліни Костенко, Павла Мовчана та багатьох інших українських письменників і поетів ХІХ– ХХI ст.

Іван Михайлович Дзюба – співредактор «Енциклопедії Сучасної України» (Київ, 2001–2021, т. 1–22), керівник Робочої групи з розроблення концепції «Українська універсальна енциклопедія», член редколегій наукових часописів «Енциклопедичний вісник України», «Київська старовина», «Слово і час» та ін.

І. М. Дзюба – багаторічний читач Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Працюючи над підготовкою монографії, наукової доповіді, лекції чи статті, він намагається зібрати якомога більше інформації, дослідити першоджерела. Іван Михайлович завжди відзначається активною життєвою позицією, патріотизмом, інтелігентністю, виваженістю, високою духовністю. Книги Івана Дзюби є дороговказом для багатьох поколінь українців.

***

Бібліографічний матеріал систематизовано за розділами: «Основні друковані праці Івана Дзюби» і «Література про життя і діяльність Івана Дзюби».

Розділ «Оcновні друковані праці Івана Дзюби» містить бібліографічні описи праць вченого, які згруповано за хронологією, а в межах року за схемою: окремі видання, статті та інші матеріали із збірників наукових праць, періодичних та продовжуваних видань; праці за редакцією вченого (з поміткою «Ред.»); видання, де автор є перекладачем (з поміткою «Пер.»), є упорядником, укладачем чи одним із укладачів (з поміткою: «Уклад.»; «Упоряд.»); рецензентом (з поміткою «Рец.»). Бібліографічні записи у розділі «Література про життя і діяльність Івана Дзюби» систематизовано за хронологією, в межах року – окремі видання та публікації, вміщені у періодиці, за абеткою авторів та назв.

Після бібліографічного опису вказано шифр зберігання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. ВЗУ – відділ зарубіжної україніки. Включено літературу, що вийшла у 1953–2021 рр.

 

Оcновні друковані праці Івана Дзюби

 

1953

1. За высокое мастерство [украинских поэтов] / Иван Дзюба // Литературный Донбасс : лит.-худож. альм. Донец. орг. Союза совет. писателей Украины. – Сталино, 1953. – Кн. 21. – С. 98–116.

В253981/21

 

1957

2. Проблематика нашої сатири / Іван Дзюба // Дніпро. – 1957. – № 6. – С. 103–111.

Ж22466

 

1959

3. «Звичайна людина» чи міщанин? : літ.-крит. ст. / І. Дзюба – Київ : Радян. письменник, 1959. – 278 с.

Ао147420

 

1967

4. Бабин Яр : уривки з промови І. Дзюби під час відзначення 25-ої річниці розстрілів у Бабиному Яру / І. Дзюба // Визвол. шлях. – 1967. – Кн. 11/12. – С. 1355–1357.

Ж15065

 

1968

5. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – [München] : Сучасність, 1968. – 262 с. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 2. Документи ; ч. 2)

Ао274208

 

6. Internationalism or Russification?: a study in the Soviet nationalities problem / I. Dzyuba ; pref. P. Archer. – London : Weidenfeld and Nicolson, 1968. – XIX, 240 p. – Notes : p. 217–227.

Ib205098

 

1969

7. Поезія Миколи Вінграновського / І. Дзюба // Визвол. шлях. – 1969. –Кн. 3. – С. 360–374. – (Очима крайового критика).

Ж15065

 

1971

8. Вступне слово Івана Дзюби на вечорі в першу річницю смерті Василя Симоненка, 12 грудня 1964 р. (Київ, клуб Інституту нафти і газу) / І. Дзюба // Визвол. шлях. – 1971. – Кн. 6. – С. 701–702.

Ж15065

 

9. На захист Валентина Мороза / І. Дзюба, І. Світличний, З. Франко [та ін.] // Визвол. шлях. – 1971. – Кн. 5. – С. 453–454.

Ж15065

 

1973

10. Internationalism or Russification? : a study in the Soviet nationalities problem / I. Dzyuba ; pref. by M. Holubenko ; ed. M. Davies. – New York : Monad press, 1973. – XXIV, 262 p.

ВЗУ

 

11. «Секс», «секс»... і трохи «антисексу»: (жіночий ідеял у поезії) / І. Дзюба // Визвол. шлях. – 1973. – Кн. 6. – С. 579–587.

Ж15065

 

1975

12. Пер.: Уруйманова Єзетхан Алімарзаївна. Назустріч життю : роман / пер. з рос. І. М. Дзюби. – Київ : Дніпро, 1975. – 453 с.

Ва267643

 

1976

13. Грані кристала / Іван Дзюба. – Київ : Україна, 1976. – 128 с.

Ва275875; Айзеншток № 5063

 

14. Грани кристалла / И. М. Дзюба ; с укр. перевел авт. – Киев : Украина, 1976. – 134 с.

Ва283532

 

15. Facets of a crystal / I. M. Dzyuba ; transl. G. Sklyar ; cover design V. Berezoviy. – Kiev : Ukraina Society, 1976. – 136 p.

Ib157737

 

1978

16. Грані кристала / І. М. Дзюба. – Київ : Дніпро, 1978. – 373 с. – (Товариство «Україна»).

Ва324223

 

1981

17. На пульсі доби: штрихи до портретів письменників народів СРСР / І. М. Дзюба. – Київ : Радян. письменник, 1981. – 280 с.

Ва368884

 

1982

18. Грани кристалла : очерк становления единства многонац. совет. лит. / И. М. Дзюба. – М. : Мысль, 1982. – 198 с.

Ва392776

 

19. Стефан Зорян в історії вірменської літератури / І. М. Дзюба. – Київ : Наук. думка, 1982. – 319 с.

Ва390620

 

1984

20. Вітчизна у нас одна / І. М. Дзюба. – Львів : Каменяр, 1984. – 136 с. : портр.

Ао235623

Рец.: Боковський В. Вітчизна у нас одна / В. Боковський // Визвол. шлях. – 1984. – Рік 37. Кн. 12. – С. 1460–1466. – (Питання національного визволення).

Ж15065

 

1986

21. Автографи відродження : літ.-крит. нариси / І. М. Дзюба. – Київ : Радян. письменник, 1986. –301 с.

Ва444044

 

22. Дивитися в очі доби : до проблеми молодого героя в сучас. укр. прозі / Іван Дзюба // Література і сучасність : літ.-крит. ст. / упоряд. І. В. Зуб. – Київ : Радян. письменник. – Вип. 19. – 1986. – С. 33–71.

Ж66977

 

23. Несходимі стежки минувшини : пригодницькі мотиви в іст. прозі / Іван Дзюба // Київ. – 1986. – № 10. – С. 86–96.

Ж14227

 

1987

24. Садріддін Айні: нарис життя і творчості / І. М. Дзюба. – Київ : Дніпро, 1987. – 289 с. : портр. – (Літературний портрет).

Ao243130

 

25. Несходимі стежки минувщини : (пригодницькі мотиви в іст. прозі) / Іван Дзюба // Літ. і сучасність : літ.-критич. ст. – Київ, 1987. – Вип. 20. – С. 86–115.

Ж66977

 

1989

26. У всякого своя доля: (епізод із стосунків Шевченка з слов’янофілами): літ.-крит. нарис / І. М. Дзюба. – Київ : Радян. письменник, 1989. – 371 c.

Ао249286

 

1990

27. Бо то не просто мова, звуки... / І. М. Дзюба. – Київ : Радян. письменник, 1990. – 134 с.

Ао252299

 

28. [Відповіді на запитання редакції] / І. Дзюба // Слово і час. – 1990. – № 8. – С. 76–77.

Ж27444

 

29. Славетна Зінаїда Тулуб : [про роман «Людолови»] / І. Дзюба // Слово і час. – 1990. – № 11. – С. 43–46.

Ж27444

 

30. Слово про поетове дитинство : [про В. Свідзинського] / І. Дзюба // Слово і час. – 1990. – № 10. – С. 50–52.

Ж27444

 

1991

31. Трохи одвели душу? : післяслово до дискусії: «Культура і культ. правда життя і напівправда літератури» / Іван Дзюба // Березіль. – 1991. – № 11. – С. 154–166.

Ж26911

 

1992

32. «…І вічні питання до білого світу» : нотатки про лірику Л. Талалая / Іван Дзюба // Слово і час. – 1992. – № 2. – С. 33–37.

Ж27444

 

33. Україна на шляхах державотворення : [співдоп. на Всесвіт. форумі українців, Київ, 21–24 серп. 1992 р.] / Іван Дзюба // Слово і час. – 1992. – № 11. – С. 3–10.

Ж27444

 

34. Ред.: Карманський П. Поезії / Петро Карманський ; упоряд., вступ. слово В. І. Лучука ; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. – Укр. письменник, 1992. – 374 с. : іл.

Ао256712

 

1993

35. Духовний потенціал нашого народу не вигас : [відповіді на запитання ред.] / Іван Дзюба // Слово і час. – 1993. – № 7. – С. 3–4.

Ж27444

 

36. Ред.: Пам’ятати заради життя : матеріали «круглого столу» з приводу 40-річчя загибелі членів Єврейс. антифашист. ком., Київ, серп. 1992 р. = To remember for the sake of life : proceeding of the round table discussion devoted to the 40-th anniversary of the distruction of the Jewish anti-fascist committee (JAFC) / редкол.: І. Ф. Курас (голова, авт. вступ. сл.), А. З. Бураківський, І. М. Дзюба [та ін.] ; упоряд.: Н. Ф. Горовська, Ю. І. Шаповал ; Ін-т нац. відносин і політології АН України. – Київ, 1993. – 227, [3] с. – Текст укр., рос., англ.

Ва551483; Коваль В. С. Ва1073

 

1994

37. Білецький і Потебня : (ідеї О. Потебні в працях О. Білецького) / Іван Дзюба // Слово і час. – 1994. – № 11/12. – С. 9–16.

Ж27444

 

38. Останнім шляхом Кобзаря / Грабович Г., Дзюба І., Жулинський М. [та ін.] ; упоряд. М. Л. Новицький : редкол.: М. Жулинський, В. Симоненко, М. Новицький ; фотоіл.: Бойко В. Я., Галан І. К., Доцин І. В. [та ін.] ; худож.: О. Гнатів, Б. Дроботюк. – Київ : Укр. літопис, 1994. – 280 с. : фот.

Со23527

 

1995

39. Богдан Гаврилишин – Іван Дзюба. Діалог / Б. Гаврилишин, І. Дзюба. – Київ : Вид. Укр. Всесвіт. Координац. Ради та Респ. асоц. українознавців, 1995. – 159 с. – (Додаток до журналу «Сучасність» 1995. Січень, ч. 1).

Ва561995

 

40. «Застукали сердешну волю...» : (Шевченків «Кавказ» на тлі непроминального минулого) / Іван Дзюба. – Київ : Дніпро, 1995. – 62 с.

Ва563680

 

1996

41. «Кавказ» Тараса Шевченко на фоне непреходящего прошлого : к 150-летию со дня написания поэмы «Кавказ» / Иван Дзюба. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України ; Держ. б-ка України для юнацтва, 1996. – 107, [1] с.

ФПУ № 334

 

42. Громадянська снага і політична прозірливість : (до 90-річчя від дня народж. Івана Багряного) / Іван Дзюба // Дивослово. – 1996. – № 10. – С. 3–8 : фот. ; Слово і час. – 1996. – № 10. – С. 82–84.

Ж28928; Ж27444

 

43. Довіку насущний : [Тарас Шевченко] / Іван Дзюба // Слов’янське віче – XXI століття, – 1996. – № 3. – С. 144–155.

Ж14772

 

44. Знаки духовної співмірності : (штрихи до світового контексту естетики Олександра Довженка) / Іван Дзюба // Дивослово. – 1996. – № 1. – С. 3–9.

Ж28928

 

45. Проблеми культури в незалежній Україні / І. Дзюба // Бібл. вісн. – 1996. – № 5. – С. 22–25. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1996_5_9.

Ж14595

 

46. Чи немає і нашої вини? : [виступ на Конгресі укр. інтелігенції 11 листоп. 1995 р. в Києві] / Іван Дзюба // Слово і час. – 1996. – № 1. – С. 14–17.

Ж27444

 

1997

47. Марко Павлишин: крізь «постмодерністські окуляри» і без них... / І. М. Дзюба // Павлишин М. Канон та іконостас : [зб. ст.] / Марко Павлишин. – Київ : Час, 1997. – С. 5–26.

Онищенко О. С. Ва1205

 

48. Олександр Білецький і проблема літературознавчого синтезу / Іван Дзюба // Слово і час. – 1997. – № 1. – С. 52–57.

Ж27444/1997/1

 

49. Українські тривоги атомної доби / І. М. Дзюба // Рахманний Р. Роздуми про Україну : вибрані есеї та статті, 1945–1990 / Роман Рахманний ; упоряд. Л. Федорук. – Київ, 1997. – С. V–XVI.

Ва578962; Онищенко О. С. Вс240

 

50. Чи вистачіть державі мудрості? : [виступ на 2-му Всесвіт. Форумі українців, 1997 р.] / Іван Дзюба // Слово і час. – 1997. – № 10. – С. 90–91.

Ж27444

 

51. Ред.: Дипломатія сучасної України : енциклопед. довід. / Наук. т-во ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Дзюба І. М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України НАНУ, 1997. – 83 с. : табл., фот.

Онищенко О. С. Ва1496

 

52. Упоряд.: Мамайсур Б. Другий початок / Борис Мамайсур ; упоряд. І. Дзюба. – Київ : Сфера, 1997. – 171 с.

Ао260004

 

1998

53. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – Київ : КМ Academia, 1998. – 272 с. : портр. – (Сумні сторінки історії).

Ва584772

 

54. Між культурою і політикою / І. Дзюба ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр європ. гуманітар. дослідж. – Київ : Сфера, 1998. – 372 с.

Ва584397; Онищенко О. С. Ва991

 

55. Володимир Свідзинський / І. Дзюба // Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1. Перша половина ХХ ст. / за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1998. – С. 172–177.

В342168/Кн. 1

 

56. Суто український феномен / Іван Дзюба // Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів : штрихи до історії Фундації : виступи і лекції лавреатів нагород Антоновичів (1982–1998) / упоряд. С. Гальченко. – Київ ; Вашінгтон, 1999. – С. 104–106.

Вс33356

 

57. Шановний читачу : [передмова] / І. М. Дзюба // Сосюра В. М. Любіть Україну : пер. мовами народів світу / В. М. Сосюра ; упоряд.: Б. Хоменко, К. Хоменко. – Київ, 1998. – С. 6–10.

Ва588260

 

58. Ред.: Шевченко Т. Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; худож. В. Касіян ; редкол.: Я. П. Гоян, І. М. Дзюба [та ін.] ; передм. О. Гончара ; післям. Я. Гояна ; прим. В. Смілянської ; худож. В. Касіян; упоряд. граф. матеріалу: Я. Гоян, О. Касіян, М. Пшінка. – Київ : Веселка, 1998. – 485, [1] с. : іл.

Вс32692; ФПУ № 397; Степовик Д. В. № 188

 

1999

59. Вступне слово / І. М. Дзюба // Крман Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708–1709) / Даніел Крман ; пер. О. Булах, Г. Булах ; впоряд. й прим. М. Неврлий. – Київ, 1999. – С. 5–8.

Ва592713; ФПУ № 1768

 

2000

60. Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України у 1999 р. / І. Дзюба // Слово і час. – 2000. – № 5. – С. 6–11.

Ж27444/2000/5

 

61. Вірність собі / Іван Дзюба // Качуровський І. В. Село ; Осінні пізньоцвіти : поема. – 2-ге вид., допов. / І. В. Качуровський ; іл. С. Саприкіна. – Київ : 2000. – С. 5–16.

Ва602675; Ва608942

 

62. До розуму і сердець людей / Іван Дзюба // Національна премія: перші лауреати / Ком. з Нац. премії України ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68–75.

Ва604089

 

63. Крізь поетичні обрії століть / І. М. Дзюба // Кочур Г. Третє відлуння : поет. пер. / Григорій Кочур ; упоряд. А. Г. Кочур ; ред.: М. Н. Москаленко, С. К. Жолоб. – Київ, 2000. – С. 6–8.

Ва598212

 

64. Подолання відстаней і бар’єрів / І. М. Дзюба // Публіцист мислі й серця : зб. пр. на пошану 80-річчя Романа Олійника-Рахманного / упоряд. Ф. Погребенник ; ред. В. Мазний. – Київ, 2000. – С. V–IX.

Вс34419; Лук’яненко Л. Г. Вс5

 

65. Ред.: Національна премія: перші лауреати / Ком. з Нац. премії України ім. Тараса Шевченка ; уклад. О. О. Дейнеко, А. Л. Качан ; вид. рада: І. М. Дзюба (голова), М. О. Бєліков, М. С. Вінграновський [та ін.]. – Київ : Україна, 2000. – 99 с. : фот.

Ва604089

 

2001

66. З криниці літ : тритомовник / І. М. Дзюба. – Київ : Обереги ; Гелікон, 2001. – (Українська модерна література).

Т. 2. – 2001. – 848 с. : фот., іл., портр. – Покажч. імен: с. 815–828. – Світлини: с. 829–846.

В345087/Т.2

 

67. Спрага / І. М. Дзюба ; передм. І. Драча ; упоряд. В. Абліцов. – Київ : Ред. журн. «Український світ», 2001. – 280 с. : іл. – (Серія «Український портрет»). – Бібліогр.: с. 237–240.

Ва614649; Онищенко О. С. Ва457

 

68. Україна перед Сфінксом майбутнього : [лекція, прочитана 15 жовт. 2001 р. в Нац. ун-ті «Києво-Могилян. акад.»] / І. М. Дзюба. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2001. – 35 с.

Р91881; Онищенко О. С. Р4

 

69. Україна–Росія: концептуальні основи гуманітарних відносин / І. М. Дзюба, О. А. Кубеліус, О. П. Лановенко [та ін.] ; наук. ред. О. П. Лановенко ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т укр.-рос. відносин. – Київ : Стилос, 2001. – 472 с. – Бібліогр.: с. 465–472.

Зі змісту: Національні меншини в Україні / І. М. Дзюба. – С. 175–188; Україна – Росія: протистояння чи діалог культур? / І. М. Дзюба. – С. 265–333.

Ва609969; Онищенко О. С. Ва72

 

70. Академія наук України Національна / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 250–285.

С10197/1

 

71. Антонович Омелян Миколович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 584 : фот.

С10197/1

 

72. Антоновичів Омеляна і Тетяни фундація / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 584.

С10197/1

 

73. Вступне слово / І. М. Дзюба // Шевченківські лауреати, 1962–2001 : енциклопед. довід. / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. – Київ : Криниця, 2001. – С. 7–9.

Ао261002

 

74. Деякі проблеми і перспективи української культури / І. Дзюба // Вісн. НАН України. – 2001. – № 3. – С. 18–22. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_3_6.

Ж20611

 

75. Метод – це насамперед розуміння / І. Дзюба // Слово і час. – 2001. – № 7. – С. 4–10.

Ж27444

 

76. На вічному шляху до Шевченка / І. М. Дзюба, М. Г. Жулинський // Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 1 : Поезія 1837–1847 / упоряд. та авт. комент. І. Д. Бажинов [та ін.] ; ред. В. С. Бородін ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9–66.

В344544/1; Табачник Д. В. В61/1

 

77. Роман Рахманний – лауреат національної премії ім. Т. Г. Шевченка / І. Дзюба // Нар. творчість та етнографія. – 2001. – № 3. – С. 60–63.

Ж27482

 

78. Сучасне суспільне і церковне становище в Україні / І. Дзюба // Нар. творчість та етнографія. – 2001. – № 3. – С. 5–13.

Ж27482

 

79. Україна і світ / І. Дзюба // Нар. творчість та етнографія. – 2001. – № 4. – С. 31–40.

Ж27482

 

80. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 1 : А / Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України НАН України ; Голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2001. – 823 с. : іл.

С10197/1

 

81. Ред.: Київський літопис XXI століття: визначні імена та підприємства України / АПН України, АМН України, Торг.-пром. палата України, Укр. центр культур. дослідж. М-ва культури і мистецтв України ; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Хто є хто, 2001. – 464 с. : фотоіл. – (Серія «Український літопис»).

Табачник Д. В. Ва125

 

2002

82. Починаймо з поваги до себе : ст., доп. : [друк. в газ. «Слово Просвіти»] / Іван Дзюба. – Київ : Просвіта, 2002. – 57, [1] с. – Бібліогр.: с. 57.

Ва622056; Коваль В. С. Ва981

 

83. Деякі проблеми розвитку нашої культури / І. Дзюба // Україна. Наука і культура. – 2002. – Вип. 31. – С. 4–7.

Ж66776

 

84. Мовна ситуація в Україні / І. Дзюба // Україна. Наука і культура. – 2002. – Вип. 31. – С. 125–129.

Ж66776

 

85. Україна перед Сфінксом майбутнього / І. М. Дзюба // Укр. іст. журн. – 2002. – № 3. – С. 3–22.

Ж27630

 

86. Ред.: Не вмирає душа наша : зб. матеріалів, присвяч. 40-річчю від дня заснування Нац. премії України ім. Тараса Шевченка та лауреатам 2001 року / уклад.: О. О. Дейнеко, В. В. Костюченко ; вид. рада : І. М. Дзюба (голова, авт. вступ. сл.), І. Ф. Драч, М. Г. Жулинський, П. А. Загребельний, В. Я. Стадниченко ; авт. проекту А. Л. Качан ; Ком. з Нац. премії України ім. Тараса Шевченка. – Київ : Україна, 2002. – 176 с. : іл

Вс36621

 

2003

87. Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки / В. І. Марочко (керівник авт. кол.), С. І. Білоконь, І. М. Дзюба [та ін.] ; ред. рада: В. А. Смолій (голова), І. М. Дзюба, С. В. Кульчицький [та ін.] ; відп. ред. В. М. Литвин (передм.) ; худож. оформ. Ю. Ф. Назаренка, Б. Ю. Назаренка ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2003. – 886, [49] с. : фот. – Бібліогр.: с. 862–880 та в кінці розд.

Вс38470; Попик В. І. Вс7

 

88. Пастка. Тридцять років зі Сталіним. П’ятдесят років без Сталіна : наук.-публіцист. дослідж. / І. М. Дзюба. – Київ : Криниця, 2003. – 144 с. – (Серія «Моя книгозбірня»).

Ва637270; Онищенко О. С. Ва248

 

89. Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії наук України, 1999–2003 / І. Ф. Курас, В. М. Геєць, О. С. Онищенко, І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, Секція сусп. і гуманітар. наук, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2003. – 208 с.

Ва642482

 

90. Бакула Богуслав / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 120 : фот.

С10197/2

 

91. Башкортостан / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 343–350 : фот.

С10197/2

 

92. Бекбаулов Уразак (Оразак) / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 432 : фот.

С10197/2

 

93. Бистрицький Євген Костянтинович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 604 : фот.

С10197/2

 

94. Білецький Олександр Іванович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 775–780 : фот.

С10197/2

 

95. Ред.: Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, 1998–2003 : бібліогр. покажч. / вид. підгот.: В. Ю. Омельчук, Л. В. Бєляєва, О. В. Давидович [та ін.] ; редкол.: І. Ф. Курас (голова), В. М. Геєць, І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – 754 с.

Онищенко О. С. Ва1715

 

96. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 2 : Б–Біо / Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України НАН України ; голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2003. – 872 с. : іл.

С10197/2

 

97. Ред.: Київський літопис XXI століття : визначні імена та підприємства України, 2002 / АПН України, АМН України, Укр. акад. нац. прогресу ; уклад. та нариси В. В. Стройков ; редкол.: А. К. Шидловський, І. М. Дзюба, В. І. Зноба [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Вид. центр «МЕТР», 2003. – 508 с. : фотоіл.

Вс37734

 

2004

98. Більший за самого себе / Іван Дзюба // Симоненко В. А. Твори : у 2 т. / Василь Симоненко. – Черкаси, 2004. – Т. 1 : Поезії. Проза / упоряд. Г. П. Білоус, О. К. Лищенко. – С. 15–32.

В348293/Т. 1

 

99. Богачевська-Хом’як Марта Данилівна / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2004. – Т. 3. – С. 122 : фот.

С10197/3

 

100. Боконбаєв Джоомарт / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2004. – Т. 3. – С. 214–215 : фот.

С10197/3

 

101. Вимирання слова / І. Дзюба // Вісн. НАН України. – 2004. – № 12. – С. 34–40.

Ж20611

 

102. Поет супроти імперії / І. Дзюба // Слово і час. – 2004. – № 3. – С. 3–15.

Ж27444

 

103. Спогади і роздуми на фінішній прямій / І. Дзюба // Рукопис : укр. альм. спогадів, щоденників, листів, документів, світлин : у 2 т. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 8–263.

В348271/Т. 1

 

104. Стимул до дискусії / І. Дзюба // Довженко і кіно ХХ століття : зб. ст. – Київ, 2004. – С. 118–119.

Ва677802

 

105. Ред.: Довженко і кіно ХХ століття : зб. ст. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Спілка кінематографістів України, Ред. журн. «Кіно-Театр» ; упоряд. Л. Брюховецька, С. Тримбач ; наук. ред. І. Дзюба. – Київ : Ред. журн. «Кіно-Театр» : Поліграфцентр «ТАТ», 2004. – 264 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Ва677802

 

106. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 3 : Біо–Бя / Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України НАН України ; голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2004. – 695 с. : іл.

С10197/3

 

107. Ред.: Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України : всеукр. зб. / ред.: Шидловський А. К., Дзюба І. М., Зюба В. І. [та ін.] ; АПН України, АМН України. – 3-тє вид. – Київ : Вид. центр «МЕТР», 2004. – 624 с. : іл.

Ва649472

 

108. Ред.: Рукопис : укр. альм. спогадів, щоденників, листів, док., світлин : у 2 т. Т. 1. / заг. ред. І. М. Дзюби. – Київ : Криниця, 2004. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

В348271/Т.1

 

2005

109. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. М. Дзюба ; упоряд., післямова, бібліогр. Ю. Лібер. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2005. – 332 с. – Бібліогр.: с. 280–283.

Ва665871; ФПУ № 3090

 

110. Микола Хвильовий: «азіятський ренесанс» і «психологічна Европа» : [інавгурац. лекція почес. проф. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.», 1 верес. 2005 р.] / І. М. Дзюба. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2005. – 47 с.

Р106547

 

111. Тарас Шевченко / І. М. Дзюба. – Київ : Вид. дім «Альтернативи», 2005. – 704 с. : іл. – (Серія «Особистість і доба»).

Ва668131; ФПУ №3081

 

112. У дивосвіті рідної хати (кілька слів про поета, який щойно починається) / І. М. Дзюба // Голобородько В. І. Летюче віконце : вибрані поезії / Василь Голобородько ; ред. І. Коломієць ; вступ. ст. І. Дзюби. – Київ, 2005. – С. 5–19.

Ва670255

 

113. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 4 : В–Вог / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2005. – 700 с. : іл.

С10197/4

 

114. Ред.: Київський літопис ХХІ століття : визнач. імена та підприємства України, 2004–2005 / НАН України, АПН України, АМН України [та ін.] ; уклад. В. В. Стройков ; редкол.: І. М. Дзюба, В. І. Зноба, Ю. П. Зозуля [та ін.]. – Київ : Вид. центр «МЕТР», 2005. – 547 с. : фотоіл.

Ва662241

 

2006

115. З криниці літ : у 3 т. / І. М. Дзюба. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2006–2007.

Т. 1 : Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про добрих сусідів і духовну рідню. – 2006. – 975 с. : фот.

ФПУ №3081

Т. 2 : Шевченко і світ; Естетика і культурологія; Знайомство з десятою Музою; «Бо то не просто мова, звуки...»; Тернисті дороги порозуміння. – 2006. – 976 с. : фот.

В349515/1,2

 

116. Сквозь завихрения времени : в 3 т. / И. М. Дзюба. – Киев : Изд. Дом Дмитрия Бураго, 2006–2007.

Т. 1. – 2006. –376 с. : фот.

В349676/1

 

117. У світі думки Лесі Українки : лекція до 135-річчя від дня народж. / І. М. Дзюба ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – 40 с.

Р108180

 

118. Україна у пошуках нової ідентичності : ст., виступи, інтерв’ю, памфлети / І. М. Дзюба ; вступ. ст. М. В. Поповича. – Київ : Україна, 2006. – 848 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Ва682903

 

119. Шевченкофобія в сучасній Україні / І. Дзюба. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2006. – 60 с.

Ао265234

 

120. Вірність собі / Іван Дзюба // Дивослово. – 2006. – № 1. – С. 25–28 : іл.

Ж28928

 

121. Герасим’юк Василь Дмитрович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 5. – С. 545–548 : фот.

С10197/5

 

122. Голобородько Василь Іванович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 45–46 : фот.

С10197/6

 

123. Головко Андрій Васильович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 61–63 : фот.

С10197/6

 

124. Грабович Григорій / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 353–355 : фот.

С10197/6

 

125. Грабович Оксана / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 355 : фот.

С10197/6

 

126. Громадянська снага і політична прозірливість : (до 90-річчя від дня народж. Івана Багряного) / Іван Дзюба // Дивослово. – 1996. – № 10. – С. 3–8.

 

127. Гуцало Євген Пилипович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 691–692 : фот.

С10197/6

 

128. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 5 : Вод–Гн / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.].– 2006. – 728 с. : іл.
Т. 6 : Го–Гю / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2006. – 712 с.

С10197/5,6

 

129. Ред.: Київський літопис ХХІ століття : визнач. імена та підприємства України, 2006 / НАН України, АПН України, АМН України [та ін.] ; уклад. В. В. Стройков ; редкол.: І. М. Дзюба, М. М. Дьомін, В. І. Зноба [та ін.]. – Київ : Вид. центр «МЕТР», 2006. – 223 с. : фотоіл.

Ва681704

 

2007

130. З криниці літ : у 3 т. / І. М. Дзюба. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2006–2007.

Т. 3 : Літературні портрети. Дніпровський меридіан. Зі спогадів. – 2007. – 880 с.

В349515/3

 

131. Порнократія на марші : статті, фейлетони, памфлети / І. Дзюба. – Київ : Смолоскип, 2007. – 96 с.

Ва706657 ; ФПУ № 2822

 

132. Сквозь завихрения времени : в 3 т. / И. М. Дзюба. – Киев : Изд. Дом Дмитрия Бураго, 2006–2007.

Т. 2. – 2007. – 376 с. : ил.
Т. 3. – 2007. – 352 с. : ил.

В349676/2-3

 

133. Ґроссман Василь Семенович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 92–93 : фот.

С10197/7

 

134. До історії Національної премії України ім. Т. Шевченка / Іван Дзюба // Шевченківські лауреати, 1962–2007 : енциклопед. довід. / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. – Вид. 2-ге, змін. і допов. – Київ, 2007. – С. 7–9.

Ао266105

 

135. Запрошення до робітні майстрів / Іван Дзюба // Шевченківські лауреати, 1962–2007 : енциклопед. довід. / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. – Вид. 2-ге, змін. і допов. – Київ, 2007. – С. 733–734.

Ао266105

 

136. «Народжуйте себе, допоки світу» : [передмова] / Іван Дзюба // Драч І. Ф. Берло : кн. поезій / Іван Драч. – Київ, 2007. – С. 5–26.

Ва694010

 

137. Особистість у світі літератури / І. М. Дзюба // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького. – Київ, 2007. – С. 104–123.

Ва687350

 

138. Післяслово / І. М. Дзюба // Феномен Івана Дзюби : матеріали круглого столу, 17 листоп. 2006 р. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2007. – 176 с. : фотоіл.

Ао265551

 

139. Українські усобиці як феномен світової історії : [передмова] / Іван Дзюба // Ольжич О. Дух руїни / Олег Ольжич ; упоряд. О. Зінкевич. – Київ, 2007. – С. 27–47.

Ва686692; Степовик Д. В. № 227

 

140. Шевченкофобія в сучасній Україні / Іван Дзюба // Київ. – 2007. – № 3. – С. 2–23.

Ж14227

 

141. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 7 : Г–Ді / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2007. – 708 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

С10197/7

 

142. Ред.: Київський літопис ХХІ століття. Освіта, наука, архітектура: всеукр. зб. / НАН України, Нац. спілка архітекторів України ; уклад. В. В. Стройков ; ред. рада : І. М. Дзюба, М. М. Дьомін, Ю. П. Зозуля [та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2007. – 372 с. : фот.

Ва687808

 

143. Ред.: Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького / упоряд. В. Моренець [та ін.] ; редкол.: І. Дзюба, М. Жулинський, В. Моренець [та ін.]. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2007. – 704 с., [64] арк. фот. – Бібліогр.: с. 652–688.

Ва687350

 

2008

144. Спогади і роздуми на фінішній прямій / І. М. Дзюба ; вступ. ст. М. Г. Жулинського. – Київ : Криниця, 2008. – 928 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 900.

Ва709681; Онищенко О. C. Ва823

Рец.: Бондаренко С. Криничні спогади Івана Дзюби / Станіслав Бондаренко // Сучасність. – 2009. – № 3/4. – С. 289–293.

Ж14413

 

145. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 718 c.

Ва694776

Рец.: Костенко Н. Поетові місії та обрання (про книгу Івана Дзюби «Тарас Шевченко. Життя і творчість» (К., 2008) / Наталя Костенко // Вітчизна. – 2008. – № 11/12. – С. 144–146.

Ж22465

Харчук Р. Тарас Шевченко: найновіша рецепція / Роксана Харчук // ЛітАкцент: сучасна література в колі твого читання : альманах. – Вип. 1. – Київ : Темпора, 2008. – С. 329–333.

Ж73512

 

146. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. – 2-ге вид., доопр. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008. – 718 с.

Ва704898

 

147. Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш [та ін.] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 2008. – 376 с.

Зі змісту: Воля; Слава / Іван Дзюба. – С. 76–96.

Ва702483

 

148. Від марґінальності до універсальності: культура залишається найбільшим ґарантом успіху України / Іван Дзюба // Сучасність. – 2008. – № 1/2. – С. 53–65.

Ж14413

 

149. До романтики революційного тероризму в російській та українській літературах / І. Дзюба // Кур’єр Кривбасу. – 2008. – № 218/219 (січ.–лют.). –
С. 218–244.

Ж14746

 

150. Дорожна карта для української культури / Іван Дзюба // Київ. – 2008. – № 4. – С. 2–4.

Ж14227

 

151. Драй-Хмара Михайло Опанасович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 377–379 : фот.

С10197/8

 

152. Драч Іван Федорович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 388–390 : фот.

С10197/8

 

153. «Дружба народов» [журнал] / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 437 : фот.

С10197/8

 

154. Дудінцев Володимир Дмитрович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 506 : фот.

С10197/8

 

155. Крізь поетичні обрії століть / Іван Дзюба // Кочур Г. П. Третє відлуння : [поет. пер.] / Г. П. Кочур ; упоряд.: М. Кочур, А. Кочур. – Київ, 2008. – С. 6–9.

Ва706710

 

156. Маски демаскатора / І. Дзюба // Слово і час. – 2008. – № 4. – С. 3–13.

Ж27444

 

157. Перший трудовий ювілей / І. Дзюба // Бібл. планета. – 2008. – № 3. – С. 6–7. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2008_3_4.

Ж16548

 

158. Переднє слово / Іван Дзюба // Бідняк М. Живопис. Графіка : книга-альбом / Микола Бідняк ; авт.-упоряд.: Марія Бідняк [та ін.] ; авт. тексту В. Овсійчук. – Київ, 2008. – С. 16–17.

Со28278

 

159. Юрій Шерех – літературознавець і культуролог / Іван Дзюба // Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – Київ, 2008. – Кн. 2. – С. 5–32.

В351090/Кн. 2

 

160. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 8 : Дл–Дя ; А–Г. Додаток / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2008. – 716 с.

С10197/8

 

161. Ред.: Україна: антологія пам’яток державотворення, Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол.: Дзюба І. М., Литвинов В. Д., Мовчан Р. В. [та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008–2009. – (Дорога до себе).

Т. 2 : Ренесанс ідеї української державності (XIV–XVI ст.) / упоряд., передм. та прим. В. Литвинова. – 2008. – 616 с.
Т. 3 : Битва за Козацьку державу (XVI–XVII ст.) / упоряд., передм. та прим. В. Шевчука. – 2008. – 496 с.
Т. 4 : Спроби реанімації Козацької держави (XVIII ст.) / упоряд., передм. та прим. В. Шевчука. – 2008. – 528 с.
Т. 6 : Змагання за українську ідею (від 60-х років до кінця XIX ст.) / упоряд., передм. та прим. О. Сліпушко. – 2008. – 512 с.
Т. 7 : Відродження української державності / упоряд., передм. та прим. Д. Павличка. – 2008. – 704 с.

В351841/Т. 1-10

 

162. Упоряд.: Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008.

Кн. 2 : Літературознавство / упоряд. І. Дзюба. – 2008. – 1152 с.

В351090/Кн. 2

 

2009

163. Випробований на справжність / Іван Дзюба // Забаштанський В. О. І все-таки – стою!.. : поезії, пер. / Володимир Забаштанський ; упоряд. В. В. Забаштанського. – Київ, 2009. – С. 5–20.

Ва729679

 

164. Вступне слово на вечорі памяті в першу річницю смерті Василя Симоненка / Іван Дзюба // Україна: антологія пам’яток державотворення, Х–ХХ ст. : у 10 т. – Київ, 2009. – Т. 9. – С. 711–712.

В351841/Т. 9

 

165. Глобалізація і майбутнє культури / І. Дзюба // Культурол. думка. – 2009. – № 1. – С. 27–33. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2009_1_6.

Ж73816

 

166. Євтушенко Євген Олександрович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2009. – Т. 9. – С. 350–351 : фот.

С10197/9

 

167. Жемайте Юлія / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2009. – Т. 9. – С. 356–357 : фот.

С10197/9

 

168. Зустріч з красою / Іван Дзюба // Народне зодчество = Folk architecture : [альбом] / авт. тексту та упоряд. Л. Прибєга. – Київ, 2009. – С. 5.

Со29318

 

169. Ідеї Вольфганга Крауса у контексті гуманітарних проблем сучасності / Іван Дзюба // Екстракт 150. У 2 ч. Ч. 2 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд. Н. Тисячна та ін.]. – Київ, 2009. – С. 41–50.

В352419/2

 

170. Поезія вигнання / Іван Дзюба // Поети Празької школи. Срібні сурми : антологія / упоряд. М. Ільницький. – Київ, 2009. – С. 706–715.

Ва722565

 

171. Стихія для окупанта / Іван Дзюба // Екстракт 150. У 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: Н. Тисячна [та ін.]. – Київ, 2009. – С. 348–358.

В352419/1

 

172. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Т. Г. Шевченко ; уклад.: І. М. Дзюба [та ін.]. – Харків, 2009. – С. 5–48.

Ва715210

 

173. Чаклун-характерник українського слова [М. Лукаш] / Іван Дзюба // Наш Лукаш. У 2 кн. Кн. 1 / упоряд. Л. Череватенко ; редкол.: І. Дзюба [та ін.] – Київ, 2009. – С. 391–398.

В352033/1

 

174. Шляхом самоусвідомлення / Іван Дзюба // Україна: антологія пам’яток державотворення, Х–ХХ ст. : у 10 т. – Київ, 2009. – Т. 5. – С. 9–70.

В351841/Т. 5

 

175. Юрій Шевельов: літературознавець, есеїст, культуролог / Іван Дзюба // Сучасність. – 2009. – № 3/4. – С. 155–183.

Ж14413

 

176. Юрій Шерех – літературознавець і культуролог / Іван Дзюба // Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – 2-ге вид. – Київ, 2009. Кн. 2. – С. 5–32.

В351660/Кн. 2

 

177. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 9 : Е–Ж / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2009. – 711 с. : фот.

С10197/9; Онищенко О. С. С3/9

 

178. Ред.: Україна: антологія пам’яток державотворення, Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол.: Дзюба І. М. [та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008–2009. – (Дорога до себе).

Т. 1 : Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби середньовіччя (Х–ХІІІ ст.) / упоряд., передм. та прим. О. Сліпушко. – 2009. – 439 с.
Упоряд.: Т. 5 : Романтики національного відродження (1800–1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – 2009. – 736 с.
Т. 8 : Розстріляне відродження України (1920–1930) / упоряд., передм. та прим. Р. Мовчан. – 2009. – 776 с.
Т. 9 : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік – початок 80-х років XX ст) / упоряд., передм. та прим. Ю. Сливки. – 2009. – 734 с.
Т. 10 : Відродження й утвердження української державності (1987–2005 роки) / упоряд., передм. та прим. В. Сергійчука. – 2009. – 670 с.

В351841/Т. 1–10

 

179. Упоряд.: Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2009.

Кн. 2 : Літературознавство / упоряд. І. М. Дзюба. – 2-ге вид. – Київ, 2009. – 1151 с.

В351660/Кн. 2

 

180. Уклад.: Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Т. Г. Шевченко ; уклад.: І. М. Дзюба [та ін.]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2009. – 720 с. : іл.

Ва715210

 

2010

181. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба ; авт. вступ. ст.: Є. Сверстюк, М. Коцюбинська, В. Скуратівський [та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 332 с. – Бібліогр.: с. 280–283.

Ва733664

 

182. Прокислі «Щі» від Табачника. Галичанофобія – отруйне вістря українофобії : [статті] / Іван Дзюба. – Дрогобич : Коло, 2010. – 111 с. – Бібліогр.: с. 111.

Ва737330

 

183. Архіви очима відомих сучасників / Іван Дзюба // Архіви України. – 2010. – № 1. – С. 128–129. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2010_1_8.

Ж27538

 

184. Бібліографічний портрет української науки / І. М. Дзюба // Науковці України XX–XXI століть : метабібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. – Київ, 2010. – С. 5.

Ва745013

 

185. Енциклопедія українського опору / Іван Дзюба // Козак С. Раритети української діаспори : [зб. матеріалів] : у 4 т. / Сергій Козак. – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 3–10.

В357052/1

 

186. Зайцев Павло Іванович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2010. – Т. 10. – С. 127–128 : фот.

С10197/10

 

187. Заславський Ріталій Зиновійович / І. М. Дзюба, М. І. Литвинець // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2010. – Т. 10. – С. 346–347 : фот.

С10197/10

 

188. Зеров Микола Костянтинович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2010. – Т. 10. – С. 561–568 : фот.

С10197/10

 

189. «Народжуйте себе, допоки світу...» / Іван Дзюба // Драч І. Ф. Твори : у 3 т. / Іван Драч. – Київ, 2010. – Т. 1. – С. 4–26.

В352859/1

 

190. Пишеться «Велика книга нашого народу»... / Іван Дзюба // Костенко Л. В. Берестечко : іст. роман / Ліна Костенко. – Київ, 2010. – С. 185–205.

Ва725674

 

191. Побачити себе «чужими очима» / Іван Дзюба // Крман Д. Подорожній щоденник (Itinerarium, 1708–1709) / Даніел Крман ; переклали зі словац. О. і Г. Булахи ; впоряд. і прим. М. Неврлого. – Вид. 2-ге, допов. – Київ, 2010. – С. 14–19.

Ва741284; ФПУ/№2593

 

192. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; [упоряд. текстів та комент. С. А. Гальченка] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків 2010. – С. 5–48.

Ва724432; Ва734949

 

193. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 10 : З–Зор / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.].  – 2010. – 712 с. : фот.

С10197/10

 

194. Уклад.: Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; кол. уклад.: передм. І. М. Дзюби, упоряд. текстів та комент. С. А. Гальченка, ст. та комент. до іл. Т. І. Андрущенко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2010. – 720, [32] с. : іл.

Ва724432; Ва734949

 

2011

195. Є поети для епох : [про творчість Ліни Костенко] / Іван Дзюба. – Київ : Либідь, 2011. – 208 с. : фот. – Бібліогр.: с. 204–206.

Вс51992

 

196. Нагнітання мороку. Від чорносотенців початку ХХ століття до українофобів початку століття ХХІ : [ст., виступи] / Іван Дзюба. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2011. – 503 с. – Бібліогр.: с. 482–488.

Ва742201

 

197. Глобалізація і майбутнє культури / Іван Дзюба // Жулинський М. Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – С. 952–958.

Вс51740

 

198. Ігнатюк Олена Олександрівна / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2011. – Т. 11. – С. 194 : фот.

С10197/11

 

199. Ільїн Олександр Львович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2011. – Т. 11. – С. 312 : фот.

С10197/11

 

200. Іофанов Давид Михайлович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2011. – Т. 11. – С. 500 : фот.

С10197/11

 

201. Історичний міф Миколи Вінграновського / Іван Дзюба // Маршал Вінграновський : кн. про поета : спогади, есеї, листи, інтерв’ю / [авт. передм., уклад. П. Вольвач]. – Київ, 2011. – С. 23–29.

Ва746618

 

202. Йогансен Майк / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2011. – Т. 11. – С. 617–619 : фот.

С10197/11

 

203. Каїпбергенов Тулепберген / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2011. – Т. 11. – С. 627 : портр.

С10197/11

 

204. Культура в незалежній Україні / Іван Дзюба // Історія української культури : у 5 т. Т. 5, кн. 1 : Українська культура XX – початку XXI століть. – Київ, 2011. – С. 232–256.

В343912/Т. 5, кн. 1

 

205. Поет філософської думки (Сергій Кримський) / Іван Дзюба // Слово і час. – 2011. – № 7. – С. 4–15.

Ж27444

 

206. Спогади і роздуми на фінішній прямій / Іван Дзюба // Рукопис : укр. альм. спогадів, щоденників, листів, док., світлин : у 2 т. – Київ, 2011. – Т. 2. – С. 9–152.

В348271/Т. 2

 

207. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, НАН України. – Харків, 2011. – С. 5–48.

Ва750194

 

208. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 11 : Зор–Как / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2011. – 710, [2] с. : фот.

С10197/11

 

209. Ред.: Історія української культури : у 5 т. / голов. ред. Б. Є. Патон, Г. Д. Вервес, І. Ф. Курас [та ін.] ; члени редкол.: І. Р. Алєксєєнко, О. М. Боголюбов, І. О. Дзеверін, І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2001.

Т. 5, кн. 1 : Українська культура XX – початку XXI століть / [Ажнюк Б. М. та ін.] ; редкол. тому, кн. 1: Жулинський М. Г. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2011. – 862 с. : іл. – Бібліогр.: с. 813–830.

В343912/Т. 5, кн. 1

 

210. Ред.: Київський літопис ХХІ століття. Україні незалежній – 20. Ювілейні сторінки : [всеукр. зб.] / НАПН України [та ін.] ; уклад.: В. В. Стройков, Т. В. Стройкова ; ред. рада : Б. Є. Патон (голова), О. Ф. Возіанов, І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : МЕТР, 2011. – 331 с. : фотогр., іл.

Со30919

 

211. Ред.: Рукопис : укр. альм. спогадів, щоденників, листів, док., світлин : у 2 т. / заг. ред. І. Дзюби. – Київ : Криниця, 2004–2011. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Т. 2. – 2011. – 608 с. : рис.

В348271/Т. 2

 

212. Уклад.: Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; уклад.: Дзюба І. М., Гальченко С. А., Андрущенко Т. І. ; передм. І. М. Дзюби ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Кн. Клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2011. – 716, [30] с. : іл.

Ва750194

 

2012

213. Бо то не просто мова, звуки... : цикл ст. / Іван Дзюба. – Повтор. вид., зі змін. і допов. – Дрогобич : Коло, 2012. – 377, [1] с. – (Серія «Читай і думай»).

Ва758832

 

214. Не окремо взяте життя : [зб. спогадів і роздумів] / Іван Дзюба ; післямова М. Жулинського. – Київ : Либідь, 2012. – 758, [1] с. : фот.

Вс54265

 

215. Володимир Затуливітер: «Волію плями – не правопис ліній» / Іван Дзюба // Затуливітер В. І. Тернова гора : поезії / Володимир Затуливітер. – Київ : Укр. письменник, 2012. – С. 5–65.

Ва760221

 

216. Дмитро Нитченко: людина великого серця : з циклу «На трьох континентах» / Іван Дзюба // Київ. – 2012. – № 3/4. – С. 6–22.

Ж14227

 

217. Довіку насущний / Іван Дзюба // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2012. – Т. 1 : А–В. – С. 19–68.

В354112/1

 

218. Карім Мустай / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2012. – Т. 12. – С. 333 : портр.

С10197/12

 

219. Микола Шлемкевич / Іван Дзюба // Сучасність. – 2012. – № 7/8. – С. 84–130.

Ж14413

 

220. Слово про Патріота : [Маріяна-Павла Коця : некролог] / Іван Дзюба, Ірина Калинець, Ігор Калинець [та ін.] // Мистецтвознавство України. – 2012. – Вип. 12. – С. 345–346. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2012_12_56.

Ж70668

 

221. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар. Вперше зі щоденником автора / Тарас Шевченко ; упоряд. тексту та комент. С. А. Гальченка. – Харків, 2012. – С. 5–48.

Ва757780

 

222. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків, 2012. – С. 5–48.

Ва750693; Ва755269

 

223. Туга за великою літературою: «Щоденники» Олекси Ізарського / І. Дзюба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2012. – Вип. 21. – С. 282–299. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_21.

Ж68562

 

224. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 12 : Кал–Киї / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2012. – 711 с. : іл.

С10197/12

 

225. Ред.: Королів-Старий В. К. Твори : у 3 т. / Василь Королів-Старий ; редкол.: Губерський Л. В. (голова), Дзюба І. М., Жулинський М. Г. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – (Друкується вперше) (Літературні палімпсести).

Т. 1 : Чмелик : роман / [передм., упоряд., прим. Р. Радишевського]. – 2012. – 639 с. : рис.

В354797/1

 

226. Ред.: Павлюк А. П. Твори : у 2 т. / Антін Павлюк ; редкол.: Губерський Л. В. (голова), Дзюба І. М., Жулинський М. Г. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – (Друкується вперше) (Літературні палімпсести).

Т. 1 : Поезії / [передм. Р. Радишевський ; упоряд. і прим.: Р. Радишевський, А. Артюх]. – 2012. – 687 с.

В354795/1

 

227. Ред.: Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, ... І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2012–2015.

Т. 1 : А–В / [передм. І. М. Дзюби ; ред. тому В. Л. Смілянська]. – 2012. – 742, XVI с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
Т. 2 : Г–З / [ред. тому О. В. Боронь]. – 2012. – 756, XVI с. : іл.

В354112/1-2

 

228. Уклад.: Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; уклад.: Дзюба І. М., Гальченко С. А., Андрущенко Т. І. ; передм. І. М. Дзюби ; упоряд. текстів та комент. С. А. Гальченка ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Кн. Клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2012. – 716, [32] с. : іл.

Ва750693; Ва755269

 

2013

229. На трьох континентах : в 3 кн. Кн. 1. / Іван Дзюба. – Київ : Кліо, 2013. – 805 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

В354699/1

 

230. Кисельов Леонід Володимирович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13. – С. 85 : фот.

С10197/13

 

231. Пізнання Івана Багряного триває / Іван Дзюба // Шугай О. Іван Багряний: нове й маловідоме : есеї, док., листи, спогади, нотатки, факти / Олександер Шугай. – Київ, 2013. – Кн. 1. – С. 7–19.

В354731/1; ФПУ №2778/1

 

232. Світла постать : [Олекса Мишанич] / І. Дзюба // Слово і час. – 2013. – № 5. – С. 31. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_5_9.

Ж27444

 

233. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар. Вперше зі щоденником автора / Тарас Григорович Шевченко. – Харків, 2013. – С. 5–48.

Ва763837

 

234. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар: повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків, 2013. – С. 5–48.

Ва764860

 

235. Ред.: Білецький Л. Т. Шевченкіана : у 3 т. / Леонід Білецький ; редкол.: Губерський Л. В., Дзюба І. М., Жулинський М. Г. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – (Літературні палімпсести) (Друкується вперше).

Т. 1 / упоряд.: Р. Радишевський, Н. Лисенко, Н. Ольшевська ; передм. Р. Радишевського. – 2013. – 655 с.
Т. 2 / упоряд.: Р. Радишевський, Н. Лисенко, А. Артюх ; наук. ред. Р. Радишевський. – 2013. – 687 с.
Т. 3 / упоряд.: Р. Радишевський [та ін.] ; наук. ред. Р. Радишевський. – 2013. – 607 с.

В354761/1-3

 

236. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 13 : Киї–Кок / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2013. – 711 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

С10197/13

 

237. Ред.: Кичинський А. І. Небажаний свідок : вибр. поезії / Анатолій Кичинський ; редкол.: І. Дзюба (голова) [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 2013. – 295 с. – (Третє тисячоліття: українська поезія ; вип. 3).

Ва771523

 

238. Ред.: Обідний М. Ю. Твори : у 2 т. / Михайло Обідний ; редкол.: Губерський Л. В. (голова), Дзюба І. М., Жулинський М. Г. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – (Друкується вперше) (Літературні палімпсести).

Т. 1 : Поезія. Переклади. Публіцистика / авт. передм., упоряд.: Р. Радишевський, С. Кагамлик. – 2013. – 527 с.

В354796/1

 

239. Ред.: Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, ... І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2012–2015.

Т. 3 : І–Л / ред. В. Л. Смілянська. – 2013. – 886, [16] с. : іл.
Т. 4 : М–Па / ред. О. В. Боронь. – 2013. – 806, [16] с. : іл.

В354112/3-4

 

240. Уклад.: Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; іл. Т. Г. Шевченка ; уклад.: Дзюба І. М., Гальченко С. А., Андрущенко Т. І. ; передм. І. М. Дзюби ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Кн. Клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2013. – 716, [32] с. : іл.

Ва764860

 

2014

241. Історія української літератури : у 12 т. / редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Наук. думка, 2013.

Т. 4 : Тарас Шевченко / Іван Дзюба ; наук. ред. М. Жулинський. – 2014. – 781, [48] с. : іл.

В355112/4

 

242. День пошуку / Іван Дзюба // Екранний світ Сергія Параджанова : зб. ст. – Київ, 2014. – С. 15–24.

Ва790244

 

243. З нагоди 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка / І. Дзюба // Мова і культура. – 2014. – Вип. 17, т. 1. – С. 5–14. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_1_3.

Ж70660

 

244. Загальмоване повернення / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Щоденник / Тарас Шевченко ; [упоряд. та авт. комент. С. Гальченко]. – Факсим. вид. – Львів, 2014. – С. 7–24.

Со33324

 

245. Коротич Віталій Олексійович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 592–593 : фот.

С10197/14

 

246. Костенко Ліна Василівна / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 701–703 : фот.

С10197/14

 

247. Костецький Ігор / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 711–712 : фот.

С10197/14

 

248. Коцюбинський Михайло Михайлович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15. – С. 65–68 : фот.

С10197/15

 

249. Кравчук Микола Іванович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15. – С. 157 : фот.

С10197/15

 

250. Кремінь Дмитро Дмитрович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15. – С. 297 : фот.

С10197/15

 

251. Не підкорений брехнею / Іван Дзюба // Ізгой: Віктор Некрасов у спогадах сучасників / ред.-упоряд. Л. Танюк. – Київ, 2014. – С. 14–34.

Ва780335

 

252. Приветствие участникам конференции сопредседателя Главной редакционной коллегии Энциклопедии современной Украины академика НАН Украины И. М. Дзюбы / И. М. Дзюба // Українська енциклопедистика : матеріали Другої міжнар. наук. конф. (м. Київ, 17 черв. 2011 р) : зб. ст. / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. – Київ, 2012. – С. 11.

Вс57926

 

253. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар. Вперше зі щоденником автора / Тарас Григорович Шевченко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченко НАН України. – Харків, 2014. – С. 5–48.

Ва781006

 

254. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків, 2014. – С. 5–48.

Ва778818

 

255. Цілюща сіль самопізнання / Іван Дзюба // Мовчан П. М. Сіль : поезії / Павло Мовчан. – Вид. 2-ге. – Київ : Укр. письменник, 2014. – C. 5–29.

Ао271937

 

256. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 14 : Кол–Кос / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2014. – 767 с. : іл.
Т. 15 : Кот–Куз / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2014. – 711 с. : іл.

С10197/14,15

 

257. Ред.: Українська енциклопедистика : матеріали Другої міжнар. наук. конф. (м. Київ, 17 черв. 2011 р) : зб. ст. / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. ; голов. ред. М. Г. Железняк ; редкол.: І. М. Дзюба, Я. С. Яцків, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2014. – 113 с. : фот.

 

258. Ред.: Українська енциклопедистика : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 22–23 жовт. 2013 р., м. Київ / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка, Міжнар. асоц. україністів ; голов. ред. М. Г. Железняк ; редкол.: І. М. Дзюба, Я. С. Яцків, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2014. – 281 с.

 

259. Ред.: Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, ... І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2012–2015.

Т. 5 : Пе–С / ред. тому: О. В. Боронь, В. Л. Смілянська. – 2015. – 1038, XVI с. : іл.
Т. 6 : Т–Я / ред. тому: В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата. – 2015. – 1117, XVI с. : іл.

В354112/5-6

 

260. Уклад.: Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; уклад.: Дзюба І. М., Гальченко С. А., Андрущенко Т. І. ; передм. І. М. Дзюби ; упоряд. текстів та комент. С. А. Гальченка ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Кн. Клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2014. – 716, [32] с. : іл.

Ва778818

 

2015

261. Донецька рана України : іст.-культурол. есеї / Іван Дзюба ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2015. – 78 с. – (Студії з регіональної історії: степова Україна).

Ва794791

 

262. Літературні портрети. Продовження : есеїст. розвідки / Іван Дзюба ; ред. Ю. Буряк. – Київ : Укр. письменник, 2015. – 796, [2] с. – (In corpore).

Ва797891

 

263. У літературі й навколо: з боргів давніх і новонабуваних / Іван Дзюба. – Київ : Либідь, 2015. – 423 с. : іл.

Вс59856

 

264. Високо поцінований і мало прочитаний : [передмова] / Іван Дзюба // Роговий Ф. К. Свято останнього млива : романи / Ф. К. Роговий ; упоряд. та післямова Рогового Ю. Ф. – Київ, 2015. – С. 7–28.

Ва798377

 

265. Високо поцінований і мало прочитаний : [передмова] / Іван Дзюба // Роговий Ф. К. Свято останнього млива : [романи] / Феодосій Роговий ; упоряд. та післямова Рогового Ю. Ф. – 2-ге вид. – Київ, 2015. – С. 7–28.

Ва798116

 

266. Купала Янка / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 155–156 : фот.

С10197/16

 

267. Невтомний і невичерпний : про нові «скрипти» В. Шевчука / Іван Дзюба // Кур’єр Кривбасу. – 2015. – № 302/303/304. – С. 177–206.

Ж14746

 

268. «Немає у житті середини. Є тільки фланги, й тільки – центр» / Іван Дзюба // Олійник Б. І. Синівське : [вибр. поезії] / Борис Олійник ; упоряд. В. Костюченко. – Київ : Либідь, 2015. – С. [6].

Со33847

 

269. Перший в СРСР акт публічного протесту / Іван Дзюба // Кіно-Театр. – 2015. – № 5. – С. 2–3.

Ж14770

 

270. Слов’янофіли і Шевченко / Іван Дзюба // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2015. – Т. 5. – С. 838–845.

В354112/5

 

271. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, НАН України. – Харків, 2015. – С. 5–48.

Ва792220

 

272. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар. Вперше зі щоденником автора / Тарас Григорович Шевченко ; упоряд. та комент. С. А. Гальченка ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, НАН України. – Харків, 2015. – С. 5–48.

Ва792228

 

273. Уклад.: Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; уклад.: Дзюба І. М., Гальченко С. А., Андрущенко Т. І. ; передм. І. М. Дзюби ; упоряд. текстів та комент. С. А. Гальченка ; авт. ст. та комент. до іл. Т. І. Андрущенко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Кн. Клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2015. – 716, [33] с. : кольор. іл.

Ва792220

 

2016

274. «Гармонія крізь тугу дисонансів...» : [про Ліну Костенко] / Іван Дзюба, Ліна Костенко, Оксана Пахльовська ; упоряд. і прим. О. Пахльовської. – Київ : Либідь, 2016. – 582 с. : фот. – Бібліогр.: с. 575–578.

Вс62076

 

275. Тарас Шевченко серед поетів світу / Іван Дзюба. – Київ : Либідь, 2016. – 423 с.

Вс61783

 

276. Бажан – Навої / Іван Дзюба // Навої Алішер. Фархад і Ширін : [поема] / Алішер Навої ; пер. укр. М. П. Бажан. – Київ, 2016. – С. 16–25.

Со34454

 

277. З передісторії шевченківської енциклопедії. Листи / І. Дзюба // Слово і час. – 2016. – № 11. – С. 52–56. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_11_17.

Ж27444

 

278. Литвин Леонід / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 279 : фот.

С10197/17

 

279. «Народжуйте себе, допоки віку» / Іван Дзюба // Драч І. Ф. Соняшник : поезії 1960–1970 років / Іван Драч ; упоряд. І. С. Рябчий. – Харків, 2016. – С. 3–26.

Ва806232

 

280. Наш великий друг Мікулаш Неврлі / Іван Дзюба // Слово і час. – 2016. – № 11. – С. 34–37. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_11_14.

Ж27444

 

281. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – 2-ге вид. – Харків, 2016. – С. 5–48.

Ва802092

 

282. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 16 : Куз–Лев / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2016. – 711, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Т. 17 : Лег–Лощ / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2016. – 711, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

С10197/16,17

 

283. Ред.: Кирилюк С. ​Сад земних насолод : [поезії] / Світлана Кирилюк ; [редкол.: І. Дзюба (голова) та ін.]. – Чернівці : Друк Арт, 2016. – 239 с. : іл., портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія; вип. 7).

Ва806448

 

284. Уклад.: Шевченко Т. Г. Кобзар : повна іл. зб. / Тарас Шевченко ; уклад.: Дзюба І. М., Гальченко С. А., Андрущенко Т. І. ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – 2-ге вид. – Харків : Кн. Клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2016. – 716, [33] с. : кольор. іл.

Ва802092

 

2017

285. Чорний романтик Сергій Жадан / Іван Дзюба ; худож. М. Паленко. – Київ : Либідь, 2017. – 110 с. : іл.

Ва818039

 

286. Високо поцінований і мало прочитаний. Двадцять п’ять років тому пішов з життя письменник Феодосій Роговий / Іван Дзюба // Березіль. – 2017. – № 4/6. – С. 145–166.

Ж26911

 

287. Пишеться «Велика книга нашого народу»... / Іван Дзюба // Костенко Л. В. Берестечко : іст. роман / Ліна Костенко. – Вид. 2-ге. – Київ, 2017. – С. 185–206.

Вс63514

 

288. Ред.: VIII Міжнародний конгрес україністів. Фольклористика : зб. наук. ст. / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, Міжнар. асоц. україністів, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. ком. Міжнар. асоц. вивчення слов’ян. культур. – Київ : Вид-во ІМФЕ, 2017. – 254 с.

Ва824822

 

289. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 18 : Лт–Малицький / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2017. – 711 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

С10197/18

 

290. Ред.: Українська енциклопедистика. Регіональний аспект : [матеріали V Міжнар. наук. конф. «Українська енциклопедистка», Київ, 27 листоп. – 1 груд. 2017 р.] / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. ; голов. ред. Железняк М. ; редкол.: Бортник С., Дзюба І., Добко Т. [та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2017. – 111 с. : рис., табл. – Назва обкл.: Українська енциклопедистика. Матеріали П’ятої міжнародної наукової конференції.

Вс66696

 

2018

291. Донецька рана України : іст.-культурол. есеї / Іван Дзюба. – Київ : Кліо, 2018. – 132, [2] с.

Ва825147

 

292. Вічна злободенність євангельського сюжету (Дуже й дуже суб’єктивний коментар до роману) / Іван Дзюба // Мосендз Л. М. Останній пророк : [роман] / Леонід. – Київ, 2018. – С 501–539.

Ва827087

 

293. Мамайсур Борис Сергійович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т. 19. – С. 72–73 : фот.

С10197/18

 

294. Ред.: IX Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство : зб. наук. ст. : (до 100-річчя НАН України) / голов. ред.: С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник ; редкол.: М. Жулинський, І. Дзюба, С. Гальченко [та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнар. асоц. україністів, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Вид-во ІМФЕ, 2018. – 431 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Ва829750

 

295. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 19 : Малиш–Медицина / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2018. – 687 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
Т. 20 : Медична–Мікоян / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. [та ін.]. – 2018. – 687 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

С10197/19,20

 

296. Ред.: Шевченкіана діаспори : у 6 т. / редкол.: Губерський Л. В. (голова), Дзюба І. М., Жулинський М. Г. (заст. голови) [та ін.] ; упоряд. і наук. ред. Р. Радишевський ; Міжнар. шк. україністики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Талком, 2018. – (Літературні палімпсести).

Т. 1 : Біографія Тараса Шевченка / авт. передм. Р. Радишевський. – 591 с.
Т. 2 : Літературознавчі праці. – 543 с.
Т. 3 : Мистецька спадщина Тараса Шевченка. – 575 с.
Т. 4 : Поетика Тараса Шевченка. – 559 с.
Т. 5 : Тарас Шевченко в критиці. – 639 с.
Т. 6 : Світова слава Шевченка. – 589, [2] с.

В357106/1-6

 

297. Ред.: Ясінський Я. В. Логос / Ярослав Ясінський ; редкол.: І. Дзюба (голова) [та ін.]. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 287 с. : іл., портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія ; вип. 9).

Ва826909

 

298. Упоряд.: Мосендз Л. М. Останній пророк : [роман] / Леонід Мосендз ; упоряд. І. Дзюби ; передм.: Е. Соловей, Б. Кравців ; післям. І. Дзюби ; голов. ред. С. Головко. – Київ : Либідь, 2018. – 538, [1] с.

Ва827087

 

2019

299. Є поети для епох: Ліна Костенко про свій і наш з вами час. І про світове безчасся / Іван Дзюба. – Київ : Либідь, 2019. – 141, [1] с. : фот.

Ва833225

 

300. Із плину літ : публіцистика / Іван Дзюба ; упоряд. Є. Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2019. – 562 с. : табл., портр. – Бібліогр.: с. 547–552.

Ва841193

 

301. Мовчан Павло Михайлович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2019. – Т. 21. – С. 270–271 : фот.

С10197/21

 

302. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 21 : Мікро–Моя / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – 2019. – 712 с. : іл.

С10197/21

 

303. Ред.: Рачук М. С. З уламків відбулого : триптих / Микола Рачук ; редкол.: І. Дзюба (голова) [та ін.]. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 383 с. : портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія ; вип. 10).

Ва843149

 

2020

304. Золота нитка: нариси про (не)знаних : [зб. есеїв] / Іван Дзюба ; упоряд. О. Сінченко ; Києво-Могилян. акад., Центр європ. гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і літера, 2020. – 391 с. : іл., портр. – (Постаті культури).

Ва844877

 

305. Повернення Хоми Скептика : [вибірка фейлетонів] / Іван Дзюба ; післямова О. Пахльовська. – Київ : Пульсари, 2020. – 102, [1] с.

Ва844986

 

306. Напівзабутий Єжи Гєдройць / Іван Дзюба // Київ. полоніст. студії. – 2020. – Т. 36. – С. 169–178.

Ж74651

 

307. Тарас Шевченко / Іван Дзюба // Шевченко Т. Г. Кобзар. Вперше зі щоденником автора / Тарас Григорович Шевченко ; упоряд., комент. С. А. Гальченко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – 2-ге вид. – Харків, 2020. – С. 5–48.

Ва841657

 

308. Ред.: Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2001–    .

Т. 22 : Мр–На / редкол.: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Железняк М. Г. [та ін.]. – 2021. – 712 с. : іл.

С10197/22

 

309. Упоряд.: Право на сміх : антол. сатири і гумору укр. діаспори : [у 2 кн.] / упоряд., передм. І. Дзюби. – Київ : Либідь, 2020–2021.

Кн. 1 :  Часопис «Лис Микита» : сатира, гумор, карикатура, 1948–1985. – 2020. – 422, [1] с. : іл.

 

2021

310. Чендей І. Листування з київськими критиками / упоряд., авт. передм. і комент. С. І. Кіраль. – Київ ; Ужгород : РІК-У, 2021. – Т. 1. – 668 с.

Зі змісту: Листування з Іваном Дзюбою: 1979–2002 рр. – С. 309–374.

 

311. «Нашого цвіту – по всьому світу»: до виходу в світ Антології сатири і гумору української діаспори у двох книгах «Право на сміх» (за матеріалами часописів «Лис Микита», «Мітла», «Комар», «Їжак» / Іван Дзюба // Укр. інформ. простір. – 2021. – Ч. 7. – С. 238–244.

Ж101717

 

312. Упоряд.: Право на сміх : антол. сатири і гумору укр. діаспори : [у 2 кн.] / упоряд., передм. І. Дзюби. – Київ : Либідь, 2021.

Кн. 2 : Гумористика «Мітли» і «Комара/Їжака». – 2021. – 360 с. : іл.

 

313. Рец.: Чендей І. Листування з київськими критиками / упоряд., авт. передм. і комент. С. І. Кіраль. – Київ ; Ужгород : РІК-У, 2021. – Т. 1. – 668 с.

 

Література про життя і діяльність Івана Дзюби

 

1966

314. Дзюба Іван Михайлович // Письменники Радянської України: біобібліогр. довід. / уклад. О. Петровський. – Київ, 1966. – С. 181.

Ао174769

 

315. Загальні збори Союзу Українців у Великій Британії засуджують московські злочини в Україні // Визвол. шлях. – 1966. – Кн. 6. – С. 770. – (Проти злочинів Москви).

Протест у зв’язку з арештами І. Дзюби, І. Світличного.

Ж15065

 

316. Загрозливі цькування на працівників української культури [І. Дзюбу та І. Світличного] // Визвол. шлях. – 1966. – Кн. 10. – С. 1207–1208.

Ж15065

 

1967

317. Зінкевич О. З ґенерації новаторів: Світличний і Дзюба : у джерел модерної укр. критики / Осип Зінкевич. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1967. – 243 с. : іл. – Бібліогр.: с. 237–242

Ва625574; ВЗУ 1727 укр., 2641 укр.,11323 укр.

 

318. Zinkewych O. Svitlychny and Dzyuba : ukrainian writers under fire / O. Zinkewych. – Baltimore ; Toronto : Smoloskyp, 1966. – 51 p. : ill.

Ia23528

Рец.: Залеська-Онишкевич Л. [Рецензія] // Листи до Приятелів. – Нью-Йорк, 1967. – Кн.1/3. – С.63.

 

319. Колективові журналу «Перець», до ЦК КПУ, в редакцію газети «Радянська Україна», до Спілки письменників України, в редакцію газети «Літературна Україна», до Спілки журналістів України / В. Скочок, В. Чорновіл, Л. Шеремет’єва // Визвол. шлях. – 1967. – Кн. 11/12. – С. 1358–1365. – (Україна не мовчить).

Голос на захист І. Дзюби.

Ж15065

 

1970

320. Дзюба Іван Михайлович // Письменники Радянської України: біобібліогр. довід. / упоряд.: О. Килимник, О. Петровський. – Київ, 1970. – С. 121.

Ва131762

 

321. Чорновіл В. Як і що обстоює Богдан Стенчук: (66 запитань і зауваг «інтернаціоналістові») / В. Чорновіл // Визвол. шлях. – 1973. – Кн. 7/8. – С. 749–775.

Подано другу частину відповіді В. Чорновола на каґебівську критику (з-під пера Б. Стенчука) праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація».

Ж15065

 

1974

322. Рахманний Р. Вогонь і попіл: порив і злам Івана Дзюби / Роман Рахманний ; авт. передм. М. Антонович. – Монтреал : Вік, 1974. – 112 с.

Ва592442; ВЗУ 431 укр., 3288 укр.; Желехівський №359

 

1978

323. Коротюков О. Про післямову добродія Плюща / О. Коротюков // Визвол. шлях. – 1978. – Кн. 9. – С. 1060–1070.

Коментар післямови Л. Плюща до книжки І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», виданої французькою мовою.

Ж15065

 

1981

324. Дзюба Іван Михайлович // Письменники Радянської України: біобібліогр. довід. / авт.-упоряд.: В. К. Коваль, В. П. Павловська. – Київ, 1981. – С. 69.

Ва362541

 

1984

325. Koshelivets I. Dziuba, Ivan / I. Koshelivetts // Encyclopedia of Ukraine : in 5 vol. / ed. вy V. Kubijovyč. – Toronto ; Buffalo ; London, 1984. – Vol. 1. – P. 777 : phot.

В276504/1

 

1990

326. Тельнюк С. В. Дзюба Іван Михайлович / С. В. Тельнюк // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 55.

В335899/2

 

1995

327. Касьянов Г. В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років / Георгій Касьянов. – Київ : Либідь, 1995. – 224 с.

Про І. М. Дзюбу. – С. 23–27, 96–109, 129–132.

Ва560937

 

328. Бажан О. Посіяв бурю… : [про пр. І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»] / О. Бажан // Слово і час. – 1995. – № 11/12. – C. 37–41.

Ж27444

 

1996

329. Дзюба Іван Михайлович // Письменники України : довідник / упоряд.: Д. Г. Давидюк, Л. Г. Кореневич, В. П. Павловська. – Дніпропетровськ, 1996. – С. 76.

Ва570206

 

1997

330. Дзюба Іван Михайлович // Хто є хто в Україні 1997 : біогр. слов. / Укр. акад. наук нац. прогресу, Ін-т гуманітар. дослідж. ; редкол.: Ю. О. Храмов (голов. ред.) [та ін.] – Київ, 1997. – С. 80.

Вс32159

 

331. Сверстюк Є. Іван Дзюба – талант і доля / Є. Сверстюк // Визвол. шлях. – 1997. – Кн. 7. – С. 873–886 ; Кн. 8. – С. 1003–1012.

Ж15065

 

1998

332. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні середина 1950-х – початок 1990-х років / А. Русначенко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги. – 1998. – 720 с.

Про І. М. Дзюбу. – С. 32, 51, 61, 120–122, 142, 146, 147, 149, 152–155, 166–168, 186–188.

Ва585261

 

333. Дзюба Іван Михайлович // Національна академія наук України, 1918–1998: персональний склад / уклад.: В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; відп. ред. В. Ф. Мачулін. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ, 1998. – 28 с. : фот.

Вс32943

 

1999

334. Дзюба Іван Михайлович // Імена України : біогр. щорічник, 1999 / голов. ред. Ю. О. Храмов ; Укр. АН нац. прогресу, Ін-т гуманітар. дослідж. – Київ, 1999. – С. 124.

Ж70697

 

2001

335. Насправді було так... : інтерв’ю Ю. Зайцева з Іваном Дзюбою / І. М. Дзюба ; авт. інтерв’ю і вступ. ст. Ю. Д. Зайцев ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2001. – 76 с. : фотоіл. – (Серія «Усна історія України ХХ ст.» ; № 1).

Ва625029

 

336. Дзюба Іван Михайлович // Золота книга української еліти : інформ.-імідж. альм. : у 6 т. / голов. ред. О. Онопрієнко ; ред. рада: Ю. Богуцький [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 6. – С. 36–37 : фот. – Укр., англ.

С10173/6

 

337. Жулинський М. Г. Дзюба Іван Михайлович / М. Г. Жулинський // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 7. – С. 554–555.

С10197/7

 

338. Іван Дзюба очима шістдесятників: Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська, Леоніда і Надія Світличні, Іван Драч, Лесь Танюк, Юрій Бадзьо, Валерій Шевчук, Ірина Жиленко, Микола Вінграновський // Слово і час. – 2001. – № 3. – С. 45–53.

Ж27444

 

339. Корогодський Р. Культурологія Івана Дзюби / Роман Корогодський // Сучасність. – 2001. – № 7/8. – С. 126–129.

Ж14413

 

340. Панченко В. Іван Дзюба – літературний сталкер / Володимир Панченко // Київ. – 2001. – № 7/8. – С. 138–145.

Ж14227

 

341. Сверстюк Є. Іван Михайлович Дзюба / Євген Сверстюк // Сучасність. – 2001. – № 7/8. – С. 118–119.

Ж14413

 

342. Сербин Р. Моя перша зустріч з Іваном Дзюбою / Роман Сербин // Сучасність. – 2001. – № 7/8. – С. 124–125.

Ж14413

 

343. Скрипник Г. Етнонаціональні аспекти наукового доробку Івана Дзюби / Ганна Скрипник // Нар. творчість та етнографія. – 2001. – № 3. – С. 13–19.

Ж27482

 

2002

344. Дзюба Іван Михайлович // Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети / В. І. Астахова [та ін.] ; заг. ред. М. І. Панов. – Київ, 2002 – Кн. 1.– С. 463–464.

В346211/1

 

345. Дзюба Іван Михайлович // Імена України : біогр. щорічник, 2001 / голов. ред. Ю. О. Храмов ; Укр. АН нац. прогресу, Ін-т гуманітар. дослідж. – Київ, 2002. – С. 164–165.

Ж70697

 

2003

346. Захаров Б. Є. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987) / Б. Є. Захаров ; Харків. правозахис. група. – Харків : Фоліо, 2003. – 144 с.

Про І. М. Дзюбу. – С. 31, 49, 74, 79, 82–86, 88, 94, 97, 98.

Ва637725
 

347. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України : путівник / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. архів-музей літ. і мистецтва ; голов. редкол. серії: Г. Боряк, В. Волковинський, Л. Гурбова [та ін.] авт.-упоряд.: М. Крячок, С. Кущ, З. Сендик. – Київ, 2003. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Вип. 1 / редкол. тому: Г. Боряк (голова), Ю. Кулініч, М. Ходоровський. – 553 с.

Дзюба І. М. – С. 17, 52, 105, 261, 349, 351.

Вип. 2 / редкол. тому: Г. Боряк (голова), Ю. Кулініч, М. Ходоровський. – 619 с.

Дзюба. І. М. – С. 20, 22, 90, 105, 110, 159, 225, 248, 256, 281, 383, 401, 402, 406, 516.

Шифр НБУВ: В347185/2

 

348. Дзюба Іван Михайлович // Київський літопис XXI століття: визначні імена та підприємства України, 2002 / АПН України, АМН України, Укр. акад. нац. прогресу. – 2-ге вид. – Київ, 2003. – С. 46.

Вс37734

 

349. Дзюба Іван Михайлович // Національна академія наук України, 1918–2003: персональний склад / уклад.: В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; відп. ред. В. Л. Богданов. – Київ, 2003. – С. 27 : фот.

Вс43565

 

2004

350. Аврахов Г. Сповідне слово про Івана Дзюбу / Г. Аврахов // Слово і час. – 2004. – № 3. – С. 70–72.

Ж27444

 

351. Дзюба Іван Михайлович // Кияни : біогр. слов. / авт. кол.: Л. Г. Андрієнко, В. Г. Гармасар, Ю. К. Дупленко [та ін.] ; редкол.: Ю. О. Храмов (голов. ред.) [та ін.] ; Укр. т-во істориків науки, Ін-т гуманітар. дослідж. Укр. АН. – Київ, 2004. – С. 117 : портр.

Со26033

 

352. Дзюба Іван Михайлович // Хто є Хто в Україні / уклад. та ред.: Ю. Марченко, О. Телемко. – Київ, 2004. – С. 227.

Вс39440

 

2005

353. Іван Дзюба – талант і доля : біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України ; бібліограф-уклад. Т. М. Заморіна. – Київ : Київ. правда, 2005. – 118 с. – (Серія «Шістдесятництво : профілі на тлі покоління» ; вип. 7).

Ва673106

Рец.: Бабич Є. «Іван Дзюба – талант і доля» / Євдокія Бабич // Вісн. Кн. палати. – 2006. – №12. – С. 23–24.

 

354. Дзюба Іван Михайлович // Україна наукова : довід.-імідж. вид. / НАН України, Укр. акад. геральдики ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ, 2005. – Т. 1. – С. 190.

С10553/1

 

355. Железняк М. Г. Дзюба Іван Михайлович // Енциклопедія історії України : у 10 т. – Київ, 2005. – Т. 2. – С. 378–379 : іл.

В348560/2

 

356. Зарецький О. «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Івана Дзюби: мовні аспекти / Олексій Зарецький // Дивослово. – 2005. – № 3. – С. 35–39.

Ж28928

 

2006

357. Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1, ч. 1 : Україна / [О. Даніель та ін. ; уклад. Є. Захаров, Б. Захаров] ; Харків. правозахисна група. – Харків : Права людини, 2006. 516 с., фот. – Бібліогр.: с. 512–513.

Зі змісту: Дзюба Іван Михайлович / Ірина Рапп, Василь Овсієнко. – С. 220–224; Про І. М. Дзюбу. – С. 18, 19, 21, 22, 51, 65, 85, 109, 127, 128, 139, 144, 153, 155, 160, 164, 195, 213, 229–231, 235, 243, 246, 291, 314, 319, 321, 327, 337, 339, 342, 369, 411, 412, 416, 437, 453, 475, 485, 486, 506, 507, 511.

В349638/Т.1,ч.1

 

358. Базилевський В. Філософія і психологічний час «не окремо» взятого життя : [про І. Дзюбу] / Володимир Базилевський // Дивослово. – 2006. – № 7. – С. 58–60.

Ж28928

 

359. Баранов В. Духовний імператив Івана Дзюби / Віктор Баранов // Київ. – 2006. – № 7/8. – С. 2–5.

Ж14227

 

360. Дончик В. Під знаком Івана Дзюби / Віталій Дончик // Дивослово. – 2006. – № 7. – С. 55–56.

Ж28928

 

361. Жулинський М. Іван Дзюба: «В мене свій світ, своя позиція»... навздогін із пером у руках з 75-літнім марафонцем / М. Жулинський // Слово і час. – 2006. – № 7. – С. 3–15.

Ж27444

 

362. Іваничук Р. Моє слово про лідера шістдесятників / Роман Іваничук // Дивослово. – 2006. – № 7. – С. 53–54.

Ж28928

 

363. Ільницький М. Цілісність індивідуальності : [про І. Дзюбу] // Дивослово. – 2006. – № 7. – С. 57.

Ж28928

 

364. Павлишин М. Явище і норма: Іван Дзюба, критик / Марко Павлишин // З криниці літ. У 3 т. Т. 1 / Іван Дзюба. – Київ, 2006. – С. 7–37.

В349515/1

 

2007

365. Залізняк Ю. Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Залізняк Юрій Богданович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20 с.

Ра349296

 

366. Залізняк Ю. Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Залізняк Юрій Богданович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2007. – 217 арк.

Дс101914

 

367. Феномен Івана Дзюби : матеріали круглого столу, 17 листоп. 2006 р. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2007. – 176 с. : фотоіл.

Ао265551

 

368. Дзюба Іван Михайлович // Імена України, 2007 : біогр. енциклопед. слов. / Ін-т гуманітар. дослідж. Укр. АН ; редкол.: Ю. О. Храмов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 152 : портр.

Вс43838

 

369. Дзюба Іван Михайлович // Київ : іст.-біогр. енциклопед. довід. / авт. кол.: Г. Ю. Івакін, М. Б. Кальницький, Ю. В. Павленко, Ю. В. Храмов, Ю. О. Храмов ; відп. ред. Ю. О. Храмов ; Ін-т гуманітар. дослідж. Укр. АН. – Київ, 2007. – С. 677–678 : портр.

Со27296

 

370. Дзюба Іван Михайлович // Хто є хто в Україні: політики, парламентарі, громадські діячі, урядовці, судді, підприємці, військові, релігійні діячі, науковці та освітяни, журналісти, суспільствознавці : 9000 біогр. довідок. – Київ, 2007. – С. 275–276.

Вс42897

 

371. Павлишин М. «Іван Дзюба: норми проти явищ» // Дзюба І. З криниці літ : у 3 т. / І. М. Дзюба. – Київ, 2007. – Т. 3. – С. 860–874.

В349515/3

 

2008

372. Національна Академія наук України, 1918–2008 : до 90-річчя від дня заснування / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.), А. П. Шпак, А. Г. Наумовець [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2008. – 623 с. : фот.

Про І. М. Дзюбу. – С. 493.

Вс46820

 

373. Барабаш Ю. «Шевченківський текст» Івана Дзюби / Юрій Барабаш // Дивослово. – 2008. – № 3. – С. 45–50.

Ж28928

 

374. Дзюба Іван Михайлович // Україна наукова : довід.-імідж. вид. Т. 1, вип. 2 / НАН України, Укр. акад. геральдики ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ, 2008. – С. 231.

С10553/1.2

 

375. Світлична Н. Іван Дзюба про Василя Симоненка / Надія Світлична // Світличний І. З живучого племені Дон Кіхотів / Іван Світличний, Надія Світлична. – Київ, 2008. – С. 560–566.

Ва708170

 

2009

376. Дзюба Іван Михайлович // Кращі люди України : енциклопедія / голов. ред. А. В. Бруй. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 170.

С10936/1

 

377. Пахльовська О. Повернення Сізіфа : [про І. Дзюбу] / Оксана Пахльовська // Екстракт 150. У 2 ч. Ч. 2. / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. Н. Тисячна [та ін.]. – Київ, 2009. – С. 110–121.

В352419/2

 

2010

378. Дзюба Іван Михайлович // Рух опору в Україні, 1960–1990 = Resistance movement in Ukraine, 1960–1990 : енциклопед. довід. / редкол.: О. Зінкевич (голов. ред.) ; передм. О. Зінкевича ; Музей-архів і док. центр Укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип». – Київ, 2010. – С. 203–208 : фот.

Вс49943

 

379. Тарнашинська Л. Талант бачити культуру як цілісність: Іван Дзюба в контексті своєї доби / Людмила Тарнашинська // Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління : (іст.-літ. та поетикал. аспект) / Людмила Тарнашинська ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – С. 440–500.

Ва726939

 

2011

380. Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка, 1928–2011 / Нац. кіностудія худож.фільмів ім. Олександра Довженка ; авт.-упоряд.: Р. Прокопенко, О. Кучерявий ; ред. О. Кучерявий. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ, 2011. – 631 с. : фотоіл.

Зі змісту: Тарас Шевченко. Заповіт (Тарас Шевченко. Завещание) : [навч. худож. фільм] / авт. сценарію: Іван Дзюба, Борис Олійник, Станіслав Клименко. – С. 375; Братство (Братство) : [телефільм] / авт. сценарію: Іван Дзюба [та ін.]. – С. 454.

 

381. Історія української культури. У 5 т. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть / НАН України ; голов. редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.), Г. Д. Верес, І. Ф. Курас [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2011–2013.

Кн. 1 / редкол. тому: М. Г. Жулинський (голов. ред.), М. П. Бондар, І. М. Дзюба [та ін.]. – 2011. – 862 с.

Про І. М. Дзюбу. – С. 17, 219, 221, 230, 281.

Кн. 2 / редкол. тому: М. Г. Жулинський (голов. ред.), М. П. Бондар, І. М. Дзюба [та ін.]. – 2011. – 1031 с.

Про І. М. Дзюбу. – С. 92, 201, 203, 212, 219, 224, 229, 376.

 

382. Обрії особистості : кн. на пошану Івана Дзюби / [упоряд.: О. Гнатюк, Л. Фінберг]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 473, [23] с. : кольор. фот.

Ва748426

 

383. Голобородько Я. Духовні автобани Івана Дзюби / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2011. – № 7. – С. 15–19.

Ж27444

 

384. Дзюба Іван Михайлович // Шаров І. 100 особистостей України 1991–2011 / Ігор Шаров. – Київ, 2011. – С. 126–129.

Вс51875

 

385. Железняк М. Наші славні НТШівські ювіляри. Іван Дзюба / Микола Железняк [Електронний ресурс] // Вісник НТШ / Світова рада Наук. т-в ім. Шевченка. – Львів, 2011. – № 45. – С. 67–69. – URL: https://ntsh.org/sites/default/files/visnyk_45.pdf.

 

386. Кремінь Д. Ніч Галілея, або Каторжне довголіття генія: Іван Дзюба очима мого покоління / Дмитро Кремінь // Київ. – 2011. – № 7/8. – С. 25–36.

Ж14227

 

2012

387. Історія української культури. У 5 т. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть / НАН України ; голов. редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.), Г. Д. Верес, І. Ф. Курас [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2011–2013.

Кн. 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні / редкол. тому: М. Г. Жулинський (голов. ред.), М. П. Бондар, І. М. Дзюба [та ін.]. – 2012. – 950 с.

Про І. М. Дзюбу. – С. 215, 231, 247, 248, 254, 259, 260, 263, 268, 273, 280, 379, 444, 736.

 

388. Феномен посттоталітарної ментальності: повертаючись до Чеслава Мілоша, Вацлава Гавела, Івана Дзюби : зб. ст. круглого столу : з нагоди Всеукр. дня науки, 24 трав. 2012 р. / упоряд.: О. М. Лозинський, Є. В. Захарчук, А. Л. Хруцький. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 84 с. : рис., табл. – Текст укр., пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.

Ва769918

 

389. Частакова Н. С. Літературно-критичні та культурологічні концепції у науковій творчості Івана Дзюби : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Частакова Надія Сергіївна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – 19 с.

Ра392355

 

390. Дзюба Іван Михайлович // Рух опору в Україні, 1960–1990 = Resistance movement in Ukraine, 1960–1990 : енциклопед. довід. / редкол.: О. Зінкевич (голов. ред.) [та ін.] ; передм. О. Зінкевича ; Музей-архів і док. центр Укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип». – Вид. 2-ге, допов. – Київ, 2012. – С. 224–229 : фот.

Вс54564; ФПУ № 3661

 

2013

391. Історія української культури. У 5 т. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть / НАН України ; голов. редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.), Г. Д. Верес, І. Ф. Курас [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2011–2013.

Кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / редкол. тому: М. Г. Жулинський (голов. ред.), М. П. Бондар, І. М. Дзюба [та ін.]. – 2013. – 943 с.

Про І. М. Дзюбу. – С. 33, 40, 41, 194, 417.

В343912/5, кн. 1-4

 

392. Національна академія наук України, 1918–2013. Хронологія : [довідник] / Г. А. Будзика, В. М. Гамалія, В. Г. Гармасар [та ін.] ; авт. кол.: Ю. О. Храмов (керівник) [та ін.] ; відп. ред. В. Ф. Мачулін ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – Київ, 2013. – 527 c.

Про І. М. Дзюбу. – С. 238, 385, 424, 439.

Вс56762/з дод.

 

393. Тарнашинська Л. Б. Сюжет доби: дискус шістдесятництва в українській літературі ХХ століття / Л. Тарнашинська ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2013. – 674, [8] с. : іл. – Бібліогр.: с. 614–659.

Дзюба І. М. – С. 10, 11, 13, 24, 25, 27, 41, 48–50, 53, 64–67, 126, 131, 141, 142, 144, 145, 154, 156, 175, 178, 183–185, 187, 189, 190, 192, 196, 199, 201, 210, 219, 224–231, 244, 260, 273–276, 281, 286, 289, 294–296, 311, 315–317, 321, 325, 326, 329, 339, 348, 352, 464, 480, 529, 531, 532, 547, 560, 687, 589, 598–600.

 

394. Дзюба Іван Михайлович // Велика сучасна енциклопедія : в 10 т. – Харків, 2013. – Т. 3. – С. 255.

В353976/3

 

395. Дзюба Іван Михайлович // Палій В. М. Національна академія наук, 1918–2013: персональний склад / В. М. Палій, Ю. О. Храмов. – Київ, 2013. – С. 42–43 : портр.

Вс56763

 

396. Касян Л. «Спогади і роздуми на фінішній прямій» Івана Дзюби в контексті автобіографічно-мемуарного дискурсу українських шістдесятників / Людмила Касян // Слово і час. – 2013. – № 7. – С. 54–67.

Ж27444

 

2015

397. Мовчанюк Г. Іменем факту : [прочитання: за кн. Івана Дзюби «Не окремо взяте життя»] / Григор Мовчанюк. – Вінниця : Рогальська І. О., 2015. – 271 с.

Ва793524

 

2016

398. Іван Дзюба: «У мене свій світ, своя позиція...» [Електронний ресурс] : рек. список літ. / Б-ка Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка ; уклад. А. І. Мартинюк. – Житомир, 2016. – 9 с. – URL: http://library.zu.edu.ua/doc/ivan_dzuba.pdf.

 

399. Корогодський Р. М. До Брами Світла. Портрети: Віктор Петров, Юрій Шевельов, Юрій Луцький, Сергій Параджанов, Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська, Опанас Заливаха / Роман Корогодський ; упоряд., авт. передм. О. Сінченко. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 429 с. – (Постаті культури).

Зі змісту: Героїчна фантомасія і реальне обличчя вченого, або Надзвичайна складність простоти: Іван Дзюба. – С. 249–328.

Ва814007

 

2016

400. Частакова Н. С. Іван Дзюба: дух і творчість : літ. портр. / Надія Частакова. – Київ : Пульсари, 2016. – 206, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 204–206.

Ва809003

 

2017

401. Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт. та упоряд.: С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков [та ін.] ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.), С. В. Старовойт, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – 766 c.

Дзюба І. М. – С. 62, 215, 538.

Вс64088

 

402. Тарнашинська Л. ​Іван Дзюба: у колі геніїв – Шевченко і світ // Тарнашинська Л. «Шевченко – поет сучасний»: прочитання крізь призму шістдесятництва / Л. Тарнашинська ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2017. – С. 211–232.

Ва826549

 

2018

403. Дзюба Іван Михайлович [Електронний ресурс] // Національна академія наук України. Керівництво. 1918–2018 : біогр. енциклопед. слов. / НАН України, Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва ; авт. кол.: Ю. О. Храмов (керівник) [та ін.] ; відп. ред. В. Л. Богданов. – Київ, 2018. – С. 154–156 : фот. – URL: https://bit.ly/2JPEI95

2021

404. Календар знаменних і пам'ятних дат. – Київ, 2021. – № 3. – 87 с.

Про І. М. Дзюбу. – С. 11.

Ж60630

 

 

Укладачі:
Тетяна Добко,
Микола Железняк, 

Лідія Мацкевич,
Юлія Фіх

Науковий редактор
Тетяна Добко

Бібліографічний редактор
Віталіна Шкаріна

Сканування обкладинок:
Андрій Жабін,
Павло Штих

Контактна інформація